Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ати-бати, йшли солдати, ати-бати, йшли… в декрет

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

АТИ-БАТИ, ЙШЛИ СОЛДАТИ, АТИ-БАТИ, ЙШЛИ… в декрет

 

На сьогодні близько 13 % особового складу Збройних Сил України складають військовослужбовці-жінки. Проходження військової служби, виплата грошового забезпечення, інших виплат, у тому числі й соціальних, для них мають певні особливості. У сьогоднішній статті розглянемо порядок розрахунку та виплати жінкам-військовослужбовцям допомоги по вагітності та пологах.

Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502

 

Проходження військової служби військовослужбовцями-жінками, як і рештою військовослужбовців, регламентується Положенням № 1153.

Військовослужбовці-жінки згідно з п. 5 ст. 11 Закону № 2011 користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства й дитинства. Відповідно до п. 8 ст. 101 Закону № 2011 військовослужбовці-жінки (окрім строкової служби) мають право на соціальні відпустки, перелік яких визначено Законом № 504.

У свою чергу, до соціальних відпусток згідно із Законом № 504 належать у тому числі відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (ст. 17, 18 Закону № 504).

Тривалість відпустки, що надається у зв’язку з вагітністю та пологами, і порядок її надання наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Ситуація

Умови надання та кількість календарних днів відпустки

Вагітність і пологи (загальний випадок)

Надається з 30 тижнів вагітності на 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів та 56 — після)

Випадок несвоєчасних пологів або народження двох та більше дітей, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді

Додатково після пологів надається 14 календарних днів. Загальна тривалість відпустки становить 140 календарних днів

Військовослужбовці-жінки, які належать до I — IV категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

Надається з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів до передбачуваного дня пологів та 90 — після)

Вагітна жінка-військовослужбовець не спостерігалася з приводу вагітності до дня пологів

Надається на 56, 70 або 90 календарних днів післяпологової відпустки

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності при виписці з живою дитиною

Надається на 140 календарних днів

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності в разі смерті дитини

Надається на 70 календарних днів

 

Особливістю отримання допомоги по вагітності та пологах військовослужбовцями-жінками є те, що вони не є застрахованими особами у Фонді загальнодержавного соціального страхування і, отже, не можуть отримати допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду.

Право на отримання допомоги для цієї категорії визначено Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Згідно зі ст. 7 цього Закону право на державну допомогу по вагітності та пологах надано жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань. Виплата такої допомоги здійснюється відповідно до Порядку № 1751.

Порядок надання, розрахунку та виплати такої допомоги на підставі нормативних документів та офіційних роз’яснень Міністерства оборони України покажемо в табл. 2 (див. с. 12).

 

Таблиця 2

Показник

Зміст

Нормативна база

1

2

3

Документи, що дають право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

Довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичною установою, та рапорт (заява) жінки-військовослужбовця про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

П. 4 Порядку № 1751,

лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Період, протягом якого жінка-військовослужбовець може звернутися за призначенням допомоги по вагітності та пологах

Граничний строк — не пізніше шести місяців від дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Наприклад, якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами закінчилася у п’ятницю 6 грудня 2013 року, то останнім днем для звернення за допомогою також буде саме п’ятниця 6 червня 2014 року. Після цієї дати жінка-військовослужбовець право на призначення допомоги втрачає

П.п. 1 п. 5 Порядку № 1751

Розмір допомоги по вагітності та пологах

Розмір допомоги становить 100 % місячного грошового забезпечення на дату вибуття у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. До складу місячного грошового забезпечення військовослужбовця входять оклад за військовим званням, посадовий оклад, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення згідно з додатком 25 до постанови № 1294, а також щомісячна додаткова грошова винагорода, що виплачується в порядку, визначеному постановою № 889 та Інструкцією № 595

П.п. 1 п. 7 Порядку № 1751,

постанова № 1294,

постанова № 889,

наказ МОУ № 595,

лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Алгоритм розрахунку допомоги

1. Визначаємо середньоденне грошове забезпечення шляхом ділення суми місячного грошового забезпечення на день вибуття жінки у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на 30.

2. Розмір допомоги дорівнює середньоденному грошовому забезпеченню, визначеному згідно з п. 1 та помноженому на кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Зверніть увагу! Розмір допомоги не може бути менше 25 % встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць

Лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Визначення розміру допомоги в разі, коли жінка-військовослужбовець не перебуває на посаді або перебуває в розпорядженні

Розмір допомоги визначається виходячи із щомісячного грошового забезпечення, яке жінка-військовослужбовець отримувала на останній штатній посаді

Лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Джерела виплати допомоги по вагітності та пологах

Виплата допомоги по вагітності та пологах жінкам-військовослужбовцям здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Виплата здійснюється за тими бюджетними програмами, відповідно до яких провадиться виплата грошового забезпечення у військовій частині.

Наприклад, для основного числа військових частин це буде
КПКВ 2101020, для військових частин медичного напряму — КПКВ 2101080 тощо

П.8 Порядку № 1751

Нарахування та утримання на суми допомоги по вагітності та пологах

Із суми допомоги по вагітності та пологах починаючи з 1 липня 2013 року провадиться утримання єдиного соціального внеску в розмірі 2 %. Також на суму допомоги по вагітності та пологах здійснюється нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 33,2 %.

Допомога по вагітності та пологах не є базою для обкладення податком на доходи фізичних осіб

Ч. 6 і 12 ст. 8 Закону про ЄСВ,

п.п. 165.1.1 ПКУ,

лист ПФУ від 20.08.2013 р. № 21831/03-30

Коди економічної класифікації видатків для виплати допомоги по вагітності та пологах

Нарахування і виплата допомоги по вагітності та пологах здійснюється за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Нарахування ЄСВ на суму допомоги по вагітності та пологах здійснюється за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату і грошове забезпечення»

Лист ДКСУ від 05.10.2012 р. № 17-08/2091-14400,

лист ДФ МОУ від 17.06.2013 р. № 248/3/9/512

Місце і строк виплати допомоги по вагітності та пологах

Допомога розраховується сумарно в повному розмірі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів, та виплачується за місцем штатної служби жінці-військовослужбовцю, як правило, перед вибуттям у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Зверніть увагу! Якщо в період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відбулися зміни розмірів складових грошового забезпечення (наприклад, зміна розміру надбавки за вислугу років) або запровадження нових норм виплати грошового забезпечення, то перерахунок розміру допомоги не здійснюється.

Наприклад, військовослужбовець-жінка вийшла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами 25 листопада 2013 року. Розрахунок допомоги провадився за складовими грошового забезпечення на цю дату, включаючи розмір щомісячної додаткової грошової винагороди в розмірі 20 %. При збільшенні розміру винагороди з 1 грудня 2013 року до 40 % перерахунок допомоги не здійснюється

П. 9, п.п. 1 п. 5 Порядку № 1751,

лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Розмір допомоги по вагітності та пологах у разі, коли жінка-військовослужбовець повторно завагітніла в період відпустки для догляду за першою дитиною до трьох років

Допомога по вагітності та пологах виплачується військовою частиною, де військовослужбовець обіймає штатну посаду, незалежно від отримання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років від органів соцзахисту.

Розмір такої допомоги визначається як для непрацюючих жінок і становить 25 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законодавством з розрахунку на місяць.

Наприклад, жінка-військовослужбовець, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, принесла довідку лікувально-профілактичної установи та написала рапорт (заяву) про надання їй відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з 10 грудня 2013 року. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 грудня становить 1218 грн.

Розмір допомоги по вагітності та пологах визначається таким чином:

1. Середньоденний розмір грошового забезпечення для розрахунку допомоги дорівнюватиме 1218 х 25 % : 30 = 10,15 грн.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах складе 10,15 х 126 = 1278,90 грн.

Нарахування ЄСВ становитимуть 1278,90 х 33,2 % = 425,59 грн.

Утримання ЄСВ дорівнюватимуть 1278,90 х 2 % = 25,58 грн.

На руки жінка-військовослужбовець отримає (1278,90 - 25,58) = 1253,32 грн.

П. 6, п.п. 7 п. 7 Порядку № 1751,

лист ДФ МОУ від 06.11.2012 р. № 248/3/9/1/165

Індексація допомоги по вагітності та пологах жінки-військовослужбовця

Допомога по вагітності та пологах індексації не підлягає

П. 3 Порядку № 1078

 

Як видно з таблиці, розрахунок допомоги по вагітності та пологах для жінок-військовослужбовців має певні особливості, які ви легко зможете врахувати у своїй роботі, скориставшись нашим матеріалом.

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 2011  — Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-ХII.

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Положення № 1153  Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, затверджене Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153/2008.

Порядок № 1751 — Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Постанова № 1294 — постанова КМУ «Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу і деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294.

Постанова № 889 — постанова КМУ «Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту Державної служби у надзвичайних ситуаціях» від 22.09.2010 р. № 889.

Інструкція № 595 — Інструкція про розміри та порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України, затверджена наказом МОУ від 15.11.2010 р. № 595.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі