Теми статей
Обрати теми

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Оплата праці Квітень, 2016/№ 8
Друк
Постанова від 06.04.2016 р. № 288

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1516 гривень;

2 тарифного розряду — 1521 гривня;

3 тарифного розряду — 1532 гривні;

4 тарифного розряду — 1543 гривні;

5 тарифного розряду — 1612 гривень;

6 тарифного розряду — 1718 гривень;

7 тарифного розряду — 1825 гривень;

8 тарифного розряду — 1943 гривні;

9 тарифного розряду — 2050 гривень;

10 тарифного розряду — 2157 гривень;

11 тарифного розряду — 2334 гривні;

12 тарифного розряду — 2512 гривень;

13 тарифного розряду — 2690 гривень;

14 тарифного розряду — 2868 гривень;

15 тарифного розряду — 3057 гривень;

16 тарифного розряду — 3306 гривень;

17 тарифного розряду — 3555 гривень;

18 тарифного розряду — 3804 гривні;

19 тарифного розряду — 4053 гривні;

20 тарифного розряду — 4313 гривень;

21 тарифного розряду — 4562 гривні;

22 тарифного розряду — 4811 гривень;

23 тарифного розряду — 5060 гривень;

24 тарифного розряду — 5167 гривень;

25 тарифного розряду — 5344 гривні;

2) підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, що передбачено підпунктом 1 цього пункту, здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а працівників 1 — 3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників — у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 1 травня 2016 р. у штатному розписі розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 288

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436) після цифр і слова «1113 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 1 травня 2016 р. — 1185 гривень».

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94; 2013 р., № 26, ст. 858) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на 10 відсотків.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645) доповнити підпунктом 21 такого змісту:

«21) з 1 травня 2016 р. посадові оклади працівників, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України, передбаченими підпунктом 2 цієї постанови, які установлені на рівні розміру мінімальної заробітної плати станом на 30 квітня 2016 р., підвищуються на 10 відсотків;».

Коментар фахівця

Першотравневе підвищення окладів: весняний подарунок бюджетникам від Уряду

6 квітня 2016 року КМУ прийняв постанову «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ» № 288 (далі — постанова № 288) (див. с. 4 цього номера). Згідно з нею з 1 травня 2016 року будуть збільшені посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Також постановою, що коментується, затверджено новий розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС («базовий» тарифний розряд х на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС).

Важливо! З 01.05.2016 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1185 грн.

Нагадаємо, що до цього (з 01.12.2015 р. і до 01.05.2016 р.) розмір базового посадового окладу становив 1113 грн. Виходить, що цей показник збільшився на 72 грн., або майже на 6,5 %.

Оскільки від розміру «базового» посадового окладу залежать розміри посадових окладів інших тарифних розрядів за ЄТС, розмір таких окладів треба визначити. Проте самостійно виводити розміри посадових окладів працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС не доведеться — усі суми представлено в постанові, що коментується.

Як бачимо, із загальної розрахункової схеми визначення вибиваються посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 1 — 4-го тарифних розрядів. Річ у тім, що якщо розраховувати їх за загальною схемою, то в результаті отримуємо розміри посадових окладів (тарифних ставок), які менше мінімальної зарплати. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР заборонено встановлювати посадові оклади (тарифні ставки) менше мінімальної зарплати. Оскільки працівникам 1 — 3-го тарифних розрядів посадові оклади (тарифні ставки) узагалі не були підвищені з 1 грудня 2015 року згідно з постановою КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013, а працівникам 4-го тарифного розряду вони були підвищені всього на 11 грн., то з 1 травня 2016 року працівникам 1 — 4-го тарифних розрядів за ЄТС оклади підвищено на 10 % порівняно з розміром їх окладів станом на 01.09.2015 р., що були їм установлені згідно з постановою КМУ від 16.09.2015 р. № 731.

Важливий і звичний останнім часом нюанс: таке підвищення окладів здійснюється в межах витрат на оплату праці. Тобто чекати з бюджету додаткового фінансування зарплатних витрат не варто. Усі витрати з виплати зарплати у збільшеному розмірі доведеться проводити з наявних грошових коштів, передбачених у кошторисі на оплату праці, а також з економії фонду оплати праці.

Крім цього, пп. 2 і 3 постанови № 288 для працівників деяких бюджетних організацій на 10 % збільшено посадові оклади, установлені у штатному розписі на рівні мінімальної заробітної плати.

Наведемо в таблиці, кому з 1 травня 2016 року треба підвищити посадовий оклад на рівні «мінімалки» на 10 %.

№ з/п

Найменування бюджетної установи (держоргану)

Нормативний документ, яким визначено посадові оклади

Підстава збільшення посадового окладу, установленого на рівні мінімальної заробітної плати

Працівники, посадові оклади яких змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (вказані в абз. 1 п. 1 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939)

1

Бюджетні науково-дослідні установи і організації та інші наукові установи Національної академії наук

Постанова КМУ від 31.01.2001 р. № 74

П. 2 постанови № 288

2

Президія Національної академії наук і її апарат

Постанова КМУ від 08.05.2001 р. № 488

3

Національна комісія з радіаційного захисту населення

Постанова КМУ від 21.08.2001 р. № 1096

4

Апарат президій галузевих академій наук

Постанова КМУ від 19.12.2001 р. № 1708

5

Дніпровсько-Тетеревське державне лісомисливське господарство

Постанова КМУ від 16.03.2006 р. № 341

П. 2 постанови № 288

6

Центри з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»

Постанова КМУ від 25.07.2007 р. № 955

7

Державне підприємство «Культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал»

Постанова КМУ від 25.06.2008 р. № 569

8

Допоміжна служба Ради міністрів АР Крим

Постанова КМУ від 02.04.2009 р. № 290

Працівники, посадові оклади яких були підвищені 1 грудня 2015 року (вказані у п.п. 2 п. 1 постанови КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013)

9

Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви

Постанова КМУ від 11.09.2007 р. № 1123

П. 3 постанови № 288

10

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональні відділення

Постанова КМУ від 10.09.2008 р. № 800

11

Національна школа суддів України

Постанова КМУ від 28.03.2011 р. № 329

12

Координаційний центр з надання правової допомоги та його територіальні відділення

Постанова КМУ від 20.06.2012 р. № 552

13

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» (працівники, які не є державними службовцями та журналістами)

Додаток 2 до постанови КМУ від 03.07.2006 р. № 904

Зверніть увагу! 10-відсотковому збільшенню підлягають «штатні» посадові оклади на рівні мінімальної зарплати станом на 30 квітня 2016 року (1378 грн. + 1378 грн. х 10 % = 1516 грн.).

Підсумуємо: з 1 травня 2016 року постановою № 288 підвищено посадові оклади (тарифні ставки) для працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на підставі ЄТС, а також інших працівників деяких установ бюджетної сфери. Тому керівникам установ, закладів та організацій необхідно забезпечити встановлення нових розмірів посадових окладів з 1 травня 2016 року у штатному розписі.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі