Переведення на постійну нижчеоплачувану роботу: враховуємо всі оплатні нюанси

В обраному У обране
Друк
Синько Неля, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці
Оплата праці Червень, 2016/№ 12
Переводите працівника на постійну нижчеоплачувану роботу*? Тоді не забудьте дотримати його трудової гарантії — двотижневий період з дня переведення має бути з оплатою не менше, ніж середній заробіток за попередньою посадою. Про всі тонкощі розрахунку такого середнього заробітку та оплати праці переведеного працівника у перші два тижні розповість фахівець Міністерства соціальної політики України.

* Нюанси законодавчих вимог при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу, про кадрове оформлення такого переведення дізнаєтеся у спецвипуску «ОП», 2016, № 12/1, с.17. — Прим. ред.

ЯК ВИКОНАТИ НОРМИ СТ. 114 КЗПП

При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу трудовим законодавством передбачено відповідну гарантію. А саме, згідно зі ст. 114 КЗпП

за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

Для реалізації цієї вимоги потрібно:

по-перше, визначити денний заробіток за новою посадою;

по-друге, розрахувати середньоденну зарплату, яка виплачувалася за попередньою посадою;

по-третє, порівняти обчислені показники.

Якщо денний заробіток за перші 2 тижні з моменту переведення виявиться нижчим за середньоденну зарплату за цей же період, то працівнику за новою посадою здійснюють доплату до середньоденної зарплати (див. також рис. 1 далі). Це буде різниця між середньоденним та денним заробітком за кожний робочий день протягом перших двох тижнів з дня переведення. В результаті такої доплати денний заробіток працівника з урахуванням доплати протягом 2 тижнів з дня переведення повинен дорівнювати середньоденному заробітку за цей же період.

Рис. 1. Виконання трудової гарантії згідно зі ст. 114 КЗпП

ДЕННИЙ ТА СЕРЕДНЬОДЕННИЙ ЗАРОБІТОК: РОЗРАХОВУЄМО ПРАВИЛЬНО

Денний заробіток. Денний заробіток розраховуємо в місяці, в якому працівника перевели на іншу постійну нижчеоплачувану роботу, виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця. Це має значення, якщо в такому місяці робочі дні працівником відпрацьовані не повністю (наприклад, працівник частину місяця був у відпустці або на лікарняному).

При обчисленні денного заробітку враховують усі елементи (складові) заробітної плати, які передбачені умовами трудового (колективного) договору і належать працівнику цього місяця. До них належать: оклад, доплати, надбавки, премії, суми індексації тощо (як і у разі визначення денного заробітку при оплаті днів відрядження).

Для обчислення денного заробітку можна використовувати алгоритм, наведений на рис. 2 на с. 13.

Рис. 2. Алгоритм розрахунку денного заробітку в місяці переведення

Середньоденна зарплата. Розрахунок середньоденної заробітної плати здійснюємо відповідно до Порядку № 100. Для цього можна використовувати алгоритм, наведений на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм розрахунку середньоденної зарплати

У загальному випадку розрахунок середньоденної зарплати здійснюємо виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому працівника переведено на нижчеоплачувану посаду ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100). Якщо протягом останніх двох місяців працівник не працював, середню зарплату обчислюйте виходячи з виплат за попередні 2 місяці роботи. Якщо й протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного дня, то середню зарплату розраховуйте виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), встановленої йому в трудовому договорі ( абз. 3 п. 4 Порядку № 100). При цьому для новоприйнятих працівників, які пропрацювали менше двох календарних місяців, середньоденну зарплату обчислюйте виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Перелік виплат, які можна включати до розрахунку середньоденної заробітної плати, наведено в п. 3 Порядку № 100.

Не беруть участі у розрахунку такого середнього заробітку виплати:

— перелічені в п. 4 Порядку № 100 (виплати разового характеру);

— нараховані за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника ( абз. 2 п. 4 Порядку № 100);

— нараховані у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ( абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

Важливо! Усі виплати включайте в тому розмірі, в якому вони були нараховані.

Виняток — виплати, нараховані в розрахунковому періоді (див. абз. 1 та 2 п. 3 Порядку № 100):

квартальні премії, а також премії, нараховані за більш тривалий проміжок часу. Їх включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді (див. також «ОП», 2014, № 9, с. 10. — Прим. ред.);

одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, нарахована в поточному році за попередній календарний рік*. Її суму розподіляють, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди;

* Зверніть увагу, якщо одноразову винагороду за підсумками роботи за рік та за вислугу років було нараховано в поточному році за поточний календарний рік, то вона не бере участі в розрахунку середньоденної зарплати.— Прим. ред.

премії (місячні, квартальні тощо), винагороди та інші заохочувальні виплати, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю. У цьому випадку такі виплати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Проте якщо місячні премії виплачують місяць у місяць і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх суми включають до заробітку у фактично нарахованому розмірі**.

** Див. також «ОП», 2012, № 15, с. 19. — Прим. ред.

Важливо! Тільки премії включають у зарплату того місяця, на який вона припадає згідно з розрахунковою відомістю на зарплату.

Усі інші виплати враховуйте в тих місяцях, за які вони нараховані (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 // «ОП», 2014, № 18, с. 5 та від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11 // «ОП», 2012, № 5, с. 6). Це означає, що при розрахунку середньої зарплати суми донарахованої або сторнованої зарплати відносимо до тих місяців, за які проводилося коригування (у яких допущено помилку)***.

*** Див. «ОП», 2014, № 9, с. 10. — Прим. ред.

Середньоденну зарплату (ЗПсер) у загальному випадку визначайте за формулою:

ЗПсер = ЗПф : РДф,

де ЗПф — сума заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом розрахункового періоду робочі дні;

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих у розрахунковому періоді.

Виходячи зі сказаного вище, можна зробити висновок, що нижчеоплачуваною з метою виконання гарантій за ст. 114 КЗпП буде не лише робота з меншим посадовим окладом порівняно з попередньою роботою, а

робота, умови оплати якої передбачають менший розмір загального заробітку.

ПРАВИЛЬНО НАРАХОВУЄМО ЗАРПЛАТУ ПІСЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ

Ми вже говорили, що перші два тижні на новому місці роботи роботодавець зобов’язаний контролювати розмір заробітної плати, порівнявши його з попереднім середнім заробітком за цей же період. Як це зробити, ви вже знаєте. Тут не забудьте, що

у порівнянні беруть участь середньоденна та денна зарплати, нараховані за робочі дні, які припадають на двотижневий період з дня переведення.

По закінченні двотижневого періоду після переведення працівнику нараховують зарплату в загальному порядку згідно з умовами, встановленими за новою посадою.

Отже, денна й середньоденна зарплати визначені. Далі візьмемося до порівняльних розрахунків та оплати двотижневого періоду після переведення. Скористаємося таким алгоритмом, наведеним на рис. 4 далі****:

**** У наведеному на рисунку алгоритмі використовуються такі умовні позначення: ЗПсер — середньоденна зарплата; ЗПден — денний заробіток; Двідпр — кількість відпрацьованих днів, що припадають на двотижневий період з дня переведення.

Рис. 4. Порядок оплати в перші два тижні після переведення на нижчеоплачувану роботу

Як застосувати цей алгоритм, покажемо на умовному числовому прикладі.

Приклад. Працівника підприємства з 1 червня 2016 року перевели на постійну нижчеоплачувану роботу. Посадовий оклад за новою посадою — 3200 грн., за попередньою — 3400 грн. Режим його роботи не змінився: звичайний графік роботи — 5 днів на тиждень по 8 годин. У квітні й травні 2016 року він відпрацював усі дні за графіком, індексація не нараховувалася (базовим місяцем за займаною посадою був січень 2016 року).

Доплат, надбавок та щомісячних премій немає. Право на індексацію у червні 2016 року не настало (останнє підвищення окладу за новою посадою було в травні 2016 року).

Спершу визначимо денний заробіток за новою посадою:

3200 грн. : 20 роб. дн. = 160 грн.,

де 20 — кількість робочих днів за графіком роботи у червні 2016 року.

Зарплата працівника за період з 1 по 14 червня 2016 року (перші два тижні з дня переведення) становитиме:

160 грн. х 10 роб. дн. = 1600 грн.,

де 10 — кількість робочих днів, що припадають на двотижневий період з моменту переведення (з 1 по 14 червня 2016 року).

Далі розрахуємо середньоденну зарплату за попередньою посадою:

(3400 грн. + 3400 грн.) : (21 роб. дн. + 19 роб. дн.) = 170 грн.,

де 21 та 19 — кількість відпрацьованих днів у квітні й травні 2016 року відповідно.

Середній заробіток за період з 1 по 14 червня 2016 року становитиме:

1700 грн. х 10 роб. дн. = 1700 грн.,

де 10 — кількість робочих днів, що припадають на двотижневий період з моменту переведення (з 1 по 14 червня 2016 року). Зверніть увагу: у розрахунку беруть участь ті самі робочі дні, що припадають на двотижневий період з дня переведення, як і у випадку визначення заробітку в перші 2 тижні роботи за новою посадою.

Як бачимо, розмір зарплати працівника за новою посадою менше середньоденного протягом двох тижнів з дня переведення (1600 грн. < 1700 грн.). Тож необхідно виконати вимогу ст. 114 КЗпП і провести доплату працівнику так, щоб за два тижні з дня переведення його заробіток був не нижчий за середню зарплату за попередньою посадою. Для цього визначимо різницю між розрахованими показниками:

1700 грн. - 1600 грн. = 100 грн.

Отже, працівнику за період його роботи на новій посаді протягом двотижневого строку з моменту переведення виплачується зарплата за відпрацьований час 1600 грн. та доплата до середнього заробітку у розмірі 100 грн.

За умови повністю відпрацьованого часу зарплата такого працівника за червень 2016 року становитиме 3300 грн. (3200оклад за новою посадою + 100доплата до середнього заробітку).

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити