Теми статей
Обрати теми

Держбюджет-2013: нові соціальні стандарти

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2013/№ 1
Друк
Стаття

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2013: НОВІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

 

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI. У пропонованій публікації розглянемо розміри соціальних стандартів, що діятимуть протягом 2013 року, та їх вплив на інші бухгалтерські величини й показники.

Тетяна РУДА, головний редактор (e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про Держбюджет-2013 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI.

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Закон про пенсійне страхування — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 2811 — Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.12.92 р. № 2811-XII.

Закон про індексацію — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Спочатку в таблицях наведемо головні показники на 2013 рік.

Розміри прожиткового мінімуму , установлені у ст. 7 Закону про Держбюджет-2013, такі.

 

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

1 січня — 30 листопада

1 грудня — 31 грудня

Діти віком до 6 років

972

1032

Діти віком від 6 до 18 років

1210

1286

Працездатні особи

1147

1218

Особи, які втратили працездатність

894

949

Загальний показник

1108

1176

 

Мінімальну заробітну плату встановлено ст. 8 Закону про Держбюджет-2013.

Наведемо в таблиці розміри мінімальної заробітної плати, що діятимуть у 2013 році.

 

Період дії

Розмір мінімальної зарплати, грн.

місячний

погодинний

1 січня — 30 листопада

1147

6,88

1 грудня — 31 грудня

1218

7,30

 

Податок на доходи фізичних осіб

Згідно з п. 169.1 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримується від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Сума ПСП визначається в розмірі, що дорівнює 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

До 31 грудня 2014 року звичайна ПСП надаватиметься в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (абзац восьмий п. 1 розд. XIX ПКУ).

Нижче наведемо розміри ПСП, що діють у 2013 році.*

* Розміри ПСП у 2013 році та перелік документів, необхідних для її отримання, див. на с. 27 цього номера.

 

Вид ПСП

Розмір ПСП, грн.

Звичайна ПСП (для осіб, зазначених у пп. 169.1.1 і 169.1.2 ПКУ)

573,50

150 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

200 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

 

Граничний розмір заробітної плати платника податку, до якої застосовується ПСП, визначається в сумі, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 ПКУ). Отже, у 2013 році граничний розмір зарплати платника податків, до якої застосовується ПСП, дорівнює 1610 грн. (1147 x 1,4 = 1605,80 грн.).

Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) становить 15 % від бази оподаткування. У разі якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 11470 грн.), до суми перевищення застосовується ставка 17 %.

Слід зауважити, що окремі види доходів фізичних осіб не обкладаються ПДФО в певній сумі. Про те, в якій саме сумі не обкладаються ПДФО певні види доходів у 2013 році, читайте на с. 32 сьогоднішнього номера.

 

Єдиний соціальний внесок

Відповідно до п.п. 4 п. 1 ст. 1 Закону № 2464 розмір максимальної величини доходу, з якого справляється єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, у 2013 році максимальна величина доходу, з якого справляється ЄСВ, становить:

— у січні — листопаді — 19499 грн.;

— у грудні — 20706 грн.

 

Індексація грошових доходів

Індексація грошових доходів громадян провадиться відповідно до Закону про індексацію та Порядку № 1078.

Індексація, зокрема заробітної плати, здійснюється в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. Таким чином, у січні 2013 року зарплата індексується в межах 1147 грн.

Таблицю з готовими величинами приросту індексу споживчих цін, необхідними для розрахунку суми індексації зарплати за січень 2013 року, наведено на с. 11 цього номера газети.

 

Добові витрати для госпрозрахункових підприємств

Згідно з абзацом четвертим п.п. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження відносяться витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на
1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен день такого відрядження.

Таким чином, максимальний розмір добових витрат для працівників госпрозрахункових підприємств у 2013 році встановлено в такому розмірі:

для відряджень у межах України — не більше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на добу (у 2013 році — 229,40 грн. (1147 x 0,2));

для закордонних відряджень — не більше 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на добу (у 2013 році — 860,25 грн. (1147 x 0,75)).

Що стосується працівників бюджетної сфери, то для них суми добових витрат затверджено постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98. Згідно з цією постановою суму добових витрат у межах України встановлено в розмірі 30 грн., а при відрядженні за межі України сума таких витрат залежить від держави, до якої працівника направлено у відрядження, та визначена в додатку 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98.

 

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Статтею 9 Закону про Держбюджет-2013 передбачено, що рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для призначення допомоги відповідно до Закону № 1768 у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

— для дітей — 75 %;

— для працездатних осіб — 21 %;

— для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 %.

 

Соціальні та демографічні групи населення

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги

1 січня — 30 листопада

1 грудня — 31 грудня

Діти віком до 6 років

729,00

774,00

Діти віком від 6 до 18 років

907,50

964,50

Працездатні особи

240,87

255,78

Особи, які втратили працездатність

894,00

949,00

 

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може перевищувати 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

 

Розмір мінімальної пенсії

Відповідно до ст. 28 Закону про пенсійне страхування мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років установлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії протягом 2013 року становитиме:

— з 1 січня — 894 грн.;

— з 1 грудня — 949 грн.

 

Розмір допомоги при народженні дитини

Відповідно до ст. 12 Закону № 2811 допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається в сумі, кратній: 30 розмірам прожиткового мінімуму — на першу дитину; 60 розмірам прожиткового мінімуму — на другу дитину; 120 розмірам прожиткового мінімуму — на третю і кожну наступну дитину.

Наведемо в таблиці розмір допомоги при народженні дитини у 2013 році.

 

Допомога при народженні

Розмір допомоги, грн.

1 січня — 30 листопада

1 грудня — 31 грудня

Першої дитини

29160

30960

Другої дитини

58320

61920

Третьої та кожної наступної дитини

116640

123840

 

Виплата зазначеної вище допомоги здійснюється одноразово в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, залишок суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину — 48 місяців, на третю та кожну наступну дитину — 72 місяців рівними частинами в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі