Декретні < МЗП: «включаємо» ЄСВ-контроль

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Листопад, 2017/№ 21
Про нові правила застосування максимального і мінімального обмеження для декретних ми вже розповідали на сторінках нашого видання (див. «ОП», № 20, с. 19, 22, 24). Сьогодні поговоримо про ЄСВ-наслідки змін, що відбулися.

Отже — ситуація.

Працівниця за основним місцем роботи пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 30 жовтня 2017 року на 126 календарних днів. Відпустка була оплачена виходячи з середньоденної МЗП — 105,12 грн. (див. таблицю).

Зарплата працівниці за жовтень склала 2895,24 грн.

Таблиця з даними про суми декретної допомоги — помісячно

Місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що підлягають оплаті

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з мінімальної середньоденної зарплати 105,12 грн.

Жовтень 2017 року

2

210,24

Листопад 2017 року

30

3153,60

Грудень 2017 року

31

3258,72

Січень 2018 року

31

3258,72

Лютий 2018 року

28

2943,36

Березень 2018 року

4

420,48

Всього

126

13245,12

Що ж ми бачимо в цій ситуації? За новими правилами допомога по вагітності та пологах, розрахована виходячи з МЗП у повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці, до 3200 грн. не дотягується. Як бачимо, вже в листопаді 2017 року сума такої допомоги є меншою ніж 3200 грн., а саме — 3153,60 грн. А що ж з ЄСВ? Зараз розберемося.

ВИКОНУЄМО ВИМОГУ щодо ЄСВ З МЗП

Означимо головні моменти сплати ЄСВ щодо нашої ситуації, які випливають із Закону про ЄСВ.

1. Допомога по вагітності та пологах включається у базу для нарахування ЄСВ (абз.2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

2. Сума ЄСВ, що сплачується роботодавцем за працівницю-декретницю за основним місцем роботи, не може бути менше величини мінімального страхового внеску (далі — ЄСВ з МЗП), визначеної як (див. ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ):

ЄСВ з МЗП = МЗП х 22 %ЄСВ.

Для визначення ЄСВ з МЗП береться розмір МЗП, що «діє» в тому місяці, за який була нарахована зарплата (дохід) і допомога по вагітності та пологах.

3. Для правильного визначення ЄСВ сума допомоги, нарахована за дні перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, розраховується за кожен місяць окремо.

Таким чином, при нарахуванні декретної допомоги:

1) її загальну суму слід розподілити пропорційно дням декретної відпустки;

2) суму, що отримана з розрахунку на місяць, порівняти з розміром діючої в такому місяці МЗП;

3) якщо зарплата (дохід) з урахуванням декретної допомоги або сума декретної допомоги у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП;

4) якщо зарплата працівниці з урахуванням декретної допомоги у підсумку за місяць дорівнює або перевищує МЗП, то ЄСВ сплачується з фактичної зарплати, суми декретної допомоги.

Відзначимо, що вимоги про сплату ЄСВ з МЗП щодо доходу працівниці-декретниці не треба дотримуватися лише в таких випадках:

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці не за основним місцем роботи (базою нарахування ЄСВ є зарплата і допомога незалежно від їх розміру);

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці з інвалідністю, яка працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка ЄСВ 8,41 %;

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці з інвалідністю, яка є працівником Всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ або УТОС, де застосовується ставка ЄСВ 5,3 %;

— зарплата і декретна допомога виплачується працівниці з інвалідністю, яка є працівником підприємства або громадської організації інвалідів, де застосовується ставка ЄСВ 5,5 %.

РАХУЄМО ДОДБАЗУ ЄСВ і ЄСВ-РІЗНИЦЮ

Отже, як уже було сказано вище, якщо зарплата працівниці з урахуванням суми декретної допомоги (чи сума декретної допомоги) у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП.

Слід зазначити, що додаткова база ЄСВ і ЄСВ-різниця дуже часто використовуються в ситуаціях, коли йдеться про «мінімальні» декретні. Саме при їх нарахуванні база ЄСВ в деяких місяцях декретної відпустки може виявитися менше МЗП. У кожному такому місяці декретної відпустки виконання умови ЄСВ з МЗП вимагає пильного контролю. Наведемо усі ці ситуації:

1) у місяці виходу в декрет:

зарплата + «мінімальні» декретні < МЗП;

2) у повному місяці декретної відпустки (з 1-го по останнє число місяця):

«мінімальні» декретні < МЗП;

3) розмір МЗП не відомий:

«мінімальні» декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір МЗП на час такого нарахування ще не встановлений;

4) загальна база ЄСВ в останньому місяці декретної відпустки не відома.

Усі ці ситуації мають місце в питанні, що розглядається нами (див. таблицю далі).

Таблиця контролю виконання умови ЄСВ з МЗП

Місяці, на які припадає декретна відпустка

Кількість календарних днів, на які припадає декретна відпустка

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з МЗП (105,12 грн.)

Зарплата, нарахована в місяці, на який припадає декретна відпустка

Загальна сума доходу працівниці у підсумку за місяць

ЄСВ з фактичного доходу

Контролюємо виконання умови ЄСВ з МЗП

Жовтень 2017 року

2

210,24

2895,24

3105,48

683,20

Дохід < МЗП умова не виконана

Листопад 2017 року

30

3153,60

3153,60

693,79

Дохід < МЗП умова не виконана

Грудень 2017 року

31

3258,72

3258,72

716,92

Дохід > МЗП умова виконана

Січень 2018 року

31

3258,72

3258,72

716,92

МЗП не відомий виконання умови перевірити неможливо

Лютий 2018 року

28

2943,36

2943,36

647,54

Березень 2018 року

4

420,48

не відомо

не відомо

92,51

Дохід не відомий виконання умови перевірити неможливо

Всього

126

13245,12

Як бачите, в ході контролю (здійснюваного в місяці нарахування «мінімальних» декретних) з’ясувалося, що умова ЄСВ з МЗП виконана тільки в одному місяці декретної відпустки — грудні 2017 року.

Давайте з’ясуємо, як виконати цю умову в кожному місяці такої декретної відпустки.

У місяці виходу в декрет загальний дохід працівниці за місяць менше МЗП. Відразу зазначимо, що найчастіше дохід працівниці в місяці виходу в декрет складається із зарплати за дні, які вона встигла відпрацювати цього місяця (до свого виходу в декрет), і частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо зарплата в цієї працівниці «мінімальна», декретні нараховано виходячи з «мінімуму», то частенько і їх загальна сума за місяць є меншою МЗП, встановленої в такому місяці. Що треба робити?

У цьому випадку «неповну» базу ЄСВ, що складається із зарплати і декретних, треба «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП. Для цього використовуємо додаткову базу ЄСВ. Знайдемо її:

ЄСВдодбаза = МЗП - зарплата - декретні.

Тоді при нарахуванні ЄСВ умова про ЄСВ з МЗП буде виконана. При цьому пам’ятаємо про правило: для порівняння з МЗП береться той її розмір, що «діє» в місяці, за який нараховані декретні і зарплата. У цьому випадку — у місяці виходу в декретну відпустку.

Розрахунок ЄСВ-різниці здійснюється таким чином:

ЄСВрізниця = ЄСВ додбаза х 22 %ставка ЄСВ.

Повернемося до запитання, що розглядається нами. Згідно з його умовами місяць виходу працівниці в декрет — це жовтень 2017 року.

Сума зарплати, нарахована їй за відпрацьовані дні в жовтні (2895,24 грн.), і сума декретної допомоги (210,24 грн.), що припадає на цей місяць (див. таблицю з даними), загалом складають «неповну» базу для нарахування ЄСВ у жовтні 2017 року. Відповідно її треба «доповнити» додатковою базою ЄСВ, оскільки її розмір менше МЗП, встановленої цього місяця.

2895,24зарплата + 210,24 декретні = 3105,48 > 3200мзп,

ЄСВ додбаза = 3200 - 3105,48 = 94,52 (грн.).

Відповідно ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на зарплату за жовтень:

2895,24 грн. х 22 % = 636,95 грн.;

— на декретні за жовтень:

210,24 грн. х 22 % = 46,25 грн.;

— на додаткову базу ЄСВ:

94,52 х 22 % = 20,79 грн. — ЄСВ-різниця.

У повному місяці декретної відпустки сума «мінімальних» декретних менше МЗП. Дохід працівниці в такому місяці найчастіше складається тільки з частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо декретні нараховуються виходячи з МЗП, то в таких місяцях року, як лютий, квітень, червень, вересень і листопад, з кількістю календарних днів 30 і менше, сума цієї допомоги за місяць є меншою МЗП, встановленої в такому місяці. Що слід зробити?

У цьому випадку «неповну» базу ЄСВ, що складається з декретних, треба «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП. Для цього використовуємо додаткову базу ЄСВ і нараховуємо на неї ЄСВ-різницю.

Згідно з умовами запитання така ситуація виникла в листопаді 2017 року (див. таблицю контролю).

Розрахуємо додаткову базу ЄСВ для цього місяця:

ЄСВдодбаза = 3200мзп - 3153,60декретні = 46,40 (грн.).

Відповідно ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на декретні за жовтень:

3153,60 грн. х 22 % = 693,79 (грн.);

— на додаткову базу ЄСВ:

46,40 х 22 % = 10,21 грн. — ЄСВ-різниця.

Треба відзначити, що в роботодавця в цьому випадку є на вибір два варіанти щодо строків нарахування і сплати ЄСВ-різниці:

1) нарахувати в місяці нарахування декретної допомоги (у жовтні 2017 року) і сплатити в строки, передбачені для цього місяця (не пізніше за 20 листопада 2017 року);

2) нарахувати «місяць у місяць» (у листопаді 2017 року) і перерахувати в строки, що відповідають строкам сплати ЄСВ за цей місяць (не пізніше за 20 грудня 2017 року).

Розмір МЗП не відомий: декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір МЗП на момент такого нарахування ще не встановлений законодавством.

У цьому випадку дохід працівниці (частина декретної допомоги, що припала на місяці наступного року) на момент його нарахування порівняти з розміром МЗП неможливо. Що треба робити?

Можливим таке порівняння буде лише тоді, коли стане відомий розмір МЗП, тобто після ухвалення закону про Держбюджет наступного року.

У цьому випадку базу ЄСВ (за січень і лютий 2018 року), що складається з декретних, треба буде «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП, встановленої в цих місяцях.

І в цьому випадку у роботодавця виникає два варіанти на вибір:

1) ЄСВ-різниці за січень і лютий 2018 року можна нарахувати у січні 2018 року і перерахувати в строки, передбачені для сплати ЄСВ за січень 2018 року, — не пізніше за 20 лютого 2018 року;

2) нарахування ЄСВ-різниць здійснити «місяць у місяць»: ЄСВ-різницю за січень нарахувати в січні, а за лютий — у лютому. Строки сплати ЄСВ будуть такими: за січень 2018 року — не пізніше 20 лютого 2018 року; за лютий — не пізніше 20 березня 2018 року.

В останньому місяці декретної відпустки. У місяці нарахування декретної допомоги роботодавець не знає, який дохід буде у цієї працівниці за увесь місяць повністю. У цей момент йому відома лише частина доходу — декретні, що припадають на частину останнього місяця декретної відпустки (див. таблицю контролю: за березень 2018 року — 420,48 грн.).

Тому остаточне рішення про нарахування ЄСВ (з фактичного доходу або з МЗП з використанням додаткової бази ЄСВ) треба приймати, коли дохід працівниці за цей місяць буде відомий повністю, а саме: по закінченні березня 2018 року.

Якщо в березні працівниця захоче вийти на роботу, то їй за відпрацьовані дні буде нарахована заробітна плата. Склавши її з частиною декретних, тих, що припали на березень, треба буде порівняти суму, що вийшла, з МЗП, установленою у березні 2018 року. Якщо вона виявиться менше розміру МЗП, то ЄСВ треба буде заплатити з «мінімалки», а якщо рівна або більше — з фактичного доходу.

Якщо працівниця відразу після закінчення декретної відпустки захоче піти у відпустку для догляду за дитиною до 3 років, то доходу у березні 2018 року, окрім нарахованих у жовтні 2017 року декретних, у неї вже не буде. У зв’язку з цим у березні виникне необхідність у нарахуванні ЄСВ-різниці на додаткову базу ЄСВ.

Висновки

1. Якщо зарплата працівниці з урахуванням суми декретної допомоги (чи сума декретної допомоги) у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП.

2. Не треба дотримуватися вимоги про сплату ЄСВ з МЗП щодо зарплати (доходу) і декретної допомоги лише тоді, коли вони виплачуються працівниці-декретниці з інвалідністю або не за основним місцем роботи.

3. Для визначення суми «мінімальних» декретних береться розмір МЗП, діючий у місяці настання страхового випадку (декретної відпустки), а ось для визначення ЄСВ з МЗП береться розмір МЗП, діючий у тому місяці, за який була нарахована зарплата і допомога по вагітності та пологах.

4. Остаточне рішення про нарахування ЄСВ (з фактичного доходу або з МЗП з використанням додаткової бази ЄСВ) треба приймати тоді, коли дохід працівниці за цей місяць буде відомий повністю.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити