Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника: порядок оподаткування виплат

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2013/№ 19
Друк
Стаття

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ ПРАЦІВНИКА: ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ

 

Після того як кадрова служба відповідним чином оформить припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника, бухгалтер зобов’язаний нарахувати належні такому працівнику виплати та виплатити їх його родичам. Про те, які виплати слід нарахувати в цьому випадку, як вони оподатковуються та відображаються в бухгалтерському обліку, читайте у пропонованій статті.

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Виплати, які бухгалтер здійснюватиме внаслідок припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника, можна розподілити таким чином:

— виплати, які необхідно здійснити при остаточному розрахунку, тобто це ті виплати, які до моменту смерті були зароблені працівником;

— виплати, які потрібно здійснити у зв’язку з настанням такого випадку (до таких виплат належить допомога на поховання померлого працівника).

Розглянемо порядок оподаткування зазначених виплат у такому розрізі.

 

ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ ПРИ ОСТАТОЧНОМУ РОЗРАХУНКУ

За період роботи (до моменту припинення роботи у зв’язку зі смертю) працівнику мають бути нараховані всі належні йому виплати. До них належать:

— заробітна плата за фактично відпрацьований час;

— компенсація за невикористані дні щорічних відпусток і додаткових відпусток на дітей за їх наявності;

— лікарняні, якщо працівник хворів.

Такі суми мають бути виплачені членам сім’ї померлого працівника.

Розглянемо нижче особливості оподаткування цих виплат у розрізі ПДФО та ЄСВ.

ПДФО. Сума заробітної плати за фактично відпрацьований працівником час обкладається ПДФО у загальному порядку за ставкою 15 % (17 %). При цьому слід урахувати, що до загальної суми заробітної плати для цілей обкладення ПДФО включаються й сума компенсації за невикористані дні відпустки та сума лікарняних.

Увага: у разі смерті платника податків до зарплати за останній місяць, в якому він помер, згідно з п.п. 169.3.4 ПКУ застосовується ПСП. При цьому необхідно враховувати загальні правила обмеження суми зарплати, до якої застосовується ПСП (у 2013 році в загальному випадку — це 1610 грн.), а також те, що до поняття «зарплата» для цілей оподаткування включаються суми зарплати, компенсації за невикористану відпустку та лікарняних.

Під час проведення остаточного розрахунку враховуйте: якщо працівнику було надано відпустку за невідпрацьований час, то відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні в разі смерті працівника не здійснюються (ч. 3 ст. 22 Закону № 504).

ЄСВ. Що стосується ЄСВ, то сума зарплати обкладається цим внеском у загальному порядку. Обкладенню ЄСВ підлягають і лікарняні.

Особливо хотілося б зупинитися на такій виплаті, як компенсація за невикористану відпустку.

Специфіка розірвання трудового договору з працівником у зв’язку зі смертю така, що оформлення припинення трудових відносин відбувається після фактичного їх припинення. І остаточний розрахунок здійснюється на підставі наказу (розпорядження) про виключення померлого працівника з особового складу вже після дати розірвання трудового договору (дати смерті).

Згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції № 5 компенсація за невикористану відпустку є виплатою за невідпрацьований час і в нашому випадку нараховується після розірвання трудового договору.

Раніше фахівці ПФУ (див. роз’яснення І. Нікулової в «ОП», 2012, № 5, с. 16) на цій підставі робили висновок, що в такій ситуації сума компенсації за невикористану відпустку не обкладається ЄСВ.

На сьогодні ПФУ в листі від 22.10.2012 р. № 21362/н-11 (див. «ОП», 2012, № 23, с. 4) змінив свою точку зору. Так, фахівці цього відомства вважають, що на виплати, нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, ЄСВ нараховується та сплачується на загальних підставах, тобто компенсація за дні невикористаної відпустки підлягає обкладенню ЄСВ.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛОГО ПРАЦІВНИКА

Допомога на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП. Згідно зі ст. 45 Закону № 2240 допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи членам її сім’ї чи особам, які здійснили поховання. Така допомога надається за основним місцем роботи застрахованої особи.

Слід зауважити, що розмір допомоги на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП, установлений постановою правління ФСС ТВП від 16.11.2011 р. № 55, дорівнює з 1 січня 2012 року 2200 грн. Така сума допомоги виплачується й у 2013 році.

Про порядок виплати допомоги за рахунок ФСС ТВП ми докладно розповідали раніше (див. «ОП», 2013, № 12, с. 9). Зазначимо, що для отримання такої допомоги члени сім’ї померлого працівника повинні подати заяву про виплату допомоги на поховання з додаванням підтвердних документів (копія свідоцтва про смерть працівника, витяг із Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання, виданий органом РАЦСу на підставі п. 3.3 Інструкції щодо ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. № 1269/5).

Також слід пам’ятати, що допомога на поховання особи, котра є пенсіонером, виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду незалежно від того, чи перебувала така людина у трудових відносинах на момент настання смерті.

Сума допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФСС ТВП, не обкладається ПДФО на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ. Ця виплата не обкладається і ЄСВ. Це обґрунтовується тим, що допомога на поховання не належить до фонду оплати праці, а також тим, що цю виплату включено до Переліку № 1170.

Допомога на поховання за рахунок коштів роботодавця. Якщо надання допомоги на поховання з ФСС ТВП є обов’язковою законодавчою нормою, своєрідною гарантією держави, то в деяких випадках можливе надання допомоги за рахунок коштів роботодавця.

Щодо надання матеріальної допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця необхідно знати таке. Можливість надання такої допомоги на поховання, її розмір, а також особи, які мають право на її отримання, можуть бути зазначені в колективному договорі підприємства (наприклад, у розділі «Соціальні пільги та гарантії»).

Рішення про виплату цієї допомоги приймається керівником підприємства, установи, організації на підставі заяви члена сім’ї померлого працівника та копії свідоцтва про смерть.

Стосовно оподаткування такої допомоги зауважимо, що відповідно до п.п. 165.1.22 ПКУ не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання платника податків за рахунок коштів роботодавця, але не більше 3220 грн. у 2013 році. Якщо сума допомоги перевищує 3220 грн., то сума перевищення обкладається ПДФО на загальних підставах.

Сума допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця ЄСВ не обкладається, оскільки цей вид допомоги включено до Переліку № 1170.

Зверніть увагу! Сума допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця не включається до складу податкових витрат підприємства на підставі п.п. 139.1.1 ПКУ.

 

ВІДОБРАЖАЄМО ВИПЛАТИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ суму зарплати разом із сумою компенсації за невикористану відпустку, а також із сумою лікарняних (якщо вони були нараховані) має бути відображено з ознакою доходу «101» із зазначенням податкового номера померлого працівника.

При цьому в гр. 7 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ має бути зазначено дату смерті працівника, що є датою розірвання трудових відносин.

Податковий агент, наводячи у гр. 2 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ податковий номер померлого працівника, має бути готовим до того, що, найімовірніше, він отримає від податкового органу повідомлення про помилку, допущену в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ щодо зазначення неіснуючого податкового номера.

Причина цього пов’язана з тим, що органи державної реєстрації актів цивільного стану на підставі п. 70.6 ПКУ інформують податкові органи про зміни даних облікової картки платника податків щомісяця, а Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ надсилається податковими агентами щокварталу.

У зв’язку з цим податковий орган отримує інформацію на підставі поданого Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ із зазначеним неіснуючим податковим номером.

У цьому випадку в письмових поясненнях, адресованих податковому органу, слід пояснити, що інформацію про заробітну плату померлого працівника було відображено за період, коли цей працівник був найманою особою.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ сума допомоги на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП, виплачена родичу померлого працівника, відображається з ознакою доходу «146». При цьому в гр. 2 необхідно вказати податковий номер особи, яка отримала таку допомогу.

Суму матеріальної допомоги разового характеру на поховання за рахунок коштів роботодавця, у разі якщо вона виплачувалася, має бути також відображено в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. При заповненні гр. 2 вказується податковий номер фізичної особи, яка отримала таку виплату (або це член сім’ї, або це особа, котра здійснила поховання), у гр. 5 наводиться ознака доходу «146» у частині допомоги, що не підлягає оподаткуванню (у межах 3220 грн.). У разі виплати суми матеріальної допомоги на поховання, що перевищує неоподатковувану величину, суму перевищення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ має бути відображено окремим рядком з ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Слід зауважити, що кореспонденція рахунків на госпрозрахункових підприємствах та в бюджетних організаціях має певні відмінності.

Розглянемо, як відображаються в бухгалтерському обліку та Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ нараховані померлому працівнику виплати, на умовних числових прикладах на госпрозрахунковому підприємстві та в бюджетній організації.

Приклад 1. Працівник планово-економічного відділу підприємства Іванов А. А. (ІПН — 2121212121) раптово помер 10 жовтня 2013 року. Для нього це підприємство було основним місцем роботи. На підставі свідоцтва про смерть наказом по підприємству Іванова А. А. виключено з облікового складу підприємства.

Під час проведення остаточного розрахунку нараховані:

— заробітна плата за 8 відпрацьованих днів жовтня 2013 року в сумі 1391,30 грн.;

— компенсація за 10 невикористаних днів щорічної відпустки в сумі 1352,10 грн.

Загальна сума заробітної плати за відпрацьовані дні жовтня 2013 року та компенсація за невикористану відпустку склали 2743,40 грн. (1391,30 грн. + + 1352,10 грн.).

Визначимо суму ПДФО та ЄСВ:

2743,40 грн. x 3,6 % = 98,76 грн. (ЄСВ);

(2743,40 грн. - 98,76 грн.) x 15 % = 396,70 грн. (ПДФО).

Суму заробітної плати за жовтень виплачено дружині померлого працівника Івановій О. О. (ІПН — 2323232323), яка надала свій паспорт, свідоцтво про смерть Іванова А. А. та свідоцтво про одруження, а також витяг із Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для призначення допомоги на поховання.

Підприємство надало дружині померлого працівника матеріальну допомогу на поховання в розмірі 4000 грн.

Оскільки сума матеріальної допомоги на поховання в розмірі 3220 грн. ПДФО не обкладається, то сума перевищення підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 15 %:

(4000 грн. - 3220 грн.) x 15 % = 117 грн.

За рахунок коштів ФСС ТВП Івановій О. О. виплачено допомогу на поховання в розмірі 2200 грн.

У бухгалтерському обліку підприємства перелічені вище виплати відображаються таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за жовтень 2013 року та компенсацію за невикористану відпустку Іванову А. А.

2743,40

92

661

2

Нараховано допомогу на поховання працівника за рахунок коштів роботодавця

4000,00

949

685

3

Нараховано допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП

2200,00

378

685

4

Нараховано ЄСВ на суму заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку 2743,40 х 38 %*

1042,49

92

651/1

5

Утримано ЄСВ із суми заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку

98,76

661

651/2

6

Утримано ПДФО із суми заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку

396,70

661

641/ПДФО

7

Утримано ПДФО із суми допомоги на поховання, що перевищує суму, яка не оподатковується у 2013 році (4000,00 - 3220,00) х 15 %

117,00

685

641/ПДФО

8

Перераховано нарахований та утриманий ЄСВ 1042,49 + 98,76

1141,25

651/1, 651/2

311

9

Перераховано ПДФО 396,70 +117,00

513,70

641/ПДФО

311

10

Отримано допомогу на поховання від ФСС ТВП

2200,00

313

378

11

Отримано до каси грошові кошти для виплати дружині померлого працівника  Івановій О. О. заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку, матеріальної допомоги на поховання

6130,94

301

311

12

Отримано до каси грошові кошти для виплати дружині померлого працівника  Івановій О. О. допомоги на поховання

2200,00

301

313

13

Виплачено дружині померлого працівника Івановій О. О. його заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку (2743,40 - 98,76 - 396,70)

2247,94

661

301

14

Виплачено дружині померлого працівника Івановій О. О. матеріальну допомогу на поховання за рахунок коштів роботодавця (4000,00 - 117,00)

3883,00

685

301

15

Виплачено допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП дружині померлого працівника Івановій О. О.

2200,00

685

301

 

* Ставка умовна.

 

Відобразимо в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року всю інформацію про доходи померлого працівника та про виплати його родичці.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу
дд/мм/рррр

звільнення з роботи
дд/мм/рррр

<…>

15

2121212121

2743

40

2743

40

396

70

396

70

101

10.10.2013

16

2323232323

3220

00

3220

00

00

00

00

00

146

17

2323232323

780

00

780

00

117

00

117

00

126

18

2323232323

2200

00

2200

00

00

00

00

00

146

 

Приклад 2. Працівник бюджетної організації Тарасов В. В. (ІПН — 2727272727) помер 08.10.2013 р. У жовтні 2013 року йому були нараховані такі виплати:

— заробітна плата за три відпрацьовані робочі дні в сумі 286,96 грн.;

— лікарняний за період з 04.10.2013 р. по 08.10.2013 р. включно за рахунок коштів роботодавця в сумі 296,00 грн.;

— компенсація за невикористану відпустку в сумі 1041,04 грн.

Крім цього, дружині такого працівника Тарасовій Н. П. (ІПН — 2731313131) було виплачено допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП у сумі 2200,00 грн.

Покажемо нижче в таблиці, як відображатимуться такі виплати в бухгалтерському обліку бюджетної організації.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

КЕКВ

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку Тарасову В. В.
286,96 + 1041,04

801

661

1328,00

2111

2

Нараховано оплату за перші 5 днів тимчасової непрацездатності Тарасову В. В.

801

661

296,00

2111

3

Нараховано допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС ТВП Тарасовій Н. П.

365

675

2200,00

0000

4

Нараховано ЄСВ на заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку
1328,00 х 36,3 %

801

651/1

482,06

2120

5

Нараховано ЄСВ на суму лікарняних Тарасова В. В.
296,00 х 33,2 %

801

651/2

98,27

2120

6

Утримано ЄСВ із заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку Тарасова В. В.
1328,00 х 3,6 %

661

651/3

47,81

2111

7

Утримано ЄСВ з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності Тарасова В. В.
296,00 х 2 %

661

651/4

5,92

2111

8

Утримано ПДФО із заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності Тарасова В. В.
(1328,00 + 296,00 - 47,81 - 5,92) х 15 %

661

641/ПДФО

235,54

2111

9

Надійшли кошти від ФСС ТВП для виплати допомоги на поховання

326

365

2200,00

0000

10

Надійшли гроші до каси на виплату допомоги на поховання

301

326

2200,00

0000

11

Виплачено Тарасовій Н. П. допомогу на поховання

675

301

2200,00

0000

12

Перераховано ЄСВ, нарахований на заробітну плату, компенсацію за невикористану відпустку і суму лікарняних
482,06 + 98,27

651/1, 651/2

321

580,33

2120

13

Перераховано ЄСВ, утриманий із заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку і суми лікарняних
47,81 + 5,92

651/3, 651/4

321

53,73

2111

14

Перераховано ПДФО, утриманий із заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку і оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності

641/ПДФО

321

235,54

2111

15

Надійшли до каси кошти для виплати заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності

301

321

1334,73

2111

16

Виплачено заробітну плату, компенсацію за невикористану відпустку та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності
1328,00 + 296,00 - 47,81 - 5,92 - 235,54

661

301

1334,73

2111

 

Інформація про доходи померлого працівника та про виплати його родичу відображається в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року таким чином:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу
дд/мм/рррр

звільнення з роботи
дд/мм/рррр

<…>

1

2727272727

1624

00

1624

00

235

54

235

54

101

08.10.2013

2

2731313131

2200

00

2200

00

00

00

00

00

146

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі