Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Неповна» робота на двох посадах без сумісництва: як індексувати зарплату

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Жовтень, 2014/№ 19
В обраному У обране
Друк

У «бюджетників» часто трапляються ситуації, коли робота на іншій посаді у того самого роботодавця, що виконується не на повну зайнятість, не вважається ні суміщенням, ні сумісництвом. При цьому за виконання іншої роботи працівник отримує відповідну оплату (зауважте: не доплату!). Як індексувати зарплату працівників у таких випадках, розглянемо на прикладах.

 

2 НЕПОВНІ СТАВКИ = 1 ПОВНА СТАВКА

 

Приклад 1. Завгосп (7-й тарифний розряд за ЄТС) займає 0,5 ставки. Крім того, він працює у цьому самому закладі на 0,5 ставки робітника (2-й тарифний розряд за ЄТС). Базові місяці — січень 2013 року (для посади завгоспа) та грудень 2013 року ( для посади робітника). У жовтні 2014 року збільшується посадовий оклад тільки за посадою робітника з 1218 до 1223 грн.

Оплата праці за посадами завгоспа та робітника не перевищує окладу за основним місцем роботи (тобто за посадою завгоспа).

Як правильно індексувати зарплату такого працівника у вересні та жовтні 2014 року?

 

У цьому випадку працівник обіймає дві неповні ставки (0,5 + 0,5) на різних посадах, при цьому одна з них — не сумісництво.

Така ситуація виникає, коли оплата праці за основною та іншою роботою не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи*. На це вказує п. 11 Переліку робіт, що не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43 (далі — Перелік № 43).

* Основною визнають посаду з найбільшим обсягом виконуваних робіт. Саме за цією посадою укладають трудовий договір (п. 14 розд. 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336). При виконанні робіт з однаковим обсягом основну посаду визначають за угодою сторін. — Прим. ред.

Важливо! Якщо працівник зайнятий неповний робочий день (отримує неповний оклад) на обох роботах, а оплата праці за основною та іншою роботою не перевищує повного окладу (ставки) за основ­ним місцем роботи, то іншу роботу не вважають сумісництвом.

Тому для завгоспа інша робота на посаді робітника не є сумісництвом.

Оскільки за кожною з посад працівник зайнятий неповний робочий час, то для індексації зарплати необхідно використовувати «пропорційну» норму абзацу сьомого п. 4 Порядку № 1078**.

** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).  Прим. ред.

Важливо! При неповному робочому часі суму індексації визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

Отже, якщо працівник займає дві неповні ставки (виконує роботу за двома посадами) і при цьому додаткова робота не вважається сумісництвом, то окремо за кожною посадою визначають:

— базовий місяць при проведенні індексації залежно від підвищення зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12);

— суму індексації виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб за місяць, а виплачують її пропорційно відпрацьованому часу (див. лист Мінсоцполітики від 26.06.2014 р. № 122/10/136-14 на с. 7 цього номера).

У нашому випадку базовим місяцем для працівника:

— за основною посадою (завгосп) — і у вересні, і у жовтні 2014 року залишається січень 2013 року;

— за іншою посадою (робітник) — у вересні 2014 року залишається грудень 2013 року, а у жовтні 2014 року стає жовтень 2014 року (місяць підвищення посадового окладу).

Отже, у вересні 2014 року сума індексації становитиме:

а) за основною посадою (завгосп): 74,91 грн. (1218 грн. х 12,3 % х 0,5);

б) за іншою посадою(робітник): 73,08 грн. (1218 грн. х 12,0 % х 0,5).

Зверніть увагу! У разі підвищення зар­плати з метою визначення права на подальшу її індексацію порівняльні розрахунки здійснюємо за умови повної ставки та повністю відпрацьованого місяця.

Тоді у жовтні 2014 року за посадою робітника (із розрахунку повної ставки) картина буде такою:

— сума підвищення зарплати становить 5 грн. (1223 грн. - 1218 грн.);

— сума індексації, яку могло бути нараховано (від базового грудня 2013 року), дорівнює 146,16 грн. (1218 грн. х 12,0 %).

Оскільки сума підвищення зарплати (5 грн.) менше належної індексації (146,16 грн.), необхідно застосувати норму абзацу третього п. 5 Порядку № 1078, а отже, розрахувати фіксовану суму індексації за посадою робітника. Вона складе 141,16 грн. (146,16 грн. - 5 грн.). Не забуваємо, що і поточні, і фіксовані суми індексації слід нараховувати пропорційно відпрацьованому часу та навантаженню працівника.

Отримуємо, що у жовтні 2014 року сума індексації дорівнюватиме:

а) за основною посадою(завгосп): 74,91 грн. (1218 грн. х 12,3 % х 0,5);

б) за іншою посадою(робітник): 70,58 грн. (141,16 грн. х 0,5).

 

0,75 СТАВКИ + ПЕДРОБОТА

 

Приклад 2. Спеціаліст з охорони праці (7-й тарифний розряд) працює на 0,75 ставки. Крім того, він викладає в цьому самому навчальному закладі (педагогічне навантаження становить 6 год на тиждень). Базовий місяць — січень 2013 року.

Як правильно індексувати зарплату такого працівника?

 

Керівні та інші працівники навчальних закладів можуть вести в цьому самому навчальному закладі педагогічну роботу. При цьому згідно з п. 8 Переліку № 43 така педагогічна робота не вважається сумісництвом незалежно від обсягу педагогічного навантаження*.

* Педробота може виконуватися як в основний робочий час, так і за його межами. У цьому випадку трудовий договір на виконання зазначеної роботи не укладається. Оплата за години викладацької роботи здійснюється понад оплату за основною посадою в порядку, передбаченому для викладачів за тарифікацією. Максимальний обсяг педнавантаження, який можуть виконувати працівники (окрім основної роботи), установлено п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.  Прим. ред.

У цьому випадку виходить, що працівник обіймає дві неповні ставки, але фактично працює більше, ніж на ставку.

Тому суму індексації за посадою спеціаліста з охорони праці визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо вересень та жовтень 2014 року відпрацьовано на 0,75 ставки повністю, то сума індексації за основною посадою (спеціаліст з охорони праці) у цих місяцях дорівнюватиме: 112,36 грн. (1218 грн. х 12,3 % х 0,75).

Зарплата, що отримується за виконання педроботи (за посадою викладача), у такому випадку індексації не підлягає.

 

«ДОНАВАНТАЖИЛИ» НЕ СУМІСНИЦТВОМ

 

Приклад 3. Працівницю прийнято на роботу в червні 2014 року на посаду реєстратора медичного (5-й тарифний розряд за ЄТС) на 0,5 ставки. У липні 2014 року їй установили додатково 0,5 ставки молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці 3-го тарифного розряду за ЄТС). Оплата праці за посадами реєстратора медичного та санітарки-прибиральниці не перевищує окладу за основ­ним місцем роботи (тобто за посадою реєстратора).

У жовтні 2014 року збільшуються посадові оклади за посадою реєстратора медичного з 1218 до 1253 грн., за посадою санітарки-прибиральниці — з 1218 до 1233 грн.

Який місяць буде базовим для індексації зарплати такого працівника? Як індексувати його зарплату у вересні та жовтні 2014 року?

 

Розкладаємо ситуацію «по поличках».

У червні 2014 року працівника прийнято на посаду реєстратора медичного, за якою встановлено неповний робочий час. У наступному місяці працівника приймають на посаду, виконання роботи за якою не є сумісництвом. А все тому, що оплата сумарно на двох посадах ≤ окладу за основною посадою (п. 11 Переліку № 43). Виходячи з цього заробітну плату на іншій посаді (санітарки) індексують окремо від основної посади.

Не забуваймо про статус «новоприйнятого»* працівника для цих посад, а отже, про застосування абзацу третього п. 101 Порядку № 1078.

* Для працівників, прийнятих на роботу після 21.06.2012 р., індекс споживчих цін наростаючим підсумком починаємо розраховувати з місяця прийняття на роботу, тобто з урахуванням індексу інфляції, що припадає на місяць прийняття (п. 101 Порядку № 1078). — Прим. ред.

 

Індексація за вересень 2014 року

За основною посадою (реєстратор медичний) уперше право на індексацію зарплати для працівника, прийнятого на роботу в червні 2014 року, настало у вересні 2014 року. Величину приросту індексу споживчих цін за вересень 2014 року визначаємо, помноживши індекси за період із червня 2014 року по липень 2014 року: (1,01 х 1,004) х 100 % - 100 % = 1,4 %**.

** Також можна скористатися індексаційною таблицею, у якій величину приросту знайдемо напроти місяця, що передує місяцю прийняття на роботу (у нашому випадку — орієнтуючись на травень 2014 року, див. «ОП», 2014, № 17, с. 20).  Прим. ред.

Сума індексації зарплати за цією посадою за вересень 2014 року становить 8,53 грн. (1218 грн. х 1,4 % х 0,5).

За іншою посадою зарплату за вересень 2014 року не індексуємо (індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, не перевищив поріг індексації 101 %).

 

Індексація за жовтень 2014 року

У жовтні 2014 року підвищуються посадові оклади за двома посадами. Також у цьому місяці за іншою посадою (санітарки) вперше настає право на індексацію зарплати на 1,2 %***.

*** Див. таблицю на с. 16 цього номера, орієнтир — червень 2014 року.  Прим. ред.

Застосовуючи умови «повної ставки» для порівняльних розрахунків, отримуємо таке:

• сума підвищення зарплати становить:

— за основною посадою — 35 грн. (1253 грн. - 1218 грн.);

— за іншою посадою — 15 грн. (1233 грн. - 1218 грн.);

• можлива сума індексації дорівнює:

— за основною посадою — 17,05 грн. (1218 грн. х 1,4 %);

— за іншою посадою — 14,62 грн. (1218 грн. х 1,2 %).

Оскільки для обох посад розмір підвищення зарплати у жовтні 2014 року більший, ніж сума можливої індексації, то зарплату працівника за жовтень 2014 року не індексуємо.

Жовтень 2014 року (місяць підвищення зар­плати) стає базовим місяцем для основної та іншої посад. Із листопада 2014 року починаємо розрахунок нового індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць