Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини та події

Редакція ОП
Оплата праці Червень, 2013/№ 11
Друк
Новини

Допомога по вагітності та пологах обкладатиметься ЄСВ

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII.

Головним нововведенням цього Закону для роботодавців є те, що допомога по вагітності та пологах обкладатиметься єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) як у частині нарахувань, так і в частині утримань.

Мета прийняття цього Закону — щоб до страхового стажу працівниці включався період перебування її у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для цього законодавці вирішили обкладати допомогу по вагітності та пологах ЄСВ у тому самому порядку, що і звичайні лікарняні.

У загальному випадку ставка нарахувань ЄСВ — 33,2 %, утримань — 2 %.

Оскільки допомога нараховується відразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (у загальному випадку — 126 календарних днів), то для роботодавця сплата нарахованої на допомогу суми ЄСВ буде доволі вагомим навантаженням.

Зауважимо, що цей Закон набирає чинності з 1-го числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. На момент підготовки номера Закон № 231 офіційно не опубліковано, але, судячи з усього, це все-таки відбудеться у червні. У зв’язку з цим, найімовірніше, він набере чинності 1 липня 2013 року.

Після набуття чинності Законом № 231 потрібно буде внести зміни до відповідних нормативних документів, а саме до:

— Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5;

— Порядку формування та подання страхувальниками Звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2.

 

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ У ТРАВНІ 2013 РОКУ

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у травні 2013 року склав 100,1 %.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК 100 % ЄСВ-КОМПЕНСАЦІЇ РОБОТОДАВЦЯМ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЕЗРОБІТНИХ ІЗ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347 затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску (далі — Порядок).

Нагадаємо: новий Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VІ передбачає компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для деяких роботодавців, які сприяють підвищенню зайнятості (див. «ОП», 2012, № 18, с. 16).

Порядок компенсації 50 % витрат на сплату ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі місця, було затверджено постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 153 (див. «ОП», 2013, № 6, с. 4). Нагадаємо, що на бюджетні установи він не поширюється.

Тепер же постановою № 347 затверджено Порядок компенсації 100 % витрат на сплату ЄСВ. Згідно з цим Порядком отримати компенсацію можуть роботодавці, які працевлаштовують на нове робоче місце на строк не менш ніж 2 роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних:

із категорій громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні: молодь на перше робоче місце; безробітних віком від 50 років; інвалідів; одиноких батьків; батьків, які виховують дітей до 6 років та дітей-інвалідів, дітей-сиріт; осіб, звільнених із місць позбавлення волі;

суб’єкти малого підприємництва за кожного працевлаштованого безробітного на нове робоче місце у пріоритетній галузі економіки (перелік таких галузей також затверджено постановою № 347).

При виконанні всіх умов компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Водночас навіть при додержанні умов компенсація не виплачується, якщо роботодавець:

— має заборгованість зі сплати ЄСВ та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

— визнаний банкрутом або щодо нього порушено справу про банкрутство.

Постанова № 347 набрала чинності 30.05.2013 р.

 

З 1 СІЧНЯ 2014 РОКУ ПІДВИЩУЮТЬСЯ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ-ВІДМІННИКАМ

Постановою КМУ від 13.05.2013 р. № 334 унесено зміни до Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882. Документ прийнято на виконання відповідного доручення Президента України. Його метою є збільшення розмірів академічних стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно», а також для студентів, яким призначено іменні та персональні академічні стипендії навчальних закладів.

Відповідно до постанови збільшуються розміри підвищення до ординарної (звичайної) академічної та соціальної стипендії для студентів:

— вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста чи бакалавра: з 50 до 70 грн.;

— вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра: з 60 до 100 грн.

Також буде збільшено підвищення до розміру іменної або персональної стипендії навчального закладу I — II та ІІІ — ІV рівнів акредитації: з 85 до 120 грн.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

Мінсоцполітики наказом від 07.03.2013 р. № 103 затвердило Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, яким визначаються механізм та умови надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.

Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, за умови, що такі підприємства не мають:

— заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

— не мають непогашеної заборгованості щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за період до 1 січня 2011 року і (або) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли до зупинення (скорочення) виробництва;

— не мають несплачених фінансових санкцій за недотримання норм Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та (або) Закону «Про зайнятість населення».

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення) виробництва.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше 6 календарних місяців, за яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір страхового внеску, та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

Право на зазначену допомогу також мають особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і на день початку зупинення (скорочення) виробництва стали до роботи.

Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції 16.05.2013 р. за № 756/23288 і набирає чинності з дня його офіційного опублікування (на момент підготовки номера не опубліковано).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧОРНОБИЛЬЦІВ

Мінсоцполітики наказом від 28.03.2013 р. № 156 затвердило нові редакції типових форм, що подаються роботодавцем та пов’язані із соціальним захистом чорнобильців відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII:

— звіт про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, «7 ВК» (форма № 1);

— паспорт даних по підприємству, працівники якого отримують компенсаційні виплати і допомоги, пов’язані із заробітною платою та стипендією (форма № 2). Подається разом зі списком працівників-чорнобильців не пізніш як за 2 місяці до початку кожного нового бюджетного року для реєстрації в органах соцзахисту. Аналогічна форма, затверджена наказом Мінпраці від 24.09.2010 р. № 289, утратила чинність;

— розрахунок витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог, наданням пільг (форма № 3). Його подають разом з реєстром одержувачів виплат до 25-го числа місяця, за який провадиться нарахування компенсацій та допомог.

Нагадаємо: Законом № 796-XII та Порядком використання коштів держбюджету від 20.09.2005 р. № 936 передбачено виплати, доплати, гарантії працівникам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, зокрема:

— виплата допомоги в розмірі 3-кратної середньомісячної зарплати у випадку звільнення при вивільненні працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням штату;

— оплата додаткової «чорнобильської» відпустки строком 14 робочих днів (16 календарних днів).

Такі «чорнобильські» соціальні виплати здійс-нюються підприємствами, установами, організаціями за основним місцем роботи працівника згідно з розрахунковими даними, поданими ним до органу соціального захисту за формою, затвердженою Мінсоцполітики (саме відповідні форми документів було затверджено наказом № 156).

Наказ № 156 набрав чинності 28.03.2013 р.

 

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ САНАТОРНОЇ ПУТІВКИ ДЛЯ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ У 2013 РОЦІ

Міністерство соціальної політики України наказом від 28.03.2013 р. № 155 установило середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість вартості санаторно-курортної путівки та самостійного санаторно-курортного лікування в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2013 р. № 5515-VI, у сумі 340 грн.

Наказ набрав чинності 07.05.2013 р. та застосовується з 1 січня 2013 року.

 

ОЗДОРОВЧА ЗМІНА В ДИТЯЧИХ ТАБОРАХ — НЕ МЕНШЕ 18 ДНІВ

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.04.2013 р. № 15 дозволено як виняток у 2013 році правлінням відділень Фонду приймати рішення про часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення з тривалістю оздоровчої зміни не менше 18 днів.

Нагадаємо, що застрахована особа може отримати путівку на оздоровлення своєї дитини, частину якої оплачує сама особа, а частину — Фонд. Одна з умов для отримання такої путівки — тривалість оздоровчої зміни в дитячих закладах оздоровлення має бути не менше 21 дня (п. 1.5 Порядку, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 17). Але протягом останніх років відповідними постановами Фонд приймав рішення про скорочення мінімальної тривалості оздоровчої зміни до 14 днів.

Постанова № 15 набрала чинності 04.06.2013 р.

 

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ У ТРАВНІ 2013 РОКУ

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у травні 2013 року склав 100,1 %.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі