Трудові відносини з керівниками шкіл: по-новому чи ні

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Грудень, 2017/№ 24/1
Як бути з трудовими відносинами з керівниками закладів загальної середньої освіти (інакше — загальноосвітніх навчальних закладів, а саме шкіл), з якими закінчилися контракти після набрання чинності нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII?

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (далі — Закон про освіту) ч. 2 ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV (далі — Закон про загальну середню освіту) викладено в такій редакції:

«2. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».

Підпунктом 17 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту встановлено, що після набрання чинності цим Законом ч. 2 ст. 26 Закону про загальну середню освіту застосовується до посад, що стали вакантними в установленому трудовим законодавством порядку.

Згідно з п.п. 2 п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту Кабінет Міністрів України зобов’язаний протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Тож виходить, що доки в установленому законом порядку не буде затверджено типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, на підставі якого засновником буде розроблено положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, а також не будуть забезпечені вимоги щодо складу конкурсних комісій, зокрема в частині представництва з боку громадських об’єднань керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізація ч. 2 ст. 26 Закону про загальну середню освіту щодо призначення керівника комунального закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору унеможливлюється.

Стосовно листа МОН «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» від 13.10.2017 р. № 1/9-554, в якому йдеться про те, що тимчасова відсутність затвердженого Міністерством зазначеного вище типового положення (наразі розробляється) не зупиняє дію норми Закону про загальну середню освіту, то це суперечить загальноприйнятим нормам законотворчості, бо зупиняти чи не зупиняти дію певної норми закону може лише відповідний закон, а не відсутність механізму її реалізації.

Крім того, п. 9 вищевказаного листа, а саме про обрання керівника комунального закладу загальної середньої освіти на основі конкурсного відбору, що має бути проведений відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, розробленого та затвердженого засновником цього закладу, потенційно може мати відмінні норми, від передбачених у розробленому з часом Міністерством типовому положенні, містити іншу, ніж передбачена ч. 2 ст. 26 Закону про загальну середню освіту, норму.

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону про освіту листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

Тому застосування передбачених у листі положень про передчасне обрання за конкурсом керівників комунальних закладів загальної середньої освіти може призвести до порушення їхніх трудових прав та до звернень ними до судових органів.

У ч. 2 ст. 391 КЗпП вказано: трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 цього Кодексу, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Аналогічні положення передбачено в п.п. 5.3.9 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки (далі — Галузева угода). У ньому МОН рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт.

У п.п. 5.3.6 Галузевої угоди МОН рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору в формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. Такі самі рекомендації висловлено Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти у пп. 5.3.6 та 5.3.8 Угоди між департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровським обкомом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки.

Тому у випадках, коли на час набуття чинності Законом про освіту, тобто станом на 28.09.2017 р., мали місце трудові відносини між директором загальноосвітнього навчального закладу та засновником чи уповноваженим ним органом (управлінням освіти і науки) на умовах контракту, вони можуть бути продовжені як на умовах контракту, так і на умовах безстрокового трудового договору.

Примітка редакції

На думку «освітянської» Профспілки, з керівниками закладів загальної середньої освіти, з якими закінчилася дія попереднього контракту, знову може бути укладений контракт або навіть безстроковий трудовий договір без проведення конкурсного відбору. Однією з підстав для такої позиції є те, що зараз немає типового положення про проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, офіційно затвердженого МОН під новий Закон про освіту.

Проте майте на увазі: МОН у листі від 13.10.2017 р. № 1/9-554 дотримується іншої точки зору. На думку Міністерства, відсутність типового положення про проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти не є підставою для призначення на таку посаду без проведення конкурсного відбору. Тобто якщо посада керівника державного або комунального закладу загальної середньої освіти стала вакантною після 28.09.2017 р. (тобто після набрання чинності Законом про освіту та правок, внесених ним до Закону про загальну середню освіту), то призначення на таку посаду може здійснюватися виключно після проведення відповідного конкурсу.

І тут самий час згадати, що зараз залишається чинним Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затверджений постановою КМУ від 13.10.2015 р. № 827 (далі — постанова № 827, Порядок № 827). Згідно з його нормами за результатами конкурсного відбору обов’язково призначаються на посаду керівники загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності. Разом з тим у п. 3 постанови № 827 органам місцевого самоврядування рекомендовано визначити процедуру призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору.

До речі, склад конкурсної комісії, вказаної в Порядку № 827, відповідає складу конкурсної комісії за ч. 2 ст. 26 Закону про загальну середню освіту.

Підкреслимо, що постанова № 827 не містить посилань на законодавчу норму, на підставі якого розроблено цю постанову. Тож фактично постанова № 827 залишається чинною і зараз. Тому і виходить, що, за логікою МОН, призначення на посаду керівника державного або комунального закладу загальної середньої освіти, що стала вакантною після 28.09.2017 р., має здійснюватися на конкурсній основі, відштовхуючись від постанови № 827.

У будь-якому випадку МОН буде рекомендувати використовувати саме свою позицію на місцях. У такому разі позицію «освітянської» Профспілки якщо і можна довести, то тільки в суді.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити