«Неповні» місяць роботи та робочий час: розраховуємо «відпускну» компенсацію

В обраному У обране
Друк
Синько Неля, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 19
Працівник був прийнятий на роботу сумісником з 01.09.2015 р. Умовами укладеного трудового договору йому встановлено неповний робочий час — 1 година роботи (з 9:00 до 10:00) у робочі дні понеділок — п’ятниця. «Повний» посадовий оклад по займаній посаді згідно зі штатним розписом — 3000 грн. 25.09.2015 р. цей працівник звільнився. Як треба було розрахувати компенсацію невикористаної щорічної відпустки такому працівнику, якщо немає повністю відпрацьованого місяця?

Усі працівники, які уклали трудовий договір (у тому числі й сумісники), мають право на основну щорічну відпустку. Якщо такий працівник не скористався своїм правом на відпустку, то при звільненні йому належить компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей ( ст. 83 КЗпП* і ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР). Щоб правильно розрахувати суму компенсації, необхідно знати, скільки днів відпустки «заробив» працівник і розмір середньої зарплати для її оплати. Розглянемо ці складові докладніше.

* Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Визначаємо кількість днів, що компенсуються. У загальному випадку працівник має право на основну щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору. Проте в нашому випадку працівник відпрацював тільки 25 календарних днів (з 1 по 25 вересня 2015 року включно). Тому йому треба розрахувати кількість днів відпустки, що компенсуються при звільненні, пропорційно відпрацьованому часу*.

* Див. також статтю «Розрахунок кількості днів невикористаної відпустки, що підлягають компенсації при звільненні» // «ОП», 2013, № 16, с. 21. — Прим. ред.

Для цього:

— визначимо кількість днів щорічної відпустки, що припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів у цілому за рік (24 к. дн. відпустки: (365 - 11**) = 0,0678 к. дн.);

** Із загальної кількості календарних днів виключаємо 11 святкових (неробочих) днів, а не звичні всім 10 днів. Річ у тім, що умовний робочий рік, за який належать 24 дні щорічної основної відпустки, для такого працівника буде з 01.09.2015 р. по 31.08.2016 р. А на нього припадає вже 11 святкових (неробочих) днів, у тому числі й новий — День захисника України (14.10.2015 р.). Подробиці у спецвипуску «ОП», 2015, № 8/1, с. 15. — Прим. ред.

— визначимо кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді (з дати прийняття на роботу по день звільнення включно). У нашому випадку їх 25;

— перемножимо отримані величини і дізнаємося кількість днів основної щорічної відпустки, що підлягають компенсації при звільненні: 0,0678 к. дн. х 25 дн. = 1,695 к. дн. ≈ 2 к. дн.

Таким чином, за відпрацьований період (з 01.09.2015 р. по 25.09.2015 р.) при звільненні працівник має право на компенсацію 2 календарних днів основної щорічної відпустки.

Розраховуємо середній заробіток і суму компенсації днів відпустки. Для цього спочатку визначимо середньоденну заробітну плату працівника за розрахунковий період, потім помножимо її на кількість днів невикористаної відпустки.

При розрахунку «середньої» керуватимемося Порядком № 100***. У загальному випадку при розрахунку суми компенсації за невикористані дні відпустки враховують суму нарахованої зарплати за останні 12 місяців перед звільненням. Якщо працівник відпрацював менше року, то середню зарплату розраховують виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1-го місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому йому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку ( абз. 2 п. 2 Порядку № 100). Проте в наведеному прикладі працівник не встиг відпрацювати жодного повного місяця. Тобто для розрахунку середньої зарплати відсутній розрахунковий період.

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

У таких випадках середню зарплату обчислюють виходячи з установленої працівнику на день виходу у відпустку (при виплаті компенсації за невикористану відпустку — день звільнення) тарифної ставки (посадового окладу). Це прямо передбачено абз. 3 п. 4 Порядку № 100. При цьому використовують такий алгоритм розрахунку:

1) тарифну ставку (посадовий оклад) множать на умовні 12 місяців розрахункового періоду;

2) умовний дохід за розрахунковий період (оклад х 12) ділять на кількість календарних днів такого умовного періоду, зменшивши їх на святкові та неробочі дні згідно зі ст. 73 КЗпП.

Важливо! Якщо працівнику трудовим договором установлено неповний робочий час, то в розрахунку використовують не повний посадовий оклад, а його частину.

Закріпимо викладене в цифрах.

Визначимо частину посадового окладу, що братиме участь у розрахунку середнього заробітку:

3000 грн. : 8 год х 1 год = 375 грн.,

де 8 — нормальна тривалість робочого дня, встановлена для працівників за аналогічною посадою;

1 — тривалість робочого дня, установлена працівнику трудовим договором.

Середньоденна зарплата дорівнюватиме:

375 грн. х 12 міс. : (365 к. дн. - 10 к. дн.) = 12,68 грн.

Сума компенсації за невикористану відпустку становитиме:

12,68 грн. х 2 к. дн. = 25,36 грн.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити