Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я
Оплата праці Липень, 2014/№ 14
Друк
Наказ від 18.06.2014 р. № 398/405

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від
05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, такі зміни:

1) абзац перший примітки 1 до пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

«1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні.»;

2) абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

«Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 — 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру — на 10 — 30 відсотків.

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.»;

3) підпункт 3 підпункту 4.1.3 пункту 4.1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати роботи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту.»;

4) пункт 4 додатка 3 доповнити підпунктом 4.2 такого змісту:

«4.2. Працівники спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз, крім тих, перелік яких затверджено у пункті 5.1.».

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників із 01 жовтня 2014 року відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1218 гривень;

2 тарифного розряду — 1223 гривні;

3 тарифного розряду — 1233 гривні;

4 тарифного розряду — 1243 гривні;

5 тарифного розряду — 1253 гривні;

6 тарифного розряду — 1263 гривні.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

* Наказ набрав чинності 18.07.2014 р. — Прим. ред.

 

Міністр соціальної політики України Л. Денісова

Міністр охорони здоров’я України О. Мусій

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Мотаємо собі на вус зміни в оплаті праці працівників медзакладів та установ соцзахисту

 

Ви вже помітили, що не застигли на місці Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308). Згадані Міністерства постійно їх удосконалюють, доповнюють та пристосовують до сучасності. Подекуди зміни вносять, щоб прикрити колишні помилки. Так ось, наказ, що коментується, як раз увібрав у себе усі згадані задачі! Ви заінтриговані? Не мешкаючи, починаємо вивчати зміни до Умов № 308, які приніс із собою цей наказ.

 

Для всіх-всіх-всіх: привели у відповідність розміри посадових окладів

Наказом, що коментується, Міністерства привели у відповідність розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників, які розраховують за Єдиною тарифною сіткою розрядів та коефіцієнтів. Нагадаємо, що така необхідність з’явилася після прийняття постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25.03.2014 р. № 110 // «ОП», 2014, № 9, с. 4.

 

Посадовий оклад заступників керівника медзакладу та головбуха

Повернемося на рік назад. Пригадайте: у 2013 ро­ці ми з вами розглядали масштабні зміни до Умов № 308 (ознайомтеся з ними в «ОП», 2013, № 17, с. 4). Тоді відкоригували нумерацію пунктів цих Умов. Зокрема, у п.п. 2.2.1 Умов № 308 пункт, який доповнює визначення посадових окладів заступників керівника медзакладу (установи соцзахисту) та головбуха, змінився з 1.6 на 1.5.

Але рік назад Мінсоцполітики та МОЗ врахували не все. Так, до недавнього часу в п.п. 2.2.1 Умов № 308 згадувався п. 1.6, який після змін 2013 року не має жодного відношення до установлення посадових окладів указаних працівників. Тобто Міністерства просто забули привести у відповідність з новою нумерацією текст п.п. 2.2.1 Умов № 308. Однак, незважаючи на такий казус, фактично при визначенні посадових окладів для згаданих працівників використовували п. 1.5 Умов № 308. З такою плутаниною погодилися й фахівці Мінсоцполітики у листі від 05.05.2014 р. № 590/13/84-14. Та ось, нарешті, все стало на свої місця, оскільки з дати набрання чинності наказом, що коментується (18.07.2014 р.), п.п. 2.2.1 Умов № 308 має посилання на потрібний пункт.

Йдемо далі. Нововведення сьогодення розділили абзац другий п.п. 2.2.1 Умов № 308 на два нові. Один з них тепер стосується визначення посадового окладу заступників керівника та головбуха (відсоткового зменшення), а інший — безпосередньо механізму застосування п. 1.5 Умов № 308.

Дивіться: з 01.01.2008 р. до окремих закладів охорони здоров’я введена посада заступника головного лікаря з медсестринства. Визначення його посадового окладу залишалося загадкою аж до 2013 року, коли в п.п. 2.2.1 Умов № 308 прописали механізм його обчислення. Так, посадовий оклад заступнику керівника з медсестринства установлюють на 15 % менше, ніж посадовий оклад самого керівника, тобто головного лікаря. Однак наказом, що коментується, внесено зміни до п.п. 2.2.1 Умов № 308, і тепер про 15-відсоткове зменшення для заступника керівника з медсестринства у ньому не йдеться.

Важливо! Виходить, що з 18.07.2014 р. посадовий оклад заступника керівника з медсестринства визначаємо як посадовий оклад керівника закладу, зменшений на 5 — 15 %. Тобто застосовуємо відсотки, установлені для інших заступників керівника закладу.

Для головбуха розміри відсоткових зменшень не змінилися. Вони, як і раніше, складають 10 — 30 %.

Однак це ще не все, адже зміни 2013 року відгукуються й понині. Справа у тому, що минулого року, коли визначали посадовий оклад заступника керівника з медсестринства, його прописали після вказівки на застосування п. 1.5 Умов № 308. Звідси й висновок: посадовий оклад заступника керівника з медсестринства визначають без урахування п. 1.5.

Та ось біда — головний бухгалтер також фігурує у п.п. 2.2.1 Умов № 308 після посиланням на п. 1.5 цих Умов. Виходить, що розмір його посадового окладу розраховують без урахування п. 1.5 Умов № 308? Питання залишалося без відповіді аж до прийняття наказу, що коментується. Нам же залишається констатувати факти.

Важливо! Посадові оклади заступникам керівників медзакладів (установ соцзахисту) та головбуху розраховують з використанням п. 1.5 Умов № 308 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці. Виняток становлять заступники керівників з медсестринства — при визначенні їх посадового окладу п. 1.5 Умов № 308 не застосовують.

Настав час поговорити про норму п. 1.5 Умов № 308. Як вона впливає на визначення посадових окладів вказаних працівників? Ми вже говорили, що їх посадові оклади установлюють на певний відсоток менше від посадового окладу керівника закладу. А ось посадовий оклад керівника (головного лікаря) розраховують, спираючись на п. 1.5 Умов № 308. Процитуємо цей пункт: «Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308 з урахуванням підвищення за оперативне втручання».

Ось і виходить, що при визначенні посадових окладів заступників керівника (крім заступника керівника з медсестринства) та головбуха ми повинні взяти посадовий оклад керівника (головного лікаря), визначений з урахуванням п. 1.5 Умов № 308, та зменшити його на відповідний відсоток.

Висновок: заступникам головного лікаря та головному бухгалтеру посадові оклади зменшують на 5 — 15 % та 10 — 30 % від установленого за п. 1.5 Умов № 308 посадового окладу головного лікаря (графа 12 тарифікаційного списку).

Посадовий оклад заступника головного лікаря з медсестринства встановлюється за п.п. 2.2.1 Умов № 308 виходячи з окладу головного лікаря, що відповідає групі з оплати праці керівних працівників.

Для закріплення сказаного наведемо приклад.

 

Приклад. Головному лікарю лікарні установили 15-й тарифний розряд (IV група з оплати праці). За розрахунками його посадовий оклад становить 2469,79 грн., у тому числі підвищення посадового окладу за I кваліфікаційну категорію 271,79 грн. (852,00 х 31,9 %). На виконання п. 1.5 Умов № 308 його посадовий оклад порівнюють з посадовим окладом завідувача хірургічного відділення, якому присвоєна I кваліфікаційна категорія
(13-й тарифний розряд). Його посадовий оклад становить 2780,13 грн., у тому числі підвищення до посадового окладу: 483,50 грн. (1934,00 х 25 %) — за завідування структурним підрозділом та 362,63 грн. ((1934,00 + 483,50) х 15 %) — за оперативне втручання.

Посадовий оклад головного лікаря менше посадового окладу завідувача хірургічного відділення. Тому у тарифікаційному списку головлікарю установили посадовий оклад у розмірі 2780,13 грн.

Розрахуємо посадові оклади заступників керівника (головного лікаря), головного бухгалтера та окремо заступника керівника з медсестринства.

 

1. Визначаємо посадовий оклад заступника керівника. Припустимо, що його установлюють на 10 % менше, ніж посадовий оклад головного лікаря. Ще раз зазначимо, що посадові оклади заступників (крім заступника з медсестринства) визначають з урахуванням п. 1.5 Умов № 308. Тоді посадовий оклад заступника керівника дорівнює:

2780,13 - 2780,13 х 10 % = 2502,12 грн.

2. Розрахуємо посадовий оклад головного бухгалтера за умови, що його установлюють на 30 % менше посадового окладу головного лікаря. Нагадаємо, що механізм визначення посадового окладу головбуха такий самий, як і для заступників керівника у загальному випадку. Посадовий оклад головбуха становить:

2780,13 - 2780,13 х 30 % = 1946,09 грн.

3. Тепер визначаємо посадовий оклад заступника керівника з медсестринства. Прий­маємо, що він менше на 15 % посадового окладу керівника. Зауважимо, що посадовий оклад керівника з медсестринства «відмітився» незастосуванням п. 1.5 Умов № 308. Тобто для його розрахунку ми беремо до уваги «голий» посадовий оклад головного лікаря без результатів порівнянь та підвищення за кваліфікаційну категорію. У нашому випадку це 2198,00 грн.

Посадовий оклад заступника керівника з медсестринства дорівнює:

2198,00 - 2198,00 х 15 % = 1868,30 грн.

 

Безперервний стаж роботи поповнився новим періодом

Для обчислення надбавки за тривалість безперервної роботи треба правильно визначити стаж такої роботи. Періоди, які зараховують до безперервного стажу роботи, представлені у п.п. 4.1.3 Умов № 308. Завдяки наказу, що коментується, такий безперервний стаж поповнився цілком справедливим новим періодом: час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати роботи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту.

Працівники МСЕК та підвищення за роботу із хворими на туберкульоз

І знову повернемося до змін в Умови № 308, датованих 2013 роком. Тоді медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК) для хворих на туберкульоз виключили із п.п. 4.2 таблиці в додатку 3 до Умов № 308. Проте змінами, що коментуються, згаданий п.п. 4.2 повернули. Що це означає?

Працівники фтизіатричних (фтизіопульмонологічних) МСЕК мають право на 60-відсот­кове підвищення посадового окладу у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці при здійсненні діагностики туберкульозу і наданні лікувально-профілактичної допомоги хворим на заразну форму туберкульозу. Причина: фтизіатричні (фтизіопульмонологічні) МСЕК вважають закладами (підрозділами) з високим ступенем захворювання на туберкульоз
(п. 3.4 Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 р. № 684). До працівників, які мають право на підвищення посадового окладу у розмірі 60 %, належать лікарі та фахівці з неповною вищою медичною освітою.

У той час як інші працівники МСЕК мають право на підвищення посадового окладу у розмірі 30 % за шкідливі і важкі умови праці.

 

Лідія ГАВРИЛЕНКО,
 головний спеціаліст з питань
 соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України

Людмила БЄЛЄВЦОВА,
 експерт з питань оплати праці
(e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць