Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

В обраному У обране
Друк
Оплата праці Квітень, 2016/№ 8
Постанова від 06.04.2016 р. № 288

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1516 гривень;

2 тарифного розряду — 1521 гривня;

3 тарифного розряду — 1532 гривні;

4 тарифного розряду — 1543 гривні;

5 тарифного розряду — 1612 гривень;

6 тарифного розряду — 1718 гривень;

7 тарифного розряду — 1825 гривень;

8 тарифного розряду — 1943 гривні;

9 тарифного розряду — 2050 гривень;

10 тарифного розряду — 2157 гривень;

11 тарифного розряду — 2334 гривні;

12 тарифного розряду — 2512 гривень;

13 тарифного розряду — 2690 гривень;

14 тарифного розряду — 2868 гривень;

15 тарифного розряду — 3057 гривень;

16 тарифного розряду — 3306 гривень;

17 тарифного розряду — 3555 гривень;

18 тарифного розряду — 3804 гривні;

19 тарифного розряду — 4053 гривні;

20 тарифного розряду — 4313 гривень;

21 тарифного розряду — 4562 гривні;

22 тарифного розряду — 4811 гривень;

23 тарифного розряду — 5060 гривень;

24 тарифного розряду — 5167 гривень;

25 тарифного розряду — 5344 гривні;

2) підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, що передбачено підпунктом 1 цього пункту, здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а працівників 1 — 3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників — у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 1 травня 2016 р. у штатному розписі розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 288

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436) після цифр і слова «1113 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 1 травня 2016 р. — 1185 гривень».

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94; 2013 р., № 26, ст. 858) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на 10 відсотків.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645) доповнити підпунктом 21 такого змісту:

«21) з 1 травня 2016 р. посадові оклади працівників, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України, передбаченими підпунктом 2 цієї постанови, які установлені на рівні розміру мінімальної заробітної плати станом на 30 квітня 2016 р., підвищуються на 10 відсотків;».

Коментар фахівця

Першотравневе підвищення окладів: весняний подарунок бюджетникам від Уряду

6 квітня 2016 року КМУ прийняв постанову «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ» № 288 (далі — постанова № 288) (див. с. 4 цього номера). Згідно з нею з 1 травня 2016 року будуть збільшені посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Також постановою, що коментується, затверджено новий розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС («базовий» тарифний розряд х на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС).

Важливо! З 01.05.2016 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1185 грн.

Нагадаємо, що до цього (з 01.12.2015 р. і до 01.05.2016 р.) розмір базового посадового окладу становив 1113 грн. Виходить, що цей показник збільшився на 72 грн., або майже на 6,5 %.

Оскільки від розміру «базового» посадового окладу залежать розміри посадових окладів інших тарифних розрядів за ЄТС, розмір таких окладів треба визначити. Проте самостійно виводити розміри посадових окладів працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС не доведеться — усі суми представлено в постанові, що коментується.

Як бачимо, із загальної розрахункової схеми визначення вибиваються посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 1 — 4-го тарифних розрядів. Річ у тім, що якщо розраховувати їх за загальною схемою, то в результаті отримуємо розміри посадових окладів (тарифних ставок), які менше мінімальної зарплати. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР заборонено встановлювати посадові оклади (тарифні ставки) менше мінімальної зарплати. Оскільки працівникам 1 — 3-го тарифних розрядів посадові оклади (тарифні ставки) узагалі не були підвищені з 1 грудня 2015 року згідно з постановою КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013, а працівникам 4-го тарифного розряду вони були підвищені всього на 11 грн., то з 1 травня 2016 року працівникам 1 — 4-го тарифних розрядів за ЄТС оклади підвищено на 10 % порівняно з розміром їх окладів станом на 01.09.2015 р., що були їм установлені згідно з постановою КМУ від 16.09.2015 р. № 731.

Важливий і звичний останнім часом нюанс: таке підвищення окладів здійснюється в межах витрат на оплату праці. Тобто чекати з бюджету додаткового фінансування зарплатних витрат не варто. Усі витрати з виплати зарплати у збільшеному розмірі доведеться проводити з наявних грошових коштів, передбачених у кошторисі на оплату праці, а також з економії фонду оплати праці.

Крім цього, пп. 2 і 3 постанови № 288 для працівників деяких бюджетних організацій на 10 % збільшено посадові оклади, установлені у штатному розписі на рівні мінімальної заробітної плати.

Наведемо в таблиці, кому з 1 травня 2016 року треба підвищити посадовий оклад на рівні «мінімалки» на 10 %.

№ з/п

Найменування бюджетної установи (держоргану)

Нормативний документ, яким визначено посадові оклади

Підстава збільшення посадового окладу, установленого на рівні мінімальної заробітної плати

Працівники, посадові оклади яких змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (вказані в абз. 1 п. 1 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939)

1

Бюджетні науково-дослідні установи і організації та інші наукові установи Національної академії наук

Постанова КМУ від 31.01.2001 р. № 74

П. 2 постанови № 288

2

Президія Національної академії наук і її апарат

Постанова КМУ від 08.05.2001 р. № 488

3

Національна комісія з радіаційного захисту населення

Постанова КМУ від 21.08.2001 р. № 1096

4

Апарат президій галузевих академій наук

Постанова КМУ від 19.12.2001 р. № 1708

5

Дніпровсько-Тетеревське державне лісомисливське господарство

Постанова КМУ від 16.03.2006 р. № 341

П. 2 постанови № 288

6

Центри з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»

Постанова КМУ від 25.07.2007 р. № 955

7

Державне підприємство «Культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал»

Постанова КМУ від 25.06.2008 р. № 569

8

Допоміжна служба Ради міністрів АР Крим

Постанова КМУ від 02.04.2009 р. № 290

Працівники, посадові оклади яких були підвищені 1 грудня 2015 року (вказані у п.п. 2 п. 1 постанови КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013)

9

Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви

Постанова КМУ від 11.09.2007 р. № 1123

П. 3 постанови № 288

10

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональні відділення

Постанова КМУ від 10.09.2008 р. № 800

11

Національна школа суддів України

Постанова КМУ від 28.03.2011 р. № 329

12

Координаційний центр з надання правової допомоги та його територіальні відділення

Постанова КМУ від 20.06.2012 р. № 552

13

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» (працівники, які не є державними службовцями та журналістами)

Додаток 2 до постанови КМУ від 03.07.2006 р. № 904

Зверніть увагу! 10-відсотковому збільшенню підлягають «штатні» посадові оклади на рівні мінімальної зарплати станом на 30 квітня 2016 року (1378 грн. + 1378 грн. х 10 % = 1516 грн.).

Підсумуємо: з 1 травня 2016 року постановою № 288 підвищено посадові оклади (тарифні ставки) для працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на підставі ЄТС, а також інших працівників деяких установ бюджетної сфери. Тому керівникам установ, закладів та організацій необхідно забезпечити встановлення нових розмірів посадових окладів з 1 травня 2016 року у штатному розписі.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити