Тривалість додаткової відпустки за стаж держслужби: вивчаємо перехідні моменти

Усенко Олена, головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці
Нова нормативна база у сфері держслужби принесла багато новацій. Одна з новинок — новий підхід у визначенні тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби. Аби не обмежувати право держслужбовця на такий додатковий відпочинок, законотворці прописали перехідні моменти. Ними передбачений плавний перехід від старих правил визначення тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби до нових. Як це виглядатиме на практиці? Озвучені перехідні нюанси проілюструємо у статті конкретними прикладами.

Нормативні приписи: поєднання старого і нового підходів

До 01.05.2016 р. при визначенні тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби керувалися ч. 2 ст. 35 Закону № 3723 і постановою № 250. Ці старі правила надання такої відпустки передбачали наступний механізм визначення її тривалості: за наявності стажу держслужби понад 10 років тривалість додаткової відпустки становила 5 календарних днів. Тоді як починаючи з 11-го року державної служби тривалість цієї відпустки збільшувалася на 2 календарні дні доти, доки вона не досягала 15 календарних днів.

З 01.05.2016 р. про тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби йдеться у ч. 1 ст. 58 Закону № 889 і Порядку № 270. Причому нові правила надання цієї відпустки передбачають дещо інший підхід до визначення її тривалості: за наявності стажу держслужби понад 5 років тривалість додаткової відпустки становить 1 календарний день. Починаючи з 6-року держслужби тривалість додаткової відпустки збільшується ще на 1 календарний день, і таке збільшення відбувається за кожний наступний рік держслужби до досягнення максимальної тривалості цієї відпустки — 15 календарних днів.

Тривалість додаткової відпустки за стаж держслужби за старими і новими правилами представимо у таблиці нижче.

Стаж держслужби

Тривалість щорічної додаткової відпустки

до 01.05.2016 р.

з 01.05.2016 р.

Понад 5 років

1 календарний день

Понад 6 років

2 календарні дні

Понад 7 років

3 календарні дні

Понад 8 років

4 календарні дні

Понад 9 років

5 календарних днів

Понад 10 років

5 календарних днів

6 календарних днів

Понад 11 років

7 календарних днів

7 календарних днів

Понад 12 років

9 календарних днів

8 календарних днів

Понад 13 років

11 календарних днів

9 календарних днів

Понад 14 років

13 календарних днів

10 календарних днів

Понад 15 років

15 календарних днів

11 календарних днів

Понад 16 років

15 календарних днів

12 календарних днів

Понад 17 років

15 календарних днів

13 календарних днів

Понад 18 років

15 календарних днів

14 календарних днів

Понад 19 років і далі

15 календарних днів

15 календарних днів

Як бачимо із таблиці, тривалість додаткової відпустки за стаж держслужби, визначена за новими правилами, здебільшого не стикується із тривалістю цієї відпустки, визначеною за старими правилами. Саме тому нормативною базою, що діє з 01.05.2016 р., передбачені перехідні моменти у цьому питанні.

По-перше, п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 передбачено: за держслужбовцями, які відповідно до ст. 35 Закону № 3723 набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж згідно із ст. 58 Закону № 889, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності Законом № 889, тобто після 01.05.2016 р. Це положення стосується в першу чергу тих держслужбовців, стаж держслужби яких становить понад 15 років. Вони після 01.05.2016 р. мають право на додаткову оплачувану відпустку максимальної тривалості — 15 календарних днів.

По-друге, у п. 12 Порядку № 270 окремо наведені правила визначення тривалості додаткової відпустки для держслужбовців із 12-, 13- і 14-річним стажем держслужби, обчисленим згідно із Законом № 3723. На 01.05.2016 р. вони мають право на додаткову відпустку більшої тривалості, ніж визначено Законом № 889, але не на максимальну її тривалість. У цьому випадку слід мати на увазі, що за держслужбовцями із згаданим стажем держслужби зберігається право на додаткову відпустку тривалістю, визначеною за Законом № 3723 (ср. ). А от подальше збільшення тривалості цієї відпустки вже відбувається за нормами Закону № 889.

Звести воєдино старі і нові правила визначення тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби та врахувати перехідні положення допоможуть практичні ситуації, наведені у наступному розділі.

Тривалість додаткової відпустки держслужбовців: розбираємо ситуації

Вище розглянуто попередню і нині чинну нормативні бази з визначення тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби. Тепер настав час застосувати розглянуті норми на практиці.

Ситуація 1. У березні 2016 року держслужбовець досяг 15-річного строку перебування на держслужбі. Додаткова відпустка за стаж держслужби якої тривалості йому має бути надана , враховуючи вимоги нового законодавства про держслужбу?

Запитання виникло у зв’язку з тим, що за наявність стажу держслужби понад 15 років Законом № 3723 передбачено надання додаткової відпустки тривалістю 15 календарних днів, а Законом № 889 — тривалістю 11 календарних днів. У цій ситуації слід враховувати припис п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889.

У вказаній нормі мова йде про випадок, коли станом на 01.05.2016 р. у держслужбовця є право на додаткову відпустку за стаж держслужби і її тривалість, визначена за попередніми правилами, є більшою, ніж тривалість, обчислена за новими правилами. У такому разі право держслужбовця на додаткову відпустку за стаж держслужби тривалістю, визначеною відповідно до Закону № 3723, зберігається.

Отже, у ситуації, що розглядається, за 15-річний стаж держслужби, набутий до 01.05.2016 р., держслужбовцю має бути надана додаткова відпустка тривалістю 15 календарних днів, як це передбачено Законом № 3723.

Підкреслимо: 15 календарних днів — це максимальна тривалість додаткової відпустки за стаж держслужби, визначена і Законом № 3723, і Законом № 889. Тому якщо станом на 01.05.2016 р. держслужбовець має стаж держслужби 15 років і більше, то тривалість додаткової відпустки фіксується на 15 календарних днях і такою тривалістю надається після досягнення наступних років держслужби (за стаж держслужби понад 15 років, понад 16 років, понад 17 років і далі).

Ситуація 2. У держоргані є держслужбовець, який перебуває на держслужбі 6 років станом на 22.03.2016 р., а також держслужбовець, що досягне 5 років стажу держслужби лише 23.05.2016 р. Чи мають вони право на додаткову відпустку за стаж держслужби з 01.05.2016 р.?

Одразу зауважимо, що з 01.05.2016 р. право на додаткову відпустку отримали і держслужбовці, стаж держслужби яких становить від 5 до 9 років (до 01.05.2016 р. право на цю відпустку виникало тільки за наявності стажу держслужби понад 10 років). При цьому варто відзначити: додаткова відпустка конкретної тривалості надається держслужбовцям після досягнення відповідного стажу держслужби (п. 3 Порядку № 270).

Таким чином, у наведеній ситуації держслужбовець, який станом на 01.05.2016 р. уже має стаж держслужби понад 6 років, набув право на додаткову відпустку тривалістю 2 календарні дні з 01.05.2016 р. Тоді як держслужбовець, який досягне 5-річного строку перебування на держслужбі 23.05.2016 р., зможе скористатися додатковою відпусткою тривалістю 1 календарний день тільки з 23.05.2016 р.

Ситуація 3. У держоргані є держслужбовці, стаж держслужби яких на 01.05.2016 р. становить 12, 13 і 14 років. Якої тривалості їм надати додаткову відпустку з 01.05.2016 р.?

Якщо поглянути на таблицю, наведену на с. 24 цього номера, то можна побачити: тривалість додаткової відпустки за стаж держслужби понад 12, 13 і 14 років, визначена за Законом № 3723, є більшою, ніж тривалість цієї відпустки, обчислена за нормами Закону № 889. У такому разі застосовуємо припис п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 і за 12-, 13- та 14-річний строк держслужби, набутий станом на 01.05.2016 р., надаємо додаткову відпустку тривалістю, що визначена за старими правилами. Так, додаткова відпустка надається за наявності стажу держслужби станом на 01.05.2016 р.:

— понад 12 років — тривалістю 9 календарних днів;

— понад 13 років — тривалістю 11 календарних днів;

— понад 14 років — тривалістю 13 календарних днів.

З цим розібралися, і одразу виникає запитання: коли відбудеться наступне збільшення тривалості додаткової відпустки для держслужбовців, стаж держслужби яких станом на 01.05.2016 р. дорівнював 12, 13 і 14 років? Для відповіді на нього поглянемо на п. 12 Порядку № 270. У цьому пункті відзначено, що держслужбовцю, який відповідно до ст. 35 Закону № 3723 за стаж державної служби:

— 12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років держслужби;

— 13 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 календарних днів, додатковий день надається після наступних трьох років держслужби;

— 14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років держслужби.

Інакше кажучи, у держслужбовців, стаж держслужби яких станом на 01.05.2016 р. становив 12, 13 або 14 років, наступне збільшення тривалості додаткової відпустки відбудеться тоді, коли це передбачено вже нормами Закону № 889 (див. таблицю нижче).

Стаж держслужби станом на 01.05.2016 р.

12 років

13 років

14 років

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

Понад 12 років

9 к. дн.

Понад 13 років

11 к. дн.

Понад 14 років

13 к. дн.

Понад 13 років

9 к. дн.

Понад 14 років

11 к. дн.

Понад 15 років

13 к. дн.

Понад 14 років

10 к. дн.

Понад 15 років

11 к. дн.

Понад 16 років

13 к. дн.

Понад 15 років

11 к. дн.

Понад 16 років

12 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 16 років

12 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Х

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Х

Додаткова відпустка для посадових осіб ОМС: без змін

Відзначимо, що на посадових осіб органів місцевого самоврядування не поширюється дія Закону № 889 (ч. 3 ст. 3 цього Закону). Тому нові правила надання додаткової відпустки стосуються виключно держслужбовців і не застосовуються щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Тож при наданні посадовим особам місцевого самоврядування додаткової відпустки за стаж в органах місцевого самоврядування, як і раніше, користуйтеся нормами ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III і постанови № 250. До речі, з 01.05.2016 р. постанова № 250 поширюється тільки на посадових осіб місцевого самоврядування і не застосовується до держслужбовців.

Як бачимо, з 01.05.2016 р. тривалість додаткової відпустки для посадових осіб органів місцевого самоврядування залишиться незмінною: посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби у відповідних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Використані документи

Закон № 889Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Порядок № 270 — Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270.

Постанова № 250 — постанова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 р. № 250.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі