Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як уключити до розрахунку середньої заробітної плати основні виплати працівникам

Редакція ОП
Оплата праці Листопад, 2013/№ 22
Друк
Довідкова інформація

Як уключити до розрахунку середньої заробітної плати основні виплати працівникам

 

При розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних, лікарняних, декретних тощо у бухгалтерів виникають запитання щодо включення або невключення до розрахунку деяких видів оплати праці.

Розглянемо в наведеній таблиці (див. с. 29 — 31), яку участь беруть у розрахунку середньої зарплати ті чи інші поширені виплати, нараховані працівнику в розрахунковому періоді.

У таблиці використано такі документи:

КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.;

Порядок № 100 – Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100;

Порядок № 1266 – Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266;

Перелік № 1170 – Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

 

№ з/п

Перелік виплат

Середня заробітна плата, розрахована згідно з

Порядком № 100

Порядком № 1266

відпускні

виплати, розраховані з двох середньомісячних зарплат

лікарняні

декретні

1

Основна й додаткова зарплата (оклад, надбавки, доплати, індексація заробітної плати тощо)

+1

+1

+

+

1 При визначенні середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 не враховуються виплати за виконання окремих доручень (разового характеру), що не входять до обов’язків працівника (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100). Такою виплатою може бути, наприклад, доплата за виконання особливо важливої роботи на певний строк.

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)*

+

+/-1

+2

+

* Відповідно до п. 4 ст. 121 КЗпП працівникам, направленим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижче середнього заробітку. Для визначення суми зарплати за період відрядження необхідно денний заробіток порівняти із середньоденною зарплатою, розрахованою відповідно до Порядку № 100. Саме виходячи з більшої суми (або сума денного заробітку, або сума середньоденної зарплати) необхідно визначити розмір зарплати працівника за період відрядження. При цьому до денного заробітку, який порівнюють із середньоденним заробітком, уключаються всі елементи заробітної плати (оклад, доплати, надбавки, премія, індексація) (див. листи Мінсоцполітики від 25.01.2012 р. № 91/13/84-12; від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12 // «ОП», 2012, № 11, с. 5; від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 // «ОП», 2012, № 15, с. 3).

1 Якщо оплата праці за час перебування у відрядженні здійснювалася виходячи із середньої заробітної плати, то така виплата не бере участі в розрахунку середньої заробітної плати при обчисленні її за два останні календарні місяці.

2 Оплата праці за час перебування працівника у відрядженні (незалежно від того, чи оплачується цей період згідно з умовами трудового або колективного договору, чи виходячи із середньої заробітної плати) включається до розрахунку середньої заробітної плати при обчисленні лікарняних, оскільки ця виплата:
— включається до ФОП підприємства;
— підлягає обкладенню ЄСВ та ПДФО;
— виплачується за відпрацьований час.

3

Премії:

щомісячні

+

+1

+

+

щоквартальні

+

+1, 2

+

+

за 9 місяців

+

+1, 2

+3

+3

1 Премії у разі, коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, ураховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (п. 3 Порядку № 100). У випадках, коли щомісячні премії збігаються з місяцями, за які їх нараховано, і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то премії в цьому випадку включаються до заробітку у фактично нарахованому розмірі. Якщо Положенням про преміювання передбачено, що премія надається у фіксованому розмірі, або премія в поточному місяці виплачується за попередній, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьовано не повністю, то премії при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (див. листи Мінпраці від 13.09.2010 р. № 804/13/84-10; від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 // «ОП», 2012, № 15, с. 3). Про те, як уключаються щомісячні премії до розрахунку середньої заробітної плати за останні два календарні місяці на прикладі оплати праці за період відрядження, докладно роз’яснено у статті фахівця Мінсоцполітики (див. «ОП», 2012, № 15, с. 19).

2 Премії, що виплачуються за квартал і триваліший період, уключаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

3 Премія за 9 місяців належить до додаткової заробітної плати і включається до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних і декретних у повному обсязі незалежно від кількості відпрацьованих робочих днів. Таке роз’яснення було надано фахівцем Мінсоцполітики (див. «ОП», 2013, № 20, с. 10).

4

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і вислугу років

+1

+1

+2

+2

1 Відповідно до Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. При цьому згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. листи від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07
і від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08) основною умовою обліку цих сум є їх нарахування в поточному році за попередній. Якщо, наприклад, винагороду за підсумками роботи за рік нараховано у грудні 2013 року за 2013 рік, то її сума взагалі не повинна брати участі в розрахунку середньої зарплати відповідно до Порядку № 100.

2 Абзацом другим п. 9 Порядку № 1266 передбачено таке: якщо застрахована особа частину місяця не працювала з поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до трьох років і до шести років за медичним висновком), заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, не передбачені актами законодавства або здійснювані понад норми, установлені зазначеними актами, враховуються в розрахунку середньої заробітної плати пропорційно відпрацьованому в цьому місяці часу. Саме такий порядок включення разових заохочувальних та компенсаційних виплат діє і при розрахунку декретних.

5

Відпускні

+1

-2

-3

+4

1 Включається згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100.

2 Не включається відповідно до абзацу другого п. 4 Порядку № 100.

3 Виплати працівникам уключаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, тільки якщо їх нараховано за фактично відпрацьований час. Виплати за невідпрацьований час (відпускні, компенсація за невикористані відпустки, середня зарплата за період виконання громадських обов’язків у робочий час тощо), розраховані згідно з Порядком № 100, не включаються до розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних, незважаючи на те, що на ці суми нараховуються ЄСВ та ПДФО (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

4 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення сум допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

6

Компенсація за невикористану відпустку

-1

-1

-2

+3

1 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних згідно з п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

2 Виплати працівникам уключаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, тільки якщо їх нараховано за фактично відпрацьований час. Виплати за невідпрацьований час (відпускні, компенсація за невикористані відпустки, середня зарплата за період виконання громадських обов’язків у робочий час тощо), розраховані відповідно до Порядку № 100, не включаються до розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних, незважаючи на те, що на ці суми нараховуються ЄСВ та ПДФО (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

3 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення сум допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

7

Сума зарплати за час навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+1

-2

-3

+4

1 Включається згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100.

2 Не включається відповідно до абзацу другого п. 4 Порядку № 100.

3 Виплати працівникам уключаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, тільки якщо їх нараховано за фактично відпрацьований час. Виплати за невідпрацьований час (відпускні, компенсація за невикористані відпустки, середня зарплата за період виконання громадських обов’язків у робочий час тощо), розраховані відповідно до Порядку № 100, не включаються до розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних, незважаючи на те, що на ці суми нараховуються ЄСВ та ПДФО (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

4 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення сум допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

8

Інші виплати, розраховані виходячи із середньомісячної зарплати за два місяці (наприклад, виконання державних та громадських обов’язків, середня зарплата за час медоглядів)

+

-

-

+1

1 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення сум допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

9

Оплата простоїв

+/- 1

-

+ 2

+3

1 У разі якщо оплата часу простою не з вини працівника здійснювалася в розмірі нижче тарифної ставки, то вона не бере участі в розрахунку середньої заробітної плати для виплати відпускних. Нагадаємо, що згідно зі ст. 113 КЗпП час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки. Якщо оплата простою здійснювалася в розмірі середньомісячного заробітку, то період простою та його оплата беруть участь у розрахунку відпускних (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409 // «ОП», 2009, № 12, с. 10).

2 Згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, наведеними в листі від 13.05.2011 р. № 04-29-1157, час простою не з вини працівника не виключається з розрахункового періоду, і відповідно оплата за цей час ураховується при розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку оплати лікарняного. Про те, як оплата простою включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняного, докладно роз’яснено в консультації фахівця Мінсоцполітики (див. «ОП», 2012, № 18, с. 19).

3 До розрахунку середньої заробітної плати для визначення сум допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

10

Одноразові винагороди (наприклад, до ювілейних дат, держслужбовцям за сумлінну безперервну працю тощо), а також матеріальна допомога,
що має систематичний характер, видана всім чи більшості працівників
(на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань тощо)

-1

-1

+2

+2

1 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати згідно з п. 4 Порядку № 100. Премії, що є одноразовими виплатами, також не враховуються в розрахунку середньої зарплати і для оплати відпусток, і в інших випадках збереження середньої зарплати, виходячи з виплат за останні два календарні місяці (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

2 Абзацом другим п. 9 Порядку № 1266 передбачено таке: якщо застрахована особа частину місяця не працювала з поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до трьох років і до шести років за медичним висновком), заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, не передбачені актами законодавства або здійснювані понад норми, установлені зазначеними актами, ураховуються в розрахунку середньої заробітної плати пропорційно відпрацьованому в цьому місяці часу. Саме такий порядок уключення разових заохочувальних та компенсаційних виплат діє і при розрахунку декретних.

11

Допомога по тимчасовій непрацездатності (за рахунок коштів роботодавця та за рахунок коштів ФСС ТВП)

+1

-

-

-

1 Уключається згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100.

12

Декретні (допомога по вагітності та пологах)

+1

-

-

-

1 Уключаються до складу виплат, що враховуються при розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних (див. лист Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13).

13

Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання тощо

-1

-1

-2

-2

1 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних згідно з п. 4 Порядку № 100.

2 Оскільки ця виплата не обкладається ПДФО та з цієї виплати не справляється ЄСВ (не входить до ФОП і зазначена у п. 14 розд. 1 Переліку № 1170), у розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних вона участі не бере.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі