Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Складаємо Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2013/№ 20
Друк
Стаття

Складаємо Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

 

Одним зі звітів, що складаються бухгалтером, є Податковий розрахунок за формою № 1ДФ. І хоча така звітність не нова, постійно виникають запитання щодо її заповнення та подання до податкових органів. У цій статті відповімо на основні запитання та наведемо приклади заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Тетяна ГУЛЬ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок/наказ № 1020 — наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 24.12.2010 р. № 1020.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ДПС — Державна податкова служба.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті Міндоходів за адресою: http://minrd.gov.ua/ebpz.

 

Форма й Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі — Податковий розрахунок) затверджені наказом № 1020.

Ми неодноразово розглядали питання щодо порядку та особливостей заповнення Податкового розрахунку (див. «ОП», 2011, № 6, с. 22; № 9, с. 23; 2012, № 14, с. 12). Нагадаємо основні моменти.

Хто подає. Податковий розрахунок подають податкові агенти, перелік (визначення) яких наведено в п.п. 14.1.180 ПКУ. До них належать юридичні особи, самозайняті особи, представники нерезидентів — юридичних осіб, інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції, які зобов’язані нараховувати, утримувати і сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм розд. IV ПКУ.

Якщо протягом звітного кварталу податковий агент не нараховував та не виплачував доходи фізичним особам, то він Податковий розрахунок за цей звітний період не подає. Якщо мали місце нарахування та/або виплата доходів фізичним особам, Податковий розрахунок подається обов’язково.

Строки подання. Податковий розрахунок подається не наростаючим підсумком, а окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Подають його юридичні особи або їх відокремлені підрозділи до органу ДПС за своїм місцезнаходженням, фізичні особи — підприємці до органу ДПС за своєю податковою адресою, тобто за місцем проживання.

У 2013 році останній день подання Податкового розрахунку за 3 квартал припадає на 11 листопада (з урахуванням перенесення граничного строку подання Податкового розрахунку у зв’язку з вихідними та святковими днями).

Форма подання. Податковий розрахунок подається в паперовій чи електронній формі. Звіт на паперовому носії подається у двох примірниках, один з яких подається до органу ДПС, другий — з відміткою про прийняття звіту відповідальної особи органу ДПС повертається податковому агенту. При цьому важливо пам’ятати: хоча подання звіту в електронному вигляді — добровільне рішення, але податкові агенти, які належать до великих та середніх підприємств, згідно з п. 49.4 ПКУ зобов’язані подавати будь-які податкові декларації, у тому числі й Податковий розрахунок, в електронному вигляді з дотриманням умов реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Порядок заповнення. Податковий розрахунок заповнюється машинописним текстом або друкованими літерами на неушкодженому паперовому носії (у тому разі, якщо податковий агент вибирає спосіб подання на паперовому носії) формату А4. Забороняються підчищення, закреслення, виправлення та уточнення. Заповненню підлягають усі обов’язкові реквізити, при цьому в незаповнених полях проставляються прокреслення. Кількість аркушів Податкового розрахунку не обмежена, на кожній сторінці проставляється її порядковий номер.

Усі доходи, виплачені (нараховані) податковими агентами у звітному кварталі найманим працівникам або іншим фізичним особам, відображаються в Податковому розрахунку з відповідними ознаками доходу, зазначеними в додатку до Порядку № 1020, — у Довіднику ознак доходів (далі — Довідник). На кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак мають як її доходи, так і ПСП.

Правильно вибрати ознаку доходу щодо найпоширеніших виплат фізичним особам допоможе таблиця, наведена в рубриці «Довідкова інформація» (див. с. 24 цього номера).

В осіб, які заповнюють Податковий розрахунок, постійно виникають запитання щодо його правильного заповнення. Далі за допомогою наочних прикладів розглянемо, як правильно відображати інформацію про нарахування й виплату різних доходів фізичним особам у Податковому розрахунку.

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У Податковому розрахунку заробітна плата відоб-ражається з ознакою доходу «101». Практично це найпоширеніший вид доходу. Згідно з п.п. 14.1.48 ПКУ заробітною платою для цілей обкладення ПДФО є основна й додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону.

Перш за все до поняття «заробітна плата» для цілей обкладення ПДФО включаються зарплата за фактично відпрацьований час, надбавки, доплати, премії, оплата часу відпусток та їх компенсація, лікарняні, матеріальна допомога (якщо її виплата має систематичний характер) тощо.

Приклад 1. Працівнику підприємства (податковий номер 2855808080) виплачується щомісяця заробітна плата в сумі 2500,00 грн. Щомісячний розмір ЄСВ становить 90,00 грн., ПДФО — 361,50 грн. За 3 квартал 2013 року сума нарахованої та виплаченої зарплати склала 7500,00 грн., ПДФО — 1084,50 грн.

Податковий розрахунок у цьому випадку складається так:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

2

2855808080

7500

00

7500

00

1084

50

1084

50

101

<…>

 

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА

Правила застосування ПСП, її розмір, категорії платників податку, які мають право на застосування такої пільги, та підтвердні документи були наведені в попередніх номерах нашого видання (див. «ОП», 2009, № 14, с. 16; 2011, № 4, с. 18; 2012, № 3, с. 11; 2013, № 1, с. 27, № 4, с. 10).

При заповненні Податкового розрахунку на працівника, до заробітної плати якого застосовувалася ПСП, інформація про ознаку такої пільги згідно з Довідником відображається у гр. 8. Нагадаємо ознаки ПСП:

«01» — звичайна згідно з п.п. 169.1.1 ПКУ (у 2013 році — 573,50 грн.);

«02» — підвищена згідно з п.п. 169.1.3 ПКУ (у 2013 році — 860,25 грн.);

«03» — максимальна згідно з п.п. 169.1.4 ПКУ (у 2013 році — 1147,00 грн.);

«04» — звичайна для осіб, які утримують двох та більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну дитину відповідно до п.п. 169.1.2 ПКУ (у 2013 році на двох дітей — 1147,00 грн., на трьох дітей — 1720,50 грн. і т. д.).

Оскільки ПСП застосовується тільки до доходу, отриманого платником податку у вигляді заробітної плати, то в разі її застосування така пільга має фігурувати лише в тих рядках, де наявна ознака доходу «101».

Нагадаємо: граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП, у 2013 році дорівнює 1610 грн. Винятком у визначенні розміру граничної заробітної плати, що надає право на застосування ПСП, є збільшення її одному з батьків кратно кількості дітей (у 2013 році — 1610,00 грн. х кількість дітей).

При застосуванні ПСП слід пам’ятати, що така пільга починає діяти в місяці подання заяви про застосування ПСП з додаванням підтвердних документів (у разі потреби їх надання). Водночас таку заяву деякі категорії працівників можуть не подавати. Так, до заробітної плати держслужбовців ПСП застосовується без подання заяви про її застосування, але з наданням підтвердних документів (у разі потреби) для встановлення розміру пільги.

ПСП застосовувалася не в усіх місяцях звітного кварталу

У разі перевищення суми заробітної плати над граничним розміром суми, що дає право на застосування ПСП, пільга не застосовуватиметься. Таке перевищення є причиною застосування ПСП не в усіх місяцях звітного кварталу. Також не застосовуватиметься ПСП, якщо в поточному місяці немає відповідної заяви, а подається вона в наступному. І в цьому випадку ПСП застосовуватиметься не в усіх місяцях звітного кварталу.

У таких випадках у Податковому розрахунку на цього працівника заповнюється один рядок із зазначенням у гр. 8 інформації про ознаку ПСП, що застосовувалася в будь-якому з місяців звітного кварталу.

Приклад 2. 01.07.2013 р. на роботу було прийнято працівника (податковий номер 2828282828). Заяву про застосування звичайної ПСП було подано у серпні 2013 року. Сума заробітної плати за 3 квартал склала 4800,00 грн. (1600,00 грн. х 3 міс.).

Наведемо деякі підрахунки для заповнення Податкового розрахунку.

ПСП за липень 2013 року не застосовувалася, і ПДФО за цей місяць склав:

(1600,00 - 1600,00 х 3,6 %) х 15 % = 231,36 (грн.).

Сума ПДФО за серпень та вересень 2013 року розраховувалася з урахуванням ПСП і склала в кожному місяці:

(1600,00 - 1600,00 х 3,6 % - 573,50) х 15 % = 145,34 (грн.).

Загальна сума ПДФО за 3 квартал дорівнює:

231,36 + 145,34 + 145,34 = 522,04 (грн.).

Податковий розрахунок за 3 квартал 2013 року матиме такий вигляд:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

11

2828282828

4800

00

4800

00

522

04

522

04

101

01

<…>

 

Приклад 3. У 3 кварталі 2013 року працівник підприємства (податковий номер 2812121212) у липні та серпні користувався звичайною ПСП, оскільки заробітна плата за кожен із зазначених місяців склала 1600,00 грн. У вересні 2013 року розмір заробітної плати перевищив граничний розмір, що дозволяє користуватися ПСП, і склав 1900,00 грн.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Липень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Серпень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Вересень

1900,00

68,40

274,74

Разом

5100,00

183,60

565,42

 

Оскільки нарахована заробітна плата працівника в липні та серпні звітного кварталу не перевищила граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП, то до зарплати за ці місяці застосовувалася ПСП. У вересні граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП, було перевищено і ПСП не застосовувалася.

Податковий розрахунок за 3 квартал 2013 року матиме такий вигляд:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

11

2812121212

5100

00

5100

00

565

42

565

42

101

01

<…>

 

Застосування ПСП за різними підставами

У разі застосування впродовж податкового кварталу ПСП за різними підставами в Податковому розрахунку відображаються відповідні ознаки цієї пільги та заповнюються на одного працівника кілька рядків, у кожному з яких у гр. 8 наводиться ознака ПСП, що відповідає нарахованому доходу.

Приклад 4. Працівник підприємства (податковий номер 3015013015) у липні 2013 року подав заяву про застосування ПСП за підставами, визначеними п.п. 169.1.1 ПКУ (звичайна ПСП). Розмір нарахованої працівнику заробітної плати в липні 2013 року склав 1500,00 грн. У серпні 2013 року працівник отримав підвищення за посадою і розмір нарахованої заробітної плати за цей місяць склав 3000,00 грн. У вересні 2013 року працівник подав заяву про застосування ПСП і підтвердні документи на право застосування до його зарплати такої пільги в розмірі 100 % звичайної ПСП з розрахунку на кожну дитину (як особа, котра утримує двох дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)). У заяві працівник зазначив, що дружина правом на збільшення граничного розміру доходу, який дає право на застосування ПСП кратно кількості дітей, не користується. Заробітна плата, нарахована працівнику у вересні 2013 року, склала 3000,00 грн.

Оскільки граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ, визначається одному з батьків кратно кількості дітей (1610,00 x 2 = 3220,00 грн.), то у вересні 2013 року при зарплаті, що дорівнює 3000,00 грн., працівник має право на застосування ПСП.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Липень

1500,00

54,00

573,50

130,88

Серпень

3000,00

108,00

433,80

Вересень

3000,00

108,00

1147,00

261,75

Разом

7500,00

270,00

826,43

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року щодо цього працівника за умови застосування до його доходу у звітному кварталі ПСП за різними підставами.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

22

3015013015

4500

00

4500

00

564

68

564

68

101

01

23

3015013015

3000

00

3000

00

261

75

261

75

101

04

<…>

 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Матеріальна допомога, що має систематичний характер та включається до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.3.3 Інструкції № 5, обкладається податками (ЄСВ і ПДФО) у загальному порядку. У Податковому розрахунку така матеріальна допомога відображається з ознакою доходу «101».

Також окремим працівникам за сімейними обставинами може бути надано матеріальну допомогу разового характеру. Рішення про її видачу приймається керівником підприємства на його розсуд і за наявності фінансових ресурсів на підприємстві на підставі заяви працівника.

Про оподаткування різних видів матеріальної допомоги, підстави для її надання, коди в Податковому розрахунку ми розповідали раніше (див. «ОП», 2013, № 15, с. 28).

Приклад 5. Працівнику підприємства (податковий номер 2728293031) у липні 2013 року було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 2000,00 грн., яка згідно з колективним договором виплачується всім працівникам при наданні щорічної основної відпустки. У вересні 2013 року йому було виплачено нецільову благодійну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами в сумі 1800,00 грн. Заробітна плата такого працівника, у тому числі сума відпускних, за 3 квартал 2013 року склала 6000,00 грн. (2000,00 грн. х 3 міс.).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

Матдопомога, грн.

Усього нараховано, грн.

ЄСВ, грн.

ПДФО, грн.

Липень

2000,00

2000,00

4000,00

144,00

578,40

Серпень

2000,00

2000,00

72,00

289,20

Вересень

2000,00

1800,00

3800,00

72,00*

317,70**

Разом

6000,00

3800,00

9800,00

288,00

1185,30

* Матеріальна допомога разового характеру не включається до бази для справляння ЄСВ відповідно до п. 14 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
** Оскільки сума нецільової благодійної допомоги перевищила неоподатковувану межу (у 2013 році — 1610,00 грн.), суму перевищення (1800,00 - 1610,00 = 190,00) буде включено до оподатковуваного доходу. Сума ПДФО за вересень 2013 року склала: (2000,00 - 72,00)
х 15 % + 190,00 х 15 % = 289,20 + 28,50 = 317,70 (грн.).

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року щодо цього працівника.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

22

2728293031

8000

00

8000

00

1156

80

1156

80

101

23

2728293031

1610

00

1610

00

169

24

2728293031

190

00

190

00

28

50

28

50

126

<…>

 

Якщо працівник є членом профспілки, то йому може бути надано нецільову благодійну допомогу. Слід зауважити, що надання такої допомоги має здійснюватися при виконанні певних умов. Неоподатковувана нецільова частина (згідно з п.п. 165.1.47 ПКУ) відображається в Податковому розрахунку з ознакою доходу «167» у 2013 році в межах 1610,00 грн., оподатковувана її частина — з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Приклад 6. Члену профспілки (податковий номер 3128312831) у вересні 2013 року було надано нецільову благодійну допомогу у зв’язку з сімейними обставинами в сумі 1800,00 грн. Протягом 2013 року інші неоподатковувані виплати профспілкою йому не надавалися.

У зв’язку з тим що сума наданої профспілкою нецільової благодійної допомоги перевищує граничний розмір (у 2013 році — 1610,00 грн.), частина такої допомоги підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %.

Сума ПДФО складе:

(1800,00 - 1610,00) х 15 % = 28,50 грн.

Податковий розрахунок за 3 квартал 2013 року, в якому профспілкова організація має відобразити як оподатковувану, так і неоподатковувану частини нецільової благодійної допомоги, наведемо нижче.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

3128312831

1610

00

1610

00

167

2

3128312831

190

00

190

00

28

50

28

50

126

<…>

 

Ще один вид матеріальної допомоги — допомога на поховання. Про те, як правильно відображати в Податковому розрахунку таку матеріальну допомогу, можна прочитати на сторінках попереднього номера нашої газети (див. «ОП», 2013, № 19, с. 17).

 

ДОПОМОГА ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Допомога по вагітності та пологах згідно з п.п. 165.1.1 ПКУ не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Хоча з 01.07.2013 р. із «декретних» справляється ЄСВ, ПДФО утримувати, як і раніше, не потрібно.

Допомогу по вагітності та пологах, на відміну від лікарняних, для цілей оподаткування не прирівнюють до заробітної плати. Отже, у Податковому розрахунку допомогу по вагітності та пологах необхідно відображати з ознакою доходу «128».

Інколи фінансування ФСС ТВП виплати допомоги по вагітності та пологах припадає на наступний місяць після її нарахування. У тому випадку, якщо і нарахування, і виплата відбулися в межах одного кварталу, графи Податкового розрахунку 3 і 3а будуть однаковими. Якщо виплата припадає на наступний квартал, то, відповідно, гр. 3 Податкового розрахунку заповнюється в такому наступному кварталі.

Це пов’язане з тим, що такий вид допомоги для цілей розд. IV ПКУ, який установлює порядок оподаткування доходів фізичних осіб, не підпадає під визначення «заробітна плата», і у гр. 3 Податкового розрахунку його слід відображати за фактом виплати.

Приклад 7. Працівниця підприємства (податковий номер 3131313131) йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 23 вересня 2013 року по 26 січня 2014 року включно (126 календарних днів). У 3 кварталі 2013 року працівниці були нараховані зарплата в сумі 5670,00 грн. і допомога по вагітності та пологах у сумі 8190,00 грн. Сума утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО склала 819,88 грн. Зарплата на підприємстві виплачується своєчасно. Суму допомоги по вагітності та пологах було виплачено працівниці 16 жовтня 2013 року, після отримання грошових коштів з ФСС ТВП.

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року щодо цієї працівниці на с. 18.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

28

3131313131

5670

00

5670

00

819

88

819

88

101

29

3131313131

8190

00

128

<…>

 

Суму виплаченої допомоги по вагітності та пологах підприємство повинне буде відобразити в Податковому розрахунку за 4 квартал 2013 року таким чином:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

25

3131313131

8190

00

128

<…>

 

«ПЕРЕХІДНІ» ЛІКАРНЯНІ ТА ВІДПУСКНІ

У разі якщо у звітному кварталі працівнику нараховано суму відпускних, у тому числі й за наступний місяць, що припадає на наступний звітний квартал, то всю суму «перехідних» відпускних і всю суму нарахованого та утриманого ПДФО має бути відображено в поточному звітному кварталі.

Приклад 8. Працівник (податковий номер 2789898999) пішов у відпустку з 9 вересня 2013 року на 24 календарні дні. Відпускні нараховано у вересні в сумі 1297,92 грн. за всі 24 календарні дні відпустки, у тому числі сума відпускних за вересень 2013 року становить 1189,76 грн., за жовтень 2013 року — 108,16 грн. Працівник користується правом на ПСП у розмірі 573,50 грн.

Дані про нарахований у 3 кварталі 2013 року дохід наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

Відпускні, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

1

2

3

4 = (2 + 3) х 3,6 %

5

6 = (2 + 3 - 4 - 5) х 15 %

Липень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Серпень

1600,00

57,60

573,50

145,34

Вересень,

380,95

1189,76

56,55

573,50

141,10

у тому числі за жовтень

108,16

3,89

15,64

Разом

3580,95

1297,92

175,64

447,42

 

Надамо деякі пояснення до таблиці. Перш ніж знайти суму ПДФО, що утримується з доходу за вересень 2013 року, суму «перехідних» відпускних необхідно розподілити за відповідними місяцями (вересень та жовтень 2013 року) з метою визначення суми зарплати за відповідний місяць, яку необхідно порівняти з граничною сумою зарплати, що дає право на отримання ПСП (у 2013 році — 1610,00 грн.).

Із частини суми відпускних, що припадає на жовтень 2013 року (108,16 грн.), при її нарахуванні та виплаті у вересні 2013 року необхідно утримати ПДФО без застосування ПСП, оскільки в момент виплати відпускних ще не відома повністю сума зарплати за жовтень 2013 року. Нагадаємо, що ПСП застосовується до заробітної плати в цілому за відповідний місяць.

Таким чином, сума нарахованої зарплати і відпускних за 3 квартал 2013 року дорівнює 4878,87 грн. (1600,00 + 1600,00 + 380,95 + 1189,76 + 108,16). Сума нарахованого ПДФО за 3 квартал 2013 року — 447,42 грн.

Наведемо фрагмент Податкового розрахунку, що ілюструє порядок відображення зарплати працівника, у тому числі суму «перехідних» відпускних, за 3 квартал 2013 року.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

25

2789898999

4878

87

4878

87

447

42

447

42

101

01

<…>

 

Часто трапляються ситуації, коли працівнику, який іде у відпустку в наступному місяці, відпускні виплачують у поточному. Так, якщо зарплата виплачується регулярно та без затримок, то жовтневі відпускні, які фактично будуть виплачені у вересні (тобто у 3 кварталі), можна сміливо відобразити в Податковому розрахунку за 4 квартал. У Податковому розрахунку за 3 квартал відпускні фігурувати не будуть (на це вказували і фахівці Міндоходів у консультації в підкатегорії 103.25.1 ЄБПЗ). При цьому дотримуватиметься рівність граф 4а «Сума нарахованого податку» і 4 «Сума перерахованого податку» (тобто суми в цих графах будуть однаковими, хоча жовтневі відпускні фактично виплачено в попередньому кварталі).

Щодо лікарняних, які нараховуються за попередні звітні періоди, зауважимо таке. Для цілей оподаткування суми лікарняних прирівнюються до заробітної плати. Відповідно до п.п. 169.4.1 ПКУ, якщо платник податків отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження, у тому числі й лікарняні, то з метою оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів її нарахування.

При цьому згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням відпрацьованого часу, вони відображаються у фонді оплати праці в тому місяці, в якому були здійснені нарахування.

Таким чином, якщо нарахування лікарняних за попередні місяці було проведено в поточному, то відображати зазначені виплати слід у поточному Податковому розрахунку. Такого висновку дотримуються й фахівці Міндоходів (підкатегорія 103.25.1 ЄБПЗ).

Лікарняні (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності) для цілей справляння ПДФО прирівнюються до зарплати (листи ДПАУ від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715 і від 18.03.2011 р. № 5453/6/17-0715). Отже, у Податковому розрахунку такі доходи відображаються із зарплатною ознакою доходу «101».

Приклад 9. Працівниця підприємства (податковий номер 2589745588) перебувала на лікарняному з 10.06.2013 р. по 12.07.2013 р. включно, оплату якого було нараховано та виплачено в липні 2013 року. Сума лікарняних склала 2300,00 грн., сума заробітної плати за 3 квартал 2013 року — 5000,00 грн. ПСП не застосовувалася.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

Лікарняні, грн.

ЄСВ, грн.

ПДФО, грн.

Липень

1000,00

2300,00

82,00

482,70

Серпень

2000,00

 —

72,00

289,20

Вересень

2000,00

 —

72,00

289,20

Разом

5000,00

2300,00

226,00

1061,10

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року щодо цієї працівниці.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

7

2589745588

7300

00

7300

00

1061

10

1061

10

101

<…>

 

НАРАХОВАНІ ЛІКАРНЯНІ ВИПЛАЧЕНО В НАСТУПНОМУ КВАРТАЛІ

На жаль, на сьогодні склалася така ситуація, що фінансування з ФСС ТВП лікарняних відбувається із затримкою. Дуже багато підприємств, організацій, установ досі не отримали грошові кошти від Фонду для оплати лікарняних, нарахованих у серпні — вересні 2013 року. При складанні Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року в осіб, відповідальних за це, виникають запитання: як відображати нарахування і виплату лікарняних, якщо такі господарські операції були здійснені в різних звітних кварталах?

За роз’ясненнями фахівців Міндоходів, розміщеними у підкатегорії 103.25.1 ЄБПЗ (див. «ОП», 2013, № 14, с. 23), суми нарахованих лікарняних та утриманого ПДФО з такої суми відображаються у графах 3а і 4а Податкового розрахунку відповідно. При цьому, оскільки лікарняні не виплачені найманим працівникам, то у графі 3 ця сума не відображається. Не вказується також у графі 4 і сума ПДФО.

Приклад 10. Працівниці підприємства (податковий номер 3132313231) було нараховано лікарняні по догляду за дитиною за рахунок коштів ФСС ТВП за період з 16.09.2013 р. по 27.09.2013 р. включно в сумі 1300,00 грн. Заявку було передано до ФСС ТВП 04.10.2013 р., грошові кошти з ФСС ТВП перераховано на поточний рахунок підприємства 24.10.2013 р. Колективним договором установлено такі строки виплати зарплати: за 1-шу половину місяця — 22 числа, за 2-гу половину місяця — 7 числа. Сума нарахованої зарплати за 3 квартал 2013 року склала 6310,00 грн. (2500,00 + + 2500,00 + 1310,00). ПСП не застосовувалася.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2013 року

Зарплата, грн.

Лікарняні, грн.

ЄСВ, грн.

ПДФО, грн.

Липень

2500,00

90,00

361,50

Серпень

2500,00

90,00

361,50

Вересень

1310,00

1300,00

73,16*

380,53**

Разом

6310,00

1300,00

253,16

1103,53

* Ставка утримання ЄСВ із суми зарплати становить 3,6 %, із суми лікарняних — 2 %. Таким чином, у вересні 2013 року сума ЄСВ, утримана із зарплати й лікарняних, дорівнюватиме: 1310,00 х 3,6 % + 1300,00 х 2 % = 47,16 + 26,00 = 73,16 (грн.).
** Визначимо суму ПДФО, утриману із зарплати й лікарняних за вересень 2013 року: (1310,00 - 47,16) х 15 % + (1300,00 - 26,00) х 15 % = 189,43 + 191,10 = 380,53 (грн.).

 

У зв’язку з тим, що фінансування ФСС ТВП лікарняних та відповідно їх виплата були проведені наприкінці жовтня 2013 року, Податковий розрахунок за 3 квартал 2013 року матиме такий вигляд:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

8

3132313231

7610

00

6310

00

1103

53

912

43

101

<…>

 

Виплату лікарняних буде здійснено в 4 кварталі 2013 року, і Податковий розрахунок за цей період (без зазначення суми зарплати) матиме такий вигляд:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

8

3132313231

1300

00

191

10

101

<…>

 

ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКА

Згідно з Порядком № 1020 при заповненні Податкового розрахунку податковий агент заповнює на фізичну особу кілька рядків, якщо протягом звітного кварталу працівник неодноразового приймався та звільнявся з роботи. На таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі (п. 3.7 Порядку № 1020).

Розглянемо на прикладі, як слід заповнювати Податковий розрахунок, якщо працівник звільнився, а потім у цьому самому звітному періоді його прийнято на роботу.

Приклад 11. Заробітна плата працівника (податковий номер 2977777777), нарахована у 3 кварталі 2013 року, склала: за сумісництвом — 1875,00 грн. (сума утриманого ПДФО — 271,12 грн.), за основним місцем роботи — 4000,00 грн. (сума утриманого ПДФО — 578,40 грн.). Працівника було звільнено з місця роботи за сумісництвом 24.07.2013 р. і прийнято на основне місце роботи на цьому самому підприємстві 25.07.2013 р. Зарплата виплачувалася своєчасно.

У Податковому розрахунку інформація про доходи, нараховані (виплачені) працівникові у 3 кварталі 2013 року, відображається таким чином:

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

15

2977777777

1875

00

1875

00

271

12

271

12

101

24.07.2013

16

2977777777

4000

00

4000

00

578

40

578

40

101

25.07.2013

<…>

 

ГРОШОВІ ТА НЕГРОШОВІ ПОДАРУНКИ ПРАЦІВНИКУ

Із приводу подарунків у грошовій формі зауважимо таке. ПКУ не передбачає пільги в оподаткуванні такого виду подарунків. Отже, до суми грошового подарунка застосовуються ставки ПДФО 15 (17) % , і в Податковому розрахунку вони відображатимуться з ознакою доходу «101».

Відповідно до п.п. 165.1.39 ПКУ не підлягає оподаткуванню вартість негрошових подарунків, якщо вона не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року. У 2013 році вартість неоподатковуваного подарунка в натуральній формі не повинна перевищувати 573,50 грн. з розрахунку на місяць. Якщо вартість такого подарунка перевищує зазначену суму, то сума перевищення підлягає включенню до оподатковуваного доходу працівника. Дохід у вигляді вартості подарунка (його частини) обкладається ПДФО у складі заробітної плати за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %).

Для подарунка в негрошовій формі база обкладення ПДФО визначається як вартість такого подарунка (що перевищує у 2013 році 573,50 грн. з розрахунку на місяць), розрахована за звичайними цінами, помножена на натуральний коефіцієнт для доходів, що обкладаються ПДФО за ставкою 15 %, який дорівнює 1,176471, за ставкою 17 % — 1,204819 (п. 164.5 ПКУ).

Подарунки, надані працівникам, у Податковому розрахунку відображаються з такими ознаками:

— вартість неоподатковуваних відповідно до п.п. 165.1.39 ПКУ негрошових подарунків (їх частина) — з ознакою доходу «160»;

— оподатковувана вартість подарунків (їх частина), які надаються найманим працівникам, що є для цілей обкладення ПДФО заробітною платою, — з ознакою доходу «101».

Приклад 12. Працівниця підприємства (податковий номер 3122312233) в серпні 2013 року отримала негрошовий подарунок вартістю 1000,00 грн. Заробітна плата працівниці в липні — вересні 2013 року становила по 2500,00 грн.

Визначимо базу оподаткування у серпні 2013 року.

Вартість негрошового подарунка перевищує неоподатковувану суму (573,50 грн.), тому сума перевищення, що дорівнює 426,50 грн. (1000,00 - 573,50), з урахуванням натурального коефіцієнта включається до оподатковуваного доходу працівника.

Визначимо суму оподатковуваної частини негрошового подарунка з урахуванням натурального коефіцієнта:

426,50 х 1,176471 = 501,76 (грн.).

Загальна сума оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати (з урахуванням подарунка) дорівнює:

2500,00 + 501,76 = 3001,76 (грн.).

Для того щоб визначити базу оподаткування заробітної плати, необхідно розрахувати ЄСВ у частині утримань:

(3001,76 + 573,50) х 3,6 % = 128,71 (грн.).

Розрахуємо суму ПДФО:

(3001,76 - 128,71) х 15 % = 430,96 (грн.).

Загальна сума заробітної плати, нарахованої у 3 кварталі 2013 року, становить 8001,76 грн. (2500,00 грн. + 2500,00 грн. + 3001,76 грн.), загальна сума ПДФО за 3 квартал — 1153,96 (361,50 грн. + 361,50 грн. + 430,96 грн.).

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за 3 квартал 2013 року щодо цієї працівниці.

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 3 квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

18

3122312233

8001

76

8001

76

1153

96

1153

96

101

19

3122312233

573

50

573

50

160

<…>

 

На завершення нашої розмови зауважимо, що в межах цієї статті розглянути всі види нарахованих доходів неможливо. Крім перелічених вище, ми раніше також розглядали практичні приклади заповнення Податкового розрахунку щодо таких виплат, як аліменти (див. «ОП», 2013, № 14, с. 18), вихідна допомога (див. «ОП», 2013, № 13, с. 7), допомога на поховання (див. «ОП», 2013, № 19, с. 17). А якщо у вас виникнуть запитання за цією темою, завжди будемо раді відповісти на них і допомогти вам.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі