Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Індексуємо зарплату: що потрібно знати

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2013/№ 17
Друк
Стаття

ІНДЕКСУЄМО ЗАРПЛАТУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

 

Питанням проведення індексації зарплати на сторінках газети «Оплата праці» приділяється особ-лива увага. Причина зрозуміла — не всі норми індексаційного Порядку № 1078 сформульовано чітко, що ускладнює їх реалізацію на практиці. Крім того, торік цей документ зазнав кардинальних змін.

Тому є сенс ще раз узагальнити основні правила індексації, а також поговорити про деякі її нюанси. 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (e-mail: ot@id.factor.ua)

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 526 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 13.06.2012 р. № 526.

 

Для того щоб орієнтуватися в питаннях індексації зарплати, необхідно знати кілька основних правил її проведення, установлених Порядком № 1078 (з урахуванням постанови № 526, що набрала чинності 21.06.2012 р. та внесла істотні зміни до порядку проведення індексації зарплати), а саме необхідно знати:

— алгоритм розрахунку суми індексації (її фіксованої величини);

— правила визначення базового місяця для проведення індексації зарплати.

Отже, почнемо їх розглядати.

 

СУМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА ЇЇ ФІКСОВАНА ВЕЛИЧИНА

Порядок № 1078 оперує такими поняттями, як «сума індексації» та «фіксована сума індексації». Розглянемо кожне з них по черзі.

 

Сума індексації

На сьогодні її виплачують тим працівникам, зарплата яких після 21.06.2012 р. не підвищувалася.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту споживчих цін, поділений на 100 % (абзац шостий п. 4 Порядку № 1078). Інакше кажучи, для визначення суми індексації потрібно знати:

а) грошовий дохід, який підлягає індексації. Нагадаємо, що зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абзац другий п. 4 Порядку № 1078). Тому грошовий дохід, що підлягає індексації, — це частина зарплати, яка не перевищує такий прожитковий мінімум (з 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. — 1147 грн., а з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. — 1218 грн.). Частина зарплати, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

При цьому зарплата включає оплату праці за виконану роботу відповідно до тарифних розцінок (окладів), доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер (п. 2 Порядку № 1078). Сюди не включаються, а отже, не індексуються:

— виплати, що мають разовий характер (матеріальна допомога, допомога при виході на пенсію, винагорода за підсумками роботи за рік, разові премії тощо);

— допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах (п. 3 Порядку № 1078);

— виплати виходячи із середньої зарплати, а саме: відпускні, компенсація за невикористану відпустку, середній заробіток за час відрядження тощо. При цьому до розрахунку середньої заробітної плати сума індексації включається як складова фонду оплати праці (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130);

б) величину приросту індексу споживчих цін. Цей показник обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, до перевищення порога індексації (101 %). Готові величини приросту індексу споживчих цін для індексації зарплати за вересень 2013 року див. на с. 16.

Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін (п. 11 Порядку № 1078). Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Приклад розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком наведено в додатку 1 до Порядку № 1078.

Нарахування сум індексації має здійснюватися щодо кожного працівника окремо, тобто для кожного працівника повинен застосовуватися свій індекс.

Зауважимо, що обчислення індексів для проведення індексації наростаючим підсумком — справа досить кропітка, тому щоб не обтяжувати складними розрахунками бухгалтерів, рекомендуємо використовувати у своїй роботі вже розраховані індекси, які щомісяця публікуються в нашій газеті.

 

Фіксована сума індексації

Фіксовану суму індексації виплачують окремим працівникам, зарплата яких підвищувалася після 21.06.2012 р.

Уперше фіксовану суму індексації визначали у липні 2012 року при підвищенні посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою, а також посадових окладів інших категорій працівників, які встановлено на рівні мінзарплати.

Нагадаємо, в якому порядку визначається фіксована сума індексації при першому підвищенні зарплати після 21.06.2012 р.

Так, якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Числовий приклад наведено в додатку 4 до Порядку № 1078.

Тож у місяці підвищення зарплати необхідно порівняти дві величини: зарплату з урахуванням підвищення та зарплату до підвищення (зарплату попереднього місяця) з урахуванням індексації. При цьому порівняльні розрахунки необхідно здійснювати виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця (це має значення, коли працівник частину місяця перебував у відпустці або на лікарняному, тобто місяць відпрацьовано не повністю) з урахуванням постійних складових зарплати (доплат, надбавок). Що стосується премії, то в листі від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (див. «ОП», 2012, № 21, с. 3) фахівці Мінсоцполітики зазначили таке: «Що стосується премії, то згідно з пунктом 2 Порядку вона є об’єктом індексації і у разі, якщо відбувається підвищення грошового доходу з урахуванням постійних виплат, які входять до його складу, і одночасно збільшується розмір премії, то при порівнянні суми підвищення грошового доходу і суми індексації премія має враховуватися. На нашу думку, якщо розмір премії не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися». Тобто збільшення доходу тільки за рахунок поточної зміни відсотка премії не впливає на базовий місяць (див. також консультацію фахівця Мінсоцполітики // «ОП», 2012, № 18, с. 12). Отже, розмір такої премії можна не враховувати при порівнянні суми підвищення доходу й суми індексації.

Якщо в результаті проведення порівняльних розрахунків сума підвищення зарплати:

перевищила суму можливої індексації, то нараховується сума зарплати з урахуванням підвищення;

не перевищила суму можливої індексації, то здійснюється підвищення зарплати і додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення (різниця між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати). Зазначена сума фіксується та виплачується до наступного збільшення грошового доходу, при якому сума його збільшення перевищить зазначену фіксовану величину. Це означає, що чергове підвищення зарплати в розмірі меншому, ніж фіксована сума індексації, на її розмір не впливає.

Приклад 1. Базовий місяць держслужбовця — лютий 2008 року. У січні 2013 року посадовий оклад держслужбовця підвищився (уперше після 21.06.2012 р.) у зв’язку з установленням його на рівні мінзарплати. Визначимо фіксовану суму індексації виходячи з таких умов (див. с. 20):

№ з/п

Вид виплати

Нараховано у грудні 2012 року, 
грн.

Нараховано у січні 2013 року після підвищення, 
грн.

1

Оклад

1141,00

1147,00

2

Ранг

55,00

55,00

3

Надбавка за вислугу років

179,40

180,30

4

Премія

250,00

250,00

Разом

1625,40

1632,30

 

Сума підвищення зарплати склала 6,90 грн. (1632,30 грн. - 1625,40 грн.), а сума індексації — 575,79 грн. (1147,00 грн. х 50,2 %). Оскільки сума підвищення зарплати менша від суми індексації, фіксована сума індексації дорівнює: 575,79 грн. - 6,90 грн. =
= 568,89 грн. Січень 2013 року став базовим місяцем для проведення індексації.

Фіксована сума індексації виплачується до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення має перевищити фіксовану суму індексації.

 

БАЗОВИЙ МІСЯЦЬ — ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ПРИ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРПЛАТИ

Для індексації дуже важливий такий показник, як базовий місяць. Саме від цього місяця обчислюється величина приросту індексу споживчих цін, що використовується для розрахунку сум індексації. Індексація зарплати за цей місяць не здійснюється (за винятком випадків, коли працівник має право на виплату фіксованої суми індексації). З місяця, наступного за базовим, обчислюється новий індекс.

Загальний підхід до визначення базового місяця викладено в п. 5 Порядку № 1078. У ньому зазначено, що базовим для проведення індексації є місяць підвищення:

1) розмірів мінімальної заробітної плати. При цьому якщо при законодавчому підвищенні мінзарплати не збільшується реальна зарплата працівників, то індексація продовжується на загальних підставах (п. 5 Порядку № 1078);

2) грошового доходу, не пов’язаного з підвищенням мінімальної заробітної плати.

З 21.06.2012 р. правила проведення індексації передбачають, що місяць підвищення грошових доходів є базовим незалежно від суми підвищення.

При цьому місяць підвищення доходу слід вважати базовим у разі зростання виплат, визначених п. 2 Порядку № 1078, тобто виплат, що мають постійний характер (див. листи Мінпраці від 09.12.2005 р. № 024-106; від 30.04.2010 р. № 80/10/136-10 і ГоловКРУ від 29.11.2010 р. № 02-14/1818). Якщо ж грошовий дохід працівника підвищився за рахунок виплати, що має одноразовий характер (наприклад, премія до ювілею або премія за підсумками роботи за 9 місяців), то місяць виплати не вважається базовим.

Для працівників, які працюють на відрядній формі оплати праці, базовим місяцем вважається місяць підвищення відрядних розцінок. Збільшення заробітку з місяця в місяць унаслідок більшого виробітку підвищенням не вважається (див. лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07).

 

Нерегулярна виплата надбавок і доплат

Здебільшого премії, а також деякі надбавки (наприклад, за складність і напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи) виплачуються залежно від фінансових можливостей, тому в окремих місяцях їх розмір може бути знижено або вони можуть не виплачуватися взагалі. Чи впливають такі коливання на проведення індексації? Відповіді на це запитання в Порядку № 1078 немає.

Між тим, як випливає з роз’яснень фахівців Мінсоцполітики, підхід має бути таким: зазначені вище виплати передбачені чинним законодавством та є об’єктом індексації. Тому місяць їх установлення та місяць, в якому збільшується їх відсоток порівняно з попереднім періодом, вважається базовим. Якщо ж надбавка була встановлена, потім деякий час не виплачувалася, а надалі була відновлена в колишньому розмірі, то це не є підставою вважати місяць виплати надбавки базовим (якщо не було підвищення інших постійних складових доходу). Якщо ж одночасно з відновленням виплати надбавки збільшується її розмір, то місяць, в якому відбулося таке підвищення, вважається базовим (див. лист Мінсоцполітики від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11 // «ОП», 2011, № 23, с. 13).

Надбавки за виконання додаткових обов’язків

Що стосується підвищення зарплати у зв’язку виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, суміщенням професій (посад), то якщо таке підвищення має тимчасовий характер, місяць не вважається базовим (див. лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07). Слід зауважити, що чинним законодавством не визначено, який строк є тимчасовим. Тому можна застосувати такий підхід: якщо роботу на зазначених вище умовах надано на:

— короткий проміжок часу (наприклад, один, два, три місяці), то в цьому випадку немає підстав вважати місяць базовим, оскільки немає можливості застосувати механізм індексації;

— тривалий період часу (наприклад, на рік чи безстроково), то місяць потрібно прийняти за базовий.

Водночас зауважимо таке. На сьогодні в Мінсоцполітики підготовлено проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення». Зазначеним актом передбачається врегулювати окремі питання проведення індексації грошових доходів, зокрема, передбачити таку норму: «Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників за виконану роботу за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконаних робіт, суміщення професій (посад) і роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі або організації, а також за рахунок збільшення премії та встановлення доплати за тимчасово відсутнього працівника, не вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації
(у випадку, якщо не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу))
». Тому з прийняттям цієї постанови питання визначення базового місяця в цих випадках має бути вирішено, тобто його буде врегульовано у відповідному нормативному документі.

 

Доплати за роботу в нічний та святковий час, а також оплата надурочних годин

Позицію Мінсоцполітки стосовно доплати за роботу в нічний час викладено в листах від 14.02.2011 р. № 12/10/136-11 і від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12. Вона така: доплата за роботу в нічний час є об’єктом індексації, і підвищення її розміру впливає на базовий місяць. Проте, якщо в окремому місяці відбувається підвищення розміру доплати за рахунок:

1) збільшення кількості відпрацьованих годин (при цьому посадовий оклад не збільшується), то базовий місяць не змінюється. Звідси випливає, що в такій ситуації тим працівникам, які вже отримували фіксовану суму індексації, розмір такої суми індексації не змінюється, вона збережеться. Якщо ж фіксована сума індексації не визначалася раніше, то в такому разі немає потреби її розраховувати (оскільки базовий місяць не зміниться);

2) збільшення розміру посадового окладу, то такий місяць стає базовим. У цьому місяці працівникові слід визначити фіксовану суму індексації (якщо її ще не було визначено). У разі коли працівник має право на фіксовану суму індексації, вона збережеться в нього, якщо сума підвищення зарплати не перевищить таку фіксовану суму індексації.

Мінсоцполітики вважає, що саме в такому порядку потрібно здійснювати індексацію, якщо зарплата збільшується за рахунок оплати надурочних годин, тобто відносить таку виплату до постійних складових зарплати. Проте вважаємо таку позицію спірною. Так, у ст. 62 КЗпП визначено, що надурочні роботи, як правило, не допускаються. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи тільки у виняткових випадках, що визначаються законодавством, і тільки з дозволу профспілки. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП). Усе це свідчить про те, що працівник не може систематично залучатися до надурочних робіт. Звідси висновок: оплата роботи в надурочний час не може бути постійною складовою зарплати.

А от доплата за святкові дні, на думку Мінсоцполітики, при визначенні базового місяця не враховується, оскільки така доплата не має постійного характеру. Докладніше з цього питання див. консультацію фахівця Мінсоцполітики («ОП», 2013, № 9, с. 16).

Далі від загальних правил перейдемо до порядку проведення індексації на конкретних прикладах у різних ситуаціях.

 

МІСЯЦЬ ВІДПРАЦЬОВАНО НЕ ПОВНІСТЮ: ЩО З ІНДЕКСАЦІЄЮ

Механізм індексації зарплати в місяці, відпрацьованому не повністю (наприклад, весь місяць або частину його працівник перебував у відпустці або на лікарняному), Порядком № 1078 не було визначено до 21.06.2012 р. та не врегульовано й після цієї дати. Проте є позиція Мінсоцполітики з цього питання, яку це відомство висловлювало неодноразово (див. листи від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12, від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12).

Позиція Мінсоцполітики така: якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, то фіксована сума індексації визначається з розрахунку за повний відпрацьований місяць, а виплачується пропорційно відпрацьованим дням. Якщо в місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується. Аналогічно має виплачуватися й сума індексації, що продовжує нараховуватися працівнику, в якого не відбувалося підвищення зарплати.

Як аргумент Мінсоцполітики наводить той факт, що періоди хвороби або відпустки оплачуються виходячи із середньої зарплати, при розрахунку якої враховано суми індексації. У свою чергу, зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму, що визначається в розрахунку за місяць.

Розглянемо приклади.

Приклад 2. Фіксована сума індексації працівника становить 350 грн. У вересні 2013 року він відпрацював лише 2 дні, за які нараховано зарплату в розмірі 300 грн. (решту днів працівник перебував у щорічній відпустці).

Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року?

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, оскільки перебував в оплачуваній відпустці (основній або додатковій щорічній відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, творчій відпустці, соціальній відпустці на дітей, іншій оплачуваній відпустці), сума індексації, а також фіксована її величина визначаються з розрахунку за повний відпрацьований місяць, а виплачується така сума пропорційно відпрацьованим дням.

У нашому випадку фіксована сума індексації за вересень 2013 року становитиме: 33,33 грн. (350 грн. : : 21 роб. дн. х 2 роб. дн.), де 21 роб. дн. — кількість робочих днів у вересні 2013 року.

Приклад 3. Сума індексації держслужбовця у вересні 2013 року склала 575,79 грн. (базовий місяць — лютий 2008 року, тобто його зарплата після 21.06.2013 р. не підвищувалася). У цьому місяці працівник відпрацював лише 8 робочих днів, за які нараховано зарплату в розмірі 1200 грн. (решту днів він хворів).

Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року?

Сума індексації з розрахунку за повний місяць становить 575,79 грн. (1147 грн. х 50,2 %), а виплачується пропорційно відпрацьованому часу, що дорівнюватиме: 219,35 грн. (575,79 грн. : 21 роб. дн. х 8 роб. дн.), де 21 роб. дн. — кількість робочих днів у вересні 2013 року.

Якщо ж місяць відпрацьовано не повністю внаслідок перебування у службовому відрядженні, то залежно від того, в якому порядку оплачено дні відрядження, визначатиметься сума індексації за цей місяць. Нагадаємо, що після 13.05.2011 р. дні службового відрядження може бути оплачено або за середнім заробітком, або як звичайні робочі дні. Тому якщо дні відрядження оплачені:

як робочі дні, то сума індексації, а також фіксована її величина мають бути нараховані в повному обсязі (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12);

виходячи із середнього заробітку, то в такому разі сума індексації, а також фіксована її величина визначаються пропорційно відпрацьованим дням. При цьому з метою індексації зарплати робочі дні, що припадають на період відрядження, необхідно виключити із загальної кількості відпрацьованих днів (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2012, № 24, с. 8).

 

ЯКЩО ПРАЦІВНИКА ПЕРЕВЕДЕНО НА НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС І НАЗАД

Робота на умовах неповного робочого часу регламентується ст. 56 КЗпП та передбачає меншу, ніж установлено законодавством, тривалість робочого часу.

Механізм індексації зарплати при неповному робочому часі Порядком № 1078 не визначено. Поки що в цьому питанні слід орієнтуватися на роз’яснення фахівців Мінсоцполітики, які полягають у такому: якщо працівнику встановлений неповний робочий час, розмір фіксованої суми індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. «ОП», 2012, № 16, с. 15). Додамо, що проектом постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» передбачається прописати такий порядок індексації зарплати в цій ситуації в Порядку № 1078. Так, до цього Порядку планується внесення такого положення: «У разі якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації та фіксована її величина визначаються з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно робочому часу».

У місяці переведення на неповний робочий час можливі дві ситуації:

у цьому місяці не було підвищення посадового окладу (або інших постійних складових зарплати) за обійманою цим працівником посадою. У цьому випадку підстав для перегляду базового місяця немає, але індексація виплачуватиметься з урахуванням навантаження працівника;

у цьому місяці підвищився оклад (або інші постійні складові зарплати). Місяць стає базовим. Фіксована сума індексації збережеться, якщо сума підвищення зарплати не перекриє таку фіксовану величину. При цьому порівняльні розрахунки слід провадити з розрахунку за повний робочий час.

Приклад 4. У вересні 2013 року працівника перевели з повного робочого часу на 0,75 ставки. До цього йому виплачувалася фіксована сума індексації в розмірі 363,19 грн.

Як розрахувати фіксовану суму індексації за вересень 2013 року?

У вересні 2013 року фіксована сума індексації становитиме: 272,39 грн. (363,19 грн. х 0,75).

У зворотній ситуації — перехід на повну ставку — діють аналогічно. Так, якщо в місяці переведення на повний робочий час:

не підвищувався посадовий оклад (або інші постійні складові зарплати), то місяць переходу не вважається базовим. При цьому фіксована сума індексації має виплачуватися в повному розмірі;

підвищився посадовий оклад (або інші постійні складові зарплати), то такий місяць є базовим. Фіксована сума індексації збережеться, якщо сума підвищення зарплати не перекриє таку фіксовану величину.

При цьому порівняльні розрахунки здійснюють із розрахунку за повний робочий час (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12).

Приклад 5. Працівник обіймає 0,5 ставки за посадою. Його зарплата складається з посадового окладу і надбавки за вислугу років, що становить 810,70 грн. (1621,40 грн. х 0,5 грн.). У липні 2012 року для нього було визначено фіксовану суму індексації з розрахунку за повний робочий час, що виплачувалася з урахуванням навантаження працівника, тобто в розмірі 181,60 грн. (363,19 грн. х 0,5).

У вересні 2013 року його перевели на повний робочий час, і в цьому місяці підвищився розмір надбавки за вислугу років. Сума підвищення зарплати склала 147,40 грн. (1768,80 грн. - 1621,40 грн.), що не перекрило фіксовану суму індексації в розмірі 363,19 грн., розраховану виходячи з повного робочого місяця.

Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року в цій ситуації?

Вересень 2013 року стає базовим, а фіксована сума індексації виплачується в розмірі 363,19 грн.

 

НОВОПРИЙНЯТІ ПРАЦІВНИКИ

З 21.06.2012 р. механізм нарахування сум індексації для новоприйнятих працівників урегульовано п. 101 Порядку № 1078, а саме: обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу (тобто з урахуванням індексу інфляції, що припадає на місяць прийняття). Базовим місяцем для них, як і для інших працівників, є місяць підвищення зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 30.11.2012 р. № 475/10/136-12)*.

* До 21.06.2012 р. механізм нарахування сум індексації для новоприйнятих працівників, а також під час переходу працівників на іншу посаду (переведення на роботу до іншої установи) цим Порядком визначено не було. Рішення про визначення базового місяця для проведення індексації зарплати таким працівникам адміністрація установи (організації) могла затвердити самостійно.

Приклад 6. Працівника прийнято на роботу в лютому 2013 року. Як індексується його зарплата за вересень 2013 року?

Обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком для проведення індексації починається з урахуванням індексу, що припадає на місяць прийняття працівника на роботу, тобто лютий 2013 року. Фактично це означає, що при визначенні індексу для проведення індексації необхідно орієнтуватися на місяць, який передує місяцю прийняття на роботу (у нашому випадку — січень 2013 року). Право на індексацію зарплати новоприйнятого працівника настане, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (101 %).

Слід зауважити, що індекс споживчих цін наростаючим підсумком з лютого по вересень 2013 року не перевищив поріг індексації. А тому право на проведення індексації зарплати такого працівника не настало.

Розглянемо також ситуацію, коли працівника, якому виплачувалася індексація, було звільнено, а потім знову прийнято на роботу до цієї самої установи. Для цілей індексації зарплати такий працівник вважається новоприйнятим. Отже, права на збереження сум раніше виплачуваної індексації він не має (навіть якщо звільнення і прийняття відбулися в одному місяці), оскільки Порядком № 1078 цього не передбачено.

 

ПЕРЕХІД НА ІНШУ ПОСАДУ, НА РОБОТУ ДО ІНШОЇ УСТАНОВИ

Пунктом 102 Порядку № 1078 урегульовано питання проведення індексації для працівників, переведених на:

— іншу роботу на цьому самому підприємстві, в установі, організації, тобто працівник переводиться на іншу постійну роботу (посаду) в межах однієї установи без звільнення;

— інше підприємство, до установи, організації або в іншу місцевість. Тут мається на увазі звільнення працівника в порядку переведення за п. 5 ст. 36 КЗпП;

— інше підприємство, до установи, організації у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці при продовженні такими працівниками роботи. Тут мається на увазі звільнення працівника в порядку переведення за ч. 3 ст. 36 КЗпП. Якщо ж у результаті таких змін працівника звільнено згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, а потім прийнято на роботу до іншої установи, то індексація його зарплати здійснюється як для новоприйнятих працівників.

У перелічених вище випадках діє правило: якщо в результаті переходу сума збільшення зарплати менша, ніж сума індексації, що має нараховуватися за відповідний місяць, то сума індексації зберігається. При цьому слід ураховувати положення п. 5 Порядку № 1078 (див. лист Мінсоцполітики від 12.11.2012 р. № 435/10/136-12). Інакше (сума збільшення зарплати більша, ніж сума можливої індексації) місяць стає базовим.

Таким чином, якщо в результаті переведення працівника його зарплата на новому місці роботи:

а) не збільшується (або зменшується), то суми індексації, визначені за попереднім місцем роботи, зберігаються. При цьому залишається старий базовий місяць;

б) збільшується, але на суму меншу, ніж сума індексації, що нараховувалася раніше за попереднім місцем роботи, то в цьому місяці працівникові слід визначити фіксовану суму індексації (якщо її ще не було визначено). У разі коли працівник має право на фіксовану суму індексації, вона збережеться в нього;

в) збільшується, але на суму більшу, ніж сума індексації, що нараховувалася раніше за попереднім місцем роботи, такий місяць переведення вважається базовим та індексація не нараховується.

Приклад 7. Базовим місяцем для держслужбовця є лютий 2008 року. У вересні 2013 року його перевели на посаду вищого рівня. При цьому сума підвищення доходу склала 300 грн., а сума можливої індексації — 575,79 грн.

Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року?

У вересні 2013 року слід визначити фіксовану суму індексації, розмір якої становитиме: 275,79 грн. (575,79 - 300).

Приклад 8. Базовим місяцем для працівника є січень 2013 року. У вересні 2013 року його перевели на іншу посаду. При цьому сума підвищення доходу склала 300 грн., а фіксована сума індексації, що виплачується до цього моменту, — 399,19 грн.

Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року?

Оскільки сума підвищення зарплати не перекрила фіксовану суму індексації, то вона зберігається та виплачується в колишньому розмірі (399,19 грн.).

Слід ураховувати, що індексація на новому місці роботи здійснюється на підставі довідки, наданої з попереднього місця роботи. У ній має бути зазначено розмір місячної зарплати працівника, її проіндексовану суму в місяці звільнення, суму індексації (фіксовану суму індексації), а також останній базовий місяць.

 

ВИХІД ІЗ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Окремого правила індексації при виході працівниці з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років Порядком № 1078 не встановлено.

Поки що це питання вирішено тільки в офіційних роз’ясненнях Мінсоцполітики (див. лист від 15.02.2010 р. № 19/10/136-10). Так, при виході з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років для працівниці повинні зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації чи фіксованої її величини, як і для інших працівників, які обіймають аналогічні посади.

Проектом постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» передбачається зафіксувати аналогічну норму в Порядку № 1078.

Отже, у період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною зарплата (згідно зі штатним розписом) має індексуватися згідно з вимогами Порядку № 1078. Наприклад, якщо працівникам, котрі обіймають аналогічні посади, у липні 2012 року при підвищенні посадових окладів було зафіксовано суму індексації, то й працівниця, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною, має отримувати таку суму індексації.

Приклад 9. Працівниця пішла у відпустку для догляду за дитиною до трьох років у квітні 2011 року. До цього вона отримувала надбавку за складність і напруженість у роботі. Жінка вийшла з відпустки для догляду за дитиною у травні 2013 року. Із цього місяця їй знову встановили надбавку за складність і напруженість у роботі. Чи буде цей місяць для неї базовим?

Надбавка за складність і напруженість у роботі (або за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи) передбачена чинним законодавством та є об’єктом індексації. Тому місяць установлення такої надбавки та місяць, в якому збільшується відсоток цієї надбавки порівняно з попереднім періодом, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

Якщо у травні 2013 року працівниці було встановлено такий самий відсоток надбавки, що й до відпустки для догляду за дитиною, то це не впливатиме на визначення базового місяця. У разі якщо відсоток такої надбавки збільшується, то місяць вважається базовим.

 

ЯКЩО ПРАЦІВНИК НАВЧАЄТЬСЯ ТА ОТРИМУЄ СТИПЕНДІЮ

Якщо особа працює та водночас навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва в аспірантурі (ординатурі, докторантурі), то в першу чергу індексується стипендія (абзац восьмий Порядку № 1078).

При цьому для проведення індексації зарплати студент (учень, аспірант, докторант, ординатор) надає за місцем роботи довідку з навчального закладу про розмір і строк призначення стипендії (або про те, що він стипендію не отримує), на підставі якої здійснюється індексація зарплати в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої проіндексованої стипендії (п. 8 Порядку № 1078).

Інакше кажучи, для визначення розміру індексованого доходу за місцем роботи студента розраховується різниця між розміром прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи, та розміром отриманої стипендії.

Надалі отримана різниця порівнюється з величиною доходу за місцем роботи студента, що підлягає індексації. Якщо дохід студента перевищує розраховану різницю, то індексується тільки розрахована сума. Інакше індексується вся сума доходу студента.

Якщо ж стипендія індексації не підлягає, про що зазначено у відповідній довідці з навчального закладу, зарплата за місцем роботи індексується в загальному порядку в межах прожиткового мінімуму.

Приклад 10. Згідно з довідкою, наданою працівником з навчального закладу, сума його стипендії у вересні 2013 року склала 730 грн. Індексації вона не підлягає. Як визначається сума індексації зарплати за вересень 2013 року?

Оскільки стипендія у вересні 2013 року індексації не підлягає, то зарплата працівника в цьому місяці індексується в межах 1147 грн.

 

На закінчення статті нагадаємо нашим читачам про можливість надіслати запитання до редакції та отримати компетентні відповіді на сторінках нашої газети. Допомагати вам — наша робота!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі