Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її надання

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2013/№ 14
Друк
Наказ від 31.05.2013 р. № 317

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ № 4-ПН «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНЕ МАСОВЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ ЯЗКУ ІЗ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ» ТА ПОРЯДКУ ЇЇ НАДАННЯ

Наказ від 31.05.2013 р. № 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 989/23521

 

Відповідно до статті 48, пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

1.2. Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Н. Королевська

 

 

Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 989/23521

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ № 4-ПН «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНЕ МАСОВЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ»

 

1. Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» (далі — інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному в законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган) за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України «Про зайнятість населення».

5. У графі А вказується порядковий номер запису. У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, за якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються.
В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються у записах під іншими порядковими номерами.

6. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій».

7. У графі 2 вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити.

8. У графі 3 зазначається дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.

9. У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.

10. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації), зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи).

 

Директор Департаменту праці та зайнятості
М. Лазебна

 

img 1
img 2

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Нова форма № 4-ПН: якщо планується масове вивільнення працівників

 

У виконання норм п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість) наказом, що коментується, Мінсоцполітики затвердило форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці» та Порядок її заповнення.

Нагадаємо, що наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316 (див. с. 5 цього номера) скасовано наказ Мінпраці «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.2005 р. № 420, яким у свою чергу було затверджено звітні форми під колишній Закон про зайнятість (від 01.03.91 р. № 803-XII — утратив чинність з 01.01.2013 р.) та інструкції щодо їх заповнення:

форму № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»;

форму № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»;

форму № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників».

Отже, на зміну старій формі № 4-ПН (план) прийшла нова форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці». А от аналога скасованій формі № 4-ПН (факт) з 01.01.2013 р. не існує, і згідно з чинним законодавством про зайнятість необхідності в поданні такої інформації з 2013 року вже немає.

Нова форма 4-ПН набула чинності з дати офіційного опублікування наказу, що коментувався, — 12.07.2013 р.

За змістом оновлена форма № 4-ПН відрізняється від своєї попередниці, зокрема, меншою кількістю даних про працівників, які вивільняються.

Зупинимося на головних моментах, пов’язаних з порядком подання нового звіту за формою № 4-ПН.

Підстава для подання. Ця форма звітності заповнюється підприємствами, установами і організаціями в разі запланованого масового звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням підприємств, установ і організацій, скороченням чисельності чи штату працівників підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, виду діяльності та ведення господарювання. Інакше кажучи, звіт необхідно подавати, коли планується масове звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП.

Поняття масового вивільнення працівників для цілей Закону про зайнятість наведено в ст. 48 цього Закону і п. 4 Порядку подання ф. № 4-ПН. Під масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) розуміється одноразове або впродовж:

1) 1 місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі і організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі і організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) 3 місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі і організації незалежно від чисельності працівників.

Про плановане звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП роботодавець видає наказ, з яким мають бути ознайомлені працівники, які звільняються. Дату цього наказу вказують в графі 3 форми № 4-ПН (п. 8 Порядку подання ф. № 4-ПН).

Термін і місце подання. Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення працівників до територіального органу Держслужби зайнятості України в містах Києві і Севастополі, районі, місті, районі в місті за місцем реєстрації платника ЄСВ.

Важливо звернути увагу, що, по-перше, перенесення строку подання звітності у разі, якщо останній день подання припадає на вихідний, святковий або неробочий день, не передбачено. Тому, наприклад, якщо дата планованого масового звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП — 25.10.2013 р., то форму № 4-ПН потрібно подати не пізніше 23.08.2013 р.

По-друге, на відміну від форми № 3-ПН, форму № 4-ПН необхідно подавати за місцем реєстрації роботодавця — платника ЄСВ, а не в будь-який центр зайнятості за вибором роботодавця.

Нюанси заповнення. Усі правила заповнення граф форми № 4-ПН описано в Порядку подання ф. № 4-ПН. Акцентуємо увагу на таких моментах:

назву професії (посади) слід указувати згідно з Класифікатором професій (п. 6 Порядку подання ф. № 4-ПН);

— форму № 4-ПН підписує керівник (власник) підприємства, установи, організації. Указується прізвище, ініціали особи, яка склала звіт, і дата складання звіту, номери телефону, факсу і адреса електронної пошти підприємства, установи, організації.

Спосіб подання. У самому Порядку подання ф. № 4-ПН щодо способів подання звіту не йдеться. На наш погляд, його можна подати як особисто, так і поштою чи електронним способом. Також вважаємо, що доцільно складати звіт у двох примірниках: один з яких подається до центру зайнятості, другий залишається у роботодавця, на цьому примірнику проставляється позначка про отримання звіту.

Відповідальність. Згідно з ч. 6 ст. 53 Закону про зайнятість за неподання або порушення порядку подання даних, передбачених абзацом третім п. 4 ч. 3 ст. 50 цього Закону (тобто за неподання інформації про заплановане масове вивільнення у зв’язку зі звільненням згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП), передбачено фінансову санкцію до роботодавця у вигляді штрафу в чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
заступник головного редактора
(e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі