Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Редакція ОП
Постанова від 17.07.2013 р. № 11-1

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ З СУМ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Постанова від 17.07.2013 р. № 11-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2013 р. за № 1288/23820

(витяг)

 

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663, такі зміни:

підпункт 2.2.12 пункту 2.2 глави 2 після слів «з тимчасовою непрацездатністю» доповнити словами «, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 994/18289.

<...>

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування*.

* Постанову опубліковано в газеті «Офіційний вісник України» від 09.08.2013 р. № 58. — Прим. ред.

 

В. о. Голови правління В. Кравчук

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 р. № 11-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2013 р. за № 1288/23820

Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 994/18289

 

1. У пункті 2.1 розділу II:

1.1. Підпункт 2.1.2 після слів «допомогу по тимчасовій непрацездатності,» доповнити словами «допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами»;

1.2. Підпункт 2.1.12 після слів «допомогу по тимчасовій непрацездатності» доповнити словами «, особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами».

2. У розділі III:

2.1. Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 після слів «допомоги по тимчасовій непрацездатності,» доповнити словами «допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»;

2.2. Пункти 3.10 — 3.13 після слів «допомоги по тимчасовій непрацездатності,» доповнити словами «допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами».

3. У пункті 4.3 розділу IV:

3.1. Підпункт 4.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

2) визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);

4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2 %).».

3.2. У підпункті 4.3.2:

1) абзац четвертий доповнити словами «, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»;

2) абзац шостий після слів «на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності,» доповнити словами «допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,».

 

Директор департаменту надходження доходів
В. Литвиненко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПФУ змінив свою Інструкцію у зв’язку зі справлянням ЄСВ з декретних

 

З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII (див. «ОП», 2013, № 12, с. 4). Цим Законом унесено істотні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464), відповідно до яких з 1 липня 2013 року:

— осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, уключили до числа застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

— допомога по вагітності та пологах уключається до бази справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ). Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) згідно з постановою від 17.07.2013 р. № 11-1 (набрала чинності 09.08.2013 р.) привів у відповідність до оновленого Закону № 2464 свої нормативно-правові акти. Зокрема, це стосується Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі — Інструкція № 21-5).

Розміри ставок, установлені Законом № 2464 та Інструкцією № 21-5 для справляння ЄСВ із сум допомоги по вагітності та пологах, наведемо в таблиці на с. 6.

Частина змін, унесених до Інструкції № 21-5, уточнює порядок нарахування ЄСВ. Так, у новому абзаці другому п.п. 4.3.1 Інструкції № 21-5 прописано механізм нарахування ЄСВ на суми допомоги по вагітності та пологах. Тут зазначено, що нарахування ЄСВ здійснюється окремо за кожен місяць. На наш погляд, алгоритм розрахунку ЄСВ, запропонований пенсійниками, є недосконалим. Немає сенсу визначати середньоденний розмір допомоги шляхом ділення суми допомоги на кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, оскільки цей показник уже відомий. Роботодавець-страхувальник визначав його для розрахунку суми допомоги.

Згідно з оновленим п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5 при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ* (далі — максимальна величина) допомогу по вагітності та пологах разом з лікарняними враховуємо у третю чергу, тобто після обліку суми зарплати і винагороди за цивільно-правовими договорами. Максимальна величина застосовується окремо за кожен місяць, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

* Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму, установленого на працездатну особу (у січні — листопаді 2013 року — 19499 грн., у грудні 2013 року — 20706 грн.).

 

Ставки для справляння ЄСВ з допомоги по вагітності та пологах

Категорії працівників

Розмір ставки ЄСВ

нарахування

утримання

Працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і одержують допомогу по вагітності та пологах

33,2 %

(абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.2.2 Інструкції № 21-5)

2 %

(ч. 12 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.10 Інструкції № 21-5)

Працівниці-інваліди підприємств, установ, організацій, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і одержують допомогу по вагітності та пологах

8,41 %

(ч. 13 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.11 Інструкції № 21-5)

Працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і одержують допомогу по вагітності та пологах, котрі працюють на підприємствах всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема в товариствах УТОГ і УТОС, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці

5,3 %

(абз. 1 ч. 14 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.12 Інструкції № 21-5)

Працівниці-інваліди, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і одержують допомогу по вагітності та пологах, котрі працюють на підприємствах та в організаціяхгромадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці

5,5 %

(абз. 2 ч. 14 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.13 Інструкції № 21-5)

 

Ураховуючи викладене вище, пропонуємо свій алгоритм розрахунку ЄСВ із сум допомоги по вагітності та пологах:

1) розподіляємо суму допомоги за місяцями, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення середньоденної зар-плати, розрахованої при визначенні суми допомоги, на кількість календарних днів у кожному місяці;

2) порівнюємо суму допомоги окремо за кожен місяць відпустки з максимальною величиною з урахуванням вимог п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5;

3) визначаємо суму ЄСВ у частині утримань шляхом множення суми допомоги окремо за кожен місяць відпустки на ставку 2 %. Для визначення загальної суми ЄСВ, що підлягає утриманню із суми допомоги, підсумовуємо отримані значення;

4) визначаємо суму ЄСВ у частині нарахувань шляхом множення загальної суми допомоги в межах максимальної величини на відповідний розмір ЄСВ.

Зауважимо, що розподіл декретних за місяцями, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, є необхідним, по-перше, для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, по-друге, для відображення в таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик
 Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі