Декларація про доходи за 2012 рік: випадки обов’язкового та добровільного подання

Редакція ОП
Відповідь на запитання

Декларація про доходи за 2012 рік: випадки обов’язкового та добровільного подання

 

Тетяна БОЛОХОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Я — фізична особа, є найманим працівником як за основним місцем роботи на одному підприємстві, так і за сумісництвом на іншому. У 2012 році я не здійснював незалежну професійну діяльність та не провадив підприємницьку діяльність.

Чи необхідно мені подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2012 рік?

(м. Харків)

 

Подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) передбачено п. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Форму Податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи), а також докладну Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1395 (далі — Інструкція № 1395).

Нагадаємо, що декларація про доходи складається з восьми розділів, які подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків, які вміщають основний перелік доходів, що підлягають уключенню до загального річного оподатковуваного доходу, а також розрахунки окремих видів доходів (витрат). Зауважимо, що додатки до декларації про доходи є її складовою частиною, без яких вона не дійсна. Такі додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких у них наводиться.

Подається декларація про доходи до органу державної податкової служби (далі — ДПС) за податковою адресою платника податку, тобто місцем проживання фізичної особи, за якою таку особу взято на облік як платника податку в органі ДПС (п. 3 розд. І Інструкції № 1395).

Слід зауважити, що згідно з ПКУ подання декларації про доходи для фізичних осіб може бути:

— обов’язковим;

— добровільним.

Розглянемо спочатку випадки обов’язкового подання декларації про доходи фізичними особами — платниками ПДФО.

 

№ з/п

Випадки обов’язкового подання декларації про доходи

Норма

1

2

3

1

Фізичній особі протягом 2012 року нараховувалися та виплачувалися доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома та більше податковими агентами за умови перевищення загальною річною сумою таких доходів 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного року (у 2012 році така сума склала 1073 грн. х 120 = 128760 грн.)

п.п. «є» п. 176.1 ПКУ

Слід зауважити, що декларацію про доходи за вказаною вище підставою необхідно подавати лише тоді, коли сума зазначених доходів за 2012 рік перевищила 128760 грн. та отримана від двох і більше податкових агентів. Якщо дохід перевищив цю суму, але отриманий тільки від одного податкового агента, то така фізична особа не подає декларацію про доходи.

2

Фізична особа — платник податку здавала в оренду нерухомість фізичній особі, котра не є приватним підприємцем

п.п. 170.1.5 ПКУ

При цьому слід пам’ятати: якщо фізична особа здає в оренду нерухомість іншій фізичній особі (не підприємцеві), орендодавець сплачує ПДФО щокварталу, а декларацію про доходи подає один раз — за підсумками звітного року

3

Фізична особа отримала іноземні доходи

п.п. 170.11.1 ПКУ

4

Фізична особа отримала спадщину або дарунок

пп. 174.3, 174.6 ПКУ

Відзначимо, що від подання декларації про доходи звільняються особи за умови, що спадщина (дарунок) обкладається ПДФО за нульовою ставкою або якщо податок був сплачений до нотаріального оформлення договору. Також не потрібно подавати декларацію про доходи спадкоємцю-нерезиденту, який зобов’язаний сплатити ПДФО до нотаріального оформлення спадщини.

5

Іноземна особа набула статусу резидента України у звітному податковому році

п.п. 170.10.4 ПКУ

6

Фізична особа отримала інвестиційний прибуток

п.п. 170.2.2 ПКУ

Декларацію про доходи подавати не потрібно у випадках, коли (п.п. 170.2.8 ПКУ):
— дохід, отриманий платником податку протягом року від продажу інвестиційних активів, не перевищив суму, наведену в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році — 1500 грн.);
— дохід отримано платником податку від продажу інвестиційних активів у випадках, зазначених у п.п. 165.1.40 ПКУ. Ідеться про доходи, отримані платником податку в результаті відчуження акцій (інших корпоративних прав), отриманих ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установи Ощадного банку СРСР чи установи державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону.

7

Фізична особа отримала оподатковуваний дохід не від податкових агентів в інших, ніж зазначені вище, випадках

п.п. 168.2.1 ПКУ

8

Фізична особа мала суму заборгованості за укладеним нею цивільно-правовим договором, щодо якої минув строк позовної давності у 2012 році та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного року (у 2012 році — 536,50 грн.)

п.п. 164.2.7 ПКУ

У разі якщо у платника податку у 2012 році виник дохід у вигляді суми заборгованості зі строком давності, що минув, у межах 536,50 грн., то він подавати декларацію про доходи не зобов’язаний.

9

Фізична особа отримала дохід у вигляді додатної різниці між сумою коштів, отриманою платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) і сумою фактично сплачених платником податку зобов’язань за таким договором, та сумою, утриманою фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат (уключаючи залишок не погашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором

п.п. 164.2.7 ПКУ

З 01.01.2013 р. цей вид доходів виключено з оподатковуваних відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 06.12.2012 р. № 5519-VI, але за підсумками 2012 року платники зобов’язані подавати декларацію про доходи при отриманні таких доходів у 2012 році та сплачувати податок.

10

У фізичної особи відчужувалося рухоме та нерухоме майно за рішенням суду про зміну права власності та перехід права власності на таке майно

п.п. «б» п. 172.5 ПКУ

11

Фізична особа має суму цільової благодійної допомоги, не використану нею протягом 12 місяців з моменту отримання та не повернену благодійнику

п.п. 170.7.5 ПКУ

12

Фізичній особі було виплачено нецільову благодійну допомогу понад установлену законодавством неоподатковувану межу (у 2012 році — 1500 грн.)

абзац четвертий п.п. 170.7.3 ПКУ

13

Фізична особа має суму заборгованості, анульовану кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ

Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити ПДФО з такого доходу на підставі поданої декларації про доходи. При цьому кредитор має письмово повідомити платника податку про анулювання боргу та відобразити таку суму в податковому звіті за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126» — додаткове благо.

14

У фізичної особи залишилася непогашена частина податку із суми, наданої під звіт, у разі припинення трудової діяльності

п.п. 170.9.1 ПКУ

15

У фізичної особи виникла недоплата з податку у зв’язку з незаконним застосуванням податкової соціальної пільги, якщо суми такого податку зі штрафними санкціями не було утримано податковим агентом

п.п. 169.2.4 ПКУ

16

У фізичної особи за результатами перерахунку, проведеного податковим агентом під час припинення трудової діяльності, виникла сума недоплати податку

п.п. 169.4.4 ПКУ

 

Підсумовуючи викладену в таблиці інформацію, зауважимо таке. Фізичні особи, які отримували будь-який із перелічених доходів, подають декларацію про доходи за 2012 рік обов’язково.

Декларацію про доходи таким особам необхідно подати до органу ДПС до 1 травня року, наступного за звітним (п. 49.18 ПКУ). Таким чином, останнім днем подання декларації про доходи за 2012 рік є 30 квітня 2013 року.

Остаточну суму податку за звітний податковий рік фізичні особи — платники податку визначають самостійно на підставі поданої ними декларації про доходи і сплачують зазначене податкове зобов’язання до
1 серпня
року, наступного за звітним (п.п. 179.7 ПКУ).

Зауважимо, що згідно зі ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.) (див. роз’яснення в розділі 160.30 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПСУ www.sts.gov.ua).

Крім цього, передбачено штрафи за несплату податкових зобов’язань у строк до 1 серпня в таких розмірах (п. 126.1 ПКУ):

— 10 % від податкового боргу при затримці до
30 календарних днів включно;

— 20 % від податкового боргу при затримці понад 30 календарних днів.

Також нараховується пеня за кожен день прострочення сплати податкового боргу з розрахунку 120 % облікової ставки НБУ з дня, наступного за граничним строком сплати податку, по день фактичної сплати зобов’язання.

Що стосується добровільного подання декларації про доходи, то платник податку може це зробити в таких випадках:

— для застосування права на податкову знижку (п. 166.1 ПКУ);

— з метою повернення надміру сплачених сум податку (п.п. «а» п. 176.1 ПКУ).

Фізична особа, яка побажала скористатися правом на податкову знижку за 2012 рік, має право подати декларацію про доходи до 31 грудня 2013 року. Для платників податків, які бажають повернути надміру сплачений податок, строк подання декларації про доходи встановлено в загальному порядку, а саме до 1 травня року, наступного за звітним (п. 49.18 ПКУ).

Сума податку, яку має бути повернено платнику податку за підсумками декларування, зараховується на його поточний рахунок, відкритий у будь-якому банку, або надсилається поштовим переказом на податкову адресу, зазначену в декларації про доходи, протягом 60 календарних днів після подання декларації про доходи (п. 179.8 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі