Оподаткування матеріальної допомоги

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2013/№ 15
Довідкова інформація

Оподаткування матеріальної допомоги

 

Використані документи та умовні скорочення

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, здійснюваних за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Порядок № 1020 — Порядок заповнення і подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплаті праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Закон № 1645 — Закон України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 06.04.2000 р. № 1645-III.

Закон № 4004 — Закон України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII.

ФОП — фонд оплати праці.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

 

Вид матеріальної допомоги

Підстава для надання

Включення до ФОП (норма Інструкції № 5)

Порядок обкладення

Код у формі № 1ДФ згідно з додатком до Порядку № 1020

ЄСВ

ПДФО

1

2

3

4

5

6

Матеріальна допомога систематичного характеру

На оздоровлення при виході у відпустку

Колективний (індивідуальний трудовий) договір і:

— або розпорядження керівника;

— або заява працівника (якщо в трудовому договорі йдеться не про обов’язкове, а про можливе надання допомоги)

+

(п.п. 2.3.3)

+

Не зазначено в Переліку № 1170, входить до ФОП у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат

+

За правилами для заробітної плати 15 % (17 %)

«101»

1. Для працівників госпрозрахункових підприємств законодавством не встановлено граничного розміру виплати такої допомоги.

Для працівників бюджетної сфери розмір матеріальної допомоги систематичного характеру визначається відповідними нормативно-правовими актами. Наприклад, для працівників деяких галузей бюджетної сфери матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, не має перевищувати розміру одного посадового окладу за рік (п.п. «б» п. 4 постанови № 1298).

2. Порядок обкладення грошових винагород, наданих до ювілейних, святкових і пам’ятних дат (здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер) (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5), аналогічний до порядку обкладення матеріальної допомоги систематичного характеру: включаються до ФОП, обкладаються ЄСВ і ПДФО, у формі № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «101»

Матеріальна допомога разового характеру

На лікування й медичне обслуговування безпосередньо працівникові, у тому числі на:

— обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом № 1645;

— вакцинацію працівника, направлену на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону № 4004, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

Допомога надається працівникові на підставі його заяви

з доданими підтвердними документами.

Такими документами можуть бути: довідки про захворювання, виписки з історії хвороби, рецепти, рахунки-фактури медичних установ, договори на медичне обслуговування тощо (див. листи ДПАУ від 02.07.2004 р. № 4168/К/17-3115 і ДПСУ від 11.01.2013 р. № 351/6/17-1115 //
«ОП» 2013, № 5, с. 3
)

 —

(п. 3.31)

 —

Зазначено в п. 14 розд. I Переліку № 1170

Ця допомога не обмежена розміром.

Не підлягає обкладенню ПДФО в разі виконання таких вимог:

— допомога має надаватися лише працівникові підприємства;

— працівник зобов’язаний надати документи, що підтверджують понесені ним витрати на лікування

«143»

Нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

Заява працівника (наприклад, за родинними обставинами), підписана керівником

 —

(п. 3.31)

 —

Як на оподатковувану, так і на неоподатковувану частину допомоги ЄСВ не нараховується

Розмір неоподатковуваної ПДФО нецільової благодійної допомоги у 2013 році складає 1610 грн. сукупно за рік і не залежить від права платника податків на ПСП.
У разі перевищення зазначеного розміру сума перевищення обкладається ПДФО за ставкою 15 % (17 %)

«126» (оподатковувана частина);

«169» (неоподатковувана частина)

Цільова благодійна допомога на лікування платника податку, що надається медичній установі

Заява працівника з проханням оплатити його лікування або лікування члена його сім’ї першого ступеня споріднення, а також інваліда, дитини-інваліда або дитини, у якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної або малозабезпеченої сім’ї; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, за наявності документального підтвердження необхідності отримання платних медичних послуг і вартості придбаних ліків*

 —

(п. 3.30)

Не підлягає обкладенню ПДФО**

«169»

* Крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями), водолікування і геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями, лікування і протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики і фарфору, аборти (крім абортів, які здійснюються за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції зі зміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу і венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової або алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів і пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого КМУ.

Цільова благодійна допомога на реабілітацію платника податку, що надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації

Заява працівника, визнаного в установленому порядку інвалідом, або такого, який має дитину-інваліда, з проханням про надання цільової благодійної допомоги за наявності документального підтвердження отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації

 —

(п. 3.30)

Не підлягає обкладенню ПДФО**

«169»

** Неоподатковувана цільова благодійна допомога на лікування і реабілітацію, передбачена п.п. 170.7.4 ПК, до введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування розміром не обмежена.

У разі надання цільової матеріальної допомоги на лікування і реабілітацію слід ураховувати граничний строк її використання, який згідно з п.п. 170.7.5 ПК не має перевищувати 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги. У разі невикористання такої допомоги і неповернення її благодійникові в зазначені строки одержувач зобов’язаний включити її в частині невикористаної суми до річного оподаткованого доходу і відобразити в податковій декларації за результатами звітного року. Також платник податку має право звернутися до податкового органу з проханням про подовження строку використання такої допомоги в порядку згідно з п.п. 170.7.6 ПК.

Допомога на поховання працівника

Заява члена сім’ї померлого працівника; колективний (індивідуальний трудовий) договір;

копія свідоцтва про смерть

 —

(п. 3.32)

 —

Зазначено в п. 14 розд. I Переліку № 1170

Не обкладається в розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПК (у 2013 році — 3220 грн.***

(1610 грн. х 2)).

Якщо сума допомоги перевищує подвійний розмір, сума перевищення обкладається ПДФО при її нарахуванні за ставками, передбаченими п. 167.1 ПК

(15 і 17 %)

«146» (допомога на поховання — неоподатковувана частина);

«126» (додаткове благо — оподатковувана частина)

*** Допомога на поховання померлого члена сім’ї працівника обкладається ПДФО в загальному порядку (без пільг) і в формі № 1ДФ відображається з ознакою доходу «126» (додаткове благо).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити