Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про застосування праці жінок

Редакція ОП
Оплата праці Травень, 2013/№ 10
Друк
Лист від 21.03.2013 р. № 69/021/150-13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Про застосування праці жінок

Лист від 21.03.2013 р. № 69/021/150-13

 

Департамент ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України на <…> запит, що надійшов Міністру соціальної політики України, повідомляє.

Згідно із законодавством жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації, перепідготовці тощо. Державні гарантії прав особи на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості передбачено статтею 11 Закону України «Про зайнятість населення». Зокрема, пунктом 3 цієї статті забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії вказувати обмеження стосовно віку кандидатів, пропонувати роботу тільки жінкам або тільки чоловікам, за винятком специфічної роботи, що може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу одній статі, а також вимагати від осіб, котрі працевлаштуються, надання відомостей про особисте життя.

Законодавством з питань праці, охорони здоров’я визначаються норми, що враховують особливості праці жінок та спрямовані на запобігання впливу на здоров’я жінок шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Зокрема, статтею 174 Кодексу законів про працю України і статтею 10 Закону України «Про охорону праці» забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підняття та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256 затверджено Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. До цього Переліку віднесені металообробка, будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, гірничі роботи, геологорозвідувальні й топографо-геодезичні роботи, буріння свердловин, видобування нафти й газу, чорна та кольорова металургія, ремонт обладнання електростанцій та мереж, лісозаготівельні та сільськогосподарські роботи тощо.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками. Зокрема, встановлюється, що за умов чергування з іншою роботою до 2 разів на годину допускаються переміщення та підняття жінками вантажу вагою до 10 кг. Якщо ж підняття та переміщення вантажів здійснюються жінкою постійно протягом зміни, гранично допустима вага вантажу становить 7 кг. Крім того, обмежено сумарну вагу вантажу, що може переміщатися жінкою протягом однієї години часу роботи. При піднятті вантажу з робочої поверхні (конвеєра, столу, верстата) його сумарна вага протягом зазначеного часу не повинна перевищувати 350 кг. При піднятті вантажу з підлоги його сумарна вага протягом того самого часу не повинна перевищувати 175 кг. При переміщенні вантажу на візках або в контейнерах докладене жінкою зусилля не повинне перевищувати 10 кг.

Обмеження стосовно праці жінок у нічний час установлює стаття 175 Кодексу законів про працю України, зокрема залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це спричинено особливою необхідністю та дозволяється як тимчасовий захід.

 

Заступник директора
 Департаменту ринку праці
та зайнятості
 О. Прутенко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Застосування жіночої праці: законодавчі заборони та обмеження

 

Деяким категоріям працівників трудове законодавство приділяє особливу увагу. До таких категорій, зокрема, належать жінки.

Положення про жіночу працю прописано у гл. ХII «Праця жінок» Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Для жінок трудове законодавство передбачає спеціальні норми охорони праці, установлює обмеження у виконанні певних робіт, а при деяких роботах надає пільги та переваги.

У законодавстві прописано рівні права жінок та чоловіків. У сфері зайнятості держава надає гарантії прав особи на захист від будь-яких проявів дискримінації. Зокрема, згідно з п. 3 ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість) в оголошеннях (рекламіпро вакансії забороняється:

— зазначати обмеження стосовно віку кандидатів;

— пропонувати роботу тільки жінкам або тільки чоловікам, за винятком специфічної роботи, що може виконуватися виключно особами певної статі;

— висувати вимоги, що надають перевагу одній статі;

— вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Невиконання перелічених антидискримінаційних правил згідно з п. 7 ч. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про зайнятість тягне за собою сплату рекламодавцем до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття штрафу в 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення порушення (докладніше див. статтю «Новий Закон про зайнятість населення: перше знайомство» // «ОП», 2012, № 18, с.16).

У зв’язку з викладеним вище були потрібні додаткові роз’яснення з такого питання: «Яка саме специфічна робота згідно з чинним законодавством на сьогодні може виконуватися «виключно особами певної статі?».

Відповідь на нього надано фахівцями Мінсоцполітики в листі, що коментується. Зокрема, відомство звернуло увагу на основні моменти в частині рівноправ’я, безпеки та графіка роботи, що мають бути враховані роботодавцем, який використовує жіночу працю:

— заборона застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

— заборона використання жінок на підземних роботах;

— заборона перенесення жінками важких речей понад граничні норми;

— обмеження праці жінок у нічний час.

Зупинимося на них докладніше.

Чинним законодавством установлено такі заборони та обмеження на застосування праці жінок. Наведемо їх у таблиці на с. 12.

 

Повна заборона застосування праці жінок

1. Заборонено застосовувати працю жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування) (ч. 1 ст. 174 КЗпП). Перелік1 таких робіт затверджено наказом МОЗ від 29.12.93 р. № 256

2. Заборонено залучати жінок до підняття та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ч. 2 ст. 174 КЗпП). Граничні норми2 підняття та переміщення важких речей жінками затверджено наказом МОЗ від 10.12.93 р. № 241

3. Заборонено залучати до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП)

Обмеження застосування праці жінок

1. Не допускається залучати жінок до робіт у нічний час, за винятком тих галузей народного господарства, де це спричинюється особливою необхідністю та дозволяється як тимчасовий захід3. Виняток передбачено для жінок, які працюють на підприємстві, де зайняті лише члени однієї сім’ї (є засновниками та працівниками) (ст. 175 КЗпП)

2. Жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можна залучати до надурочних робіт або направляти у відрядження без їх згоди (ст. 63, ст. 177 КЗпП)

1 Перелік важких, шкідливих та небезпечних робіт, на яких забороняється застосування праці жінок, уключає: металообробку, будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, гірничі роботи, геологорозвідувальні й топографо-геодезичні роботи, буріння свердловин, видобування нафти й газу, чорну та кольорову металургію, ремонт обладнання електростанцій та мереж, лісозаготівельні та сільськогосподарські роботи тощо.

2 Згідно із зазначеними нормами підіймання та переміщення вантажу вагою до 10 кг допускаютьсяза умови чергування з іншою роботою до 2 разів на годину. Якщо підняття та переміщення вантажу здійснюються постійно протягом зміни, гранично допустима маса вантажу становить 7 кг. При цьому сумарна маса вантажу, що переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: при переміщенні з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг. При переміщенні жінкою вантажу на візках або в контейнерах докладене зусилля не повинне перевищувати 10 кг.

3 Перелік таких галузей та видів робіт із зазначенням максимальних строків застосування праці жінок у нічний час має затверджуватися Кабінетом Міністрів України.

Однак на сьогодні такий перелік не затверджено. Постановою КМУ від 27.03.96 р. № 381 було затверджено тільки Поетапне обмеження використання праці жінок у нічний час, дію якого обмежено 1996 — 1998 роками. У зв’язку з цим обмеження щодо використання жіночої праці в нічний час поширюється на всі підприємства, організації та установи.

 

Отже, беручи до уваги викладене, роботодавцю необхідно врахувати існуючі законодавчі заборони та обмеження на застосування праці жінок на певних роботах. Тому вимоги в «рекламних вакансіях» виключно до осіб чоловічої статі для тих видів робіт, де заборонено використовувати працю жінок (наприклад, при навантаженні та розвантаженні важких речей, роботах, пов’язаних із застосуванням отрутохімікатів, пестицидів тощо), не буде дискримінаційним обмеженням з боку роботодавців.

Водночас, наполягаючи на виконанні такої роботи саме жінками, роботодавець здійснює трудове правопорушення, і посадові особи підприємства, установи, організації можуть нести за це дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

Відповідальність за порушення норм трудового законодавства передбачено ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), згідно з якою на посадових осіб підприємства може бути накладено штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.).

Протоколи про адміністративне правопорушення складаються державними інспекторами інспекцій з праці. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. Рішення про накладення адміністративного штрафу на посадових осіб підприємства за ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) приймається судом за умови, що з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення минуло не більше трьох місяців.

До речі, про трудові гарантії та права для жінок можна докладніше дізнатися з матеріалів, опублікованих у нашій газеті: див. статті «Відпустка для догляду за дитиною до трьох років» // «ОП», 2013, № 7, с. 20; «Відпустка для догляду за дитиною до шести років» // «ОП», 2013, № 9, с. 19; «Соціальна додаткова відпустка працівникам, які мають дітей» на с. 19 цього номера газети.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
 заступник головного редактора
 (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі