Навчальна відпустка у зв’язку з навчанням у виші: надаємо без проблем

В обраному У обране
Друк
Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата праці Листопад, 2016/№ 22/1
Сесія у заочників і вечірників традиційно припадає на осінньо-зимовий період. Ваш працівник — студент вишу приніс довідку-виклик на сесію? Підбадьорте його, побажайте успіхів та надайте додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. Під час оформлення цієї відпустки у кадровиків виникають запитання. Де швидко знайти відповіді? Не блукайте Інтернетом! Нижче читайте наші змістовні пояснення до топових ситуацій із надання навчальних відпусток працівникам-студентам, які здобувають знання у вишах.

Запитання

Відповідь

Кому з працівників, які здобувають знання у виші, належить навчальна відпустка?

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вишах, закладах післядипломної освіти та аспірантурі. При цьому надають навчальну відпустку працівникам-студентам, які у виші навчаються заочно або на вечірній формі навчання ( ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону № 504). Підкреслимо: працюючим студентам денної форми навчання навчальна відпустка не надається і не оплачується

Що свідчить про успішність працівника-студента у навчанні?

Підтвердженням успішності навчання працівника, у тому числі і відсутності у нього академзаборгованості, є довідка-виклик, що надається навчальним закладом. Роботодавець не має права вимагати додаткові документи, що підтверджують

успішність його працівника на освітній ниві (листи Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13, від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13)

Чи зобов’язаний роботодавець надати навчальну відпустку?

Роботодавець зобов’язаний створювати працівникам, які успішно

поєднують роботу з навчанням, необхідні умови для такого поєднання ( ст. 202 КЗпП). Тому ненадання навчальної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю є неприпустимим (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

За ненадання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням роботодавцю загрожує штраф у розмірі 1 мінімальної зарплати ( абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП), а посадовим особам установи — у загальному випадку штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. ( ч. 1 ст. 41 КпАП)

Чи надається навчальна відпустка за сумісництвом?

Надання додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). Оплачувана навчальна відпустка надається тільки за основним місцем роботи. Це випливає з положень ст. 217 КЗпП: на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи.

На час оплачуваної навчальної відпустки, що надається працівнику за основним місцем роботи, він може взяти на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за підставою, передбаченою п. 14 ст. 25 Закону № 504

Максимальна тривалість навчальної відпустки, установлена для складання сесії, стосується календарного чи навчального року?

Сумарна тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням на період складання заліків та іспитів (настановних занять, виконання лабораторних робіт), наведена у пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 216 КЗпП та пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 15 Закону № 504 (див. с. 31 цього номера), стосується саме навчального року. Цей підхід озвучений фахівцем Мінсоцполітики у спецвипуску «ОП», 2014, № 20/1, с. 18.

Наприклад, працівник як студент-заочник 3-го курсу вишу має право на оплачувану навчальну відпустку тривалістю 40 календарних днів. Цими днями відпустки він може скористатися протягом 2016/2017 навчального року. Наступного разу право на 40 календарних днів навчальної відпустки виникне у нього з початком 2017/2018 навчального року.

Зауважимо, що саме навчальний заклад розподіляє тривалість навчальної відпустки, установленої законодавством, протягом навчального року і вказує її конкретну тривалість у довідці-виклику

Чи може працівник із власної ініціативи зменшити тривалість навчальної відпустки, вказану у довідці-виклику?

Конкретну тривалість навчальної відпустки, необхідну працівнику-студенту для вдалого закриття «освітніх» справ, наводить навчальний заклад у довідці-виклику. Тому в довідці-виклику на сесію тривалість навчальної відпустки може бути менше гарантованої законодавством для відповідного року навчання. Саме зазначену в ній кількість днів відпустки надають працівнику.

Працівник же прописує тривалість навчальної відпустки (у рамках визначеної у довідці-виклику), якою бажає скористатися, у відповідній заяві. Якщо він бачить, що об’єктивно йому вистачить і меншої кількості днів навчальної відпустки, ніж визначена у довідці-виклику, він може скоротити її тривалість

Чи має право на навчальну відпустку працівник, який навчається у виші за контрактом?

Працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від того, за рахунок бюджетних коштів він навчається у вищому навчальному закладі чи його навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб (тобто незалежно від джерела фінансування навчання)

Чи необхідно надавати навчальну відпустку двічі, якщо працівник навчається у двох вишах одночасно?

Нормативно-правові акти не містять обмежень щодо надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, які навчаються одразу у двох і більше навчальних закладах, у тому числі і на двох факультетах. Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно у двох навчальних закладах. У такому разі йому мають бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому виші. Оплачувану навчальну відпустку також надають у разі навчання (заочно, на вечірній формі) одночасно на двох факультетах (див. консультацію в «ОП», 2014, № 3, с. 26)

Чи має профіль навчання збігатися із профілем діяльності установи для надання навчальної відпустки?

Законодавчі норми про надання оплачуваної навчальної відпустки не містять вимог щодо відповідності профілю навчання у виші профілю діяльності установи

Чи може працівниця, яка перебуває у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, скористатися навчальною відпусткою?

Працівниця, яка перебуває у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, не має права на навчальну відпустку. Причини для такого висновку дві. По-перше, навчальну відпустку надають працівнику, який успішно навчається без відриву від виробництва у виші на вечірній або заочній формі навчання. По-друге, працівник не може перебувати у двох видах відпусток одночасно за одним і тим самим місцем роботи.

Проте вихід із цієї ситуації є: працівниця може перервати соцвідпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, скористатися навчальною відпусткою та знову оформити зазначену соцвідпустку для догляду за дитиною (лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10). Причому відпрацьовувати певний час перед виходом у навчальну відпустку працівниця не повинна

Як оформити навчальну відпустку за місцем роботи?

Для оформлення додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівник за місцем основної роботи має надати довідку-виклик та написати заяву про надання навчальної відпустки. До речі, з 13.09.2016 р. застосовують форми довідок-викликів (№ Н-4.01, № Н-4.02 і № Н-4.03), затверджені наказом МОН від 05.07.2016 р. № 782.

На підставі цих документів в установі видають наказ (розпорядження) про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489, або застосувати власну форму наказу про надання відпустки.

У табелі обліку використання робочого часу період навчальної відпустки позначається буквеним кодом «Н» або цифровим кодом «12».

Детальніше про процедуру оформлення навчальної відпустки ми розповідали у спецвипуску «ОП», 2015, № 18/1, с. 9

Використані документи

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити