«Вислужна» надбавка завідувачу відділення адресної допомоги терцентру: бути чи не бути?

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Оплата праці Вересень, 2016/№ 17
Чи можливо встановити працівнику, який займає посаду завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги терцентру, надбавку за вислугу років, що передбачена Порядком № 239 від 15.06.2011 р.?

Так, можливо. Пояснимо свій висновок.

Виплата надбавки за вислугу років працівникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — терцентр) передбачена Порядком виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 15.06.2011 р. № 239 (далі — Порядок № 239).

Відповідно до п. 2 цього Порядку розміри надбавки у відсотках залежно від стажу роботи для працівників терцентрів складають:

Стаж працівника, років

Розмір надбавки за вислугу років, %

понад 3

10

понад 10

20

понад 20

30

Перелік посад працівників, які мають право на встановлення надбавки за вислугу років, визначено п. 3 Порядку № 239. Зокрема, надбавка за вислугу років виплачується керівникам установ соціального захисту населення та їх заступникам з основного виду діяльності, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам із соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної, медичної, трудової, професійної реабілітації, надання соціальних (соціально-медичних) послуг (допомог), соціального обслуговування, медичного супроводу, спостереження, забезпечення стаціонарного проживання тощо, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.

Нарахування та виплата «вислужної» надбавки провадиться щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право. Обчислюється така надбавка виходячи з посадового окладу працівника з урахуванням підвищень та без урахування інших надбавок і доплат.

До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається (п. 4 Порядку № 239):

— час роботи на відповідних посадах у державних та комунальних закладах соціального захисту населення України, СРСР та союзних республік СРСР;

— час роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у п. 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення;

— час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах, визначених у п. 3 цього Порядку;

— час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, визначених у п. 3 цього Порядку;

— час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною 6-річного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна), — не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку;

— час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

Ми озвучили основні норми Порядку № 239 щодо встановлення надбавки за вислугу років. Стосовно самого права на таку надбавку визначальними умовами є наявність посади серед переліку посад, вказаних у п. 3 Порядку № 239, та наявність необхідного стажу роботи.

Чи може завідувач відділення адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру розраховувати на «вислужну» надбавку? Тут зазначимо наступне.

У переліку працівників, яким передбачено встановлення «вислужної» надбавки (п. 3 Порядку № 239), прямої згадки про завідувача відділення адресної натуральної та грошової допомоги немає, але є посилання на керівників структурних підрозділів, зокрема з надання соціальних послуг.

Відповідно до п.п. 1 п. 9 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417, у територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи (відділення):

— соціальної допомоги вдома;

— денного перебування;

— стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Інші тонкощі знаходимо у Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженому постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 (далі — Перелік соцпослуг).

Так, згідно з п. 1 Переліку соцпослуг територіальний центр надає такі соціальні послуги: догляд вдома; догляд стаціонарний; денний догляд; соціальна адаптація. Це перелік обов’язкових послуг терцентру. Поряд з ними у вказаній нормі конкретизовано перелік інших соцпослуг. Зокрема, зазначається, що крім того, терцентр може надавати так звані соціально-економічні послуги (у формі надання натуральної чи грошової допомоги).

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги терцентру очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором терцентру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради. Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки (п. 61 Переліку соцпослуг).

Отже, враховуючи вищевикладене, якщо у терцентрі функціонує відділення адресної натуральної та грошової допомоги, то його завідувач як керівник структурного підрозділу має право на встановлення «вислужної» надбавки відповідно до Порядку № 239.

При підрахунку необхідного стажу (як мінімум 3 роки) для встановлення надбавки за вислугу років завідувачу відділення адресної натуральної та грошової допомоги терцентру зверніть увагу на уточнення, наведене у п. 4 Порядку № 239. Воно передбачає можливість зарахування до «надбавочного» стажу часу роботи у державних та комунальних установах соцзахисту, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у п. 3 Порядку № 239, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення.

Умови оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення, у тому числі й працівників терцентрів, визначені спільним наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (ср. 025069200). Зокрема, п.п. 2.2.4 цих Умов визначає порядок установлення тарифного розряду завідувачу відділення адресної натуральної та грошової допомоги.

Висновок: За наявності необхідного стажу роботи працівнику, який займає посаду завідувача відділення адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру, правомірно встановити надбавку за вислугу років відповідно до Порядку № 239.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити