Новий селищний голова — колишній працівник підприємства: чи зберігати суму індексації

В обраному У обране
Друк
Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Листопад, 2015/№ 22
У результаті проведення чергових виборів у жовтні 2015 року було обрано нового селищного голову. До обрання на виборну посаду (селищного голови) працівник був працевлаштований на госпрозрахунковому підприємстві. У трудовій книжці 18.11.2015 р. зроблено запис про звільнення згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з обранням на виборну посаду) з попереднього місця роботи. Селищна виборча комісія на першому пленарному засіданні сесії селищної ради (20.11.2015 р.) оголосила рішення про обрання нового голови. З цього моменту працівник отримав повноваження як новообраний голова. Цією ж датою було внесено запис до його трудової книжки про обрання на цю посаду. Як індексувати його листопадову зарплату в селищній раді: чи буде він новоприйнятим працівником або ж можна застосовувати п. 102 Порядку № 1078 (як при переведенні), якщо він надав довідку від попереднього роботодавця? На попередній посаді у нього була фіксована і поточна індексація, його зарплата на новому місці роботи зменшується. (Харківська обл.)

У цій ситуації відповідь така: підстав для збереження базового місяця і фіксованої суми індексації на новому місці роботи немає. Пояснимо чому.

Спеціальну норму — п. 102 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), застосовуємо для працівників зі статусом «переведених». Вона свідчить, що якщо зарплата після переведення на нову посаду (нове місце роботи) не підвищується — суму індексації зберігають. Але ситуації, для яких установлено цю норму, чітко визначені — для працівників, переведених:

— на іншу роботу на цьому самому підприємстві, в установі чи організації;

— на роботу до іншого підприємства, установи чи організації або до іншої місцевості та у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.

У нашому випадку з попереднього місця роботи (підприємства) звільнення в порядку переведення* немає. Трудовий договір з колишнім роботодавцем розірваний «у зв’язку з обранням на виборну посаду», тому в такій ситуації п. 102 Порядку № 1078 не застосовують.

* Згідно з п. 2.28 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, у разі переведення з одного підприємства на інше за погодженням між керівниками підприємств у графі 3 записується посилання на погодження: «Звільнений у зв’язку з переведенням на роботу на таке-то підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України». — Прим. ред.

На новому місці роботи (у селищній раді) для цілей індексації такий працівник вважається новоприйнятим. Отже, для індексації заробітної плати «новачка» застосовуємо абз. 3 п. 101 Порядку № 1078: обчислення індексу споживчих цін здійснюють з місяця прийняття працівника на роботу. Тому величину приросту індексу визначаємо з урахуванням індексу інфляції місяця прийняття на роботу.

Право на індексацію зарплати за новим місцем роботи настане, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 101 %.

ДОПОВНЕННЯ ВІД РЕДАКЦІЇ

У цій ситуації у нас особливий випадок: посада голови селищної ради є виборною. Отже, особу приймають на роботу як посадову особу органу місцевого самоврядування на виборну посаду.

Чинне законодавство передбачає спеціальну процедуру оформлення трудових відносин при обранні та проходженні служби в органах місцевого самоврядування. На цю категорію працівників, крім загального для всіх трудового законодавства, поширюється ще і спеціальне законодавство з питань місцевого самоврядування. Ідеться про особливий строковий трудовий договір, який укладають і розривають з урахуванням положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280) і Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-IIІ.

Так, місцевий (сільський, селищний, міський) голова працює у відповідному органі місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді) на постійній основі (умовах строкового трудового договору). Адже відповідна територіальна громада обирає сільського, селищного, міського голову на певний строк — строк його повноважень.

З цієї причини між селищним головою і селищною радою виникають трудові відносини на підставі строкового трудового договору.

Датою початку дії трудового договору в селищній раді буде дата початку повноважень голови. Але цій події передує ланцюжок законодавчо встановлених процедурних моментів для народного обранця. Визначимо їх.

Згідно з ч. 4 ст. 85 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII (далі — Закон № 595) територіальна виборча комісія на своєму засіданні (на підставі протоколу про результати виборів голови місцевої ради) не пізніше ніж на 5-й день з дня голосування приймає одне з рішень:

1) про визнання голови місцевої ради обраним;

2) про проведення повторного голосування;

3) про визнання виборів голови місцевої ради такими, що не відбулися.

Копія відповідного рішення комісії про визнання обраним місцевим головою надається обраній особі не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення (п. 2 Роз’яснення № 381*).

* Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затверджене постановою Центральної виборчої комісії України від 02.10.2015 р. № 381.

Результати виборів не пізніше ніж на 5-й день після прийняття відповідного рішення публікуються тервиборчкомом у місцевих засобах масової інформації (ч. 12 ст. 85 і ч. 1 ст. 88 3акону № 595).

Офіційне оприлюднення тервиборчкомом результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови (ч. 2 ст. 88 Закону № 595).

Несумісною для місцевого голови буде інша оплачувана робота (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницька діяльність (ч. 4 ст. 12 Закону № 280, ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII).

Не пізніше дня офіційного оприлюднення результатів виборів тервиборчком повідомляє (рекомендованим листом, телеграмою, факсограмою, телефонограмою тощо) особу, обрану місцевим головою, про її обрання та про необхідність подання до тервиборчкому документів для реєстрації місцевим головою.

Важливо! Протягом 20 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів виборів новообраний голова місцевої ради для його реєстрації повинен подати до тервиборчкому документи про звільнення із несумісної роботи (посади) (ч. 1 ст. 89 Закону № 595).

Зокрема, для працевлаштованих в інших роботодавців осіб серед документів фігурує (п. 5 Роз’яснення № 381):

копія трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови;

копія або витяг з наказу про звільнення з роботи (посади), на підставі якого внесено відповідний запис до трудової книжки, засвідчені печаткою підприємства (установи).

Якщо документи не будуть надані у строк, тервиборчком призначить повторні вибори (п. 14 Роз’яснення № 381).

Зауважимо: законодавець не встановив обов’язковість конкретної підстави для звільнення з колишнього «звичайного» місця роботи при переході на виборну посаду.

Водночас працівник, який перебував у трудових відносинах і звільнений за спеціальною підставою, із записом у трудовій книжці «Звільнено у зв’язку з обранням на виборну посаду в таку-то організацію, п. 5 ст. 36 КЗпП України», у подальшому трудовому житті матиме певні трудові та соціальні гарантії.

Наприклад, для місцевого голови після закінчення строку його повноважень за виборною посадою передбачено надання попередньої роботи (посади), а в разі її відсутності — іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації (абз. 1 ч. 2 ст. 33 3акону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-ІV (далі — Закон № 93), п. 5 ст. 12 Закону № 280).

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім головою місцевої ради зберігають, але не більше шести місяців, середню зарплату, яку він отримував на виборній посаді в раді (абз. 2 ч. 2 ст. ЗЗ Закону № 93). Детальніше про умови надання такої гарантії див. спецвипуск «ОП», 2015, № 22/1, с. 6.

Якщо із документами все в порядку, то у 5-денний строк з дня отримання поданих документів тервиборчком приймає рішення про реєстрацію сільського, селищного, міського голови, старости (п. 3 ст. 89 Закону № 595).

Далі тервиборчком не пізніше ніж за два тижні скликає першу сесію новообраної ради.

Зверніть увагу! Строк повноважень на посаді селищного голови обмежений (ч. 2 ст. 12 Закону № 280).

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону № 280 повноваження сільського (селищного, міського) голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською (селищною, міською) виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Тоді як закінчуються такі повноваження в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення її повноважень відповідно до ч. 1 і 2 ст. 79 Закону № 280.

Тобто в день відкриття першої сесії місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, закінчуються повноваження колишнього голови і колишньої ради (ч. 1 ст. 42 і ч. 8 ст. 45 Закону № 280).

Як ми вже зазначали, датою початку дії строкового трудового договору в селищній раді для новообраного голови буде дата початку повноважень його як голови.

Згідно з Методрекомендаціями про прийняття № 42/621* у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки новообраного голови роблять запис про обрання його на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де він був оголошений), порядкового номера запису.

* Методичні рекомендації щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування, наведені в додатку 1 до листа Головного управління Держслужби від 06.02.2002 р. № 42/621.(ср. 025069200)

Із дати початку повноважень голови у нього з’являється нова точка відліку для усіх виплат, що нараховуються за місцем роботи у селищній раді. Для індексації його зарплати у місяці прийняття на роботу він буде «новачком».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити