Розраховуємо лікарняні з урахуванням обмежень

В обраному У обране
Друк
Тетяна РУДА, головний редактор (e-mail: t.rudaya@id.factor.ua)
Оплата праці Листопад, 2015/№ 22
Як і обіцяли в минулому номері, продовжуємо вивчення розрахунку допомог із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з урахуванням законодавчих обмежень. На порядку денному — тонкощі розрахунку лікарняних.

Почнемо з теорії.

ЩО НАМ ВЕЛИТЬ ЗАКОН № 1105?

Умовно сумові обмеження для лікарняних, установлені Законом № 1105, ми можемо розділити на загальне обмеження та спеціальне обмеження.

Загальне обмеження

Спеціальне обмеження

Для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності 6 місяців і більше

Для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності менше 6 місяців

Сума лікарняних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої були сплачені страхові внески

Сума лікарняних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру МЗП, установленого на момент настання страхового випадку

Розглядаючи загальні обмеження щодо суми декретних, ми зазначали про те, що, на нашу думку, в цій ситуації максимальну величину бази нарахування ЄСВ необхідно брати на останній місяць розрахункового періоду. Там же (див. «ОП», 2015, № 23, с. 24) ми наводили аргументи на користь цієї точки зору. Тому й загальне обмеження за сумою лікарняних ми повинні читати так: «Сума лікарняних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, установленої в останньому місяці розрахункового періоду».

Що ж потрібно зробити бухгалтеру, щоб виконати зазначені вище обмеження?

Бухгалтеру необхідно визначити такі показники:

ДВфакт — фактична денна виплата;

СЗПmax— максимальна середньоденна зарплата.

Наведемо в таблиці, як мають бути розраховані такі показники.

Показник

Загальне обмеження

Спеціальне обмеження

ДВфакт

Визначається згідно з Порядком № 1266 з урахуванням відсотка оплати лікарняного листка (50, 60, 70 і 100 %)

СЗПmax

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ, установлена в останньому місяці розрахункового періоду : 30,44

Розмір МЗП, установлений на момент настання страхового випадку : 30,44

Закономірно виникає запитання. Чи потрібно при розрахунку середньоденної максимальної зарплати (СЗПmax) ураховувати зайнятість працівника і відсоток оплати лікарняного залежно від величини його загального страхового стажу.

Увага! На величину середньоденної максимальної зарплати не впливає зайнятість працівника і відсоток оплати лікарняного листка залежно від загального страхового стажу працівника.

Таку думку висловлено фахівцями Мінсоцполітики в листі від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15. Ми з такою думкою повністю згодні.

«МЫ ШАГАЕМ ДРУЖНО В РЯД...»

Наведемо покрокову інструкцію з розрахунку лікарняних з урахуванням сумових обмежень.

Крок 1. Розрахуйте фактичну денну виплату (ДВфакт) згідно з Порядком № 1266. У загальному випадку для цього треба нараховану зарплату, на яку нараховувався ЄСВ, у розрахунковому періоді поділіть на кількість календарних днів у ньому. Потім в обов’язковому порядку необхідно застосувати відсоток оплати лікарняного залежно від загального страхового стажу (50, 60, 70 і 100 %).

Крок 2. Розрахуйте середньоденну максимальну зарплату (СЗПmax) ( пп. 2 і 4 Порядку № 1266).

Перш ніж її розрахувати, ви повинні визначити, яке обмеження за лікарняними ви повинні застосувати. Для цього потрібно визначити страховий стаж протягом останніх 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності.

Якщо страховий стаж протягом останніх 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності становить 6 місяців і більше, то при розрахунку лікарняних ви повинні застосувати загальне обмеження. При цьому середньоденна максимальна зарплата визначається так:

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ, установлена в останньому місяці розрахункового періоду : 30,44.

Якщо страховий стаж протягом останніх 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності становить менше 6 місяців, то при розрахунку лікарняних потрібно виконати спеціальне обмеження. При цьому середньоденна максимальна зарплата визначається так:

Сума МЗП, установлена на момент настання страхового випадку : 30,44.

Крок 3. Порівняйте ДВфакт і СЗПmax

Якщо ДВфакт менше, ніж СЗПmax, то лікарняні потрібно сплатити за ДВфакт.

Якщо ДВфакт більше або дорівнює СЗПmax, то лікарняні потрібно сплатити за СЗПmax.

Крок 4. Додатково перевірте виконання обмеження в разі, якщо працівник хворів повний місяць. Якщо сума лікарняних за повний місяць хвороби вийшла більше граничного розміру (максимальної бази нарахування ЄСВ, установленої в останньому місяці розрахункового періоду, у разі необхідності виконання загального обмеження або МЗП, установленої на момент настання страхового випадку, у разі необхідності виконання спеціального обмеження), то її необхідно «зрізати» до рівня граничного розміру лікарняних.

Крок 5. Визначаємо загальну суму лікарняних.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ну що ж, перейдемо до розгляду числових прикладів.

Приклад 1. Працівниця установи вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку і стала до роботи 21.09.2015 р. З 12.10.2015 р. по 20.10.2015 р. вона була на лікарняному. Загальний страховий стаж на момент настання страхового випадку становить 2 роки і 6 місяців. За відпрацьовані дні вересня їй нараховано зарплату, з якої сплачено ЄСВ, у розмірі 727,27 грн.

Як розрахувати суму лікарняних?

У цій ситуації у працівниці немає страхового стажу в розмірі 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності. Річ у тім, що період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до 6 років не включається до страхового стажу.

Це означає, що при розрахунку лікарняних потрібно врахувати спеціальне обмеження за лікарняними: сума лікарняних з розрахунку на місяць не має бути більше МЗП, установленої на момент настання страхового випадку.

Крок 1. Розрахуємо фактичну денну виплату.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зарплата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок ( п. 25 Порядку № 1266).

У нашому випадку розрахунковим періодом є жовтень 2014 року — вересень 2015 року.

Згідно з абз. 2 п. 3 Порядку № 1266 місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), протягом яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Оскільки відпустка для догляду за дитиною до 6 років є однією з поважних причин, то повні місяці перебування працівниці в такій відпустці виключаються з розрахункового періоду. У результаті виходить, що в розрахунковому періоді залишиться один місяць — вересень 2015 року.

Розрахуємо фактичну середньоденну зарплату. Для цього зарплату за відпрацьовані дні вересня потрібно поділити на кількість календарних днів вересня за мінусом календарних днів, що припадають на відпустку для догляду за дитиною до 6 років.

727,27 грн. : 10 к. дн. = 72,73 грн.

Розрахуємо фактичну денну виплату (ДВфакт):

72,73 грн. x 50 % = 36,37 грн.

Крок 2. Розраховуємо середньоденну максимальну зарплату (СЗПmax).

СЗПmax = 1378 грн. : 30,44 = 45,27 грн.

Крок 3. Порівнюємо ДВфакт і СЗПmax.

Фактична денна виплата (36,37 грн.) менша, ніж середньоденна максимальна зарплата (45,27 грн.). Тому суму лікарняних необхідно розрахувати виходячи з фактичної денної виплати (36,37 грн.).

Крок 4. Розраховуємо суму лікарняних.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становитиме:

36,37 грн. x 5 к. дн. = 181,85 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

36,37 грн. x 4 к. дн. = 145,48 грн.

Приклад 2. Працівник установи був прийнятий на роботу з 01.06.2015 р. До цього протягом року (з 01.06.2014 р. до 31.05.2015 р.) він ніде не працював. На лікарняному в цій установі він перебував з 30.09.2015 р. по 09.10.2015 р. Розмір середньоденної зарплати за розрахунковий період (червень 2015 року — серпень 2015 року) становить 54,35 грн. Страховий стаж на момент настання страхового випадку становить 10 років і 4 місяці.

Як розрахувати суму лікарняних?

За умовами наведеного прикладу працівник не має 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців настання страхового випадку. Тому при розрахунку лікарняних необхідно виконати спеціальну вимогу: сума лікарняних з розрахунку на місяць не має бути більше МЗП, установленої на момент настання страхового випадку.

Крок 1. Розрахуємо фактичну денну виплату.

Відсоток оплати лікарняного листка — 100 %, оскільки загальний страховий стаж працівника більше 8 років.

ДВфакт = 54,35 грн. x 100 % = 54,35 грн.

Крок 2. Розраховуємо середньоденну максимальну зарплату (СЗПmax).

СЗПmax = 1378 грн. : 30,44 к. дн. = 45,27 грн.

1378 грн.— мінімальна зарплата, установлена на момент настання страхового випадку (вересень 2015 року).

Крок 3. Порівнюємо ДВфакт і СЗПmax.

Фактична денна виплата (54,35 грн.) більша, ніж середньоденна максимальна зарплата (45,27 грн.). Тому суму лікарняних необхідно розрахувати виходячи з середньоденної максимальної зарплати (45,27 грн.).

Крок 4. Розраховуємо суму лікарняних.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становить:

45,27 грн. x 5 к. дн. = 226,35 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності складає:

45,27 грн. x 5 к. дн. = 226,35 грн.

Приклад 3. Працівниця установи вийшла з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і стала до роботи на неповний робочий день (0,5 ставки) з 05.10.2015 р. Посадовий оклад працівниці з урахуванням її неповної зайнятості становить 1148,50 грн. З 26.10.2015 р. по 03.11.2015 р. вона була на лікарняному для догляду за хворою дитиною.

Як розрахувати лікарняні?

Період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Отже, у цьому випадку працівниця має страховий стаж більше 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку. Тому спеціальне обмеження за сумою лікарняних у цій ситуації виконувати не потрібно.

Загальне обмеження за сумою лікарняних таке: сума лікарняних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, установленої в останньому місяці розрахункового періоду.

З умов прикладу очевидно, що зарплата працівниці набагато менше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, установленої в останньому місяці розрахункового періоду. А це означає, що зі 100 % упевненістю можна стверджувати, що розрахувавши суму лікарняних на основі фактичної середньоденної зарплати, ми виконаємо й загальне обмеження за сумою лікарняних.

Розрахуємо фактичну денну виплату.

У розрахунковому періоді (жовтень 2014 року — вересень 2015 року) у працівниці немає жодного відпрацьованого дня з поважної причини — у зв’язку з тим, що вона була у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Тому згідно з п. 5 Порядку № 1266 фактичну середньоденну зарплату необхідно знайти шляхом ділення частини окладу на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

1148,50 грн. : 30,44 к. дн. = 37,73 грн.

Припустимо, що загальний страховий стаж працівниці становить 4 роки і 2 місяці. Тоді відсоток оплати лікарняного листка — 60 %.

Розрахуємо денну виплату (ДВфакт):

37,73 грн. x 60 % = 22,64 грн.

Обчислимо суму лікарняних.

Нагадаємо, що лікарняний листок по догляду за хворою дитиною з першого дня тимчасової непрацездатності оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розрахуємо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності:

22,64 грн. x 9 к. дн. = 203,76 грн.

На закінчення теми про лікарняні залишається тільки побажати і працівникам, і бухгалтерам — міцного здоров’я!

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити