Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її надання

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2013/№ 14
Друк
Наказ від 31.05.2013 р. № 316

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ № 3-ПН «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ (ВАКАНСІЇ)» ТА ПОРЯДКУ ЇЇ НАДАННЯ

Наказ від 31.05.2013 р. № 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 988/23520

 

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

1.2. Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
19 грудня 2005 року № 420 «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за № 1534/11814 (зі змінами).

<...>

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр Н. Королевська

 

 

Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 988/23520

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ № 3-ПН «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ (ВАКАНСІЇ)»

 

I. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі — інформація) заповнюється роботодавцями.

1.2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному в законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термін «вакансія» — у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

1.3. Роботодавці подають інформацію до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган) незалежно від місцезнаходження.

 

II. Порядок заповнення розділу I форми

2.1. Форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

2.2. У розділі I форми відображаються основні дані про вакансії.

2.2.1. У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером надаються дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо заробітної плати (доходу), місця проведення робіт, можливості укомплектування вакансій за сприяння територіального органу (графи 1, 3, 4, 5). В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами. Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено нижче.

 

Приклад:

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№ з/п

Професія (посада)

Кількість вакансій

Заробітна плата

Місце проведення робіт
(Автономна Республіка Крим, м. Київ,
м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті)

Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України (Так/Ні)

А

1

2

3

4

5

1

Слюсар-сантехнік

3

3200

м. Київ

Так

2

Слюсар-сантехнік

1

3000

м. Київ

Так

3

Слюсар-сантехнік

2

3000

Київська область, м. Васильків

Так

4

Слюсар-сантехнік

1

3000

Київська область, м. Васильків

Ні

5

Маляр

2

2900

Житомирська обл., Брусилівський р-н

Ні

6

Маляр

1

2900

Житомирська обл., Андрушівський р-н

Так

 

2.2.2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій».

2.2.3. У графі 2 вказується кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5.

2.2.4. У графі 3 вказується розмір заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення, для конкретної вакансії.

2.2.5. У графі 4 зазначається місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті).

2.2.6. У графі 5 проставляється «Так», якщо роботодавцем передбачається укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів, або «Ні» — у разі укомплектування вакансій роботодавцем самостійно.

 

III. Порядок заповнення розділу II форми

3.1. У разі згоди роботодавця на укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів (у графі 5 розділу I зазначено «Так») для кожного такого запису запов-нюється розділ II, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису у розділі I, а також характеристики таких вакансій, умови праці та вимоги до претен-дентів.

3.1.1. У пункті 1 зазначається найменування професії (посади) вакансії, а також вказуються розряд, клас та категорія відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3.1.2. У пункті 2 вказується загальна кількість вакансій, укомплектування яких передбачається за сприяння Державної служби зайнятості.

3.1.3. У пункті 3 вказується кількість вакансій, на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»), і за необхідності зазначаються категорії таких громадян.

3.1.4. У пункті 5 зазначаються (у разі потреби) завдання, основні та додаткові обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці.

3.1.5. У пункті 6 вказується із запропонованого переліку один із варіантів щодо режиму роботи: 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно, 6-денний робочий тиждень, 7 годин щоденно, підсумковий облік робочого часу — 40 годин на тиждень, 2 зміни, 3 зміни, ненормований робочий час, перервний робочий час, гнучкий графік роботи, вахтовий метод роботи або інше (зазначається, що саме).

3.1.6. У пункті 7 вказується із запропонованого переліку один із варіантів характеру роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом, роз’їзний (пересувний), робота вдома або інше (зазначається, що саме).

3.1.7. У пункті 8 із запропонованого переліку вказується один із варіантів щодо умов праці: оптимальні, допустимі, шкідливі або інші (зазначається, що саме).

3.1.8. У пункті 9 із запропонованого переліку (у разі наявності) обираються один або декілька запропонованих варіантів відповідей: медичне страхування, гуртожиток, харчування або інше (зазначається, що саме).

3.1.9. У пункті 10 вказується із переліку (відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту») один із освітніх рівнів: початкова загальна, базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища.

3.1.10. У пункті 11 вказується із запропонованого переліку (відповідно до Закону України «Про освіту») один із освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або кваліфікований робітник.

3.1.11. У пункті 12 зазначається назва спеціальності претендента на вакансію.

3.1.12. У пункті 13 зазначається необхідний стаж роботи (у роках) для претендента на професію (посаду).

3.1.13. Пункт 14 передбачає можливість вказати у довільній формі вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника (наприклад: навички роботи з комп’ютером; володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами (вільний, розмовний, зі словником), наявність посвідчення водія (із зазначенням категорії) тощо).

3.2. Розділ II форми (окремо по кожній вакансії) підписується виконавцем, зазначаються прізвище та ініціали.

3.3. Форма звітності № 3-ПН підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації) або фізичною особою — підприємцем, яка використовує працю найманих працівників. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи) або фізичної особи — підприємця.

 

Директор Департаменту праці та зайнятості
М. Лазебна

 

img 1
img 2

 

img 3
img 4

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Затверджено нову форму звітності № 3-ПН

 

Наказом Мінсоцполітики, що коментується, затверджено нову форму звітності № 3-ПН. З дати офіційного опублікування цього наказу (12.07.2013 р.) звітність № 3-ПН слід подавати за новою формою.

Нагадаємо, що відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI роботодавці зобов’язані інформувати центри зайнятості про попит на робочу силу, тобто про наявність вакансій. Під вакансією розуміється вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштовано особу. Інформування здійснюється шляхом подання вже нової форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Форму № 3-ПН подають роботодавці, які використовують найману працю. Подається форма № 3-ПН лише за наявності вакансії не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії (вакансій) . Днем відкриття вакансії вважається:

— наступний день після створення робочого місця;

— наступний день після припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним;

— дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником.

Звертаємо вашу увагу, що новий звіт за формою № 3-ПН подається не за місцем реєстрації, а в будь-який зручний центр зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

Наказом, що коментується, також затверджено Порядок заповнення форми № 3-ПН.

Головна новація форми № 3-ПН полягає в тому, що в роботодавця є можливість вказати ті вакансії, які він хоче заповнити за допомогою центру зайнятості. І тільки за тими вакансіями, при заповненні яких роботодавець прагне скористатися допомогою центру зайнятості, він заповнюватиме розділ II зазначеної форми. У цьому розділі наводиться й детальний опис вакансії.

Наостанок відзначимо, що відповідальність за неподання форми № 3-ПН чинним законодавством не передбачено. Отже, роботодавцеві, який порушив термін подання форми № 3-ПН або не подав її зовсім, а також його посадовим особам штрафні санкції не загрожують. Однак подання форми № 3-ПН може допомогти роботодавцеві в підборі необхідного персоналу.

 

Тетяна РУДА, головний редактор
(e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі