Індексація заробітної плати: основні акценти

Редакція ОП
Стаття

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ОСНОВНІ АКЦЕНТИ

 

У минулому році «індексаційний» порядок зазнав кардинальних змін, і ось уже півроку ми з вами застосовуємо оновлені «індексаційні» правила. Слід зауважити: незважаючи на нечітко визначені нові норми, практику їх застосування з більшості питань уже напрацьовано.

Ураховуючи нові розміри базових соціальних стандартів у поточному році, у пропонованій статті нагадаємо основні правила проведення індексації заробітної плати. З деяких найтиповіших і водночас найпроблемніших ситуацій проаналізуємо дію «індексаційних» нововведень, керуючись рекомендаціями фахівців Мінсоцполітики.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про індексацію — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-ІV).

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

Лист № 204 — лист Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 204/10/136-12 (див. «ОП», 2012, № 18, с. 11).

Лист № 259 — лист Мінсоцполітики від 23.08.2012 р. № 259/10/136-12 (див. «ОП», 2012, № 20, с. 6).

Лист № 261 — лист Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12 (див. «ОП», 2012, № 19, с. 8).

Лист № 385 лист Мінсоцполітики від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (див. «ОП», 2012, № 21, с. 3).

Лист № 9816 лист Мінсоцполітики від 12.09.2012 р. № 9816/0/14-12/10 (див. «ОП», 2012, № 24, с. 4).

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ

Індексація грошових доходів — законодавчо встановлений механізм підтримки купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги.

Проведення індексації регулюється Законом про індексацію та Порядком № 1078. Норми, установлені цими документами, поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від своєчасності виплати ними заробітної плати працівникам.

Об’єктами індексації є доходи громадян, отримані у гривнях на території України, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці за ставками (окладами) або відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Не індексуються:

а) зарплатні виплати, що мають разовий характер (матеріальна допомога, грошова допомога при виході на пенсію, винагорода за підсумками роботи за рік, разові премії тощо);

б) допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, допомога при народженні дитини (п. 3 Порядку № 1078);

в) виплати, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати, а саме: відпускні, компенсація за невикористану відпустку, збережений заробіток за час відрядження тощо. При цьому до розрахунку середньої заробітної плати сума індексації включається як складова фонду оплати праці. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 30.10.2003 р. № 024-130.

Нагадаємо основні правила індексації:

1. Індексація провадиться в разі перевищення індексом споживчих цін, розрахованим наростаючим підсумком, порога індексації — 101 %.

2. Індексується лише дохід у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, не підлягає індексації.

Заробітна плата працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії студентів індексуються в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу з розрахунку на місяць у 2013 році становить: у січні — листопаді — 1147 грн.; у грудні — 1218 грн.

Таким чином, протягом січня — листопада 2013 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але в межах 1147 грн., у грудні 2013 року — у межах 1218 грн.

3. Для кожного працівника визначається базовий місяць, оскільки саме від цього місяця обчислюється величина приросту індексу споживчих цін, що використовується для розрахунку сум індексації. Інакше кажучи, нарахування суми індексації має здійснюватися для кожного працівника окремо, тобто для кожного працівника повинен застосовуватися свій індекс. На це звертали увагу Мінпраці в листі від 02.04.2004 р. № 024-57 і Мінсоцполітики в листі № 204.

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 базовим місяцем вважається:

1) місяць, в якому востаннє збільшувалися грошові доходи працівника (підвищувалися тарифна ставка, оклад, відрядні розцінки або запроваджувалися постійні надбавка, доплата, премія чи інша постійна виплата);

2) місяць, в якому підвищено розмір мінімальної зарплати, у зв’язку з чим збільшилася зарплата працівника.

Для працівників, які працюють на відрядній системі оплати праці, базовим місяцем вважається місяць підвищення відрядних розцінок. Збільшення заробітку з місяця в місяць унаслідок більшого виробітку підвищенням вважатися не може (лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07).

Збільшення зарплати за рахунок виплати разових премій, надбавок, доплат, зміна розміру премії за рахунок фінансових можливостей роботодавця не є підставами вважати місяць базовим (лист Мінпраці від 09.12.2005 р. № 024-106).

Також не є базовим місяць підвищення грошових доходів працівника у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оскільки таке підвищення має тимчасовий характер (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

У разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має постійний характер, при збільшенні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією з професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим. Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація здійснюється на загальних підставах, визначених Порядком № 1078 (лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07).

4. Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1078). При цьому спочатку провадиться індексація доходів за основним місцем роботи. Потім здійснюється індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працюючих осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи. Для проведення індексації працівник має надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. Якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, то доходи за сумісництвом не індексуються (лист Мінпраці від 11.02.2004 р. № 024-15).

5. У межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, індексується заробітна плата для:

працюючих пенсіонерів. Спочатку роботодавцем індексується зарплата, а потім — за необхідності, з урахуванням отриманої зарплати Пенсійним фондом індексується пенсія. Роботодавець зобов’язаний подати до Пенсійного фонду щодо кожного пенсіонера довідку, що містить інформацію про розмір отримуваної зарплати, її проіндексовану суму та суму індексації. Зазначена інформація надається роботодавцем протягом двох тижнів після здійснення індексації оплати праці працюючого пенсіонера (п. 9 Порядку № 1078).

Зверніть увагу: місяць призначення працівнику пенсії та підвищення її розміру не впливає на порядок індексації його заробітної плати;

працюючих стипендіатів. Якщо особа працює та водночас навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, у першу чергу індексується стипендія. Таким чином, первинною для такої категорії працівників є індексація навчальним закладом стипендії, що отримується з бюджету, вторинною (за необхідності) — індексація роботодавцем зарплати стипендіата, з урахуванням розміру отримуваної проіндексованої стипендії. Підставою для проведення індексації зарплати стипендіата (з числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів) за місцем роботи є довідка з навчального закладу про розмір і строк призначення стипендії або про те, що студент стипендію не отримує (п. 8 Порядку № 1078). Якщо таку довідку не надано, то зарплата працівника-стипендіата не індексується.

6. Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації (листи Мінпраці від 20.01.2007 р. № 3/10/136-07, від 25.10.2007 р. № 7984/0/1407/13).

 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВЕЛИЧИНИ ПРИРОСТУ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН

Розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком у загальному випадку починається з місяця, наступного за базовим (п. 5 Порядку № 1078).

Для новоприйнятих працівників (яких прийнято на роботу після 21.06.2012 р.) обчислення індексу здійснюється з місяця прийняття на роботу (новий абзац третій п. 101 Порядку № 1078).

Приклад розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком наведено в додатку 1 до Порядку № 1078. Але для розуміння механізму індексації розглянемо розрахунок цього показника на конкретному прикладі.

Приклад 1. Заробітна плата працівника за основним місцем роботи за січень 2013 року склала 1900 грн. (місяць відпрацьовано повністю). Базовим місяцем для працівника було прийнято серпень 2011 року.

Підвищення зарплати працівника станом на січень 2013 року не було.

Як розрахувати величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації за січень 2013 року?

Для наочності порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації за січень 2013 року, якщо базовим місяцем є серпень 2011 року, наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

img 1

 

Оскільки серпень 2011 року — базовий місяць для проведення індексації (працівник не належить до категорії новоприйнятих на роботу після 21.06.2012 р.), то з вересня 2011 року (місяця, наступного за базовим) починають розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком. Індексація провадиться, якщо величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації, установлений у розмірі 101 %. При цьому право на індексацію настає з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Як видно з таблиці, індекс споживчих цін наростаючим підсумком у березні 2012 року (101,1 %) перевищив поріг індексації 101 %. При цьому право на проведення індексації з урахуванням цього індексу настало тільки у травні 2012 року.

Оскільки починаючи з квітня 2012 року наново обчислений індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг 101 %, то величина приросту індексу 1,1 % зберігатиметься і в січні 2013 року. Тому заробітна плата працівника, нарахована за січень 2013 року, індексується на величину приросту індексу 1,1 %. Саме цю величину приросту індексу можна побачити і в табл. 2 на с. 19 цього номера газети (див. базовий місяць — серпень 2011 року).

Оскільки заробітна плата працівника перевищує розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу, то вона індексується в межах такого прожиткового мінімуму, тобто за січень 2013 року — у межах 1147 грн.

Таким чином, сума індексації заробітної плати працівника за січень 2013 року становить:

1147 грн. х 1,1 : 100 = 12,62 грн.

Заробітна плата працівника за січень 2013 року з урахуванням індексації дорівнює:

1900 грн. + 12,62 грн. = 1912,62 грн.

Слід зауважити, що обчислення індексів для проведення індексації — справа доволі кропітка, тому щоб не обтяжувати складними розрахунками бухгалтерів, ми рекомендуємо використовувати у своїй роботі вже готові розраховані індекси, які ми щомісяця публікуємо на сторінках нашого видання. Далі наведемо ці індекси.

 

РОЗРАХОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ПРИРОСТУ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ У СІЧНІ 2013 РОКУ

У розрахунках величини приросту індексу інфляції у січні 2013 року бере участь індекс інфляції в листопаді 2012 року — 99,9 %. Він не перевищив порога індексації 101 %, тому всі розраховані величини приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати за грудень 2012 року, залишаються такими самим і для розрахунку суми індексації зарплати за січень 2013 року.

З урахуванням індексу за листопад 2012 року нижче в табл. 2 наведемо готові величини приросту індексу споживчих цін, що використовуються для розрахунку суми індексації зарплати за січень 2013 року.

 

Таблиця 2

Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати)

Місяць проведення індексації — січень 2013 року

індекс інфляції, %

величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1147 грн., грн.

1

2

3

4

5

2006 рік

Січень

101,2

104,0

1192,88

Лютий

101,8

100,4

1151,59

Березень

99,7

101,0

1158,47

Квітень

99,6

101,8

1167,65

Травень

100,5

100,8

1156,18

Червень

100,1

100,6

1153,88

Липень

100,9

98,8

1133,24

Серпень

100,0

98,8

1133,24

Вересень

102,0

94,9

1088,50

Жовтень

102,6

90,0

1032,30

Листопад

101,8

86,6

993,30

Грудень

100,9

85,0

974,95

2007 рік

Січень

100,5

84,1

964,63

Лютий

100,6

82,9

950,86

Березень

100,2

82,6

947,42

Квітень

100,0

82,6

947,42

Травень

100,6

81,5

934,81

Червень

102,2

77,6

890,07

Липень

101,4

75,2

862,54

Серпень

100,6

74,1

849,93

Вересень

102,2

70,4

807,49

Жовтень

102,9

65,6

752,43

Листопад

102,2

62,0

711,14

Грудень

102,1

58,7

673,29

2008 рік

Січень

102,9

54,2

621,67

Лютий

102,7

50,2

575,79

Березень

103,8

44,7

512,71

Квітень

103,1

40,3

462,24

Травень

101,3

38,5

441,60

Червень

100,8

37,4

428,98

Липень

99,5

38,1

437,01

Серпень

99,9

38,2

438,15

Вересень

101,1

36,7

420,95

Жовтень

101,7

34,5

395,72

Листопад

101,5

32,5

372,78

Грудень

102,1

29,7

340,66

2009 рік

Січень

102,9

26,1

299,37

Лютий

101,5

24,2

277,57

Березень

101,4

22,5

258,08

Квітень

100,9

21,4

245,46

Травень

100,5

20,8

238,58

Червень

101,1

19,5

223,67

Липень

99,9

19,6

224,81

Серпень

99,8

19,9

228,25

Вересень

100,8

18,9

216,78

Жовтень

100,9

17,9

205,31

Листопад

101,1

16,6

190,40

Грудень

100,9

15,5

177,79

2010 рік

Січень

101,8

13,5

154,85

Лютий

101,9

11,4

130,76

Березень

100,9

10,4

119,29

Квітень

99,7

10,7

122,73

Травень

99,4

11,4

130,76

Червень

99,6

11,8

135,35

Липень

99,8

12,1

138,79

Серпень

101,2

10,7

122,73

Вересень

102,9

7,6

87,17

Жовтень

100,5

7,1

81,44

Листопад

100,3

6,8

78,00

Грудень

100,8

5,9

67,67

2011 рік

Січень

101,0

4,9

56,20

Лютий

100,9

4,0

45,88

Березень

101,4

2,5

28,68

Квітень

101,3

1,2

13,76

Травень

100,8

Не індексується

Червень

100,4

Не індексується

Липень

98,7

Не індексується

Серпень

99,6

1,1

12,62

Вересень

100,1

Не індексується

Жовтень

100,0

Не індексується

Листопад

100,1

Не індексується

Грудень

100,2

Не індексується

2012 рік

Січень

100,2

Не індексується

Лютий

100,2

Не індексується

Березень

100,3

Не індексується

Квітень

100,0

Не індексується

Травень

99,7

Не індексується

Червень

99,7

Не індексується

Липень

99,8

Не індексується

Серпень

99,7

Не індексується

Вересень

100,1

Не індексується

Жовтень

100,0

Не індексується

Листопад

99,9

Не індексується

Грудень

100,2

Не індексується

2013 рік

Січень

Не індексується

 

Наведеною таблицею слід користуватися таким чином. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за січень 2013 року, у колонці 2 таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника.

Далі в колонці 4 зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються для індексації доходів у січні 2013 року. Наприклад, якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2009 року, індекс, на який провадиться індексація зарплати за січень 2013 року, становить 18,9 %.

Для зручності читачів у колонці 5 зазначено суму індексації зарплати, що дорівнює або перевищує 1147 грн. Так, якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2009 року (величина приросту індексу споживчих цін — 18,9 %) і при цьому його зарплата дорівнює або перевищує 1147 грн., то сума індексації (при повністю відпрацьованому місяці) становитиме 216,78 грн.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ДЛЯ НОВОПРИЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ

У попередньому розділі цієї статті вже зазначалося, що з 21.06.2012 р. Порядок № 1078 доповнено новою нормою — абзацом третім п. 101, де встановлюється таке: обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу (тобто з урахуванням індексу інфляції, що припадає на місяць укладення трудового договору). Наприклад, якщо працівника було прийнято на роботу у серпні 2012 року, то обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу, що припадає на місяць прийняття, тобто індексу інфляції за серпень 2012 року.

Звертаємо вашу увагу: оскільки готову таблицю з розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін (наприклад, за січень 2013 року — див. табл. 2), яка публікується щомісяця, складено для звичайних працівників, котрі не підпадають під категорію «новоприйнятих», то це означає, що розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком здійснюється з місяця, наступного за базовим.

Щоб не складати окремий розрахунок індексів, а отже, і таблицю для новоприйнятих працівників, для такої категорії працівників (прийнятих після 21.06.2012 р.) з метою визначення величини приросту індексу споживчих цін необхідно орієнтуватися на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу. У нашому прикладі приріст індексу визначатимемо на перетині рядка «Липень 2012 року» та колонки 4. Як видно з табл. 2 (див. с. 19), право на індексацію такого працівника у січні 2013 року не настало (індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації 101 %).

 

ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ В МІСЯЦІ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДУ

З урахуванням нових норм Порядку № 1078 (унесені постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526, діють з 21.06.2012 р.) місяць підвищення заробітної плати (незалежно від суми підвищення) буде базовим для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

Грошові доходи, отримані в базовому місяці, не індексуються за умови, що сума підвищення доходу перевищує суму індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць (листи № 9816, № 261, № 259).

Порівняння суми підвищення доходу з можливою сумою індексації здійснюється виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця (лист № 259).

У ситуації, коли сума підвищення доходу менше суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць, здійснюється підвищення грошового доходу і додається сума індексації, визначена з урахуванням підвищення доходу (як різниця між можливою сумою індексації та сумою підвищення доходу). Розрахована сума індексації фіксується та нараховується в такому розмірі до наступного збільшення грошового доходу, при якому таке збільшення перевищить зазначену фіксовану величину.

Приклад проведення індексації в разі підвищення грошових доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078 (викладено в новій редакції).

Виходячи з даних викладеного прикладу, якщо наступне підвищення грошового доходу не перевищує фіксовану величину індексації, то здійснюється підвищення грошового доходу і додається раніше зафіксована величина індексації.

Якщо на момент чергового підвищення грошового доходу настає право на проведення індексації (нової) і сума індексації буде більше суми підвищення грошового доходу, необхідно здійснити підвищення грошового доходу, зберегти раніше зафіксовану суму індексації і додати суму індексації, визначену з урахуванням чергового підвищення грошового доходу (листи № 385, № 261, № 259).

Нагадаємо нашим читачам, що на сторінках нашого видання першому знайомству з новими індексаційними правилами було присвячено статтю «Індексаційні головоломки: опановуємо новації разом» // «ОП», 2012, № 12, с. 13. Приклади нарахування індексації з урахуванням нововведень розглянуто у статтях:

«Індексуємо зарплату за липень 2012 року» // «ОП», 2012, № 13, с. 13;

«Індексуємо зарплату за серпень 2012 року» // «ОП», 2012, № 15, с. 4;

«Індексуємо зарплату за вересень 2012 року» // «ОП», 2012, № 17, с. 13;

«Індексуємо зарплату за жовтень 2012 року» // «ОП», 2012, № 19, с. 10;

«Особливості індексації грошового забезпечення військовослужбовців» // «ОП», 2012, № 20, с. 14;

«Індексуємо зарплату за листопад 2012 року» // «ОП», 2012, № 21, с. 8;

«Особливості нарахування індексації по-новому» // «ОП», 2012, № 23, с. 13 (статтю підготовлено за матеріалами веб-конференції, проведеної нашою редакцією на всеукраїнському бухгалтерському інтернет-порталі «Бухгалтер.com.ua» (http://buhgalter.com.ua)).

 

НЮАНСИ ІНДЕКСАЦІЇ В РОЗ’ЯСНЕННЯХ МІНСОЦПОЛІТИКИ

На сьогодні щодо низки запитань, які чітко не врегульовано нормами Порядку № 1078, ми керуємося рекомендаціями фахівців профільного відомства — Міністерства соціальної політики, наданими в їх листах і консультаціях. Стисло висвітлимо їх зміст.

1. Облік розміру премії

Премія за основні результати роботи є об’єктом індексації згідно з п. 2 Порядку № 1078. Однак якщо премія не має постійного характеру виплати (щомісяця змінюється відсоток премії або премія виплачується нерегулярно), то при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися. Тому збільшення доходу тільки за рахунок поточної зміни відсотка премії не змінює визначений раніше базовий місяць (листи № 204, 385, консультація фахівця Мінсоцполітики «Розмір премії, що змінюється, за основні результати роботи не впливає на розрахунок фіксованої суми індексації» // «ОП», 2012, № 18, с. 12).

Що стосується премії, передбаченої умовами оплати праці, яка виплачується постійно в незмінному розмірі, то така премія враховується під час проведення порівняльних розрахунків у місяці підвищення заробітної плати.

2. Не повністю відпрацьований місяць

У місяці, який відпрацьовано не повністю з причини:

відпустки будь-якого виду (щорічної, навчальної, «на дітей», «чорнобильської», без збереження заробітної плати, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку тощо);

тимчасової непрацездатності;

звільнення тощо,

для всіх працівників (у тому числі й тих, у яких після набуття чинності новими нормами Порядку № 1078 зарплата не підвищувалася, наприклад, базовим залишився лютий 2008 року) суми індексації та її фіксовані величини визначаються пропорційно відпрацьованому часу. Якщо в місяці працівник не відпрацював жодного робочого дня, сума індексації за цей місяць не виплачується (листи № 261,385, консультації фахівця Мінсоцполітики:

«У місяці відпустки працівника фіксована сума індексації визначається пропорційно відпрацьованим дням» // «ОП», 2012, № 15, с. 11;

«Липень 2012 року не став базовим місяцем: як нарахувати індексацію при не повністю відпрацьованому місяці» // «ОП», 2012, № 23, с. 9).

3. Неповний робочий час

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то сума індексації (у тому числі й її фіксована величина) визначаються з розрахунку за повний відпрацьований місяць (повного робочого часу, повної ставки), а виплачуються пропорційно відпрацьованому робочому часу, тобто з урахуванням навантаження працівника (листи № 261, № 385, консультації фахівця Мінсоцполітики:

«Установлення неповного робочого часу: як розрахувати фіксовану суму індексації» // «ОП», 2012, № 16, с. 15;

«Індексація зарплати вчителя з неповним педагогічним навантаженням» // «ОП», 2013, № 1, с. 9).

4. Індексація в місяці відрядження працівника

Згідно зі ст. 121 КЗпП та роз’ясненнями Мінсоцполітики (лист від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12 // «ОП», 2012, № 11, с. 5) для оплати праці відрядженого працівника необхідно порівняти суму середньоденного та денного заробітку і виплатити більшу з величин. Виходячи з цього можливі два варіанти нарахування індексації відрядженому працівнику:

— дні відрядження оплачено як звичайні робочі дні (виходячи з одноденного заробітку місяця направлення у службове відрядження). У цьому випадку сума фіксованої індексації виплачується в повному розмірі (роз’яснення фахівця Мінсоцполітики, опубліковане в газеті «Праця i зарплата», 2012, № 36, с. 7);

— дні відрядження оплачено за середньоденним заробітком (за 2 попередні місяці). Керуючись листом № 385, у цьому випадку фіксовану суму індексації потрібно виплатити пропорційно відпрацьованому часу. Тобто з метою індексації зарплати такий період відрядження потрібно виключити із загальної кількості відпрацьованих днів (консультація фахівця Мінсоцполітики «Нарахування суми індексації в місяці відрядження працівника» // «ОП», 2012, № 24, с. 8).

 

ІНДЕКСАЦІЯ В МІСЯЦІ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ ПОСАДУ (інше ПІДПРИЄМСТВО)

Приклад 2. У січні 2013 року працівника за власним бажанням перевели з посади економіста 2-ї категорії на посаду інженера 2-ї категорії на цьому самому підприємстві. До переведення (за грудень 2012 року) сума постійних складових зарплати працівника дорівнювала 2850 грн. (1900 грн. — оклад, 950 грн. — надбавка за високі досягнення у праці (50 % посадового окладу)). Останнім базовим місяцем для працівника був грудень 2012 року. При цьому за грудень 2012 року працівнику було нараховано раніше зафіксовану суму індексації — 538,20 грн.

На новій посаді сума постійних складових зарплати працівника дорівнює 2990 грн. (2300 грн. — оклад, 690 грн. — надбавка за складність і напруженість у роботі (30 % посадового окладу)).

Як розрахувати суму індексації працівника в місяці переведення на нову посаду?

Нагадаємо, що з набуттям чинності новими нормами Порядку № 1078 (після 21.06.2012 р.) нюансів нарахування індексації для «переведених» (у тому числі в результаті реорганізації) працівників урегульовано новим п. 102 Порядку № 1078: «Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації».

Тому в місяці переведення працівника необхідно провести порівняльні розрахунки, по-перше, за умови повністю відпрацьованого місяця за новою посадою, а по-друге, ураховуючи за новою посадою всі постійні складові зарплати такого працівника. І в разі коли за новою посадою сума збільшення зарплати менше можливої суми індексації в цьому місяці, суму індексації такому працівнику необхідно зберегти.

У зв’язку з тим, що у січні 2013 року відбулося підвищення зарплати працівника, цей місяць стає базовим. Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації зарплати (уже підвищеної) розрахунок величини приросту індексу починаємо з місяця, наступного за базовим (у нашому випадку — починаючи з лютого 2013 року).

Сума підвищення зарплати після переведення на іншу посаду склала:

2990 грн. - 2850 грн. = 140 грн.

У січні 2013 року право на нову індексацію (від попереднього базового місяця грудня 2012 року) не настало. Однак у працівника є зафіксована раніше сума індексації 538,20 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати (140 грн.) не перевищила суму можливої індексації (538,20 грн.), ця сума індексації зберігається за працівником у місяці переведення на нову посаду.

Загальна сума доходу працівника за січень 2013 року становить:

2990 грн. + 538,20 грн. = 3528,20 грн.

 

РОЗРАХУНОК ФІКСОВАНОЇ СУМИ ІНДЕКСАЦІЇ У СІЧНІ 2013 РОКУ

Приклад 3. У січні 2013 року у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати у працівника підвищується посадовий оклад (розмір посадового окладу у грудні 2012 року — 1140 грн., у січні 2013 року — 1147 грн.). Працівник отримує надбавку за вислугу років у розмірі 30 % посадового окладу. Крім цього, у січні 2013 року премію за основні результати роботи виплачено в більшому розмірі — 20 % посадового окладу (за грудень 2012 року виплачувалася у розмірі 10 % посадового окладу).

До січня 2013 року базовим місяцем залишався лютий 2008 року. За грудень 2012 року (місяць відпрацьовано повністю) сума нарахованої індексації зарплати такого працівника склала 569,27 грн. (1134 грн. х
х 50,2 %).

Чи буде січень 2013 року базовим місяцем? Чи нараховується індексація за січень 2013 року?

Як зазначалося вище, після 21.06.2012 р. базовим з метою індексації доходу буде місяць підвищення доходу працівника (постійних складових) незалежно від суми підвищення. Тому якщо у працівника в січні 2013 року збільшується зарплата, у тому числі за рахунок підвищення посадового окладу, то цей місяць буде базовим. При цьому нарахування індексації в такому базовому місяці здійснюється з урахуванням норм оновленого п. 5 Порядку № 1078.

Зверніть увагу: виходячи з даних прикладу в січні 2013 року в такого працівника відбувається перше підвищення постійних складових зарплати (після набуття чинності новими нормами Порядку № 1078). А отже, йому за січень 2013 року необхідно вперше розрахувати фіксовану суму індексації (як різницю між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати).

Можлива сума індексації у січні 2013 року становить 575,79 грн. (1147 грн. х 50,2 %).

Оскільки щомісячна премія не має постійного характеру виплати (її розмір змінюється), то її в порівняльних розрахунках можна не враховувати (лист № 385).

Тоді сума постійних складових зарплати (за умови повністю відпрацьованого місяця) дорівнює:

— за грудень 2012 року — 1482,00 грн. (1140 + (1140 х 30 %));

— за січень 2013 року — 1491,10 грн. (1147 + (1147 х 30 %)).

Сума підвищення зарплати у січні 2013 року дорівнює 9,10 грн. (1491,10 - 1482,00).

Оскільки сума підвищення зарплати (9,10 грн.) менше можливої суми індексації (575,79 грн.), то за січень 2013 року визначається сума індексації з урахуванням підвищення: 575,79 - 9,10 = 566,69 (грн.). У такому розмірі розрахована сума індексації фіксується та нараховується до наступного збільшення грошового доходу, при якому таке збільшення перевищить зазначену фіксовану величину.

Для подальшої індексації базовим місяцем стає січень 2013 року.

Якщо січень 2013 року буде відпрацьовано працівником повністю, то за цей місяць йому буде нараховано суму індексації в повному розмірі 566,69 грн.

Якщо ж працівник був у відпустці, хворів тощо, то за цей не повністю відпрацьований місяць фіксовану суму індексації має бути нараховано пропорційно відпрацьованому часу (за кількістю фактично відпрацьованих робочих днів або годин).

 

ПОДАТКИ ТА ВНЕСКИ

Додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать індексовані виплати (п. 11 Порядку № 1078).

Згідно з п.п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, сума індексації заробітної плати включається до фонду оплати праці (а саме до фонду додаткової заробітної плати).

Слід зауважити, що такий вид виплати не зазначено в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170. Отже, сума індексації є об’єктом для нарахування та утримання єдиного соціального внеску.

Оскільки для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI індексація підпадає під поняття заробітної плати, її слід ураховувати при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

Також нагадаємо, що в разі несвоєчасної виплати нарахованих сум індексації заробітної плати працівників провадиться їх компенсація відповідно до чинного законодавства. Про особливості нарахування компенсації див. на с. 24 цього номера газети.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ

Згідно зі ст. 41 КУпАП за ненарахування індексації на винних посадових осіб може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.). Порушення може бути виявлено під час перевірки посадовими особами Державної інспекції з питань праці (Держпраці), якими складаються протоколи про адміністративні правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для надсилання до суду. Ухвала про накладення адміністративного штрафу за це порушення (згідно зі ст. 41 КУпАП) виноситься судом.

Також якщо під час перевірки органів Держпраці виявлено порушення і складено Припис на усунення виявлених порушень, то в разі невиконання в установлений строк вимог Припису, виявлених за результатами повторної контрольної перевірки органів Держпраці, винним посадовим особам загрожує адміністративний штраф за ст. 1886 КУпАП у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.). Цей штраф (за ігнорування вимог перевіряючих) може бути накладено представниками органів Держпраці.

Крім того, посадових осіб, які допустили порушення законодавства про працю, згідно зі ст. 147 — 152 КЗпП може бути притягнено роботодавцем (власником чи уповноваженим ним органом) до дисциплінарної відповідальності у вигляді дисциплінарного стягнення. Докладніше див. статтю «Працівник порушив трудову дисципліну: порядок застосування стягнення» // «ОП», 2012, № 17, с. 22.

 

На завершення нашої статті слід ще раз нагадати, що інформаційний матеріал, необхідний бухгалтеру для практичної роботи в частині індексації зарплати, ми щомісяця розміщуємо на сторінках нашої газети. Стежте за публікаціями!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі