Теми статей
Обрати теми

Щодо включення допомоги по вагітності та пологах до розрахунку середньої зарплати для нарахування компенсації за невикористану відпустку

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Березень, 2016/№ 5
Друк
Лист від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15

<…> Обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок).

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, встановлено пунктом 3 Порядку. До таких виплат належать: основна заробітна плата (тарифна ставка, оклад), доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, винагорода за вислугу років та підсумками роботи за рік, індексація тощо, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, за час вимушеного прогулу тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) допомога по вагітності та пологах надається у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Статтею 25 Закону встановлено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (стаття 31 Закону).

Отже, допомога по вагітності та пологах має включатись до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки.

Абзацом шостим пункту 2 Порядку встановлено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Зазначена норма стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки».

Отже, у зазначеному в листі випадку при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, коли в розрахунковий період потрапляє відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, установлених законодавством ( стаття 73 Кодексу законів про працю України), та на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

«Декретну» відпустку включаємо, відпустку до 3 років виключаємо: розраховуємо компенсацію за невикористану відпустку

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики розглянули два запитання:

— чи включається до розрахунку середньої зарплати для виплати компенсації за невикористану відпустку допомога по вагітності та пологах;

— чи виключаються дні відпустки для догляду за дитиною до 3 років із розрахункового періоду?

Розглянемо їх по черзі.

Декретні у розрахунку середньої зарплати. Середню зарплату (для визначення суми як відпускних, так і компенсації за дні щорічної відпустки) ми розраховуємо згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати при визначенні суми компенсації за невикористану відпустку в загальному випадку дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, в якому працівник звільняється або в якому йому нараховується така компенсація (у разі, якщо працівник продовжує працювати).

Щоб визначити середню зарплату для розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку, потрібно знати загальну суму виплат, що включаються до розрахунку, і кількість календарних днів, які включаються до розрахунку, за розрахунковий період.

У п. 3 Порядку № 100 перераховано виплати, які включаються до розрахунку середньої зарплати. Це основна зарплата, надбавки, доплати, премії тощо. У ньому також зазначено, що при обчисленні відпускних і компенсації за невикористану відпустку до розрахунку включають і виплати за час, протягом якого за працівником збережеться середній заробіток, а також допомогу по тимчасовій непрацездатності.

А ось про допомогу по вагітності та пологах у Порядку № 100 не сказано жодного слова . Проте вас не повинно це бентежити. Суму допомоги по вагітності та пологах ми маємо включити до розрахунку середньої зарплати для визначення як суми відпускних, так і суми компенсації за невикористану відпустку. Зауважимо, що про це й раніше зазначали фахівці Мінпраці (див. лист від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13).

Ось і зараз головне працеоплатне відомство ще раз підтвердило свою думку з цього питання. Аргумент такий: допомога по вагітності та пологах виплачується як матеріальне забезпечення, що компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. А отже,

допомогу по вагітності та пологах включають до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних (компенсації за невикористану відпустку).

Увага! Слід урахувати, що до розрахунку відпускних (компенсації за невикористану відпустку) потрапить тільки та частина допомоги по вагітності та пологах, що нарахована за календарні дні, які припадають на розрахунковий період. При цьому до розрахункового періоду включаються також дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на цей період,.

До речі, врахуйте, що дні «декретної» відпустки включаються до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку ( ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки)).

Тобто, перебуваючи в такій відпустці, жінка «заробляє» собі дні щорічної основної відпустки. Їх в обов’язковому порядку потрібно врахувати при визначенні кількості календарних днів щорічної відпустки, що підлягає компенсації.

Період відпустки для догляду за дитиною до 3 років. У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики зазначили: при розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних (компенсації за невикористану відпустку) дні відпустки для догляду за дитиною виключають із розрахункового періоду. Це цілком справедливо, адже відповідно до абз. 6 п. 2 Порядку № 100 час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством не працює і за ним не зберігається заробіток, виключають із розрахункового періоду. Нагадаємо: відпустку для догляду за дитиною до 3 років надають на підставі ст. 18 Закону про відпустки, а отже, згідно з чинним законодавством.

Тобто кількість днів, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних (компенсації за невикористану відпустку), визначають так. Із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключають святкові та неробочі дні, установлені ст. 73 КЗпП, а також календарні дні, протягом яких працівник відповідно до законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

До речі, період відпустки для догляду за дитиною до 3 років не включають до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку ( п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки). Тобто, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, жінка не заробляє собі дні щорічної основної відпустки.

Отже, приступимо до прикладу розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку.

Приклад. Працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 12 січня по 17 травня 2015 року. Сума допомоги по вагітності та пологах за дні «декретної» відпустки склала 9113,58 грн. З 18 травня по 31 серпня 2015 року вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, а з 1 вересня 2015 року стала до роботи. Заробітна плата за період вересень 2015 року — січень 2016 року — 11000 грн. 22 лютого 2016 року жінка звільняється за власним бажанням. Компенсації підлягає 21 невикористаний календарний день щорічної основної відпустки.

Жінка звільняється в лютому 2016 року. Розрахунковим періодом буде лютий 2015 року — січень 2016 року.

Насамперед визначимо кількість днів у розрахунковому періоді, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати. Із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо святкові та неробочі ( ст. 73 КЗпП), а також дні перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років:

365 - 11 - 103 = 251 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді лютий 2015 року — січень 2016 року;

11 — кількість святкових і неробочих днів ( ст. 73 КЗпП). Зверніть увагу: тут уже враховано новий святковий день — 14 жовтня;

103 — кількість календарних днів відпустки для догляду за дитиною до 3 років з 18 травня по 31 серпня 2015 року. Важливо! При підрахунку цих днів ми не враховували 3 святкові дні (31 травня, 28 червня і 24 серпня). Річ у тім, що ці дні ми вже відняли від загальної кількості календарних днів у складі 11 святкових і неробочих днів.

Наступний крок — визначаємо виплати, що беруть участь у розрахунку. У наведеному прикладі до розрахунку включаємо як зарплату, так і декретні. Причому до розрахунку відпускних потрапить тільки частина допомоги по вагітності та пологах, що нарахована за дні, які припадають на розрахунковий період (з 1 лютого по 17 травня 2015 року). Загальна сума заробітку становить:

11000 + 7666,98 = 18666,98 (грн.),

де 7666,98 — частина допомоги по вагітності та пологах за 106 календарних днів «декретної» відпустки, що припадає на період з 01.02.2015 р. по 17.05.2015 р. (9113,58 грн. : : 126 к. дн. х 106 к. дн.).

Далі визначимо середньоденну зарплату:

18666,98 грн. : 251 к. дн. = 74,37 грн.

Таким чином, сума компенсації за невикористані дні відпустки становитиме:

74,37 грн. х 21 к. дн. = 1561,77 грн.,

де 21 — календарні дні щорічної основної відпустки, що підлягають компенсації при звільненні працівниці.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі