Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оплата праці директора школи

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2013/№ 14
Друк
Відповідь на запитання

Оплата праці директора школи

 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

Директору сільського загальноосвітнього навчального закладу, який має почесне звання «Заслужений вчитель», присвоєне ще у 2006 році, встановлено посадовий оклад на рівні 12-го тарифного розряду. За посадою вчителя математики йому присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Вчитель-методист».

Однак уперше надбавку за це почесне звання виплачено лише у грудні 2011 року. Чи необхідно виплатити у такому випадку вказану надбавку за період з 2006 по 2011 рік, якщо у 2012 році директор вийшов на пенсію?

У грудні 2011 року йому здійснено такий розрахунок заробітної плати:

1492,00 х 15 % = 223,80 грн. за методиста;

1492,00 х 20 % = 298,40 грн. за звання «Заслужений вчитель»;

(1492,00 + 223,80 + 298,40) х 13,5 год. : 18 год. = 1510,65 грн. за викладання 13,5 години математики;

1510,65 х 20 % = 302,13 грн. за престижність праці;

1510,65 х 15 % = 226,60 грн. за перевірку зошитів;

1510,65 х 30 % = 453,20 грн. за вислугу років.

Чи правильно здійснені розрахунки (особливу цікавість викликає розрахунок надбавки за почесне звання «заслужений»)?

(Харківська обл.)

 

Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти, зокрема й директорів загальноосвітніх навчальних закладів, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 (далі — постанова № 373) та постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78 тощо.

Згідно з додатком 7 до наказу № 557 посадовий оклад директора за 12-м тарифним розрядом станом на 1 грудня 2011 року становив 1492,00 грн.

Згідно з п.п. «б» п.п. 2 п. 4 наказу № 557 працівникам, які мають почесні звання України «заслужений», установлюється надбавка у розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка за почесне звання встановлюється у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним почесним званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоюється вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів за досягнення значних успіхів у навчанні і вихованні учнівської та студентської молоді.

Посада директора згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, віднесена до посад педагогічних працівників.

Тож зважаючи, що робота директора загальноосвітнього навчального закладу є педагогічною, за профілем вона збігається з почесним званням «Заслужений вчитель» незалежно від того, за роботу на якій із педагогічних посад було присвоєно таке звання.

За педагогічне звання «Учитель-методист» , присвоєне за наслідками атестації за посадою вчителя, посадовий оклад директора не підвищується, оскільки п. 24 Інструкції № 102 встановлено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.

Ставка заробітної плати за посадою вчителя з вищою категорією встановлюється також на рівні 12-го тарифного розряду, тобто станом на 1 грудня 2011 року вона становила 1492,00 грн.

За наявність педагогічного звання «Учитель-методист» ставка заробітної плати відповідно до п.п. «г» п. 24 Інструкції № 102 підвищується на 15 %.

Згідно з п. 34 Інструкції № 102 підвищення ставок заробітної плати, в тому числі за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації, утворюють нову ставку заробітної плати.

Тому розмір ставки заробітної плати за посадою вчителя з урахуванням підвищення за це звання становив на 1 грудня 2011 року 1715,80 грн. (1492,00 + 1492,00 х 15 %).

Сума надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель» за викладацьку роботу у розмірі 20 % визначається з розміру підвищеної ставки заробітної плати, тому станом на 1 грудня 2011 року вона складала 343,16 грн. (1715,80 х 20 %).

Відповідно до спільного роз’яснення Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 р. № 1/9-102, № 02-5/68 розміри підвищень ставок заробітної плати, надбавок та доплат визначаються залежно від педагогічного навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Відповідно до постанови № 373 педагогічним працівникам виплачується надбавка в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів за проведену ними викладацьку роботу надбавка виплачується пропорційно виконаному обсягу навчального навантаження виходячи з розміру ставки заробітної плати, утвореної з урахуванням підвищення за педагогічне звання «Учитель-методист».

Пунктом 91 Інструкції № 102 керівним працівникам закладів освіти дозволено вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень, якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад. У сільській місцевості директорам та їх заступникам за відсутності вчителів з відповідних предметів дозволено вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень за рішенням відповідного органу управління освіти.

Керівникам навчальних закладів за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для учителів (за тарифікацією).

Тому за 12 годин математики заробітна плата в грудні 2011 року повинна була виплачуватись у сумі 1372,64 грн. ((1715,80 + 343,16) х 12 год. : 18 год.).

Згідно з вищенаведеним пунктом Інструкції № 102 за години викладацької роботи, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад визначену у цьому пункті норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Тож за години викладацької роботи, виконані впродовж місяця понад дозволений обсяг, оплата мала провадитись з погодинного розрахунку, визначеного з розміру підвищеної ставки заробітної плати за звання «Учитель-методист» з урахуванням 20-відсоткової надбавки відповідно до постанови № 373.

Відповідно до п. 37 Інструкції № 102 учителям 5 — 11 класів провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з математики у розмірі 15 % ставки заробітної плати.

Згідно з п. 39 Інструкції № 102 додаткова оплата за перевірку письмових робіт провадиться вчителям з урахуванням установленої норми навчального навантаження.

У випадках, коли вчитель має навантаження більше чи менше 18 годин на тиждень, доплата відповідно збільшується чи зменшується.

Тому оплата за перевірку письмових робіт провадиться в розмірі 15 % виходячи з підвищеної за педагогічне звання ставки заробітної плати 1715,80 грн. (без урахування надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель» та 20-відсоткової надбавки) пропорційно обсягу тижневого навантаження (викладацької роботи), сума якої в грудні 2011 року становила 171,58 грн. (1715,80 х 15 % х 12 год. : 18 год.).

Крім того, мала провадитись доплата за перевірку письмових робіт з математики за години викладацької роботи, виконані впродовж місяця понад дозволений обсяг, виходячи з погодинного розрахунку, визначеного з розміру підвищеної ставки заробітної плати за звання «Учитель-методист».

Крім того, директорам виплачується надбавка за вислугу років у розмірі від 10 до 30 % посадового окладу, встановленого в розмірі 1492 грн., залежно від стажу педагогічної роботи, а також за викладацьку роботу пропорційно її обсягу виходячи з підвищеної ставки заробітної плати за педагогічне звання «Учитель-методист», розмір якої становив 1715,80 грн. При цьому на розмір надбавки за вислугу років не впливає наявність почесного звання «Заслужений вчитель» ні за посадою директора, ні за викладацьку роботу.

Тож місячна заробітна плата директора загальноосвітнього навчального закладу, який має почесне звання «Заслужений вчитель», педагогічне звання «Учитель-методист» та одночасно здіснює викладацьку роботу в цьому ж навчальному закладі, визначається виходячи із розміру посадового окладу, встановленого залежно від кількості учнів у навчальному закладі, надбавки у розмірі 20 % від посадового окладу за почесне звання «Заслужений вчитель», надбавки у розмірі 20 % за престижність педагогічної праці, а також оплати за викладацьку роботу виходячи зі ставки заробітної плати вчителя відповідної категорії, збільшеної за педагогічне звання «Учитель-методист», надбавки в розмірі 20 % від цієї підвищеної ставки заробітної плати, надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель», надбавки у розмірі 20 % за престижність педагогічної праці та доплати за перевірку письмових робіт пропорційно виконаному навчальному навантаженню, включаючи оплату викладацької роботи з погодинного розрахунку.

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану працівником суму.

Питання трудових спорів вирішуються відповідно до КЗпП. Якщо працівник самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах із власником або уповноваженим ним органом стосовно трудового спору, то відповідно до ст. 224 КЗпП такий трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах.

Згідно зі ст. 225 КЗпП працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а в спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій реєстрації.

Розгляд трудових спорів відповідно до ст. 231 КЗпП можливий також у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах.

Стосовно перерахунку заробітної плати за минулий період, то відповідно до ст. 238 КЗпП при розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (ст. 235 КЗпП), орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі