Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо та подаємо новий старий Звіт за формою № Д4

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2013/№ 19
Друк
Стаття

ЗАПОВНЮЄМО ТА ПОДАЄМО НОВИЙ СТАРИЙ ЗВІТ ЗА ФОРМОЮ № Д4

 

Ось і відбулося. Нарешті адміністрування ЄСВ передане органам доходів і зборів фактично. Таким чином, ЄСВ із заробітної плати за другу половину вересня, виплачену вже у жовтні, необхідно перераховувати на нові рахунки. Відповідно звітність з ЄСВ за вересень, яка, до речі, зазнала деяких змін, необхідно подати до органу доходів і зборів. Для того щоб ви змогли без зусиль заповнити Звіт за формою № Д4 за вересень, проаналізували всі нововведення за цією темою в сьогоднішній публікації.

Тетяна РУДА, головний редактор (e-mail: t.rudaya@id.factor.ua),
Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

Із дати набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 406-VII, а саме з 11.08.2013 р., адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) передане органам доходів і зборів. Але це було зроблено тільки «на папері».

Фактично і серпень, і весь вересень ЄСВ перераховувався на рахунки органів Пенсійного фонду, Звіт за серпень 2013 року страхувальники подавали саме до цих органів.

Але, звісно, так довго продовжуватися не могло, і ось із 1 жовтня 2013 року всі повноваження щодо справляння ЄСВ та відповідно прийняття звітності з ЄСВ від органів ПФУ перейшли органам доходів і зборів.

Із цієї дати набрала чинності низка документів, затверджених наказами Міндоходів щодо порядку нарахування і сплати ЄСВ, порядку формування та подання страхувальниками Звіту з ЄСВ тощо.

Найголовнішими для бухгалтерів є такі документи:

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 455;

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок № 454).

Відразу порадуємо наших читачів: будь-яких істотних змін, які б сильно ускладнювали порядок нарахування і сплати ЄСВ та порядок заповнення Звіту за формою № Д4, немає.

Водночас, оскільки тепер бухгалтери якраз здаватимуть Звіт за формою № Д4 за вересень 2013 року, проаналізуємо Порядок № 454.

1. У всьому тексті Порядку № 454 зазначено, що Звіт за формою № Д4 страхувальники тепер зобов’язані подавати до органу доходів і зборів.

2. Важливо зауважити, що коди категорії страхувальників із числа роботодавців (додаток 1 до Порядку № 454) і коди категорії застрахованих осіб (додаток 2 до Порядку № 454) не змінилися.

3. Таблиця 1 Звіту за формою № Д4 залишилася незмінною.

4. Дещо змінено таблицю 5 Звіту за формою № Д4.

Так, у формі таблиці 5 Звіту за формою № Д4 додано нову графу — графу 8 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1 — так, 0 — ні)». Це означає, що в разі якщо договір цивільно-правого характеру укладено з фізичною особою, яка є одночасно працівником цього підприємства, установи, організації, з наявністю трудової книжки, необхідно в таблиці 5 Звіту за формою № Д4 проставити «1».

До речі, у п. 1.1 Порядку № 454 зазначено, що додатковий документ — Звіт страхувальника з позначенням «Додаткова», який подається, якщо страхувальник не зазначив застраховану особу в передбачених п. 4.8 цього Порядку випадках та у випадках, установлених п. 5.6 Порядку.

Нагадаємо, що згідно з п. 4.8 Порядку № 454 таблицю 5 Звіту за формою № Д4 призначено для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 додатка 4 подається страхувальником, у разі якщо впродовж звітного періоду:

1) було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) із застрахованою особою;

2) було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштовано на нове робоче місце;

3) особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

4) особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5) особі надано відпустку по вагітності та пологах.

У свою чергу, відповідно до п. 5.6 Порядку № 454 у разі якщо в таблиці 5 Звіту за формою № Д4 страхувальник не вказав будь-якої події щодо застрахованої особи, які передбачено п. 4.8 Порядку № 454, він подає разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, що містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 — «додаткова».

Це означає, що тепер і в нормативному документі (у Порядку № 454) чітко прописано: якщо у Звіті за формою № Д4 за попередній період забули вказати будь-яку з перелічених вище подій (1 — 5), то бухгалтер може виправитися шляхом подання Звіту за попередній період із таблицею 5 «додатковою».

5. Унесено зміни до таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Додано перелік кодів типу нарахувань. До раніше існуючих КТН 1 — 10 додано КТН 11 і 12:

11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;

12 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено надміру нараховану суму єдиного внеску.

Як бачимо, ці коди призначені для відображення результатів перевірки органами доходів і зборів страхувальників на предмет правильності нарахування сум ЄСВ.

До самої таблиці 6 Звіту за формою № Д4 додано спеціальну графу для відображення кількості календарних днів перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами — графу «16». Раніше ми відображали кількість календарних днів перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у графі 13 «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності». Тепер для цієї мети виділено спеціальну графу. Це цілком справедливо, оскільки страхові випадки — тимчасова непрацездатність і відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — це зовсім різні два страхові випадки.

6. Унесено деякі зміни у додаток 3 до Порядку № 454 — «Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Додано три коди для працівників, які постійно виконували роботи або службові обов’язки в зоні відчуження за періоди з 01.01.2000 р. по 01.01.2003 р.; з 01.01.2003 р. по 01.01.2006 р.; з 01.01.2006 р. по 01.01.2009 р. При цьому код підстави для обліку спецстажу залишився незмінним — «ЗЧК056Д1».

У деяких кодах підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб, зокрема, це стосується посад, що дають право на призначення пенсій відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про державну службу» від 16.12 93 р. № 3723-XII, унесено зміни щодо розміру страхового стажу. Ці зміни спричинені необхідністю приведення у відповідність до чинної редакції ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, а саме мінімальний розмір пенсії за віком установлюється за наявності у чоловіків 35 років, у жінок — 30 років страхового стажу.

Як бачимо, нічого істотного та страхітливого в порядку заповнення Звіту за формою № Д4 не відбулося.

На закінчення наведемо умовний числовий приклад і заповнимо таблиці 5 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2013 року.

 

Числовий приклад

П. І. Б. застрахованої особи, ідентифікаційний номер

Зарплата, 
грн.

Відпускні, грн.

Лікарняні, грн.

Декретні, грн.

Винагорода за ЦПД, грн.

База для нарахування ЄСВ, грн. / сума ЄСВ, грн.

Сума утриманого ЄСВ, грн.

36,3 %

33,2 %

34,7 %

8,41 %

3,6 %

2 %

2,6 %

Потапов А. П.
2122232425

2300,00

 

8107,85

12259,40

900,00

1870,00

82,80

Новікова Н. С.
2526272829

1571,43

1041,18

 

 

 

94,05

 

 

Шевченко О. О.
2424242424

2200,00

 

 

 

900,00

79,20

 

23,40

Лобойко І. І.
2525252525

995,24

 

919,40

 

 

35,83

18,39

 

Архіпов В. С.
2828282828

1870,00

 

 

 

 

67,32

 

 

Кащенко В. М.
2828292930

 

 

 

11340,00

 

 

226,80

 

Разом

8936,67

1041,18

919,40

11340,00

900,00

2943,15

4070,12

312,30

157,27

359,20

245,19

23,40

 

Додаткові умови прикладу:

— Новікова Н. С. пішла у відпустку з 23.09.2013 р. по 06.10.2013 р. Сума відпускних склала 1041,18 грн., з них 594,96 грн. — сума відпускних, що припадає на вересень 2013 року, 446,22 грн. — сума відпускних, що припадає на жовтень 2013 року;

— Лобойко І. І. була на лікарняному з 09.09.2013 р. по 20.09.2013 р. включно. Сума лікарняних, яку було нараховано їй у вересні 2013 року, склала 919,40 грн., із них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 459,70 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 459,70 грн.;

— Архіпов В. С. є інвалідом III групи, про що свідчить завірена копія довідки з акта огляду МСЕК;

— зі штатним працівником Шевченком О. О. було укладено ЦПД на виконання робіт 10.09.2013 р. Акт виконаних робіт підписано 20.09.2013 р. Сума винагороди за ЦПД склала 900,00 грн.;

— Кащенко В. М. іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 02.09.2013 р. по 05.01.2014 р. включно. Суму допомоги по вагітності та пологах нараховано у вересні 2013 року в сумі 11340,00 грн., у тому числі в частині, що припадає на вересень 2013 року, — 2610,00 грн. (29 к. дн.), на жовтень 2013 року — 2790,00 грн. (31 к. дн.), на листопад 2013 року — 2700,00 грн. (30 к. дн.), на грудень 2013 року — 2790,00 грн. (31 к. дн.), на січень 2014 року — 450,00 грн. (5 к. дн.).

Покажемо нижче, як відображатимуться зазначені дані в таблицях 5 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2013 року.

 

img 1

 

img 2

 

img 3

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі