Про оплату праці працівників бюджетної сфери

Редакція ОП
Лист від 29.01.2013 р. № 959/0/14-13/13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Про оплату праці працівників бюджетної сфери

Лист від 29.01.2013 р. № 959/0/14­13/13

 

Міністерство соціальної політики розглянуло <…> лист щодо ситуації з оплати праці працівників бюджетної сфери і повідомляє.

Підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відбувається поетапно з урахуванням фінансових можливостей бюджету та стану соціально­економічного розвитку країни.

До грудня 2008 року розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС установлювався на рівні мінімальної заробітної плати. Протягом 2009 року, у зв’язку із труднощами щодо забезпечення видатків із бюджетів усіх рівнів на оплату праці працівників бюджетних установ, розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери взагалі не переглядались, крім тих, у кого вони були менші за мінімальну заробітну плату.

З 2010 по 2012 рр. посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС було підвищено 17 разів, і посадові оклади працівників бюджетної сфери зросли на 54 %.

Грошовий розрив між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду ЄТС з червня 2011 року мав тенденцію до зменшення і склав у грудні 2012 року 295 гривень.

При проведенні переговорів із профспілками в липні 2012 року щодо розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС Сторона власників запропонувала підвищити цей розмір у 2013 році на 18,3 %, або у середньому за рік до 946 гривень. Тобто передбачалось, що у 2013 році починаючи з 1 січня розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом першого тарифного розряду ЄТС зменшиться на 50 гривень.

Разом з тим, за повідомленням Мінфіну, при підготовці Державного бюджету на 2013 рік були враховані переглянуті та схвалені Кабінетом Міністрів України нові прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, зокрема було враховано зменшення на 2013 рік таких прогнозних показників, як номінальний валовий внутрішній продукт, прибуток прибуткових підприємств, фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців тощо.

Тому Мінфіном при доопрацюванні проекту державного бюджету був зменшений у розрахунках розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2013 р. — 845 грн., з 1 грудня 2013 р. — 928 грн., у середньому за рік — 851,9 грн. (лист Мінфіну від 10.12.2012 № 31­07240­03­05/29333). Грошовий розрив з мінімальною заробітною платою при цьому збільшується з 1 січня 2013 року до 302 грн. (у грудні 2012 року — 295 грн.).

Безумовно, Уряд не повинен стримувати наближення посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС до мінімальної заробітної плати, а тим більше допустити збільшення грошового розриву між цими показниками. Це негативно сприймається профспілками та працівниками бюджетної сфери.

З метою підвищення у 2013 році посадових окладів працівників бюджетної сфери та недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою Мінсоцполітики був підготовлений та поданий на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови, яким передбачалось встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС у розмірі 852 грн. та забезпечено диференціацією по тих розрядах ЄТС, де посадові оклади, розраховані таким чином, менше мінімальної заробітної плати.

Крім того, проектом передбачається щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету.

Проте проект постанови був відкликаний на засіданні Кабінету Міністрів України 23 січня 2013 року.

У зв’язку з цим на даний час базовий посадовий оклад працівнику першого тарифного розряду ЄТС залишається у розмірі, який був у грудні 2012 року — 839 грн., а працівникам 1 — 2 тарифного розряду має здійснюватись доплата до розміру мінімальної заробітної плати — 1147 гривень.

Одночасно повідомляємо, що, за інформацією Мінфіну (лист від 29.01.2013 № 31­07240­03­5/2649), встановлення з 1 квітня посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, затвердженої Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету у сумі понад 39 млрд гривень.

Реальні джерела покриття таких видатків відсутні. Відсутність додаткових ресурсів на забезпечення вказаного підвищення призведе до таких негативних наслідків, як розбалансування бюджетів усіх рівнів, виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, відправлення працівників у примусові відпустки за власний рахунок або скорочення чисельності тощо, що викличе ще більшу напругу у суспільстві.

Тому до питання встановлення посадового окладу (тарифної ставки працівника першого тарифного розряду ЄТС необхідно підходити виважено: з урахуванням реальних можливостей бюджетів усіх рівнів на забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, з урахуванням усіх обов’язкових виплат.

Сподіваємось на взаєморозуміння та конструктивну співпрацю у вирішенні питання підвищення заробітної плати та соціального захисту працівників бюджетної сфери.

 

Заступник Міністра — керівник апарату
В. Коломієць

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Установлення посадових окладів за ЄТС для бюджетників з 1 січня 2013 року: роз’яснює Мінсоцполітики

 

На звернення спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок) до Міністра соціальної політики України Королевської Н. Ю. щодо ситуації з оплатою праці працівників бюджетної сфери отримано відповідь Міністерства (лист, що коментується).

Зокрема, це відомство зазначило, що з метою підвищення у 2013 році посадових окладів працівників бюджетної сфери та недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) та мінімальною заробітною платою Мінсоцполітики був підготовлений та поданий на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови, яким передбачалось установлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС у розмірі 852 грн. Разом з тим, проектом зазначеної постанови також передбачалося щоквартально розглядати результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету. Проте проект такої постанови був відкликаний на засіданні Кабінету Міністрів України 23 січня 2013 року.

Постанови Кабінету Міністрів України, якою визначався б розмір тарифної ставки (посадового окладу) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС на 2013 рік, і досі не прийнято. Враховуючи, що у Держбюджеті відсутні реальні джерела покриття видатків на підвищення розміру посадових окладів працівників за ЄТС, тому і очікувати такої постанови не слід.

У зв’язку з цим з 1 січня 2013 року слід застосовувати розміри посадових окладів (тарифних ставок), які діяли у грудні 2012 року. При цьому для працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів розміри посадових окладів (тарифних ставок) встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати — 1147 грн. Про це зазначається в листі, що коментується.

Нагадаємо, що на 2012 рік, у тому числі і на грудень, розмір посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС установлювався відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.01.2012 р. № 10* (далі — постанова № 10).

* Див. постанову та коментар редакції до неї в «ОП», 2012, № 2, с. 3.

Нормами постанови № 10 було забезпечено диференціацію посадових окладів (тарифних ставок) для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів (визначалися у фіксованому розмірі). Але на сьогодні для працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів розміри посадових окладів (тарифних ставок), визначених постановою № 10, менше розміру мінімальної заробітної плати, установленої ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI*.

* Див. статтю «Держбюджет-­2013: нові соціальні стандарти» в «ОП», 2013, № 1, с. 3.

Отже, дотримуючись мінімальних гарантій з оплати праці, з 1 січня 2013 року розміри посадових окладів (тарифних ставок) для працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів установлюються на рівні мінімальної заробітної плати — 1147 грн.

З 1 грудня 2012 року для працівників 6 — 25-го тарифних розрядів посадові оклади (тарифні ставки) розраховувалися шляхом множення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС — 839 грн. (наведеного окремо у постанові № 10) на відповідний тарифний коефіцієнт. Такий механізм визначення посадових окладів (тарифних ставок) залишився для вказаних категорій працівників і з 1 січня 2013 року.

Враховуючи вищевказане, далі у таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, які повинні бути встановлені в штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2013 року.

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка)
з 1 січня 2013 року, грн.

1

1,00

1147

2

1,09

1147

3

1,18

1149

4

1,27

1159

5

1,36

1169

6

1,45

1217

7

1,54

1292

8

1,64

1376

9

1,73

1451

10

1,82

1527

11

1,97

1653

12

2,12

1779

13

2,27

1905

14

2,42

2030

15

2,58

2165

16

2,79

2341

17

3,00

2517

18

3,21

2693

19

3,42

2869

20

3,64

3054

21

3,85

3230

22

4,06

3406

23

4,27

3583

24

4,36

3658

25

4,51

3784

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
 заступник головного редактора
(e­mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі