Перевіряємо заповнення лицьового боку лікарняного листа

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Друк
В аптеці. Чоловік подає рецепт у віконце. Аптекар довго-довго дивиться на рецепт. Потім повертає його догори ногами. Далі дивиться на просвіт. Після цього повертається спиною і розглядає його через плече. Нарешті тужливим голосом запитує:
— Скажіть, будь ласка, а що у Вас болить?
Нічого не нагадує? Схожа картинка спостерігається, коли цей самий чоловік приносить на роботу не рецепт, а лікарняний лист, заповнений тим самим лікарем. Тільки на місці провізора тепер опиняються комісія з соціального страхування, бухгалтерія та відділ кадрів. А потім і контролери з ФСС з ТВП.

Це неправильні лікарі, вони дають неправильні … лікарняні

Ох уже ці лікарі! Чого вони тільки не пишуть у цих лікарняних. Слід зауважити, що недбале ставлення до заповнення лікарняних листів часто зустрічається серед наших медпрацівників. Унаслідок цього й виникають помилки. А як ми знаємо, підставою для нарахування лікарняних є виданий та оформлений в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105). Контролери при перевірці можуть «не зарахувати» страхувальнику неправильно заповнений лікарем лікарняний лист. І як результат — через такі дрібні недоліки може набігти солідна сума недоїмки при перевірці. Отже, не втрачаймо пильності, друзі: перевіряємо правильність заповнення лицьового боку лікарняного листа, як-то кажуть, «від... і до…»! На допомогу нам — інструкції № 455 та № 532.

Попереджений — значить озброєний, або «улюблені» помилки контролерів

Отже, на що в лікарняному листі контролери перш за все звертають увагу? Відповідно, на що слід звернути увагу комісії з соціального страхування при отриманні лікарняного листа? Постараємося відповісти на ці запитання якомога детальніше. Для зручності роботи розіб’ємо бланк лікарняного листа на три фрагменти. У цих фрагментах деякі рядки та графи позначимо своєрідними «маячками» з цифрами img 1. Нижче до них наведемо наші пояснення.

Фрагмент 1

img 2

Перш ніж пройтися по «маячках», поговоримо про описки, про звичайнісінькі описки у словах, назвах, імені, прізвищі працівника або лікаря, цифрах і числах. Наприклад, пропущена або неправильно зазначена літера в імені, по батькові хворого. На перший погляд здається, що «шкурка вичинки не варта» і на таку «помарку» можна не звертати уваги, та й контролер може її не помітити. Але ми не будемо такими самовпевненими і порадимо вам все ж таки «не пропускати» такий лікарняний і повернути його працівнику для переоформлення в медустанові. Ви ж помилку помітили?! Де гарантія того, що контролер пропустить її повз очі?

img 3 «Первинний», «продовження»

Інформація про те, що лікарняний лист первинний, тобто він виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що лікарняний лист є продовженням попереднього листа, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» у бланку листка непрацездатності. У разі «продовження» потрібно зазначити номер і серію попереднього лікарняного листа. Ця інформація дуже важлива для оплати лікарняного, особливо коли за одним страховим випадком може бути видано декілька лікарняних листів на продовження попередніх. Тому стежте за тим, щоб цей розділ лікарняного листа був заповнений, і заповнений правильно. Якщо заповнення неправильне — повертайте лікарняний лист працівнику на переоформлення.

img 4 Назва та адреса «місця роботи» або «закладу охорони здоров’я»

Нагадаємо: у рядку з назвою місця роботи повинна стояти повна назва вашої організації (п. 3.1 Інструкції № 532). Може стояти скорочена, але тільки якщо вона затверджена установчими документами. Адреса організації повинна бути юридична. Про це зазначено в листі ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768 (див. с. 5).

Цей рядок заповнюється лікарем виключно зі слів хворого співробітника (п. 2.2 Інструкції № 532). Тому варто проінформувати працівників про правильну назву та юридичне місце розташування вашого підприємства, установи, організації. Скажемо більше, деякі роботодавці роздруковують так звані пам’ятки-зразки з правильними реквізитами своєї організації та роздають їх співробітникам.

Помилку лікар, який заповнює лікарняний лист, може допустити і при написанні свого місця роботи, тобто в рядку «назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я». Перевірити цю інформацію можна за печаткою «для листків непрацездатності» і штампом медустанови.

img 5Відбиток штампу і печатки має бути чітким і піддаватися прочитанню. На це, до речі, теж звертають увагу контролери ФСС з ТВП під час перевірки. Радимо й вам уважно за цим стежити, а в разі виявлення невідповідностей повертати листок непрацездатності працівнику для внесення відповідних виправлень.

img 6«Вік», «Чол./ Жін.»

Стежте за тим, щоб ці графи теж були заповнені. У графі «вік» проставляють число повних років, що виповнилися працівнику на момент початку страхового випадку. Стать — підкреслюється.

img 7Шифр МКХ-10, діагнози — «первинний», «заключний»

Урахуйте: якщо інформація в цих графах лікарем не заповнена, то це не може бути приводом для відмови в оплаті такого лікарняного листа. Ви не маєте права вимагати її заповнення. Ця інформація заповнюється лікарем виключно з відома пацієнта (п. 3.2 Інструкції № 532).

img 8Дата видачі

Тут зазначається дата видачі листка непрацездатності. Зверніть увагу: при амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) у табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі лікарняного листа повинні збігатися.

Урахуйте, що п. 2.6 Інструкції № 455 допускає видачу лікарняного листа особі, яка звернулася за медичною допомогою після закінчення робочого дня та визнана непрацездатною, з її згоди з наступного календарного дня.

Якщо лікування проходило у стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

Фрагмент 2

img 9

img 10Причина непрацездатності

У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється одна з причин непрацездатності.

Зауважимо, що випадки одержання працівником травми побутового характеру — пункт 5 — підлягають розслідуванню з боку комісії з соціального страхування. Порядок проведення розслідування невиробничих нещасних випадків та їх детальний перелік описано в Порядку № 270. За результатами такого розслідування потрібно скласти акт за формою НТ (наведено в додатку 3 до Порядку № 270) і занести відповідний запис до журналу реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (наведено в додатку 7 до Порядку № 270).

Ще один момент стосовно такої причини непрацездатності, як «догляд (вік) — 10». У цьому рядку лікар зазначає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібний догляд. Яким чином? Варіанти такі:

— кількість повних років;

— кількість повних років і місяців;

— рік народження.

Який із цих варіантів обере лікар, значення не має. Інструкція № 532 із цього приводу конкретних вказівок не містить. Тому якщо у вас є декілька лікарняних листів «по догляду» за дитиною і інформація про вік дитини в них зазначена по-різному, не варто вважати якийсь із цих лікарняних оформленим неправильно.

Нагадуємо! Під час перебування працівниці(ка) у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, щорічній відпустці (основній або додатковій), навчальній відпустці, відпустці за свій рахунок лікарняний для догляду за хворою дитиною не видається (п. 3.11 Інструкції № 455). Якщо працівниця(к) не повідомила лікаря про своє перебування в одній із цих відпусток та лікарняний лист «по догляду» все ж виписано, його не потрібно повертати на виправлення. У такому разі дні хвороби дитини, що припадають на цю відпустку, просто не оплачують, дні, що залишилися (якщо вони є), — оплачують за рахунок ФСС з ТВП.

img 11«Режим»

Вид лікарняного режиму в цій графі повинен стояти обов’язково залежно від того, який саме призначали хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо (п. 3.4 Інструкції № 532).

img 12Графа «порушення режиму», розшифровка такого порушення у графі «ПРИМІТКА»

У разі порушення пацієнтом режиму лікар повинен записати до бланка лікарняного листа дату порушення і засвідчити її підписом (п. 3.4 Інструкції № 532). При цьому у графі «ПРИМІТКА» стисло описується характер порушення, наприклад:

— алкогольне, наркотичне сп’яніння під час лікування;

— самовільне залишення стаціонару тощо;

— нез’явлення (несвоєчасна явка) на медичний огляд лікаря, ЛКК, МСЕК;

— вихід на роботу без відповідної виписки в лікарняному листі;

— відмова від направлення на процедури або якісь види лікування;

— виїзд до іншої лікувальної установи і лікування там без дозволу лікаря.

Комісія з соціального страхування щодо листка непрацездатності з відміткою про порушення лікарняного режиму діє в такому порядку:

1) призначає оплату за дні непрацездатності до дати фіксування порушення лікарняного режиму, зазначеної в лікарняному листі;

2) дні порушення лікарняного режиму пропускає, тобто не оплачує;

3) установлює причину порушення хворим режиму;

4) загальним засіданням вирішує відновлювати чи не відновлювати оплату за лікарняним листом. Якщо вирішується відновлювати, то комісія повинна встановити, з якого моменту це зробити. Найчастіше оплату відновлюють з дати чергового візиту до лікаря або продовження лікарняного періоду лікарем (п. 2 ст. 23 Закону № 1105, лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 // «ОП», 2013, № 18, с. 9).

img 13Встановлення інвалідності і закриття лікарняного листа

У бланку лікарняного листа міститься декілька граф, у яких поетапно фіксується весь процес проходження працівником МСЕК.

Так, у графі «Направлений у МСЕК… 20.. р.» ставиться дата надходження (реєстрації) документів до МСЕК, що засвідчується підписом глави ЛКК (п. 3.9 Інструкції № 532).

У графі «Оглянутий у МСЕК… 20.. р.» відповідно проставляється дата огляду хворого.

У графі «Висновок МСЕК...» комісія робить відповідні проведеному огляду висновки.

На що потрібно звернути увагу при заповненні цих граф лікарняного листа?

Якщо людина визнана МСЕК інвалідом, то:

— дата встановлення інвалідності обов’язково повинна зазначатися в листку непрацездатності (п. 4.3 Інструкції № 455) і повинна збігатися з датою у графі «Направлений у МСЕК… 20.. р.» (п. 3.11 Інструкції № 532);

— закривають лікарняний лист тією самою датою, що й надходження (реєстрація) у МСЕК документів для огляду хворого (п. 4.3 Інструкції № 455). Тобто дата графи «Направлений у МСЕК… 20.. р.» і останній запис графи «До якого числа включно» повинні збігатися.

Що стосується заповнення графи «Стати до роботи», то в разі встановлення працівнику інвалідності в ній зазначається дата, що настає за датою огляду в МСЕК (п. 3.11 Інструкції № 532). На практиці в цій графі також зазначають групу інвалідності і дату її встановлення, наприклад «інвалід третьої групи з вісімнадцятого листопада 2016 р.».

Особам, не визнаним інвалідами:

— у разі визнання їх працездатними період непрацездатності закінчується датою огляду МСЕК, а у графі «Стати до роботи» ставиться наступний після такого огляду день (п. 4.4 Інструкції № 455, п. 3.11 Інструкції № 532);

— у разі визнання їх непрацездатними лікарняний лист продовжується ЛКК до відновлення працездатності або повторного направлення на МСЕК.

Увага! Період, протягом якого МСЕК установлює інвалідність, уключаючи день закриття лікарняного і встановлення інвалідності, не оплачується (див. лист ФСС з ТВП від 31.03.2010 р. № 04-06/Ш-155з-230 // «ОП», 2010, № 10, с. 9).

img 14Дозвіл головного лікаря

У всіх без винятку випадках отримання медичної допомоги (лікування, оздоровлення) хворому не за місцем його проживання лікарняний лист видається за підписом головлікаря і круглої печатки медустанови у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» (п. 1.9 Інструкції № 455, п. 3.8 Інструкції № 532, лист ФСС з ТВП від 25.05.2016 р. № 5.2-32-813). Відповідно якщо лікування здійснювалося за місцем проживання працівника, ця графа лікарняного листа головлікарем не заповнюється.

У разі захворювання співробітника за межами України, йому після повернення до рідної країни документи, що видані медичною установою тієї країни, де він проходив лікування, обмінюють на лікарняний лист установленого українським законодавством зразка. Рішення про такий обмін приймається ЛКК лікувально-профілактичної установи за місцем проживання або роботи вашого співробітника. Обмін можливий, тільки якщо документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність за кордоном, представлені ЛКК в перекладі державною мовою і засвідчені нотаріально (п. 1.12 Інструкції № 455).

Фрагмент 3

img 15

Графа «Звільнення від роботи»

img 16Печатка(ки) лікаря. Звертаємо вашу увагу на те, що у графі «Звільнення від роботи» лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні стояти навпроти кожного такого запису-рядка. Найчастіше лікарі, заповнюючи декілька рядків цієї графи, забувають проставляти печатку на кожен свій підпис. Сюди ж належать випадки незазначення посади лікаря і, як це не парадоксально, невідповідності П. І. Б. лікаря на лікарняному та на печатці, яка стосується підпису цього самого лікаря.

Не виключено, що за час хвороби вашого співробітника в нього міг змінитися з будь-яких причин лікуючий лікар. Тоді у графі «Звільнення від роботи» навпроти кожного запису про період хвороби повинні стояти дані того лікаря, в якого в цей період проходив лікування ваш працівник.

img 17Підпис та/або печатка завідувача відділення. Мається на увазі, що в разі тривалої хвороби (більше 10 днів) при продовженні лікарняного листа у графах «Посада і прізвище лікаря» і «Підпис та печатка лікаря», крім даних і підпису лікуючого лікаря, обов’язково повинні стояти дані та підпис завідувача відділення, засвідчені печаткою (п. 2.2 Інструкції № 455, п. 3.12 Інструкції № 532).

img 18Лікарняний виписано одразу на строк більше 5-ти або 10-ти днів. Пунктом 2.2 Інструкції № 455 передбачено, що медичний працівник видає лікарняний лист на строк до 5 календарних днів з наступним його продовженням, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо хвороба триває більше 10 календарних днів, його продовження до 30 днів здійснюється лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а далі — з ЛКК. З періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів.

З цього правила є винятки, про які теж потрібно знати та звертати на них увагу:

1. При лікуванні пацієнта у стаціонарному відділенні запис усього строку лікування може бути зазначено одним рядком. У цьому випадку завжди обов’язкова наявність даних, підписів і печатки лікуючого лікаря і завідувача відділення. Якщо після стаціонару виникає необхідність у продовженні лікування в амбулаторних умовах, то листок непрацездатності може бути продовжено ще на строк до 3 календарних днів (п. 2.9 Інструкції № 455).

2. У лікувальних установах сільської місцевості, де у штаті є тільки один лікар, останній може подовжувати лікарняний лист до 14 днів, з наступним направленням хворого на ЛКК. Список таких лікарів щороку затверджується наказом органів охорони здоров’я (п. 2.3 Інструкції № 455).

3. Фельдшер може видавати одноосібно лікарняний на строк до 3 календарних днів, з наступним направленням хворого до лікаря (п. 2.3 Інструкції № 455).

img 19Дата виходу на роботу

Зверніть увагу: число і місяць у цьому рядку мають бути написані прописом.

img 20«ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ», номер та серія нового лікарняного листа-продовження

Якщо працівник продовжує хворіти, то обов’язково підкреслюють «ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ» і зазначають номер і серію наступного лікарняного листа.

І ще один важливий момент, на якому слід зупинитися. Що робити, якщо лікарняний видано за період хвороби працівника, за який не повинен видаватися? Зауважимо, що в певних ситуаціях оплачувати лікарняний лист у разі хвороби самого працівника не належить: у період відпустки за свій рахунок, творчої відпустки, додаткової навчальної відпустки та в інших випадках, передбачених ст. 23 Закону № 1105.

В ідеальному випадку лікарняний лікарем виписується з дня, коли працівник повинен був стати до роботи. Але це, як ми розуміємо, не завжди можливо. Працівник може не повідомити лікаря про свою відпустку, а лікар відповідно зобов’язаний виписати лікарняний на весь період непрацездатності пацієнта. Тому якщо працівник пред’явив до оплати лікарняний, частина днів якого припадає на такі неоплачувані періоди, то цей листок можна не переоформляти. Його можна прийняти до оплати в тому вигляді, який є, але оплачувати дні непрацездатності, що збігаються з неоплачуваними періодами, не можна.

Коли потрібно повернути працівнику лікарняний для переоформлення

Як ви вже встигли зрозуміти, лікарняний лист неправильно можуть заповнити ще в лікувальному закладі. Важливо своєчасно помітити помилку і виправити її ще до виплати лікарняних. Тому якщо переглянувши всі зазначені нами «маячки», де найчастіше зустрічаються помилки, ви виявили будь-яку з них у себе — відправляйте лікарняний лист на виправлення. Зробити це потрібно обов’язково, інакше фахівці ФСС з ТВП напевно «завернуть» його під час перевірки, знявши з вас усю суму допомоги за цим лікарняним листом на додачу зі штрафом…

На виправлення лікарняний лист ви віддаєте працівнику, який вам його приніс. Працівник у свою чергу відносить цей лікарняний лист до лікувальної установи, де він був виписаний і має бути тепер виправлений. Кожне з виправлень засвідчується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою медичної установи (п. 4.5 Інструкції № 532).

У такому разі строк, установлений для призначення оплати (10 календарних днів), треба відлічувати після пред’явлення переоформленого лікарняного.

Звертаємо вашу увагу на те, що у бланку листка непрацездатності лікарем може бути зроблено не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції № 532).

Якщо виправлень більше, лікарняний оплаті не підлягає — він є недійсним. У цьому випадку «зіпсований» лікарняний лист повертають працівнику, щоб він обміняв його на «новий» — дублікат (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768). І ще один нюанс: оплату з тимчасової непрацездатності здійснюють, якщо за її призначенням працівник звернувся не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105).

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Інструкція № 455Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Інструкція № 532Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП та ФНВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Порядок № 270 — Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270.

ФСС з ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЛКК — лікарсько-консультаційна комісія.

МСЕК — медико-соціальна експертна комісія.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі