Теми статей
Обрати теми

Розраховуємо лікарняні суміснику

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2013/№ 23
Друк
Відповідь на запитання

Розраховуємо лікарняні суміснику

 

Світлана ДИМИТРЕНКО, начальник відділу вдосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Міністерства соціальної політики України

 

Жінка перебуває у трудових відносинах з двома різними роботодавцями. В одного роботодавця, в якого вона працює за основним місцем роботи, така працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. В іншого ж роботодавця жінка працює за сумісництвом погодинно на умовах неповного робочого дня (4 години на день). З 18.11.2013 р. по 27.11.2013 р. така працівниця хворіла, їй було видано листок непрацездатності. За період травень – жовтень 2013 року на основному місці роботи нею не було відпрацьовано жодного дня, на роботі за сумісництвом відпрацьовано 500 робочих годин і нараховано заробітну плату за цей період у сумі 7500,00 грн. Страховий стаж на момент настання тимчасової непрацездатності склав 8 років та 5 місяців.

Чи оплачуватиметься такій працівниці лікарняний листок на роботі за сумісництвом? І якщо так, то як розрахувати середню зарплату для оплати лікарняного листка на роботі за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи не було відпрацьовано жодного дня?

(Харківська обл.)

 

Для того щоб відповісти на поставлені запитання, необхідно перш за все з’ясувати, чи оплачується листок непрацездатності у випадках, коли жінка до закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку стала до роботи в режимі неповного робочого часу.

Порядок видачі лікарняних листків регламентується Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі – Інструкція № 455).

Згідно з п. 3.15 цієї Інструкції листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років. Це означає, що якщо хворіє дитина віком до трьох років, листок непрацездатності не видається в період перебування у відпустці для догляду за цією дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки в цей період жінка вже отримує гарантовану законодавством матеріальну виплату – допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Але це не стосується випадків, коли жінка виходить на роботу на неповний робочий день та захворює сама. У цей період жінка отримує заробітну плату за фактично відпрацьований час, з якої сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тобто вона є застрахованою особою.

Мінсоцполітики у своїх листах указувало на те, що жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та працює в режимі неповного робочого дня (тижня), має право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі хвороби самої працівниці (див. листи Мінпраці від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 та від 23.10.2009 р. № 389/18/153-09).

Таким чином, жінці, яка стала до роботи в режимі неповного робочого часу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, листок непрацездатності в разі її хвороби видається правомірно та підлягає оплаті згідно з чинним законодавством.

Тепер перейдемо до розгляду питання про те, як оплачуються лікарняні листки на роботі за сумісництвом.

Основним законом, що регламентує порядок надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам у разі тимчасової непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, для санаторно-курортного лікування й оздоровлення та інших послуг, є Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі – Закон № 2240).

Відповідно до ч. 1 ст. 50 цього Закону допомога по тимчасовій непрацездатності й допомога по вагітності та пологах надаються як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом у порядку, визначеному Кабміном.

Підставою для призначення таких видів допомог є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом копія листка непрацездатності, затверджена підписом керівника та печаткою з основного місця роботи (абзац перший ч. 1 ст. 51 Закону № 2240).

Таким чином, якщо застрахована особа працює на декількох роботах (основне місце роботи і робота за сумісництвом), то матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю надаватиметься як на одному підприємстві (в організації, установі), так і на іншому. І якщо на основному місці роботи підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, то на роботі за сумісництвом підставою для призначення такого виду допомоги буде копія цього листка непрацездатності, затверджена підписом керівника та печаткою з основного місця роботи.

Водночас це не повний пакет документів, який працівник має надати на роботі за сумісництвом. Згідно з абзацом першим п. 21 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266), крім копії листка непрацездатності, застрахованій особі на роботі за сумісництвом необхідно надати також довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Ця довідка необхідна для того, щоб визначити, чи не перевищила сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (абзац п’ятий п. 21 Порядку № 1266). Нагадаємо: гранична сума заробітної плати у 2013 році, з якої сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить:

– з 1 січня 2013 року – 19499,00 грн.;

– з 1 грудня 2013 року – 20706,00 грн.

У наведеному запитанні жінка працює у двох різних роботодавців: у першого з яких – основне місце роботи, у другого – місце роботи за сумісництвом. При цьому на основному місці роботи така працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а на роботі за сумісництвом працює неповний робочий день з виплатою заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу.

Слід зауважити, що листок непрацездатності повинні видати для оплати за основним місцем роботи такої особи. Незалежно від того, чи буде оплачено цей листок непрацездатності за основним місцем роботи, на місце роботи за сумісництвом працівник має надати копію цього листка та довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи за розрахунковий період.

Жінка хворіла з 18.11.2013 р. по 27.11.2013 р. включно. Розрахунковим періодом буде травень – жовтень 2013 року. За основним місцем роботи в розрахунковому періоді (травень – жовтень 2013 року) жінка перебувала та продовжує перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таким чином, відпрацьованих днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи і нарахованої заробітної плати немає. Оплаті такий листок непрацездатності за основним місцем роботи не підлягатиме.

Водночас на роботі за сумісництвом жінка працює почасово і, оскільки захворіла саме вона, лікарняний листок (копія лікарняного листка з підписом керівника за основним місцем роботи, засвідчена печаткою підприємства, організації, установи) підлягає оплаті на загальних підставах.

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду питання обчислення середньої заробітної плати для оплати лікарняного листка на роботі за сумісництвом.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця здійснюється відповідно до Порядку № 1266.

Згідно з абзацом третім п. 21 Порядку № 1266 середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачуються страхові внески, на кількість відпрацьованих днів (годин) у відповідному розрахунковому періоді за основним місцем роботи.

А в тому випадку, якщо в розрахунковому періоді на роботі за сумісництвом відпрацьовано днів менше, ніж у такому розрахунковому періоді за основним місцем роботи, то для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця середньоденна (середньогодинна) заробітна плата на роботі за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої зарплати в розрахунковому періоді на кількість робочих днів (годин) на роботі за сумісництвом, а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах – на кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом (абзац четвертий п. 21 Порядку № 1266).

У випадку, описаному в запитанні, слід керуватися роз’ясненнями, викладеними в листі Мінпраці від 23.11.2007 р. 653/020/99-07, згідно з якими якщо працівник за основним місцем роботи не мав відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді, але в цей час працював за сумісництвом, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом.

За розрахунковий період на роботі за сумісництвом працівниця відпрацювала 500 робочих годин, нарахована заробітна плата за цей період склала 7500,00 грн.

Таким чином, середньогодинна заробітна плата на роботі за сумісництвом становитиме:

7500,00 грн. : 500 роб. год = 15,00 грн.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок робоотодавця дорівнюватиме:

15,00 грн. х 20 роб. год = 300,00 грн.

Сума оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності становитиме:

15,00 грн. х 12 роб. год = 180,00 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі