Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

В обраному У обране
Друк
Кабінет Міністрів України
Оплата праці Квітень, 2016/№ 8
Постанова від 06.04.2016 р. № 289

Відповідно до пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 289

Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

2. Керівники державної служби в державному органі у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.

3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

1) за інтенсивність праці;

2) за виконання особливо важливої роботи.

4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

7. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, іншим керівникам державних органів та їх заступникам, які є державними службовцями, надбавки можуть встановлюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

Коментар редакції

Оплачуємо працю держслужбовців з 1 травня 2016 року

Старт для застосування Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) — 01.05.2016 р. Безперечно, нова нормативна база у сфері держслужби підкинула чимало новацій. Одне з ключових запитань у цьому потоці нормативки: як оплатити працю держслужбовців з 01.05.2016 р.?

Основоположні оплатні норми для держслужбовців представлено у ст. 50 — 52 Закону № 889, а ось конкретні цифри та підходи для 2016 року містяться в постанові КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292, див. с. 7 цього номера). Крім того, слід ураховувати норми Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289 (далі — Положення № 289, див. с. 12 цього номера). Структуру зарплати держслужбовців, яка буде введена в дію з 01.05.2016 р., ми навели в таблиці.

Проте перш ніж ви з нею ознайомитеся, зауважте для себе такий факт: з 01.05.2016 р. на держслужбовців не поширюється дія постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Назва виплати

Умови виплати, її розмір

Підстави

Посадовий оклад

Розміри посадових окладів держслужбовців для 2016 року наведені в додатку 1 до постанови № 292. У цьому додатку посади держслужби поділені на 9 груп з оплати праці. При цьому в додатку 3 до постанови № 292 міститься перелік посад держслужби, віднесених до конкретної групи з оплати праці. Одночасно розміри посадових окладів, наведені в додатку 1 до постанови № 292, коливаються залежно від юрисдикції держоргану*

Додатки 1 і 3 до постанови № 292, ст. 51 Закону № 889

* Нормою ч. 3 ст. 51 Закону № 889 висунуто вимоги щодо розміру посадового окладу для держслужбовців вищої та нижчої ланки. Розпочнемо з нижньої планки: мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного

значення, не може бути менше 2 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом. Проте така норма повною мірою запрацює лише з 01.01.2019 р. Для 2016 року мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держоргані зазначеної юрисдикції встановлений у фіксованому розмірі (1723 грн.), без прив’язки до наведеного припису. Стосовно розміру посадового окладу вищої ланки держслужбовців гарантовано таке: мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше 7 мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Якщо виходити з посадового окладу групи 9 зазначеної юрисдикції в розмірі 1723 грн., то для 2016 року посадовий оклад наведеної групи 1 у розмірі 12061 грн. встановлений з урахуванням озвученої вимоги (1723 грн. х 7 = 12061 грн.).

НАДБАВКИ

Надбавка за вислугу років

Розмір надбавки за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % посадового окладу*

Ч. 1 ст. 52 Закону № 889

* Детальніше про розмір такої надбавки читайте в консультації фахівця Мінсоцполітики на с. 27 цього номера.

Надбавка за ранг

Розмір цієї надбавки залежить від рівня рангу, встановлюється у фіксованому розмірі* і у 2016 році дорівнює:

Ранг

Розмір

Ранг

Розмір

Ранг

Розмір

1

1000 грн.

4

700 грн.

7

400 грн.

2

900 грн.

5

600 грн.

8

300 грн.

3

800 грн.

6

500 грн.

9

200 грн.

Ч. 2 ст. 52 Закону № 889, додаток 2 до постанови № 292

* Розмір надбавки за ранг визначає КМУ при затвердженні схеми посадових окладів на посадах держслужби ( ч. 2 ст. 52 Закону № 889).

Додаткові стимулюючі виплати*

До них належать: надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи. Ці надбавки встановлюються у відсотках до посадового окладу**. Рішення про виплату надбавок приймає керівник держслужби в держоргані. За рішенням КМУ надбавки встановлюються: державному секретарю КМУ, державним секретарям міністерств, іншим керівникам держорганів і їх заступникам, які є держслужбовцями

Положення № 289, п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889

* Такі виплати, передбачені Положенням № 289, встановлені на виконання п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889. Зверніть увагу: згідно з наведеним пунктом додаткові стимулюючі виплати запроваджено строком на два роки з дня набрання чинності Законом № 889. Отже, Положення № 289 допустимо застосовувати до 01.05.2018 р.

** Конкретний процентний розмір надбавок не зазначений у Положенні № 289. Отже, в держоргані їх відсотковий розмір установлюють самостійно. Однак пам’ятайте: додаткові стимулюючі виплати здійснюють у межах економії фонду оплати праці.

ПРЕМІЮВАННЯ

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Конкретні умови щодо виплати премії прописують у Положенні про преміювання у відповідному держоргані*, затвердженому керівником держслужби та погодженому з профспілкою. Рішення про виплату премії приймає: — для держслужбовців, які обіймають посади держслужби категорії «А», суб’єкт призначення; — для держслужбовців, які обіймають посади категорій «Б» і «В», — керівник держслужби. Увага! Норми Закону № 889 припускають обмеження за максимальним сукупним розміром місячної та квартальної премій, що виплачуються держслужбовцю за рік, і обмеження за розміром фонду преміювання держоргану. Однак такі обмеження почнуть діяти з 01.01.2019 р. Та це не означає, що в поточному році премії виплачуватимуться держслужбовцям у необмеженому розмірі. Вони повинні виплачуватися в межах фонду оплати праці

Ч. 3 ст. 50 Закону № 889, чч. 5 — 7 ст. 52 Закону № 889

Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи держоргану

* Положення про преміювання в держоргані розробляють на підставі Типового положення про преміювання, яке затверджує Мінсоцполітики за погодженням з Нацагентством з питань держслужби. Поки що таке Типове положення не затверджене.

ДОПОМОГА

Грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки

Виплачують обов’язково при наданні щорічної основної відпустки. Таку допомогу надають у розмірі середньомісячної заробітної плати

Ст. 57 Закону № 889

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Порядок надання та розмір такої допомоги визначає Уряд*

Ч. 2 ст. 54 Закону № 889

* На момент підготовки матеріалу в номер нормативний документ із цього приводу не прийнято.

ІНШІ ВИПЛАТИ

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця

Виплату здійснюють у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця. Виплату встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця

Ч. 3 ст. 52 Закону № 889

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою

Виплату здійснюють держслужбовцям, між якими розподілені обов’язки за вакантною посадою держслужби, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок коштів економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. Виплату встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця

Ч. 4 ст. 52 Закону № 889

ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ З РОЗМІРУ ЗАРПЛАТИ

Положення про розмір зарплати держслужбовця в перехідний період

Керівники держслужби мають право в разі зменшення у зв’язку із встановленням нових умов оплати праці розміру зарплати (без премії) в окремих держслужбовців на час роботи на займаній посаді виплачувати у межах видатків, передбачених на оплату праці, різницю між зарплатою, визначеною згідно з попередніми умовами оплати праці (без премії), і розміром зарплати, встановленої згідно з новими умовами оплати праці*

П. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889

* Підкреслимо: таке положення може бути реалізоване тільки за наявності коштів фонду оплати праці. Ще бентежить той факт, що наведена гарантія прописана в Прикінцевих та перехідних положеннях Закону № 889 і таким чином припускає граничний строк її виконання. Проте граничні строки застосування п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 не застережені.

Як бачимо, реформа у сфері держслужби торкнулася механізму оплати праці держслужбовців, що запрацює з 01.05.2016 р. У коментарі ми ознайомилися з оплатними моментами, уготованими держслужбовцям саме у 2016 році. «Закадрових» питань залишилося чимало. Тому до нової нормативної бази з оплати праці для держслужбовців ми ще повернемося, але вже при вивченні офіційних роз’яснень і вирішенні індивідуальних ситуацій.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити