(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/12
Оплата праці
Оплата праці
Березень , 2016/№ 6/1

Щорічна додаткова відпустка за «ненормованість»: які періоди «трудового» життя зменшать її тривалість

http://tinyurl.com/y4dxydtl
Колективним договором нашої установи визначено: тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем становить 7 календарних днів. Чи зменшиться така тривалість щорічної додаткової відпустки, якщо протягом робочого року працівник хворів, знаходився на курсах підвищення кваліфікації, перебував у відпустці без збереження заробітної плати?

Одним із видів компенсації за роботу в умовах ненормованого робочого дня є надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці максимальною тривалістю 7 календарних днів ( п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504). При цьому конкретну тривалість цієї відпустки прописують у колективному або трудовому договорі ( ч. 2 ст. 8 Закону № 504, п. 3 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7).

У п. 8 вказаних Рекомендацій зазначено: «Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку Це означає, що працівник «заробляє» собі право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день лише за період, коли він фактично був залучений до роботи в умовах ненормованого робочого дня.

У ч. 2 ст. 9 Закону № 504 визначено періоди роботи, які включають до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (у тому числі і за ненормований робочий день). Цими періодами є:

— час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

— час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

— час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Звідси виникає цілком закономірне запитання: які періоди роботи не зараховують до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці? Відповіді на нього немає у нормативних документах. Ще раз відзначимо, що при вирішенні окресленого питання головним чином слід відштовхуватися від того, коли працівник працював в умовах ненормованого робочого дня. Спираючись на цей факт, можна виділити найбільш типові періоди у трудовому житті працівника, які не враховують при визначенні його права на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день.

Зверніть увагу! До стажу роботи для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (у тому числі за ненормований робочий день) не зараховують: періоди перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, його тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі увесь робочий день через перебування на курсах підвищення кваліфікації.

Окремо доповнимо, що також виключають зі стажу роботи для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (у тому числі за ненормований робочий день) періоди перебування працівника у соціальних відпустках, семінарах і конференціях упродовж усього робочого дня, а також у службових відрядженнях.

Отже, ви зафіксували, що на робочий рік працівника припали один або кілька із вищенаведених періодів. Як ми вже з’ясували, вони зменшують стаж роботи у робочому році, що дає право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день. Це може призвести до зменшення самої тривалості щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, передбаченої колективним (трудовим) договором.

Тому вважається: за робочий рік, на який припали згадані вище періоди, тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день слід розраховувати пропорційно відпрацьованому часу. За результатами розрахунків і стане зрозуміло, на відпустку якої тривалості працівник має право за відповідний робочий рік. На прикладі покажемо, яким чином провести такий розрахунок.

Приклад. Згідно з колективним договором тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу в умовах ненормованого робочого дня для працівника становить 7 календарних днів. Якої тривалості йому слід надати цю відпустку за п’ятий робочий рік з 22.03.2015 р. по 21.03.2016 р., якщо у цей рік працівник перебував: у відпустці без збереження заробітної плати з 13.07.2015 р. по 27.07.2015 р. (15 к. дн.), на лікарняному з 14.09.2015 р. по 23.09.2015 р. (10 к. дн.), на курсах підвищення кваліфікації з 13.01.2016 р. по 26.01.2016 р. (14 к. дн.)?

1. Визначаємо кількість календарних днів у п’ятому робочому році (з 22.03.2015 р. по 21.03.2016 р.) працівника без урахування святкових днів та календарних днів, на які припали дні відпустки без збереження заробітної плати, тимчасової непрацездатності і курсів підвищення кваліфікації: 366 - 11 - 15 - 10 - 14 = 316 (к. дн.).

Підкреслимо: на п’ятий робочий рік працівника припала дата 29.02.2016 р., тому тривалість цього робочого року становить 366 к. дн.

2. Розраховуємо кількість календарних днів щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, що припадає на один календарний день року: 7 : (366 - 11) = 0,0197 (к. дн.),

де 7 — загальна тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, установлена колективним (трудовим) договором;

366 — кількість календарних днів у році. У визначенні за основу беремо повний робочий рік працівника;

11 — кількість святкових та неробочих днів у році, установлених ст. 73 КЗпП.

3. Розраховуємо кількість днів щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, на яку працівник має право за п’ятий робочий рік з 22.03.2015 р. по 21.03.2016 р.: 316 х 0,0197 = = 6,2252 ≈ 6 (к. дн.).

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
додаткова відпустка, ненормований робочий день додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті