Щодо обчислення середньої заробітної плати викладачу, який також є керівником гуртка

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Травень, 2017/№ 10
В обраному У обране
Друк
Лист від 04.11.2013 р. № 976/13/155-13

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення щодо обчислення середньої заробітної плати <…> та повідомляє.

Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, зазначено, що інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1 — 4 класах — до 20 годин на тиждень.

Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

У випадку, зазначеному в листі, робота керівника гуртка виконується поряд із основною роботою на посаді викладача.

Відповідно до норм вищевказаної Інструкції така робота оплачується понад основний посадовий оклад (ставку).

Виходячи з вищевикладеного, у випадку коли розрахунок проводиться по одній розрахунковій відомості, оплата за роботу керівника гуртка включатиметься при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток проводиться з урахуванням пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Нарахування виплат для оплати часу відпусток провадиться відповідно до пункту 7 Порядку шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством ( стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат помножується на кількість календарних днів відпустки.

У зазначеному в листі випадку коригування проводиться у випадку підвищення посадових окладів, виходячи з коефіцієнта підвищення, який розраховується шляхом ділення окладу викладача після підвищення на оклад викладача до підвищення.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Педагогічний працівник обіймає різні посади: як коригувати його заробіток для розрахунку відпускних

У педагогів виконання додаткової роботи в одному закладі має певну специфіку як в оплаті такої роботи, так і в трактуванні по відношенню «основна робота/сумісництво». Тому і виникають питання, зокрема у розрахунку відпускних та визначенні коефіцієнта для їх коригування.

У листі, що коментується, надана відповідь на таке запитання: «Вчитель школи, крім своєї основної роботи, веде заняття з гуртківцями. При цьому за посадою вчителя працівник має 11-й тарифний розряд, а за посадою керівника гуртка — 8-й. Як розрахувати суму відпускних працівнику? Чи враховувати при цьому зарплату, отриману за посадою керівника гуртка? Якщо так, то як коригувати середній заробіток?»

Чинне законодавство дозволяє педагогічним працівникам одночасно з основною роботою виконувати додаткову навчальну (педагогічну) роботу. Зокрема, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів можуть вести заняття з гуртківцями в цьому ж закладі.

При цьому така додаткова робота не є сумісництвом (п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43). Здійснюється вона без зайняття штатної посади у цьому закладі, може виконуватися як в основний робочий час, так і поза його межами (п. 12 цього Переліку).

Це означає, що її виконання не потребує укладення окремого трудового договору (див. лист Мінпраці від 08.04.2010 р. № 347/13/84-10). Покладення на працівника додаткових обов’язків оформляється наказом (розпорядженням) керівника. Відповідно до цього до трудового договору за основною роботою вноситься умова про те, що працівник бере на себе обов’язки виконувати разом з обумовленою трудовим договором трудовою функцією додаткову роботу.

Оплата за години викладацької роботи (керівництво гуртком) здійснюється понад основний посадовий оклад (ставку) в порядку, передбаченому відповідно для педагогічних працівників, за тарифікацією (п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102).

Як бачимо, керівництво гуртком для вчителя у цьому ж закладі не вважається сумісництвом, при цьому оплата такої роботи не вважається доплатою в «класичному» розумінні. Значить, як надання відпустки, так і розрахунок відпускних і їх коригування не треба проводити окремо за посадою керівника гуртка.

Отже, у цьому випадку виходимо з того, що основним місцем роботи для працівника є робота на посаді вчителя, і трудовий договір з ним укладено за цією посадою. Тому він матиме право на щорічну відпустку тієї тривалості, яка встановлена за основною посадою, тобто 56 календарних днів.

Середню зарплату для оплати часу відпусток розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

При визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період ураховують виплати, наведені в п. 3 Порядку № 100, і не беруть до уваги виплати, перелічені в п. 4 цього Порядку.

Зокрема, до розрахунку включають: основну зарплату, доплати та надбавки, виробничі премії, винагороду за підсумками роботи за рік та за вислугу років тощо ( п. 3 Порядку № 100).

Крім того, при розрахунку середньої зарплати для педагогічних працівників ураховують додаткову оплату за роботу, яка не є сумісництвом (абз. 4 п. 10 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43).

Таким чином, при розрахунку відпускних учителю школи враховують також оплату за роботу керівником гуртка.

Пунктом 10 Порядку № 100 передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати в разі підвищення посадових окладів згідно з актами законодавства. Коефіцієнт коригування розраховують шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (ставку) до підвищення.

У цьому випадку сумарний заробіток у розрахунковому періоді (з урахуванням зарплати за посадою керівника гуртка) коригують на коефіцієнт підвищення окладу за основною посадою, тобто вчителя. Це і підтвердили фахівці Мінсоцполітики у листі, що коментується.

Додамо: якщо ж учитель працює керівником гуртка за сумісництвом у вільний від основної роботи час на підставі окремого трудового договору, то в цьому випадку і надання відпусток, і розрахунок відпускних (в тому числі визначення «коригувального» коефіцієнта) здійснюється за кожною посадою окремо.

Далі наведемо приклад визначення коефіцієнтів коригування заробітку для розрахунку відпускних педагогу у випадку з виконанням роботи, яка не вважається сумісництвом.

Учитель + керівник гуртка (без сумісництва)

Приклад. Учитель школи має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та педагогічне навантаження в розмірі 18 год на тиждень. У цьому самому навчальному закладі він керує гуртком (2 год на тиждень).

З 01.01.2017 р. відповідно до постанови КМУ від 14.12.2016 р. № 974 його тарифний розряд підвищено на дві позиції за ЄТС:

— з 11-го до 13-го — за посадою вчителя;

— з 8-го до 10-го — за посадою керівника гуртка.

Також з 01.01.2017 р. посадові оклади підвищено відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1037.

З 1 червня 2017 року працівнику надано щорічну відпустку. Розрахунковий період (червень 2016 року — травень 2017 року) відпрацьовано повністю.

Як визначити коефіцієнти коригування заробітку за червень — грудень 2016 року для розрахунку відпускних?

Як ми вже з’ясували, для ситуацій, коли додаткова педагогічна робота не вважається сумісництвом, у випадку підвищення окладів в розрахунковому періоді коригування здійснюється виходячи із коефіцієнтів підвищення за основною посадою. У нашому випадку — це посада вчителя.

Керуючись роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики у листі від 10.04.2017 р. № 1099/0/101-17/282 (див. «Щодо розрахунку коефіцієнта коригування для розрахунку відпускних педагогічним працівникам») беремо до уваги і підвищення окладів за ЄТС, і підвищення «+ 2 тарифних розряди» за посадою вчителя. Тобто у нашому випадку «коригувальний» коефіцієнт визначимо шляхом ділення окладу за 13-м тарифним розрядом після підвищення на оклад до підвищення за 11-м тарифним розрядом.

Посадовий оклад за 11-м тарифним розрядом за ЄТС у 2016 році становив: з 1 січня — 2193 грн., з 1 травня — 2334 грн., з 1 грудня — 2630 грн.; з 1 січня 2017 року — 3152 грн.

Посадовий оклад за 13-м тарифним розрядом за ЄТС з 1 січня 2017 року — 3632 грн.

Тому сумарний заробіток за червень — грудень 2016 року (який враховують при розрахунку відпускних, з урахуванням зарплати за посадою керівника гуртка) має бути відкоригований на такі коефіцієнти:

— заробіток за червень — листопад 2016 року — на 1,5561 (3632 : 2334);

— заробіток за грудень 2016 року — на 1,3810 (3632 : 2630).

Зарплату за січень — травень 2017 року не коригують.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд