Теми статей
Обрати теми

Звіт за формою № Д4: заповнюємо по-новому

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2013/№ 3
Друк
Стаття

ЗВІТ ЗА ФОРМОЮ № Д4: ЗАПОВНЮЄМО ПО-НОВОМУ

 

Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.12.2012 р. № 24-1 унесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2, а також у новій редакції викладено форми звітності, у тому числі звіт за формою № Д4. Роботодавці-страхувальники мають подати звіт за січень 2013 року вже за новою формою. Про те, як він заповнюється, читайте у пропонованій статті.

Тетяна РУДА, головний редактор (e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Постанова № 24-1 — постанова правління ПФУ «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2» від 10.12.2012 р. № 24-1.

Порядок № 22-2 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2, зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено постановою правління Пенсійного фонду України від 10.12.2012 р. № 24-1 (див. «ОП», 2013, № 2, с. 3).

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

 

Звіт за формою № Д4, як і раніше, складається з титульного аркуша та дев’яти таблиць, з яких страхувальники-роботодавці зазвичай заповнюють лише чотири, а саме:

— таблицю 1 «Нарахування єдиного внеску»;

— таблицю 5 «Відомості про трудові відносини осіб»;

— таблицю 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»;

— таблицю 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Тому в межах цієї статті зупинимося на порядку заповнення саме цих таблиць звіту за формою № Д4.

Розглянемо порядок заповнення загальних реквізитів.

 

Правила заповнення загальних реквізитів
для всіх таблиць звіту за формою № Д4

Показник

Що вказується

1

2

Вихідний № у страхувальника

Зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції (п. 2.6 Порядку № 22-2)

Звіт за місяць:
рік:

Указується звітний місяць (2 цифри) та рік (4 цифри), за який формується і подається звіт. Наприклад, при формуванні звіту за січень 2013 року необхідно вказати «01» і «2013»

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

Юридичні особи зазначають восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ

Філія за реєстрацією в органі
Пенсійного фонду

Указуються реєстраційні дані страхувальника в органі Пенсійного фонду для відокремлених підрозділів, що мають окремий баланс та самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, а також нараховують і сплачують ЄСВ

Найменування страхувальника

Для юридичних осіб — повна назва з реєстраційних документів

Керівник

Зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) керівника підприємства, установи, організації, його підпис, прізвище та ініціали

Головний бухгалтер

За наявності цієї посади — десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) головного бухгалтера, його підпис та прізвище з ініціалами

Дата формування у страхувальника (для таблиць)

Наводиться дата заповнення таблиць у такому форматі: наприклад, для дати «15 лютого 2013 року» у клітинках необхідно вказати: ДД — 15; ММ — 02; РРРР — 2013

 

Заповнюємо Таблицю 1 звіту за формою № Д4

Таблицю 1 формують і подають усі страхувальники-роботодавці, які використовували працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) у звітному місяці.

Зміни в таблиці 1 пов’язані з тим, що на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11, група 30.1, розділ 30; клас 33.15, група 33.1, розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) розмір ЄСВ у частині нарахувань на зарплату, винагороди за ЦПД установлено в розмірі 33,2 %, а від сплати ЄСВ у частині нарахувань на лікарняні такі підприємства звільнено. Відповідно для зазначених страхувальників запроваджено окремі рядки в таблиці 1.

Для решти страхувальників порядок заповнення таблиці 1 звіту за формою № Д4 не змінився, тому на ньому не зупинятимемося.

Водночас у вступній частині таблиці 1 звіту за формою № Д4 відбулися зміни. Тому розглянемо порядок заповнення саме вступної частини таблиці 1 звіту за формою № Д4.

 

Вступна частина таблиці 1

Найменування окремих показників

Що зазначається

1

2

Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику

Для юридичних осіб — код основного виду економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457

Клас професійного ризику виробництва

Клас професійного ризику виробництва вказується згідно з повідомленням про встановлення класу професійного ризику виробництва

Бюджетна установа, Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС, Підприємство, організація громадської організації інвалідів

Відповідний страхувальник проставляє відмітку «Х» у комірці

Підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11, група 30.1, розділ 30; клас 33.15, група 33.1, розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

Це новий показник. Тут відмітку «Х» у комірці проставляють підприємства суднобудівної промисловості, для яких Законом № 2464 на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. передбачено пільги зі сплати ЄСВ

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Заповнюють лише страхувальники, підпорядковані міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади

Кількість створених нових робочих місць

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці створили нові робочі місця. Зауважимо, що згідно з п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість нове робоче місце — робоче місце, створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

Показник розраховуємо згідно з наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

у тому числі:

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

Наводиться середньооблікова кількість штатних працівників-інвалідів. Підтвердженням установлення працівнику інвалідності для застосування роботодавцем — юридичною особою пільгової ставки для працівників-інвалідів є засвідчена копія довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Засвідчення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою чи організацією, на яких працює інвалід (п. 3.13 Інструкції № 21-5)

працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Це новий показник, поява якого пов’язана з набуттям чинності з 1 січня 2013 року новим Законом про зайнятість. Відповідно до ч. 1 ст. 14 цього Закону до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків чи особа, яка їх замінює та:
— має на утриманні дітей віком до шести років;
— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) та вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 та менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків чи особи, котра їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Штатна чисельність працівників

Цей показник є новим. Найімовірніше, його поява пов’язана з набуттям чинності Законом про зайнятість, а необхідний він для реалізації положень ч. 3 ст. 24 цього Закону, які передбачають надання роботодавцям пільги з ЄСВ при виконанні певних умов. Розраховується показник відповідно до наказу Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці використовували працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів (далі — ЦПД). Наводиться кількість фізичних осіб (у тому числі найманих працівників), які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, у тому числі:

чоловіків

жінок

Зазначається загальна кількість застрахованих осіб у звітному місяці, а саме: працівників, яким нараховано зарплату та/або лікарняні, фізичних осіб, яким нараховано винагороду за ЦПД. У тому числі окремо вказуються чоловіки та жінки

 

Заповнюємо таблицю 5 звіту за формою № Д4

Таблицю 5 призначено для реєстрації застрахованих осіб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — ДРФО). Що стосується випадків, коли страхувальникам необхідно подавати таблицю 5, то з набуттям чинності постановою 24-1 їх перелік змінився. Згідно з оновленим п. 4.8 Порядку № 22-2 таблиця 5 подається, якщо протягом звітного місяця:

— було укладено або розірвано трудовий договір чи цивільно-правовий договір із застрахованою особою (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, які надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців);

було укладено чи розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштовано на нове робоче місце;

— застрахованій особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— застрахованій особі надано відпустку по вагітності та пологах.

Якщо протягом звітного місяця не було зафіксовано зазначені вище події, таблиця 5 не формується і не подається.

Як бачимо, із п. 4.8 Порядку № 22-2 вилучено положення, що зобов’язувало страхувальника подавати таблицю 5 звіту за формою № Д4 у разі, якщо протягом звітного періоду відбулися зміни у П. І. Б. або в номері застрахованої особи. Отже, із січня 2013 року в разі якщо в застрахованої особи відбулися зміни у П. І. Б. або в номері застрахованої особи, таблиця 5 звіту за формою № Д4 на таку застраховану особу не подається.

 

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

Номер та найменування реквізиту

Що зазначається

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» проставляється у клітинці відповідного варіанта:
— «початкова», якщо за відповідний звітний період таблиця подається вперше;
— «скасовуюча», якщо необхідно повністю скасувати відомості раніше поданого звіту, в якому було допущено помилку в реквізитах, що стосуються страхувальника або застрахованої особи (наприклад, у П. І. Б. застрахованої особи; у зазначенні громадянства). Зауважимо, що одночасно з таблицею зі статусом «скасовуюча» формується та подається таблиця зі статусом «початкова» з правильними відомостями;
— «додаткова», якщо в таблиці 5 додатка 4 за попередній звітний період не було зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (п. 5.6 Порядку № 22-2). Звіт за минулий період у складі титульного аркуша (перелік таблиць) і таблиці 5 з даними на таку особу зі статусом «додаткова» подається разом зі звітом за поточний звітний період

6. Громадянин України
(1 — так, 0 — ні)

Для громадян України проставляється відмітка «1», для осіб, котрі не є громадянами України, — «0»

7. Категорія особи

Перелік категорій застрахованих осіб, які зазначаються в таблиці 5, наведено у виносці під цією таблицею. Категорії такі:

1 — наймані працівники з трудовою книжкою, тобто ті, для яких це місце роботи є основним;

2 — наймані працівники без трудової книжки, тобто сумісники;

3 — особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД;

4 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

8. Номер облікової картки ЗО

Зазначається номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає:
— реєстраційному номеру облікової картки платника податків — фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податку (ідентифікаційному номеру — для платників податків, зареєстрованих до 01.01.2011 р.);
— даним свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр) — для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті;

 

— паспортним даним: серія та номер (БКNNXXXXXX, де «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями) — якщо у зазначених вище осіб немає свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
— серії та номеру документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — набір латинських, російських та українських літер, а також цифр) — для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Наводяться повністю П. І. Б.:
— для громадян України — згідно з україномовною сторінкою паспорта застрахованої особи;
— для іноземців — відповідно до засвідченого в установленому законодавством України порядку перекладу на українську мову паспортного документа

10. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

(дата початку/дата закінчення)

У графі «Дата початку» вказуються:
— день прийняття на роботу, якщо у звітному місяці із застрахованою особою було укладено трудовий договір;
— дата початку виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, що припадає на звітний місяць;
— дата початку відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У графі «Дата закінчення» зазначаються:
— день звільнення з роботи, якщо в поточному місяці з працівником було розірвано трудовий договір;
— дата закінчення виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, якщо вона припадає на звітний місяць;
— дата закінчення відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

11. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яку у звітному періоді працевлаштований даний працівник

Заповнюється в разі працевлаштування у звітному місяці особи на нове робоче місце, створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

12. Підстави припинення трудових відносин

Заповнюється в разі якщо у звітному місяці з працівником було розірвано трудовий договір. Наводиться стаття КЗпП, на підставі якої звільнено працівника

 

Заповнюємо Таблицю 6 звіту за формою № Д4

Таблицю 6 призначено для формування відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу) у звітному місяці в розрізі кожної застрахованої особи. Таблицю 6 формують і подають усі страхувальники-роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами.

Відомості в таблиці 6 формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, зазначених у додатку 2 до Порядку № 22-2. Додаток 2 з 15 січня 2013 року викладено в новій редакції. Однак для роботодавців зміни у кодах категорій застрахованих осіб не відбулися. Як і раніше, відповідно до п. 4.9 Порядку № 22-2 у таблиці 6 на одну застраховану особу можна заповнити кілька рядків, якщо:

1) у звітному місяці одній застрахованій особі нараховували доходи, що обкладаються ЄСВ за різними ставками. У цій ситуації у графі 9 зазначаються різні коди категорії застрахованих осіб. Наприклад, якщо у звітному періоді працівнику нараховано і зарплату, і лікарняні, то один рядок на такого працівника заповнюється із зазначенням у графі 9 коду «1», а другий — із зазначенням коду «29»;

2) у звітному місяці одній застрахованій особі нарахували виплати за минулі (лікарняні; нарахування доходу за виконані роботи (надані послуги), строк виконання яких перевищує один місяць, за відпрацьований час після звільнення з роботи або за рішенням суду) або майбутні (відпускні) періоди. Наприклад, якщо у січні 2013 року працівнику нараховано відпускні, одна частина яких припадає на січень 2013 року, а друга — на лютий 2013 року, і зарплату, то на такого працівника слід заповнити три рядки: в одному рядку буде відображено зарплату, у другому — відпускні, що припадають на січень 2013 року, у третьому — відпускні, що припадають на лютий 2013 року. Необхідність у відображенні відпускних двома різними рядками виникає лише в тих роботодавців, які нараховують усю їх суму в місяці виходу працівника у відпустку.

Крім того, починаючи зі звіту за січень 2013 року, два рядки потрібно заповнювати в місяці, коли працівнику у звітному місяці було нараховано заробітну плату за фактично відпрацьований час і відпускні, що припадають на цей місяць. Це пов’язане з тим, що суми відпускних мають відображатися з кодом типу нарахувань «10», тобто окремим рядком;

3) нараховується зарплата відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII. Згідно з вимогами п. 4.9 Порядку № 22-2 щомісячні суми нарахованої застрахованій особі зарплати відображаються окремим рядком із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу у графі 20. Відомості про зарплату або винагороду за роботу цьому самому працівнику на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються окремим рядком. Дані про такого працівника необхідно також відобразити в таблиці 7.

Форму таблиці 6 значно змінено. У ній з’явилося кілька нових показників. Інформацію про кожен з показників таблиці 6 наведемо в таблиці.

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування
заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Номер і найменування реквізиту

Що зазначається

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» проставляється у клітинці відповідного варіанта: «початкова» або «скасовуюча»

6. Громадянин України

(1 — так, 0 — ні)

Заповнюється аналогічно реквізиту 6 таблиці 5

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

Указується стать застрахованої особи: для жіночої статі ставиться відмітка «Ж», для чоловічої — «Ч»

8. Номер облікової картки ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 8 таблиці 5

9. Код категорії ЗО

Наводяться коди категорії застрахованих осіб згідно з додатком 2 до Порядку № 22-2. Наприклад, для найманих працівників на загальних підставах передбачено код категорії ЗО «1», для працюючих інвалідів — «2», для фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру (крім підприємців, якщо роботи, що виконуються (послуги, які надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), — «26», для осіб, які одержують лікарняні, — «29»

10. Код типу нарахувань

Проставляється код типу нарахувань (далі — КТН) від 1 до 10.

Цей реквізит заповнюється лише у випадках, передбачених переліком КТН, а саме:

1 — сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за час вимушеного прогулу;

2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму ЄСВ;

3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено надміру нараховану суму ЄСВ;

4 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах
на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;

5 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено надміру нараховану суму ЄСВ;

6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

7 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період
до 1 січня 2011 року;

8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

10 — сума відпускних, нарахована за дні щорічної та додаткової відпусток. Якщо відпустка припадає на два місяці, заповнюються два рядки з КТН «10», при цьому в кожному з них відображається сума відпускних, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування

Починаючи зі звіту за січень 2013 року цей реквізит обов’язково має бути заповнено для всіх сум нарахованої зарплати (доходу), у тому числі для лікарняних, сум нарахувань із КТН «1» — «10», а також у разі відображення сторнувальних сум відпускних та лікарняних, нарахованих у попередніх звітних періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження зарплати

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 9 таблиці 5

13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності

Зазначається кількість календарних днів, що припадають на період хвороби працівника згідно з наданим ним листком непрацездатності

14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати

Наводиться кількість календарних днів, що припадають на період, коли за працівником не зберігалася заробітна плата. До таких періодів, зокрема, належать відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону про відпустки). Зауважимо: у разі якщо протягом усього місяця за працівником не зберігалася зарплата (наприклад, він перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки), на нього необхідно заповнити рядок у таблиці 6, зазначивши в реквізиті 14 кількість днів відпустки за свій рахунок.

Допускається заповнення цього реквізиту й зі знаком «-» у разі потреби зменшення кількості днів без збереження заробітної плати, відображених у попередніх звітних періодах

15. Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця

Це новий реквізит, який повинні будуть заповнювати роботодавці починаючи зі звіту за січень 2013 року. Тут зазначається кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала у трудових відносинах (на які припадає дія цивільно-правового договору на виконання робіт або надання послуг)

16. Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу

(усього з початку звітного місяця)

Указуються суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, лікарняні без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Графа формується окремо щодо кожної застрахованої особи з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

1) сума нарахованої заробітної плати;

2) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, які надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію його як підприємця);

3) сума лікарняних.

Суми відпускних уносяться до поля відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці з КТН «10».

Суми виплат, нарахованих за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках із кодом категорії застрахованої особи «29» у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, в якому було здійснено такі донарахування.

Унесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише при відображенні:
— сум перерахунку зарплати (доходу), пов’язаної з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
— сторнованих сум відпускних та лікарняних, нарахованих у попередніх періодах

17. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

Наводяться суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняні в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Ця графа формується виключно з урахуванням зазначеної вище черговості виплат (див. реквізит 16). Зауважимо, що саме в такій черговості враховуються виплати при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ

18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)

Зазначається сума ЄСВ, утриманого із зарплати (доходу) застрахованої особи

19. Ознака наявності трудової книжки

(1 — так, 0 — ні)

Якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) і трудова книжка знаходиться у страхувальника-роботодавця, проставляється відмітка «1». Якщо трудової книжки застрахованої особи у страхувальника немає (наприклад, застрахована особа працює за сумісництвом або на умовах цивільно-правового договору), ставиться відмітка «0»

20. Ознака наявності спецстажу

(1 — так, 0 — ні)

За наявності у застрахованої особи спецстажу проставляється відмітка «1», у разі його відсутності — «0»

21. Ознака нового робочого місця (1 — так, 0 — ні)

Цей реквізит є новим. Його поява пов’язана з набуттям чинності з 01.01.2013 р. новим Законом про зайнятість. Заповнюють його роботодавці для визначення нового робочого місця

 

Заповнюємо таблицю 7 звіту за формою № Д4

Таблиця 7 формується та подається для визначення страхувальниками періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, які відповідно до законів, що встановлюють умови пенсійного забезпечення, котрі відрізняється від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періодів страхового стажу, не пов’язаних з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується і не подається.

 

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим
 категоріям осіб згідно із законодавством

Номер та найменування реквізиту

Що зазначається

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» уноситься до клітинки відповідного статусу таблиці 7: «початкова», «скасовуюча», «додаткова». Таблиця 7 зі статусом «додаткова» подається, якщо помилково в таблиці 7 за попередній звітний період не було відображено відомості про застрахованих осіб, період роботи яких зараховується до спеціального стажу

6. Громадянин України

Заповнюється аналогічно реквізиту 6 таблиці 5

7. Номер облікової картки ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 8 таблиці 5

8. Код підстави для обліку спецстажу

Зазначається восьмирозрядний код підстави. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб використовуються серійно-порядкові коди з Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб згідно із законодавством (додаток 3 до Порядку № 22-2)

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 9 таблиці 5

10. Початок періоду

Указується 1-ше число місяця, якщо застраховану особу прийнято на роботу в попередніх звітних місяцях, або дата початку строку дії висновку атестаційної комісії стосовно особливих умов праці. Якщо застраховану особу прийнято на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин у таблиці 5 додатка 4 для цієї застрахованої особи

11. Кінець періоду

Наводиться останнє число місяця (28 — 31), якщо застраховану особу протягом звітного періоду не було звільнено з посади, або день звільнення з посади чи закінчення строку дії висновку атестаційної комісії стосовно особливих умов праці

12. Кількість днів

13. Кількість годин, хвилин

Указуються варіант необхідної одиниці виміру і фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави. Заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, відпрацьованих в умовах праці, що дають підстави для зарахування спеціального стажу

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)

Зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці залежно від вибраного варіанта необхідної одиниці виміру в реквізитах 12, 13: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, відпрацьованих в умовах праці, що дають підстави для зарахування спеціального стажу у звітному періоді за повний календарний місяць

15. № наказу про проведення атестації робочого місця
16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

Указуються реквізити наказу про проведення атестації робочого місця застрахованої особи

17. Ознака «СЕЗОН»

У відповідному рядку вказується один із кодів ознаки сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві із сезонним характером праці.
Код «1» — повністю в межах місяця; код «2» — незавершення в межах місяця;
код «3» — завершення в межах місяця

 

Розглянемо порядок заповнення звіту за формою № Д4 на умовному числовому прикладі (див. с. 22).

 

Числовий приклад

П. І. Б. застрахованої особи, ідентифікаційний номер

Зарплата

Відпускні

Лікарняні

Винагорода за ЦПД

База для нарахування ЄСВ/сума ЄСВ

Сума утриманого ЄСВ

37,26 %

33,2 %

34,7 %

8,41 %

3,6 %

2 %

2,6 %

Бондаренко С. С.

2121212121

1800,00

10318,19

921,20

1200,00

1500,00

64,80

Василюк В. В.

2323232323

1619,05

1542,00

113,80

Зінченко А. А.

2424242424

2200,00

79,20

Ковенко С. В.

2342342342

1457,14

921,20

52,46

18,42

Стрюкова О. В.

2132132132

1500,00

54,00

Федько Т. Т.

2412412412

1200,00

31,20

Ярошенко П. О.

2525252525

1700,00

61,20

Разом

10276,19

1542,00

921,20

1200,00

3844,56

305,84

416,40

126,15

425,46

18,42

31,20

Додаткові умови прикладу:

— Василюк В. В. пішов у відпустку з 28.01.2013 р. на 24 календарні дні. Сума відпускних склала 1542 грн., із них 257 грн. — сума відпускних, що припадає на січень 2013 року, 1285 грн. — сума відпускних, що припадає на лютий 2013 року;

— Ковенко С. В. була на лікарняному з 17.12.2012 р. по 14.01.2013 р. включно. Сума лікарняних, яку було нараховано їй у січні 2013 року, склала 921,20 грн., із них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 329 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 592,20 грн. Сума лікарняних, що припадає на грудень 2012 року, склала 723,80 грн., сума лікарняних, що припадає на січень 2013 року, — 197,40 грн.;

— Стрюкова О. В. є інвалідом II групи, про що на підприємстві є засвідчена копія довідки з акта огляду МСЕК;

— із Федько Т. Т. 24.12.2012 р. було укладено ЦПД на виконання робіт. Акт виконаних робіт підписано 21.01.2013 р. Сума винагороди за ЦПД склала 1200 грн. і була виплачена у січні 2013 року.

Відповідно до положень колективного договору, укладеного на підприємстві, установлено таке:

— заробітна плата на підприємстві виплачується двічі на місяць — 7 і 22 числа. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

— розмір заробітної плати за першу половину місяця становить 50 % від окладу;

— при розрахунку суми авансу необхідно враховувати фактичну зайнятість працівника.

Заробітну плату за другу половину грудня 2012 року було виплачено згідно з положеннями колективного договору 4 січня 2013 року. Сума ЄСВ, яку має бути сплачено із заробітної плати за другу половину грудня 2012 року, дорівнює 1722,92 грн. Загальна сума доходу, виплаченого застрахованим особам у січні 2013 року, склала 11778,99 грн.

Загальна сума ЄСВ, сплаченого до ПФУ з доходу, виплаченого застрахованим особам у січні 2013 року (у тому числі з авансу за січень 2013 року), склала 5391,71 грн.

Поточна заборгованість зі сплати ЄСВ на кінець січня 2013 року становить: (1722,92 + 3844,56 + 305,84 + 416,40 + 126,15 + 425,46 + 18,42 + 31,20) - 5391,71 = 1499,24 (грн.).

 

img 1

 

img 2

img 3

img 4

img 5

 

img 6

 

img 7

 

img 8

 

img 9

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі