Теми статей
Обрати теми

ПСП-2016: розмір і документи, необхідні для її застосування

З кожної заробленої гривні фізична особа має сплатити податок. Тобто отриманий дохід підлягає оподаткуванню. Ця аксіома стосується і зарплати. Так, у разі нарахування (виплати) зарплати працівникам роботодавець (він же податковий агент) зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із суми зарплати.

Увага! З 1 січня 2016 року встановлено єдину ставку ПДФО — 18 % від бази оподаткування*.

* Відповідно до п. 164.7 ПКУ база оподаткування ПДФО визначається як нарахована зарплата, зменшена на суму ЄСВ та ПСП (за наявності права на неї). З 01.01.2016 р. ставку ЄСВ у частині утримань відмінили, а отже, базу оподаткування визначають як різницю між нарахованою зарплатою та ПСП (при її наявності). Тобто при утриманні ПДФО зарплату не зменшують на ЄСВ, оскільки такого виду утримань просто немає.

Але в деяких випадках працівнику належить пільга при утриманні ПДФО: платник податків має право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, одержаного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (ПСП) ( п. 169.1 ПКУ).

Який розмір ПСП? Перш за все він залежить від прожиткового мінімуму працездатної особи (ПМПО), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. Причому в п.п. 169.1.1 ПКУ закріпили, що розмір звичайної ПСП дорівнює 50 % розміру ПМПО (з розрахунку на місяць). Таким чином, у 2016 році розмір звичайної ПСП становить 689,00 грн.

ПМПО також впливає і на розмір граничного доходу, який дає право на застосування ПСП, що визначається як ПМПО на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн. ( абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ). Тобто скористатися ПСП може працівник тільки за одним місцем роботи і якщо розмір його зарплати не перевищує у 2016 році 1930,00 грн. Виняток з цього правила передбачено ПКУ для працівників, які мають право на ПСП «на дітей». Так, граничний дохід, що дає право на застосування ПСП «на дітей» одному з батьків згідно з п.п. 169.1.2 і пп. «а» та «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, у 2016 році — 1930,00 грн. х кількість дітей.

Якщо працівник має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, до його зарплати застосовується одна ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір. Виняток: особи, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів). Таким батькам ПСП підсумовують: на дитину-інваліда (дітей-інвалідів) надають «підвищені» ПСП, на решту дітей — «звичайну» ПСП.

Далі в таблиці наведемо узагальнюючу інформацію про:

— розмір ПСП у 2016 році залежно від категорії платника податків;

— документи, які повинен надати працівник, щоб скористатися своїм правом на ПСП.

Категорії платників податку

(норма ПКУ)

Розмір

ПСП, грн.

Ознака пільги у формі

№ 1ДФ

Документи, які необхідно подати платнику податку

1

2

3

4

Звичайна ПСП

1. Будь-який платник податку, який одержує дохід у вигляді

заробітної плати ( п.п. 169.1.1 ПКУ)

689,00

«01»

Заява про застосування ПСП1

Звичайна ПСП «на дітей»

2. Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років, — з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ)*

689,00 х кількість дітей

«04»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття до України.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник)

* Даними ПСП можуть скористатися обоє з батьків дитини. Але тільки одному з них граничний дохід визначається кратно кількості дітей ( абз. 2 п.п. 169.4.1 ПКУ). ПСП за двома підставами може бути надана, тільки якщо особа утримує двох або більше дітей віком до 18 років, одна з яких — інвалід ( п.п. 169.3.1 ПКУ). Позицію ДПСУ щодо застосування ПСП «на дітей» за двома підставами викладено

в листі від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215 (див. «ОП», 2011, № 7, с. 25).

Зверніть увагу! Право на ПСП на цій підставі мають усі особи незалежно від того, перебувають вони у шлюбі чи ні. Водночас тому з батьків, хто проживає окремо від дітей, для набуття права на ПСП потрібно надати докази, що він утримує дітей (підкатегорія 103.08.01 «ЗІР»). Такими документами можуть бути: довідка органу піклування, рішення суду або нотаріально засвідчений договір між колишнім чоловіком і дружиною про здійснення батьківських прав і виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

ПСП за цією підставою надається до кінця року, в якому дитині виповнюється 18 років (у разі смерті — до кінця року, в якому дитина померла). Крім цього, право на застосування ПСП «на дітей» платник податків втрачає у випадку: позбавлення його батьківських прав; відмови від дитини; передачі дитини на державне утримання, у тому числі до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківських прав; якщо дитина стає курсантом на умовах повного утримання. ПСП не застосовують починаючи з місяця, в якому відбулася одна з перелічених подій.

Підвищена ПСП «на дітей»

3. Одинока мати (батько)*, вдова (вдівець) або опікун, піклувальник — з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років ( п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50 х кількість дітей

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття до України.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник).

4. Копія свідоцтва про одруження і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звернеться вдова або вдівець).

5. Копія паспорта

* Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування цієї ПСП, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону ( п. 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227 (далі — Порядок № 1227).

4. Особа, яка утримує дитину-інваліда*, — з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років ( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50 х кількість дітей

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття до України.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник).

4. Копія пенсійного посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи (МСЕК) для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років**.

5. Копія медичного висновку, виданого закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звернеться платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

* Право на застосування цієї ПСП мають обоє з батьків. Але тільки одному з них граничний дохід визначається кратно кількості дітей ( абз. 2 п.п. 169.4.1 ПКУ). Зверніть увагу! Якщо у працівника двоє і більше дітей, одна з яких є інвалідом, то надається дві ПСП: на дитину-інваліда в підвищеному розмірі (1033,50 грн.), а на решту дітей — у розмірі, установленому п.п. 169.1.2 ПКУ (689,00 грн.). Наприклад, працівниця має трьох дітей віком до 18 років. Одна дитина — інвалід. Сума ПСП у 2016 році становитиме: 689,00 х 2 + 1033,50 = 2411,50 (грн.).

** Тут слід урахувати таку особливість. Як роз’яснював фахівець ДФСУ (див. «ОП», 2015, № 17, с. 21), за встановленими правилами діти-інваліди направляються у МСЕК не пізніше одного місяця до виповнення 18 років ( п. 14 Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482). Відповідно, один з батьків не може надати довідку МСЕК на дитину-інваліда, якій ще немає 18 років. У цьому випадку, щоб підтвердити статус дитини-інваліда до 18 років, працівник повинен надати копію медичного висновку, виданого установами МОЗ. Крім того, «інвалідний» статус дитини можна підтвердити копією пенсійного посвідчення або посвідченням отримувача соцдопомоги, яка виплачується замість пенсії, що містить запис про інвалідність дитини.

Підвищена ПСП

5. Особа, що належить до 1-ї або 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення (дублікат посвідчення) установленого зразка:

— громадянина (громадянки), який постраждав(ла) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого(ї) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

 

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б.

3. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

6. Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

( п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

1033,50

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Довідка з навчального закладу про те, що заявник там навчається і за умовами здобування освіти не отримує стипендію з бюджету

* ПСП не застосовується до зарплати працівника, якщо він одночасно одержує доходи у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців з бюджету ( п.п. 169.2.3 ПКУ).

На сьогодні Порядок № 1227 не містить документи, що подаються зазначеними особами для застосування щодо їх доходів ПСП. Проте щоб скористатися пільгою за цією підставою та з урахуванням п.п. 169.2.3 ПКУ, таким особам необхідно надати роботодавцю довідку з навчального закладу про те, що заявник там навчається і не отримує такі виплати з бюджету.

7. Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

8. Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, який піддавався переслідуванню за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів

( п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія акта Президента України про призначення такої стипендії

9. Учасник бойових дій* на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII, крім осіб, визначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50

«02»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

* На жаль, учасники бойових дій у зоні АТО не можуть скористатися підвищеною ПСП. Річ у тім, що ПКУ окремо не виділяє їх у колі осіб, що мають право на підвищену ПСП. Детальніше — на с. 7 цього номера.

Максимальна ПСП

10. Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави або ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

( п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1378,00

«03»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія орденської книжки Героя України, або Героя Радянського Союзу, або Героя Соціалістичної Праці, або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують надання звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями «За відвагу»

11. Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка в той час працювала в тилу, інваліди I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1378,00

«03»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи.

3. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

12. Колишній полонений концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою

( п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1378,00

«03»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

13. Особа, яка була примусово вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

( п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1218,00

«03»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт примусового вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

14. Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період

з 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

( п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1378,00

«03»

1. Заява про застосування ПСП1.

2. Документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

1 Нову форму заяви фіскали не затвердили. Тому до її встановлення для забезпечення реалізації платниками податків у 2016 році права на ПСП може подаватися заява в довільній формі. При цьому як зразок при оформленні такого документа може використовуватися форма заяви, установлена наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461, але з посиланням на норми ПКУ.

Державним службовцям ПСП може надаватися без подання заяви, але з поданням підтвердних документів (за необхідності) для визначення розміру ПСП ( п.п. 169.2.3 ПКУ).

Теги ПСП
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі