(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/9
Оплата праці
Оплата праці
Вересень , 2015/№ 18/1

Наука та труд добрі плоди дають: надаємо навчальні відпустки працівникам

http://tinyurl.com/y42br9za
Тяга до нових знань — відмінна риса для працівника. Добре, коли вона проявляється не тільки на словах, а й на ділі. Співробітник працює і паралельно здобуває знання у навчальному закладі? Йому так важлива підтримка роботодавця! Справа тут навіть не у фінансах — працівнику, який навчається на совість, катастрофічно не вистачає вільного часу для «гризіння граніту наук». А ось адміністрація установи повинна викроїти «вікно» для навчання у робочому процесі працівника. Адже власне для цих цілей у трудовому законодавстві передбачена навчальна відпустка. Що треба знати для її оформлення? Напередодні сесій у заочників і вечірників ділимось із вами усіма премудростями із надання навчальної відпустки працівникам.

Хто претендент на відпустки через навчання

Головна умова для надання навчальної відпустки за трудовим законодавством: особа працює і одночасно здобуває освіту. Тривалість такої відпустки перш за все залежить від типу навчального закладу, де працівник набирається знань. Через це і спектр видів такої відпусти досить широкий. Як тут не розгубитися? Розглянемо найбільш популярні види відпусток, пов’язаних із навчанням у закладах освіти, і працівників —претендентів на їх отримання (див. рис. 1).

Рис. 1

* Трудовим законодавством ( ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону № 504) також передбачені додаткові оплачувані навчальні відпустки працівникам, які набувають знань у середніх навчальних закладах. Оскільки праця + навчання у середніх навчальних закладах скоріше виключення, ніж правило, на тривалості навчальної відпустки для таких працівників зупинятися не будемо.

** Порядком № 634 передбачено надання додаткових днів навчальної відпустки без збереження зарплати. Однак таке право прописано не у ст. 25 Закону № 504, а у спеціальному положенні, яке прив’язане до надання навчальних відпусток згідно із КЗпП і Законом № 504. Тому вважаємо: навчальна відпустка без збереження зарплати за Порядком № 634 має надаватися за правилами, що діють для оплачуваних відпусток у зв’язку із навчанням.

Скільки днів на навчання виділяє роботодавець

Ми вже говорили, що тривалість відпусток у зв’язку із навчанням залежить від типу навчального закладу. Але на цьому критерії для визначення кількості її календарних днів не закінчуються.

Працівник навчається у професійно-технічному навчальному закладі. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах становить 35 календарних днів упродовж навчального року ( ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону № 504). Таку відпустку надають виключно для підготовки і складання іспитів.

Працівник навчається у вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, аспірантурі. При визначенні тривалості такої відпустки треба врахувати стільки критеріїв, що годі й рахувати. Краще дивіться таблицю нижче, вона легко вас зорієнтує у цьому питанні.

Перед тим як ви поглянете на таблицю, наведемо ремарку. Дивіться: у разі навчання у вищому навчальному закладі при визначенні тривалості навчальної відпустки врахований такий критерій, як рівень акредитації навчального закладу, про який вже не йдеться у Законі № 1556. Оскільки зараз триває перехідний процес, ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону № 504 ще не виправлені.

Підстава надання навчальної відпустки

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня та заочна

Незалежно

30 календарних днів

Підготовка і захист дипломного проекту

Незалежно

Вечірня та заочна

I і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

Урахуйте: якщо працівники здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти і в підрозділах післядипломної освіти вишів, то тривалість відпустки для них визначається як для осіб, які навчаються на третьому і подальших курсах вишу ( ч. 2 ст. 15 Закону № 504).

Підготовка та складання вступних іспитів до аспірантури

10 календарних днів на кожен іспит (один раз на рік)

Зверніть увагу! Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів ( абз. 3 п. 36 Положення № 309). Отже, таким особам цю навчальну відпустку не надають.

Успішне виконання індивідуального плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 календарних днів

Працівник навчається у вищому навчальному закладі, де навчальний процес має особливості. Таким працівникам пощастило. Їм роботодавці надають додаткові дні навчальної відпустки, тобто понад дні такої відпустки, передбачені ч. 1 — 4 ст. 216 КЗпП і ч. 1 — 4 ст. 15 Закону № 504 (див. попередній підрозділ). Про такі бонусні дні навчальної відпустки згадується у ч. 5 ст. 216 КЗпП і ч. 5 ст. 15 Закону № 504 (ср. 025069200). Для реалізації цієї норми затверджено Порядок № 634. У ньому передбачена тривалість згаданої відпустки, які підлягають оплаті і які надають на умовах незбереження зарплати (див. таблицю на с. 11).

Відпустки за Порядком № 634 надають на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Напрям підготовки

Тривалість відпустки

із збереженням заробітної плати

без збереження заробітної плати

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 календарних днів щороку

10 календарних днів щороку

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-, телеоператорство)

20 календарних днів щороку

10 календарних днів щороку

Філологія (мова та література)

10 календарних днів щороку

Відпустка без збереження зарплати працівникам, які навчаються. Традиційно підстави для надання такої відпустки наведені у ст. 25 Закону № 504. Деякі з них як раз і стосуються працівників, які здобувають навчання або тільки роблять перші кроки по цій ниві. Нагадаємо особливість надання відпустки «за свій рахунок» за ст. 25 Закону № 504: роботодавець зобов’язаний її надати на вимогу працівника, тобто немає права відмовити у її наданні.

Категорія працівників, що навчаються

Тривалість неоплачуваної відпустки

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади*

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад ( п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону № 504)

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад ( п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону № 504)

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом 4-го року навчання**

Один вільний від роботи день на тиждень ( ч. 2 ст. 25 Закону № 504)

* Якщо ваш працівник навчається без відриву від виробництва на підготовчому відділенні при виші, то у період навчального року він має право (за його бажанням) на один вільний від роботи день на тиждень без збереження зарплати ( ст. 214 КЗпП).

** За бажанням таких працівників (за умови успішного виконання індивідуального плану) їм протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою у розмірі 50 % середньої зарплати ( ч. 4 ст. 15 Закону № 504).

Пам’ятайте про правила надання відпусток за ст. 25 Закону № 504 при реалізації працівником права на таку відпустку за підставами, вказаними у вищенаведеній таблиці. Для оформлення відпустки без збереження зарплати, пов’язаної із навчанням працівника, необхідно:

— отримати від працівника заяву, в якій ідеться про його бажання скористатися такою відпусткою, а також документи, що підтверджують його права на цю неоплачувану відпустку;

— видати наказ про надання відпустки без збереження зарплати (можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом № 489).

Проте на практиці популярністю, звичайно ж, користуються додаткові оплачувані навчальні відпустки. На них і зосередимось у наступних розділах.

Оплачувана навчальна відпустка: ключові моменти

Правила визначення тривалості відпустки. Тривалість відпустки обумовлена у трудовому законодавстві. Здається, що тут вимірювати — надали і забули. На жаль, на практиці не все так просто, адже ці законодавчі норми треба читати між рядків. Ми вивчили офіційні роз’яснення з приводу надання оплачуваних навчальних відпусток і вивели правила визначення їх тривалості.

Правило 1. Тривалість навчальної відпустки, визначена законодавством, виділена на навчальний рік.

Пояснимо: сумарна тривалість відпустки у зв’язку з навчанням, наведена у законодавчих нормах (ст. 14, п. 1 і 2 ч. 1 ст. 15 Закону № 504), стосується саме навчального року*. Такий підхід використовують і при визначенні тривалості навчальної відпустки відповідно до Порядку № 634 (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2014, № 18, с. 26).

Наприклад, працівник як студент-заочник 3-го курсу вищого навчального закладу має право на оплачувану навчальну відпустку тривалістю 40 календарних днів. Цими днями відпустки він може скористатися протягом 2015/2016 навчального року. Наступного разу право на 40 календарних днів навчальної відпустки виникне у нього із початком 2016/2017 навчального року.

* Див. консультацію фахівця Мінсоцполітики «Тривалість навчальної відпустки: у полі зору календарний або навчальний рік» // спецвипуск «ОП», 2014, № 20/1, с. 18.

Правило 2. За заявою працівника роботодавець має право скоротити зазначену в довідці-виклику тривалість навчальної відпустки.

Працівник для оформлення оплачуваної відпустки у зв’язку із навчанням повинен надати заяву і довідку-виклик від навчального закладу (див. наступний розділ). Конкретну тривалість навчальної відпустки, необхідну працівнику-студенту для вдалого закриття «освітніх» справ, наводить навчальний заклад у довідці-виклику. Тобто саме навчальним закладам надано право розподіляти тривалість навчальної відпустки, визначеної законодавством, протягом навчального року. Тому в довідці-виклику на сесію вона може бути менше гарантованої законодавством для відповідного року навчання. Саме зазначену в довідці-виклику кількість днів відпустки надають працівнику.

Працівник же прописує тривалість навчальної відпустки (у рамках визначеної у довідці-виклику), якою бажає скористатися, у відповідній заяві. Якщо він бачить, що об’єктивно йому вистачить і меншої кількості днів навчальної відпустки, ніж визначена у довідці-виклику, він може скоротити її тривалість.

Наприклад, навчальний заклад виділяє на здачу сесії 20 календарних днів навчальної відпустки. Працівник може скористатися 15 календарними днями цієї відпустки, про що і вкаже у заяві.

Правило 3.Тривалість оплачуваної навчальної відпустки не подовжують на святкові (неробочі) дні і не подовжують / не переносять через тимчасову непрацездатність.

Справа у тому, що вказані подовження/перенесення передбачені лише для щорічних відпусток і соцвідпусток на дітей ( ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 11 і ч. 7 ст. 20 Закону № 504). А ось навчальних відпусток вони не стосуються.

Нюанси надання навчальної відпустки. Звісно, вони є (як же без них ☺) і кадровий спец має знати про них. Ми поліпшимо вашу працю — читайте про такі нюанси у таблиці нижче.

Навчальну відпустку надають:

Читайте пояснення

в обов’язковому порядку

Нагадаємо: роботодавець зобов’язаний створювати працівникам, які успішно поєднують роботу з навчанням, необхідні умови для такого поєднання** ( ст. 202 КЗпП). Тому ненадання навчальної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю є неприпустимим (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402)

при здобутті знань у навчальному закладі, що відповідає критеріям законодавства

Про типи навчальних закладів згадується кожного разу, коли мова йде про надання відпустки у зв’язку із навчанням у КЗпП і Законі № 504. Досить довго Мінсоцполітики дотримувалося думки, що навчальна відпустка не надається при навчанні в іноземному виші. Зараз позиція Міністерства змінилася (лист від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 // «ОП», 2014, № 10, с. 4): працівникам, які навчаються у навчальних закладах за кордоном, додаткова відпустка у зв’язку із навчанням може бути надана. Головна умова: навчання в іноземній державі закінчується видачею диплома, еквівалентного диплому українського вищого навчального закладу, тобто такого, що визнається в Україні

тільки за основним місцем роботи

Це випливає з положень ст. 217 КЗпП. Так, на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. Надання оплачуваних відпусток за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). На час оплачуваної навчальної відпустки, що надається працівнику за основним місцем роботи, він може взяти на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за підставою, передбаченою п. 14 ст. 25 Закону № 504

тільки працівникам, які успішно навчаються

Підтвердженням успішності навчання працівника, у тому числі і відсутності у нього академзаборгованості, є довідка-виклик, що надається навчальним закладом. Роботодавець не має права вимагати додаткові документи, що підтверджують успішність його працівника на освітній ниві. Навчальну відпустку не надають для ліквідації академзаборгованості

працівникам, які навчаються заочно та/або на вечірній формі навчання (без відриву від виробництва)

Працюючим студентам денної форми навчання навчальна відпустка не надається і не оплачується. Також існує думка: працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах за дистанційною формою навчання, права на додаткову оплачувану навчальну відпустку не мають

незалежно від джерела фінансування навчання

Працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від того, безоплатно він навчається в навчальному закладі чи його навчання платне

незалежно від того, чи збігається профіль навчання із профілем діяльності установи

Пояснення банально просте: законодавчі норми про надання оплачуваної навчальної відпустки не містять вимог щодо відповідності профілю навчання з профілем діяльності установи. Наприклад, лікар хоче стати актором. У медзакладі такому різноплановому працівнику не можуть відмовити у навчальній відпустці

двічі, якщо працівник навчається у двох закладах освіти

Відпустки у зв’язку з навчанням у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі можуть надаватися незалежно одна від одної. Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно у двох навчальних закладах. У такому разі йому мають бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому вищому навчальному закладі. Двічі навчальну відпустку також надають у разі навчання на двох факультетах одночасно (див. консультацію в «ОП», 2014, № 3, с. 26)

працівникам, які на момент надання цієї відпустки виконують посадові обов’язки

Таке правило більше підходить для ситуацій, коли навчальною відпусткою бажає скористатися жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною і не працює. Мінпраці (лист від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10) вважає: такій жінці для отримання оплачуваної навчальної відпустки слід за основним місцем роботи перервати відпустку для догляду за дитиною. Причому відпрацьовувати певний час перед виходом у навчальну відпустку працівниця не повинна. А ось жінка, яка перебуває у соцвідпустці для догляду за дитиною і працює на умовах неповного робочого часу, має право на навчальну відпустку за місцем основної роботи

** Про інші пільги для працівників, які поєднують роботу і навчання, читайте у спецвипуску «ОП», 2014, № 20/1, с. 26.

Три документальні опори оплачуваної навчальної відпустки

Процедура оформлення такої відпустки досить легка і складається усього із двох етапів.

Етап 1. Отримуємо документи від працівника. Працівник повинен висловити бажання про реалізацію права на навчальну відпустку. Для цього він подає заяву про надання йому додаткової відпустки у зв’язку із навчанням (див. зразок нижче).

Однієї заяви тут замало. Працівник повинен підтвердити, що він дійсно може скористатися законодавчою гарантією на оплачувано-навчальну відпустку. Як? Підколоти до заяви довідку-виклик навчального закладу. Цей документ оформлює навчальний заклад, де здобуває освіту працівник. Як раз у довідці-виклику навчальний заклад наводить тривалість навчальної відпустки, яка об’єктивно необхідна працівнику.

Будьте уважні! Наказом № 705МОН затвердило нові форми довідок-викликів: на сесію (форма № Н-4.01), для складання атестації (форма № Н-4.02), для виконання дипломного проекту (форма № Н-4.03). Їх застосовують з 2015/2016 навчального року (лист МОН від 08.07.2015 р. № 1/9-318).

Не можна оминути роз’яснення головного трудового відомства з приводу надання довідки-виклику (див., зокрема, лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. №2/13/116-13). По-перше: сама її наявність уже є підтвердженням, що працівник навчається успішно. Працівник не повинен додатково надавати довідку про відсутність у нього академзаборгованості. По-друге: Міністерство вважає неправомірними випадки, коли адміністрація установи вимагає від працівника повернення другої відрізної частини довідки-виклику.

Етап 2. Видаємо наказ (розпорядження) про надання навчальної відпустки. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом № 489, або застосувати власний «формуляр» наказу про надання відпустки. На рис. 2 ми наведемо зразок із заповнення фрагмента наказу про надання навчальної відпустки, складеного за типовою формою. Ознайомтеся із ним!

Рис. 2

Оплачуємо навчальну відпустку

Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові та неробочі (лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10). Середню зарплату для оплати додаткової відпустки у зв’язку з навчанням розраховують відповідно до Порядку № 100.

Увага! Надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено. У разі дострокового виходу працівника з навчальної відпустки оплата його праці здійснюється на загальних підставах. Тобто нараховуйте зарплату за дні, коли працівник вже вийшов на роботу, але раніше отримав оплату як за дні навчальної відпустки. При цьому роботодавцю доведеться утримати з нарахованої після виходу на роботу заробітної плати суму надмірно виплачених відпускних.

Висновки:

— У працівників, які поєднують роботу та навчання на заочній або вечірній формі навчання, є право на оплачувані додаткові відпустки.

— Тривалість навчальної відпустки залежить від різних факторів: виду навчального закладу, форми навчання, курсу, мети навчальної відпустки тощо.

— Оплачувану навчальну відпустку надають тільки за основним місцем роботи і працівникам, які успішно навчаються.

— Для реалізації права на навчальну відпустку працівник подає заяву і довідку-виклик за основним місцем роботи. На підставі цих документів роботодавець видає наказ про надання навчальної відпустки.

Використані документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1556 — Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Положення № 309 — Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою КМУ від 01.03.99 р. № 309.

Порядок № 634 — Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

Наказ № 489 — наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Наказ № 705 — наказ МОН «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 02.07.2015 р. № 705.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
навчальна відпустка додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті