Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації зарплати при зростанні педнавантаження та поновленні на роботі

Міністерство соціальної політики України
Письмо от 17.04.2014 г. № 52/10/136-14

Питання проведення індексації заробітної плати працівників, у яких відбулося підвищення грошового доходу за рахунок збільшення обсягу робіт, врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. № 36 «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення», яка набрала чинності з 13 лютого 2014 року, тобто з дня її опублікування.

Так, пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв’язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).

В аналогічному порядку здійснюється обчислення індексу споживчих цін при проведенні індексації для працівників, у яких відбувається зростання педагогічного навантаження (у разі, якщо не підвищується посадовий оклад або тарифна ставка).

Що стосується проведення індексації при поновленні на роботі, то такий механізм Порядком не визначений.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що базовий місяць при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації змінюється у разі підвищення грошових доходів.

Так, у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.

 

Заступник директора
 Департаменту стратегічного планування
 — начальник відділу
Н. Підлужна

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Педагогічним та поновленим присвячується… індексаційне

«Ты неси по белу свету эту песню о своем, Все, что было не допето, мы сейчас вам допоем…».

 

Саме в такий спосіб у своїх листах Мінсоцполітики заповнює пропущені індексаційні «куплети» Порядку № 1078*. Цього разу вони присвячені педагогічним та поновленим працівникам.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Отже, почнемо.

 

Без підвищення окладу місяць збільшення педнавантаження не буде базовим

Приємно відзначити, що для нашого читача це вже не новина. На сторінках нашої газети хронологію індексаційних змін для педпрацівників ми вже розглядали (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики «Змінюється педагогічне навантаження: коли місяць буде базовим» // «ОП», 2014, № 7, с. 15). Пригадаймо її.

До 13.02.2014 р. для випадків підвищення педагогічного навантаження керувалися загальним абзацом першим п. 5 Порядку № 1078. Відповідно до цієї норми місяць підвищення доходу вважається базовим при зростанні виплат, що не мають разового характеру.

Тому якщо при збільшенні педагогічного навантаження відбувалося підвищення грошових доходів працівника на постійній основі, такий місяць вважали базовим для проведення індексації (див. листи Мінпраці від 15.02.2010 р. № 19/10/136-10, від 30.04.2010 р. № 80/10/136-10 // «ОП», 2010, № 11, с. 10).

Також нагадаємо важливий нюанс: у періоді до 21.06.2012 р. місяць вважали базовим за умови, що сума підвищення зарплати перекривала суму можливої індексації. Починаючи з 21.06.2012 р. і далі базовим є місяць підвищення зарплати за рахунок постійних складових незалежно від суми такого підвищення.

З 13.02.2014 р.* п. 5 Порядку № 1078 доповнили новим абзацом восьмим.Новою нормою передбачено таке: «Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв’язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу))».

* Дата набуття чинності постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 29.01.2014 р. № 36 (див. «ОП», 2014, № 4, с. 4).

Таким чином, з 13.02.2014 р. у Порядку № 1078 на законних підставах «прописалися» виняткові випадки, коли без підвищення окладу працівника збільшення його доходу не призведе до зміни раніше встановленого базового місяця. Якщо їх проаналізувати, то отримуємо таку картину.

Окрім премії, не впливатиме на базовий місяць виконання додаткової роботи за рахунок установлення:

— розширеної зони обслуговування, суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (здебільшого за виконання такої роботи передбачено доплату);

— збільшеного обсягу робіт. Це може бути як доплата, так і оплата (наприклад, перехід із неповного робочого часу на повний або збільшення зайнятості при неповному навантаженні (перехід з 0,5 на 0,75 ставки));

— внутрішнього сумісництва (тут говоримо про оплату).

До якого ж із перелічених видів робіт можна віднести збільшення педагогічного навантаження? Адже таке навантаження — це, по-перше, складова робочого часу педагогічного працівника. По-друге, виконувати навчальну (педагогічну) роботу за основним місцем роботи педагогічний працівник може понад установлену норму годин на ставку зарплати без обмежень (абзац третій п. 63 Інструкції № 102**).

** Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

По-третє, педагогічна робота понад установлену норму не є сумісництвом (абзац другий п. 8 Переліку робіт, що не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43).

У листі, що коментується, Мінсоцполітики роз’яснює: в аналогічному порядку місяць підвищення педнавантаження не приймають за базовий (за умови, що не підвищується тарифна ставка чи оклад).

Отже, підвищення педнавантаження можна прирівняти до збільшення обсягу робіт, про який ідеться в абзаці восьмому п. 5 Порядку № 1078.

Із таким висновком ми погоджуємося. Адже додаткові години педагогічного навантаження призведуть до збільшення й інших видів робочого часу педагога, наприклад виконуваної організаційно-методичної роботи.

Але в будь-якому разі оплата за виконуваний обсяг робіт прив’язана до встановленої для педагогічного працівника норми педнавантаження на ставку. Наприклад, години педагогічної роботи, виконаної понад установлену норму, оплачують додатково відповідно до отримуваної ставки зарплати в одинарному розмірі (п. 64 Інструкції № 102).

Таким чином, якщо педагогічне навантаження підвищується після 13.02.2014 р., місяць не буде базовим незалежно від строку, на який це навантаження підвищено.

 

При поновленні працівника новий трудовий договір не укладають

За рішенням суду незаконно звільненого працівника може бути поновлено на посаді. Як індексувати зарплату такого працівника?

Спеціальної норми для поновлених працівників Порядок № 1078 не містить. Головне «трудозарплатне» відомство в листі, що коментується, порекомендувало в такому випадку керуватися нормами п. 5 Порядку № 1078. Але це загальна відповідь, що не містить конкретних вказівок. Тому давайте самостійно шукати правильну «тональність».

Для цього пригадаємо основні правові моменти такого поновлення:

1) наказ про звільнення визнано судом незаконним;

2) працівника поновлюють не з дати винесення судом рішення, а з моменту незаконного звільнення, тобто «заднім числом». Це підтверджують і чиновники (див. лист Мінпраці від 07.08.2007 р. № 205/06/187-07);

3) працівника поновлюють на колишній роботі (посаді), тобто йому надають роботу з тими самими функціональними обов’язками (див. ухвалу ВССУ від 15.01.2014 р. у справі № 6-31745св13). Наприклад, у судовому рішенні може бути зазначено так: «поновити на роботі на посаді електрослюсаря»;

4) час, пропущений працівником унаслідок незаконного звільнення, включають до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 2 ч. 1 ст. 82 КЗпП);

5) за період вимушеного прогулу працівник має право на середній заробіток (ч. 2 ст. 235 КЗпП);

6) період вимушеного прогулу включається до страхового стажу.

Таким чином, вважається, що звільнення не було, і дія старого трудового договору продовжується (з моменту його незаконного розірвання).

Отже, однозначно, новоприйнятим такий працівник не вважається. Тому норми п. 101 Порядку № 1078 для поновлених працівників не застосовують.

Вирішити індексаційні питання щодо таких працівників можна за аналогією з виходом на роботу з відпустки для догляду за дитиною (п. 103 Порядку № 1078) або, наприклад, з виходом після тривалої відсутності працівника внаслідок хвороби.

Так, якщо за період відсутності жодних підвищень не було, то поновленому працівникові зберігають попередній базовий місяць, який у нього був до незаконного звільнення.

Якщо ж за період вимушеного прогулу за посадою, яку обіймав працівник, підвищувався оклад або, наприклад, у працівника виникло право на збільшений розмір надбавки за вислугу років, то місяць такого підвищення буде базовим для працівника. У такому місяці визначаємо право працівника на подальшу індексацію з урахуванням абзацу третього 3 п. 5 Порядку № 1078. Порівняльні розрахунки виконуємо за умови повністю відпрацьованого місяця. Тому при поновленні роботи зарплату працівника індексують уже з урахуванням такого базового місяця.

Не забувайте: виплати, які обчислюють виходячи із середньої зарплати, не є об’єктами індексації (абзац третій п. 3 Порядку № 1078). Тому оплату періоду вимушеного прогулу (власне середній заробіток) не індексуємо.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
 заступник головного редактора
 (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі