Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника: як оформити кадрову документацію

Редакція ОП
Стаття

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ ПРАЦІВНИКА: ЯК ОФОРМИТИ КАДРОВУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

 

Дуже шкода, що в житті трапляються і трагічні випадки — смерть працівника. Кадровик підприємства, установи, організації — це перша людина, яка має грамотно оформити таку подію. Він як ніхто інший зможе підказати родичам померлого працівника, які документи вони мають подати роботодавцю та на які виплати зможуть розраховувати. Ми зі свого боку допоможемо кадровику не розгубитися в цій ситуації та відповідним чином оформити кадрову документацію.

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

СКУ — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.

 

Трудові відносини можуть припинитися з різних причин. Однією з таких причин є смерть працівника. У цьому випадку працівники кадрової служби зобов’язані належним чином підготувати відповідну документацію, а саме:

— видати наказ про припинення трудових відносин з таким працівником;

— оформити трудову книжку померлого працівника.

При оформленні кадрової документації в разі смерті працівника існують певні особливості, про які ми розповімо нижче.

 

Оформляємо наказ

Для того щоб припинити трудові відносини з працівником, необхідно видати наказ (розпорядження) про припинення трудового договору.

Відразу зауважимо, що в разі смерті працівника йдеться не про звільнення, а про припинення трудового договору. За таких обставин трудовий договір не розривається, оскільки ні працівник, ні роботодавець не виявляють бажання його розірвати. У цьому випадку трудові відносини припиняються незалежно від волі сторін, оскільки одна зі сторін (працівник) перестає існувати.

У разі смерті працівника його необхідно виключити з облікового складу працівників підприємства, установи, організації шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Підставою припинення трудового договору внаслідок смерті працівника є свідоцтво про смерть, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану (далі — РАЦС) на підтвердження факту смерті особи. Слід підкреслити, що підставою для наказу не може бути медичне свідоцтво про смерть (форма № 106/о), як багато хто помилково вважає. Таке свідоцтво видається медичними установами для реєстрації смерті в органах РАЦС (п. 1.1 Інструкції про заповнення та видачу лікарського свідоцтва про смерть, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 р. № 545). Для оформлення наказу про припинення трудового договору потрібна копія свідоцтва про смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів.

Як зауважило Мінпраці в листі від 31.12.2010 р. № 284/06/186-10, дата наказу про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника може не збігатися з датою смерті та з датою видачі свідоцтва про смерть. Проте в цьому випадку датою припинення трудового договору буде дата смерті працівника, зазначена у свідоцтві про смерть, незалежно від дати видання наказу і від того, чи працював у цей день померлий працівник (був у відпустці, хворів тощо). Відповідно до п. 2.26 Інструкції № 58 днем звільнення є останній робочий день. У тому випадку, якщо працівник помер у той день, коли за графіком роботи в нього був вихідний, або під час перебування у відпустці чи на лікарняному, датою припинення трудового договору також необхідно вважати дату смерті, а не фактично останній робочий день. Інакше виявиться, що трудовий договір припинено у зв’язку зі смертю працівника раніше дати виникнення причини для цього.

Окрім цього, у наказі про припинення трудового договору необхідно вказати кількість днів невикористаної щорічної відпустки і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, що підлягають грошовій компенсації. Про те, як визначити кількість днів невикористаної відпустки, що підлягають компенсації, ми розповідали раніше на сторінках нашої газети. Ознайомитися з цим питанням можна у статті «Розрахунок кількості днів невикористаної відпустки, що підлягають компенсації при звільненні» (див. «ОП», 2013, № 16, с. 21).

Слід зауважити, що типову форму наказу про припинення трудового договору (форма № П-4) затверджено наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489. Водночас форми первинних документів, затверджені Держкомстатом, мають рекомендаційний характер, і підприємства, установи, організації мають право вносити до них відповідні зміни.

Наведемо нижче зразок наказу про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника.

 

img 1

 

Оформляємо та видаємо трудову книжку

Після того як видано наказ про припинення трудового договору, необхідно оформити трудову книжку. Для цього згідно з п. 4.3 Інструкції № 58 у розділі «Відомості про роботу» у графі 3 виконується запис: «Робота припинена у зв’язку зі смертю», у графі 4 наводяться дата і номер наказу (розпорядження).

Основним питанням, з яким стикаються працівники кадрової служби, є таке — кому віддавати трудову книжку. Так, п. 4.3 Інструкції № 58 передбачено, що оформлену трудову книжку слід видати на руки близьким родичам померлого працівника під підпис або відправити поштою на їх вимогу. На жаль, на запитання, хто належить до близьких родичів, законодавство не дає чіткої відповіді. На наш погляд, видати належним чином оформлену трудову книжку можна членам сім’ї померлого працівника.

Коло осіб, які належать до членів сім’ї, визначено у ст. 3 СКУ. Так, до сім’ї включаються особи, які одночасно:

— спільно проживають;

— пов’язані спільним побутом;

— мають взаємні права та обов’язки;

— перебувають у шлюбі чи об’єднані кровним спорідненням, усиновленням, а також іншими підставами, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

При цьому подружжя вважається сім’єю і в разі, якщо дружина та чоловік не проживають разом у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин.

Членом сім’ї своїх батьків є дитина навіть у тому випадку, коли вона не проживає з ними. При цьому згідно з ч. 1 ст. 6 СКУ правовий статус дитини має особа, яка не досягла повноліття (18 років).

Верховний Суд України у рішенні «Про набуття статусу члена сім’ї » від 26.12.2007 р. наголошував на тому, що в разі коли особа, котра є дочкою (сином) спадкоємця, на момент виникнення заборгованості із зарплати перед померлим працівником є повнолітньою, при цьому не пов’язана з ним загальним побутом і проживає окремо, така особа не має права на отримання сум заробітної плати, що належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя. Такий висновок про визначення кола членів сім’ї можна віднести й до питання, хто отримає трудову книжку померлого працівника.

Таким чином, до складу сім’ї слід відносити дружину (чоловіка) померлої особи, а також її дітей, які не досягли повноліття, незалежно від того, чи проживали вони спільно з померлим. Повнолітні діти вважаються членами сім’ї за умови спільного проживання з батьками. Крім того, до членів сім’ї можуть бути віднесені особи, пов’язані з померлою особою кровним спорідненням або на інших підставах, установлених законом (утримання тощо), за умови, що виконуються такі вимоги, як спільне проживання, ведення спільного побуту і наявність загальних прав та обов’язків.

Підставою для видачі трудової книжки померлого працівника членам його сім’ї є:

— паспорт чи інший документ, що засвідчує особу та місце реєстрації;

— заява з проханням видати трудову книжку;

— копія свідоцтва про смерть;

— копія свідоцтва про шлюб або паспорт із відміткою про реєстрацію шлюбу (для другого з подружжя померлого);

— копія свідоцтва про народження (про усиновлення) (у випадку звернення дитини померлого працівника).

Інші члени сім’ї мають підтвердити своє кровне споріднення та факт спільного проживання з померлим. Для документального підтвердження спільного проживання використовується довідка з ЖЕКу.

Згідно з ч. 4 п. 7.1 Інструкції № 58 у разі отримання трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується в особовій картці та книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Оскільки в разі смерті працівника отримати такий підпис неможливо, особа, яка відповідає за ведення та облік трудових книжок, може на нижньому полі особової картки зробити запис про те, кому трудову книжку було віддано. Наприклад: «Трудову книжку видано вдові померлого працівника такого-то числа під підпис».

Якщо за трудовою книжкою ніхто з родичів не звернеться, то вона має зберігатися на підприємстві, в установі, організації.

Крім трудової книжки, також необхідно вирішити питання, кому виплачувати заробітну плату та інші належні померлому працівнику виплати. У першу чергу зауважимо, що згідно зі ст. 1227 ЦКУ суми заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, не отримані працівником у зв’язку зі смертю, мають бути виплачені членам його сім’ї.

Для отримання належних виплат така особа має звернутися до роботодавця з відповідною заявою та всіма підтвердними документами, які ми перелічили вище.

На практиці можливий також випадок, коли ніхто з родичів не звернеться за зарплатою померлого. У такому разі цю суму буде включено до складу спадщини. Якщо членів сім’ї так і не вдасться виявити в розумний строк, доцільно заробітну плату померлого внести на депозит державного нотаріуса за місцем відкриття спадщини, після чого обов’язок підприємства щодо виплати зарплати померлого буде виконано (ст. 537 ЦКУ). Розумним строком умовно можна вважати строк для прийняття спадщини — шість місяців з часу її відкриття (дня смерті працівника) (ст. 1270 ЦКУ).

 

Дії працівників кадрової служби при оформленні документації померлого працівника ми з’ясували. Залишилося розібратися з виплатами, що належать такому працівнику, про які ми поговоримо в наступній статті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі