Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. № 911

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Листопад, 2015/№ 22
Лист від 12.11.2015 р. № 17211/0/14-15/13

Міністерство соціальної політики у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 911 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105» та численними зверненнями підприємств, установ, організацій щодо соціальних гарантій громадян України, призваних на строкову військову службу, прийнятих на військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, під час особливого періоду, повідомляє наступне.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені Зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі — Порядок).

Відповідно до Порядку компенсація здійснюється підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників:

призваних починаючи з 18 березня 2014 року на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, починаючи з 08 лютого 2015 року;

призваних на строкову військову службу, починаючи з 11 червня 2015 року;

призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, починаючи з 11 червня 2015 року.

Одночасно звертаємо увагу, що Законом України від 15.01.2015 № 116-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» було внесено зміни до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до яких починаючи з 08.02.2015 за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, на строк до закінчення особливого періоду, але не більше одного року, зберігалося місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності (за рахунок роботодавця).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 № 433-VIII внесено зміни до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до яких, громадяни України, призвані на строкову військову службу, на строк до закінчення особливого періоду, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України.

Тобто відповідно до законодавства з 08.02.2015 зазначеній категорії громадян середній заробіток на підприємстві зберігався на загальних підставах, а починаючи з 11.06.2015 підприємствам, установам, організаціям здійснюється компенсація цього заробітку за рахунок державного бюджету.

У такому ж порядку здійснюються виплати громадянам, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (стосується змін до частини четвертої статті 119 КЗпП).

З метою безумовного виконання положень вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України просимо терміново організувати прийом звітів про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, згідно з додатком 1 до Порядку (в тому числі за 2014 рік) та забезпечення заходів щодо повного використання коштів за бюджетною програмою 2501350.

Для забезпечення виплати у грудні 2015 року компенсації підприємствам, установам та організаціям просимо подати Мінсоцполітики до 14 грудня 2015 року відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом згідно з додатком 3 до Порядку.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Справедливість перемогла! Компенсація для всіх «солдатів» підприємств (установ, організацій), у тому числі й за 2014 рік!

«Ну, нарешті!» — зітхнув дехто з полегшенням. Тепер роботодавець усім своїм працівникам, які пішли виконувати військовий обов’язок, зберігатиме середню зарплату не за свій рахунок, а за рахунок бюджетних коштів, не роблячи при цьому відмінностей між ними (мобілізований працівник, «строковик» або «контрактник»). Більше того, Кабмін розщедрився і компенсуватиме роботодавцям витрати з виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам і за 2014 рік.

Усе це завдяки постанові від 04.11.2015 р. № 911*, якою Кабмін уніс зміни до своєї ж постанови від 04.03.2015 р. № 105. Останнім затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників (далі — Порядок № 105) (див. «ОП», 2015, № 6, с. 4). Можна зазначити, що тепер цей Порядок відповідає нормам ст. 119 КЗпП.

* Набула чинності з 12.11.2015 р.

Давайте пройдемося по головних змінах.

На кого поширюється оновлений Порядок № 105?

На громадян України, які були починаючи з:

18 березня 2014 року призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

8 лютого 2015 року прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;

11 червня 2015 року призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і підлягали (підлягають) звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжили (продовжать) військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

Тобто установи (організації), які зберігали місце роботи та нараховували середній заробіток таким «солдатам» установи (організації), тепер зможуть розраховувати на отримання компенсації середнього заробітку з бюджету, як це передбачено ст. 119 КЗпП. Нагадаємо, що до цього моменту «строковики» і «контрактники» не були перелічені в Порядку № 105. А оскільки роботодавець зобов’язаний виконувати норми трудового законодавства, то таким працівникам він виплачував середній заробіток «зі своєї кишені», держава при цьому залишалася осторонь. Тепер витрати з виплати середнього заробітку і таким працівникам роботодавцю компенсуватимуть з бюджету. Як бачимо, цей тягар (як і мало бути) узяла на себе держава.

Період поширення гарантії з компенсації.

Середній заробіток для всіх працівників, які проходять військову службу за мобілізацією, зберігається з 18 березня 2014 року і до дня фактичної демобілізації або до закінчення особливого періоду. Хоча норма про компенсацію середнього заробітку зазначалася у ст. 119 КЗпП ще у 2014 році, Порядок № 105 було прийнято тільки в березні 2015 року. Тому отримати компенсацію витрат з виплати середнього заробітку за 2014 рік було неможливо. Крім того, раніше компенсацію виплачували не більше одного року з моменту мобілізації (саме так було зазначено в п. 3 Порядку № 105). Тепер ці оказії усунули, і нарахована середня зарплата мобілізованим працівникам компенсуватиметься з бюджету за весь період їх мобілізації — починаючи з 18.03.2014 р. і до дня фактичної демобілізації (закінчення особливого періоду).

Заповнюємо Звіт на отримання компенсації.

Порядок отримання компенсації не змінився. Як і раніше, щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно до 15 числа місяця, наступного за місяцем нарахування:

1) заповнити звіт за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 105. Зауважте, назви цього звіту і його граф були злегка відкориговані. Урахуйте це при заповненні звіту;

2) погодити його з районним (міським) військовим комісаріатом або (увага: новинка!) з військовою частиною, які здійснювали призов працівника на військову службу (у частині підтвердження призову та проходження військової служби);

3) подати погоджений звіт до органу соцзахисту населення.

Зверніть увагу! Головний розпорядник бюджетних коштів — Мінсоцполітики, вказав на необхідність організувати прийняття звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у тому числі й за 2014 рік (див. лист Мінсоцполітики від 12.11.2015 р. № 17211/0/14-15/13 на с. 7 цього номера). А оскільки до кінця бюджетного 2015 року залишилося зовсім трохи часу, покваптеся подати звіти (у тому числі й на компенсацію середнього заробітку за минулі періоди) за оновленою формою до органу соцзахисту населення.

Тетяна Гуль, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити