Допомога від ФСС з ТВП: заповнюємо заяву-розрахунок правильно

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)
Оплата праці Липень, 2016/№ 14
Уже понад п’ять років виплата допомоги від ФСС з ТВП працівникам проводиться шляхом безпосереднього фінансування роботодавців застрахованих осіб. Необхідну суму допомог роботодавець отримує на спецрахунок після надання ФСС з ТВП спеціальної заяви-розрахунку. Незважаючи на те, що така схема отримання соцстрахівських допомог існує давно, запитання до заповнення заяви-розрахунку все ж є. Тому в сьогоднішній статті ми нагадаємо як сам порядок складання заяви-розрахунку, так і зупинимося на окремих практичних нюансах його заповнення.

Отже, спершу нагадаємо, які види допомог роботодавець отримує за рахунок коштів ФСС з ТВП для застрахованих осіб.

На сьогодні ФСС з ТВП фінансує три види допомоги:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи по догляду за хворою дитиною);

— допомога по вагітності та пологах;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

Для того, щоб ФСС з ТВП профінансував зазначені види допомог, на підставі відповідних документів має бути прийнято рішення про призначення комісією з соціального страхування. Рішення оформляється протоколом, на підставі якого бухгалтер розрахує суму допомоги.

Потім бухгалтер повинен скласти заяву-розрахунок для подання її до ФСС з ТВП. Саме цей документ згідно з п. 2 Порядку № 26 є підставою для отримання страхувальниками фінансування від ФСС з ТВП.

У Порядку № 26 не описано детально особливості заповнення заяви-розрахунку, та все-таки скласти її нескладно. Проте, як показує практика, в окремих випадках є свої нюанси заповнення заяви-розрахунку, які в Порядку № 26 не розкриті.

Отже, розглянемо усе по-черзі.

У кожному рядку тільки... потрібна інформація

Формально складання заяви-розрахунку можна розбити на:

— складання текстової частини;

— складання лицьового боку заяви-розрахунку;

— складання зворотного боку заяви-розрахунку.

Розглянемо, як заповнюються ці частини. Для зручності свої пояснення наведемо в таблицях.

Заповнюємо текстову частину заяви-розрахунку

Реквізит

Порядок заповнення

Назва робочого органу Фонду

Зазначається найменування робочого органу ФСС з ТВП за місцем узяття на облік страхувальника-роботодавця

Прізвище, ім‘я, по батькові

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові директора ФСС з ТВП за місцем узяття на облік страхувальника-роботодавця

Найменування страхувальника

Для юридичних осіб зазначається коротке найменування страхувальника відповідно до реєстраційних документів. Для ФОП — прізвище, ім’я та по батькові

Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Для юридичних осіб та ФОП зазначається адреса відповідно до реєстраційних документів

Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011 р.)

Для страхувальників, зареєстрованих у ФСС з ТВП до 01.01.2011 р., — реєстраційний номер, зазначений у повідомленні про взяття на облік

Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.)

Для страхувальників, що стали на облік після 01.01.2011 р., — реєстраційний номер, зазначений у повідомленні про взяття на облік платника єдиного внеску, отриманому від Пенсійного фонду (додаток 1 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 27.09.2010 р. № 21-6)

Код за ЄДРПОУ

Для юридичних осіб — код ЄДРПОУ. Для ФОП — ідентифікаційний код (реєстраційний номер картки платника податків) або серія і номер паспорта для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера картки платника податків через релігійні переконання, про що є відповідна відмітка в паспорті

Телефон

Як правило, зазначається робочий номер телефону особи, яка склала заяву-розрахунок

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

Номер поточного рахунку у банку, спеціально відкритого для отримання коштів від ФСС з ТВП (далі — спецрахунок). Тут же зазначають скорочену назву банку, в якому цей рахунок відкрито

МФО

Зазначається МФО банку, в якому відкрито спецрахунок

Заповнюємо лицьовий бік заяви-розрахунку

Види матеріального забезпечення

Кількість днів

Сума (у грн. з коп.)

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівників, що підлягає оплаті за рахунок коштів ФСС з ТВП з шостого дня тимчасової непрацездатності для загальних випадків;

кількість календарних днів тимчасової непрацездатності за листками непрацездатності, виданими чорнобильцю категорії 1 на період лікування в санаторії (оплачується з першого дня за рахунок коштів ФСС з ТВП (див. «ОП», 2016, № 11, с. 21))

Сума допомоги, яку повинен профінансувати ФСС з ТВП з шостого дня тимчасової непрацездатності (без зменшення на суму ПДФО і ВЗ) для загальних випадків, з першого дня для фінансування листків непрацездатності, виданих на час санаторно-курортного лікування чорнобильцю категорії 1

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності за листками непрацездатності, виданими для догляду за хворою дитиною, за хворим членом сім’ї

Загальна сума допомоги, нарахованої на підставі листків непрацездатності, яку має профінансувати ФСС з ТВП з першого дня тимчасової непрацездатності (без зменшення на суму ПДФО і ВЗ)

По вагітності та пологах

Відображається кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а також кількість днів продовження такої відпустки в особливих випадках

Зазначається сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що підлягає фінансуванню з ФСС з ТВП, а також суми такої допомоги у разі продовження відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в особливих випадках

На поховання (кількість виплат)

Зазначаємо кількість випадків призначення допомоги на поховання (кількість виплат)

Сума допомоги на поховання підлягає фінансуванню з ФСС з ТВП. Нині сума допомоги на поховання становить 2200 грн. (п. 1 постанови № 55)

Разом

Х

Загальна сума витрат ФСС з ТВП на фінансування виплати допомог, яка після розгляду заяви-розрахунку має надійти на спецрахунок страхувальника. Показник рядка розраховується як сума показників у графі «Сума (у грн. з коп.)» рядків 1 — 4

Заповнюємо зворотний бік заяви-розрахунку

Реквізит

Порядок заповнення

П. І. Б. (гр. 2)

Зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи відповідно до 1-ї сторінки її паспорта.

Для застрахованих осіб — іноземців — згідно із завіреним у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа.

У разі призначення допомоги на поховання:

застрахованої особи (працівника) — зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи — працівника, незалежно від того, хто отримує допомогу;

родича (надається застрахованій особі — працівнику) — зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи — працівника

№ страхового свідоцтва (гр. 3)

Зазначаємо номер страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — страхове свідоцтво) працівника.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається номер страхового свідоцтва застрахованої особи — працівника, незалежно від того, хто отримує допомогу.

За відсутності у застрахованої особи страхового свідоцтва допускається заповнення ідентифікаційного номера фізичної особи. Зауважимо, що згідно з п. 7 Порядку видачі посвідчення про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2000 р. № 1306, номер страхового свідоцтва також має збігатися з ідентифікаційним номером фізичної особи.

Застраховані особи, які через релігійні переконання відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку в паспорті, зазначають паспортні дані у форматі БКNNXXXXXX, де «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві літери серії паспорта; «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

Особи, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають ідентифікаційного номера, зазначають серію та номер документа, що посвідчує особу.

! Відсутність страхового свідоцтва не позбавляє працівника права на отримання допомоги за рахунок коштів ФСС з ТВП. Не заперечують проти виплати допомог працівникам, які не мають страхового свідоцтва, і фахівці ФСС з ТВП (лист ФСС з ТВП від 01.03.2011 р. № 01-16-345)

№ листка непрацездатності

(гр. 4)

Зазначається серія та номер листка непрацездатності. Цей реквізит розташований у правому верхньому кутку бланка.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається серія та номер свідоцтва про смерть. Реквізит розташований у нижній частині бланка

Причина непрацездатності: захворювання загальне — 1; наслідок аварії на ЧАЕС — 3; невиробничі травми — 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6; санаторно-курортне лікування — 7; вагітність та пологи — 8; ортопедичне протезування — 9; догляд — 10 (гр. 5)

Проставляється цифра 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, що відповідає коду причини тимчасової непрацездатності працівника, зазначена у відповідному полі листка непрацездатності.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається прописом слово «поховання».

! У цій графі не можуть стояти цифри 2 і 4, оскільки листки непрацездатності, видані у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Період непрацездатності

(гр. 6)

Відображається загальна тривалість періоду тимчасової непрацездатності у форматі «ДД.ММ.РР — ДД.ММ.РР» у тому числі дні, що припадають на перші п’ять днів хвороби та оплачувані коштом підприємства. Період зазначено у розділі «Звільнення від роботи» листка непрацездатності.

У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі нічого не зазначається або ставиться «—»

Кількість днів, що підлягають оплаті, разом (гр. 7)

Відображається загальна кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті: за рахунок коштів ФСС з ТВП та за рахунок коштів підприємства.

У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі зазначається «1» або ставиться «—»

Кількість днів, що підлягають оплаті, у тому числі за рахунок коштів Фонду (гр. 8)

Відображається кількість днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті тільки за рахунок коштів ФСС з ТВП (у тому числі з графи 7):

— для тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, — календарні дні, що припадають на період хвороби, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності та за увесь наступний період до моменту відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності;

— для тимчасової непрацездатності з інших причин — календарні дні, що припадають на період хвороби з першого дня тимчасової непрацездатності;

— для відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — календарні дні, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі зазначається «1» або ставиться «—»

Сума, разом (гр. 9)

Відображається загальна сума нарахованих працівнику лікарняних за рахунок роботодавця і в частині допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП, допомоги по вагітності та пологах та сума призначеної допомоги на поховання

Сума, у тому числі за рахунок коштів Фонду (гр. 10)

Зазначається сума нарахованих допомог тільки за рахунок коштів ФСС з ТВП. Дані графи 10 мають збігатися з сумою, зазначеною в колонці «Сума» лицьового боку заяви-розрахунку

Заява-розрахунок складається у двох примірниках, підписується головним бухгалтером, директором, завіряється печаткою (п. 6 Порядку № 26). Один примірник разом з платіжкою про сплату ЄСВ роботодавець подає до органу ФСС з ТВП за місцем реєстрації.

Деякі органи ФСС з ТВП для прискорення процесу перевірки та набору інформації за заявками просять подати заяву-розрахунок ще і в електронному вигляді, набрану в Word або Excel. Другий примірник заяви-розрахунку разом з документами, на підставі яких призначено допомогу, зберігається у страхувальника.

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи ФСС з ТВП перевіряють правильність заповнення її реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також дані про сплату ЄСВ (п. 7 Порядку № 26). Після цього приймається рішення про можливість фінансуванні матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП.

Строки подання заяви-розрахунку

На сьогодні законодавчо не встановлено строки та періодичність подання заяви-розрахунку в органи ФСС з ТВП. Заява-розрахунок подається у міру опрацювання роботодавцем документів, наданих працівниками, — такі рекомендації дає ФСС з ТВП у листі від 18.02.2011 р. № 1742/0/14-11/18.

Це означає, що в інтересах своїх співробітників роботодавець може подавати заяву-розрахунок у ФСС з ТВП щоразу після прийняття рішення про призначення допомоги комісією з соціального страхування на підприємстві. Остання, у свою чергу, повинна дотримуватися своїх строків для призначення допомог (див. таблицю нижче), встановлених ст. 32 Закону № 1105, а також здійснювати контроль за своєчасним направленням заяв-розрахунків до органів ФСС з ТВП (п.п. 3.1.2 Положення № 25). Чим швидше і частіше роботодавець подає заяву-розрахунок до ФСС з ТВП, тим швидше працівники зможуть отримати належну їм суму.

Протягом 10 робочих днів після надходження від роботодавця заяви-розрахунку ФСС з ТВП згідно з реквізитами, зазначеними в заяві-розрахунку, здійснює фінансування страхувальників на окремий спеціально відкритий поточний рахунок (далі — спецрахунок) (п. 8 Порядку № 26 та п. 1 ст. 34 Закону № 1105). На обов’язкове відкриття спецрахунку вказує п. 2 ст. 34 Закону № 1105. Цим же пунктом обумовлено, що страхові кошти, зараховані на окремий спецрахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Обов’язок контролювати виконання цієї норми роботодавцями сьогодні лежить на банках та банківських працівниках, які обслуговують цей рахунок.

Після надходження страхових коштів на спецрахунок роботодавець видає належні суми працівникам підприємства з дотриманням установлених для цього строків.

Вид допомоги

Строки призначення допомоги

Строки виплати допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, для догляду за хворою дитиною, за хворим членом сім’ї

Протягом 10 днів після отримання лікарняного листка встановленого зразка (п. 1 ст. 32 Закону № 1105)

У найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 2 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога по вагітності та пологах

Допомога на поховання

Не пізніше наступного дня після дня звернення за допомогою (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФСС з ТВП на спецрахунок (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Як бачимо, строки для виплати допомоги, встановлені Законом № 1105, роботодавець зможе дотримати тільки у разі виплати допомоги на поховання. Дотримати законодавчо встановлений строк для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах у роботодавця на практиці у більшості випадків не вийде. Усе тому, що дуже часто допомога комісією з соціального страхування призначається буквально за кілька днів до настання найближчого строку виплати. У результаті часу для отримання від ФСС з ТВП та виплати допомоги у роботодавця не залишається. У той же час п. 9 Порядку № 26 визначено: «виплата матеріального забезпечення здійснюється після отримання коштів від ФСС з ТВП». Тому допомогу працівникам можна виплатити одразу ж після надходження коштів на спецрахунок, чекати найближчого строку виплати зарплати зовсім не обов’язково. Не забуваймо при цьому сплатити ПДФО та ВЗ.

Суму страхових внесків з ЄСВ (22 %) роботодавець сплачує зі свого основного поточного рахунка. Він може перерахувати цю суму у будь-який момент (на практиці сплачується в дні виплати зарплати), не порушуючи при цьому граничні строки для сплати ЄСВ.

А що ж робити, якщо сума допомоги, отримана роботодавцем на спецрахунок, з якихось причин не може бути отримана в строк? Цю суму потрібно повернути ФСС з ТВП? Ні, повертати таку суму не потрібно, вона депонується як звичайна зарплата (див. лист ФСС з ТВП від 31.03.2011 р. № 01-16-707).

Якщо допущено помилку...

Усі ми люди, усі ми помиляємося. На жаль, порядок виправлення допущених помилок на рівні «нормативки» чітко не прописано. Тому нічого не залишається, як діяти згідно з рекомендаціями органів ФСС з ТВП.

Помилку виявлено до надходження фінансування на спецрахунок.

Якщо помилку, пов’язану із завищенням суми допомоги, виявлено до надходження фінансування на спецрахунок, роботодавець у терміновому порядку повинен повідомити про це орган ФСС з ТВП. Робиться це за допомогою заяви. Заява складається у довільній формі на ім’я директора робочого органу ФСС з ТВП. У тексті стисло описується зміст самої помилки, вид допомоги, щодо якої допущено помилку, обов’язково зазначається П. І. Б. застрахованої особи та номер страхового свідоцтва, а також номер і період, на який видано листок непрацездатності.

У разі заниження суми допомоги виправити ситуацію досить просто. Необхідно подати ще одну заява-розрахунок із зазначенням суми доплати (лист ФСС з ТВП від 22.08.2013 р. № 04-29-2268). У новій заяві-розрахунку також заповнюються дані про застраховану особу (П. І. Б. та № страхового свідоцтва працівника, щодо якого допущено помилку), номер листка непрацездатності, зазначається період непрацездатності та її причина. Графи 7 і 8 не заповнюються. А в графах 9 і 10 відображається сума доплати, яка не отримана від ФСС з ТВП у результаті помилки.

Помилку виявлено після надходження фінансування на спецрахунок.

Якщо фінансування за заявою-розрахунком уже отримано, то невикористані (завищені) суми слід повернути ФСС з ТВП протягом 3 робочих днів. Цю вимогу передбачено в п. 10 Порядку № 26 (ср. 025069200). На жаль, у цьому Порядку не зазначено конкретно, з якої дати слід відлічувати зазначений триденний строк. На наш погляд та зі слів працівників ФСС з ТВП, роботодавець повинен повернути невикористані суми протягом 3 робочих днів від моменту самостійно виявленої помилки. У такому разі роботодавцеві знов-таки в першу чергу потрібно повідомити про виявлення помилки органи ФСС з ТВП, тобто подати заяву, а також протягом 3 робочих днів повернути на рахунок Фонду (рахунок, з якого було отримано кошти) необхідну суму страхових коштів. У деяких Фондах до заяви просять додати копію листка непрацездатності з розрахунком допомоги до і після виправлення помилки. Далі повернені суми потрібно відобразити у формі Ф4-ФСС з ТВП.

Що стосується помилки за заниженими сумами допомоги, то тут дії з її виправлення аналогічні діям у разі заниження суми допомоги, виявленого до надходження фінансування, — подати ще одну заяву-розрахунок із зазначенням суми доплати.

Як бачимо, нічого особливо складного в заповненні заяви-розрахунку у ФСС з ТВП немає. Головне — своєчасно і правильно її складати. Чого ми вам і бажаємо.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

Положення № 25 — Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Постанова № 55 — постанова ФСС з ТВП «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 16.11.2011 р. № 55.

ФСС з ТВП — фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити