Декретні < МЗП: «включаємо» ЄСВ-контроль

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Листопад, 2017/№ 21
Про нові правила застосування максимального і мінімального обмеження для декретних ми вже розповідали на сторінках нашого видання (див. «ОП», № 20, с. 19, 22, 24). Сьогодні поговоримо про ЄСВ-наслідки змін, що відбулися.

Отже — ситуація.

Працівниця за основним місцем роботи пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 30 жовтня 2017 року на 126 календарних днів. Відпустка була оплачена виходячи з середньоденної МЗП — 105,12 грн. (див. таблицю).

Зарплата працівниці за жовтень склала 2895,24 грн.

Таблиця з даними про суми декретної допомоги — помісячно

Місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що підлягають оплаті

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з мінімальної середньоденної зарплати 105,12 грн.

Жовтень 2017 року

2

210,24

Листопад 2017 року

30

3153,60

Грудень 2017 року

31

3258,72

Січень 2018 року

31

3258,72

Лютий 2018 року

28

2943,36

Березень 2018 року

4

420,48

Всього

126

13245,12

Що ж ми бачимо в цій ситуації? За новими правилами допомога по вагітності та пологах, розрахована виходячи з МЗП у повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці, до 3200 грн. не дотягується. Як бачимо, вже в листопаді 2017 року сума такої допомоги є меншою ніж 3200 грн., а саме — 3153,60 грн. А що ж з ЄСВ? Зараз розберемося.

ВИКОНУЄМО ВИМОГУ щодо ЄСВ З МЗП

Означимо головні моменти сплати ЄСВ щодо нашої ситуації, які випливають із Закону про ЄСВ.

1. Допомога по вагітності та пологах включається у базу для нарахування ЄСВ (абз.2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

2. Сума ЄСВ, що сплачується роботодавцем за працівницю-декретницю за основним місцем роботи, не може бути менше величини мінімального страхового внеску (далі — ЄСВ з МЗП), визначеної як (див. ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ):

ЄСВ з МЗП = МЗП х 22 %ЄСВ.

Для визначення ЄСВ з МЗП береться розмір МЗП, що «діє» в тому місяці, за який була нарахована зарплата (дохід) і допомога по вагітності та пологах.

3. Для правильного визначення ЄСВ сума допомоги, нарахована за дні перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, розраховується за кожен місяць окремо.

Таким чином, при нарахуванні декретної допомоги:

1) її загальну суму слід розподілити пропорційно дням декретної відпустки;

2) суму, що отримана з розрахунку на місяць, порівняти з розміром діючої в такому місяці МЗП;

3) якщо зарплата (дохід) з урахуванням декретної допомоги або сума декретної допомоги у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП;

4) якщо зарплата працівниці з урахуванням декретної допомоги у підсумку за місяць дорівнює або перевищує МЗП, то ЄСВ сплачується з фактичної зарплати, суми декретної допомоги.

Відзначимо, що вимоги про сплату ЄСВ з МЗП щодо доходу працівниці-декретниці не треба дотримуватися лише в таких випадках:

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці не за основним місцем роботи (базою нарахування ЄСВ є зарплата і допомога незалежно від їх розміру);

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці з інвалідністю, яка працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка ЄСВ 8,41 %;

— зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці з інвалідністю, яка є працівником Всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ або УТОС, де застосовується ставка ЄСВ 5,3 %;

— зарплата і декретна допомога виплачується працівниці з інвалідністю, яка є працівником підприємства або громадської організації інвалідів, де застосовується ставка ЄСВ 5,5 %.

РАХУЄМО ДОДБАЗУ ЄСВ і ЄСВ-РІЗНИЦЮ

Отже, як уже було сказано вище, якщо зарплата працівниці з урахуванням суми декретної допомоги (чи сума декретної допомоги) у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП.

Слід зазначити, що додаткова база ЄСВ і ЄСВ-різниця дуже часто використовуються в ситуаціях, коли йдеться про «мінімальні» декретні. Саме при їх нарахуванні база ЄСВ в деяких місяцях декретної відпустки може виявитися менше МЗП. У кожному такому місяці декретної відпустки виконання умови ЄСВ з МЗП вимагає пильного контролю. Наведемо усі ці ситуації:

1) у місяці виходу в декрет:

зарплата + «мінімальні» декретні < МЗП;

2) у повному місяці декретної відпустки (з 1-го по останнє число місяця):

«мінімальні» декретні < МЗП;

3) розмір МЗП не відомий:

«мінімальні» декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір МЗП на час такого нарахування ще не встановлений;

4) загальна база ЄСВ в останньому місяці декретної відпустки не відома.

Усі ці ситуації мають місце в питанні, що розглядається нами (див. таблицю далі).

Таблиця контролю виконання умови ЄСВ з МЗП

Місяці, на які припадає декретна відпустка

Кількість календарних днів, на які припадає декретна відпустка

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з МЗП (105,12 грн.)

Зарплата, нарахована в місяці, на який припадає декретна відпустка

Загальна сума доходу працівниці у підсумку за місяць

ЄСВ з фактичного доходу

Контролюємо виконання умови ЄСВ з МЗП

Жовтень 2017 року

2

210,24

2895,24

3105,48

683,20

Дохід < МЗП умова не виконана

Листопад 2017 року

30

3153,60

3153,60

693,79

Дохід < МЗП умова не виконана

Грудень 2017 року

31

3258,72

3258,72

716,92

Дохід > МЗП умова виконана

Січень 2018 року

31

3258,72

3258,72

716,92

МЗП не відомий виконання умови перевірити неможливо

Лютий 2018 року

28

2943,36

2943,36

647,54

Березень 2018 року

4

420,48

не відомо

не відомо

92,51

Дохід не відомий виконання умови перевірити неможливо

Всього

126

13245,12

Як бачите, в ході контролю (здійснюваного в місяці нарахування «мінімальних» декретних) з’ясувалося, що умова ЄСВ з МЗП виконана тільки в одному місяці декретної відпустки — грудні 2017 року.

Давайте з’ясуємо, як виконати цю умову в кожному місяці такої декретної відпустки.

У місяці виходу в декрет загальний дохід працівниці за місяць менше МЗП. Відразу зазначимо, що найчастіше дохід працівниці в місяці виходу в декрет складається із зарплати за дні, які вона встигла відпрацювати цього місяця (до свого виходу в декрет), і частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо зарплата в цієї працівниці «мінімальна», декретні нараховано виходячи з «мінімуму», то частенько і їх загальна сума за місяць є меншою МЗП, встановленої в такому місяці. Що треба робити?

У цьому випадку «неповну» базу ЄСВ, що складається із зарплати і декретних, треба «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП. Для цього використовуємо додаткову базу ЄСВ. Знайдемо її:

ЄСВдодбаза = МЗП - зарплата - декретні.

Тоді при нарахуванні ЄСВ умова про ЄСВ з МЗП буде виконана. При цьому пам’ятаємо про правило: для порівняння з МЗП береться той її розмір, що «діє» в місяці, за який нараховані декретні і зарплата. У цьому випадку — у місяці виходу в декретну відпустку.

Розрахунок ЄСВ-різниці здійснюється таким чином:

ЄСВрізниця = ЄСВ додбаза х 22 %ставка ЄСВ.

Повернемося до запитання, що розглядається нами. Згідно з його умовами місяць виходу працівниці в декрет — це жовтень 2017 року.

Сума зарплати, нарахована їй за відпрацьовані дні в жовтні (2895,24 грн.), і сума декретної допомоги (210,24 грн.), що припадає на цей місяць (див. таблицю з даними), загалом складають «неповну» базу для нарахування ЄСВ у жовтні 2017 року. Відповідно її треба «доповнити» додатковою базою ЄСВ, оскільки її розмір менше МЗП, встановленої цього місяця.

2895,24зарплата + 210,24 декретні = 3105,48 > 3200мзп,

ЄСВ додбаза = 3200 - 3105,48 = 94,52 (грн.).

Відповідно ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на зарплату за жовтень:

2895,24 грн. х 22 % = 636,95 грн.;

— на декретні за жовтень:

210,24 грн. х 22 % = 46,25 грн.;

— на додаткову базу ЄСВ:

94,52 х 22 % = 20,79 грн. — ЄСВ-різниця.

У повному місяці декретної відпустки сума «мінімальних» декретних менше МЗП. Дохід працівниці в такому місяці найчастіше складається тільки з частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо декретні нараховуються виходячи з МЗП, то в таких місяцях року, як лютий, квітень, червень, вересень і листопад, з кількістю календарних днів 30 і менше, сума цієї допомоги за місяць є меншою МЗП, встановленої в такому місяці. Що слід зробити?

У цьому випадку «неповну» базу ЄСВ, що складається з декретних, треба «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП. Для цього використовуємо додаткову базу ЄСВ і нараховуємо на неї ЄСВ-різницю.

Згідно з умовами запитання така ситуація виникла в листопаді 2017 року (див. таблицю контролю).

Розрахуємо додаткову базу ЄСВ для цього місяця:

ЄСВдодбаза = 3200мзп - 3153,60декретні = 46,40 (грн.).

Відповідно ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на декретні за жовтень:

3153,60 грн. х 22 % = 693,79 (грн.);

— на додаткову базу ЄСВ:

46,40 х 22 % = 10,21 грн. — ЄСВ-різниця.

Треба відзначити, що в роботодавця в цьому випадку є на вибір два варіанти щодо строків нарахування і сплати ЄСВ-різниці:

1) нарахувати в місяці нарахування декретної допомоги (у жовтні 2017 року) і сплатити в строки, передбачені для цього місяця (не пізніше за 20 листопада 2017 року);

2) нарахувати «місяць у місяць» (у листопаді 2017 року) і перерахувати в строки, що відповідають строкам сплати ЄСВ за цей місяць (не пізніше за 20 грудня 2017 року).

Розмір МЗП не відомий: декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір МЗП на момент такого нарахування ще не встановлений законодавством.

У цьому випадку дохід працівниці (частина декретної допомоги, що припала на місяці наступного року) на момент його нарахування порівняти з розміром МЗП неможливо. Що треба робити?

Можливим таке порівняння буде лише тоді, коли стане відомий розмір МЗП, тобто після ухвалення закону про Держбюджет наступного року.

У цьому випадку базу ЄСВ (за січень і лютий 2018 року), що складається з декретних, треба буде «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру МЗП, встановленої в цих місяцях.

І в цьому випадку у роботодавця виникає два варіанти на вибір:

1) ЄСВ-різниці за січень і лютий 2018 року можна нарахувати у січні 2018 року і перерахувати в строки, передбачені для сплати ЄСВ за січень 2018 року, — не пізніше за 20 лютого 2018 року;

2) нарахування ЄСВ-різниць здійснити «місяць у місяць»: ЄСВ-різницю за січень нарахувати в січні, а за лютий — у лютому. Строки сплати ЄСВ будуть такими: за січень 2018 року — не пізніше 20 лютого 2018 року; за лютий — не пізніше 20 березня 2018 року.

В останньому місяці декретної відпустки. У місяці нарахування декретної допомоги роботодавець не знає, який дохід буде у цієї працівниці за увесь місяць повністю. У цей момент йому відома лише частина доходу — декретні, що припадають на частину останнього місяця декретної відпустки (див. таблицю контролю: за березень 2018 року — 420,48 грн.).

Тому остаточне рішення про нарахування ЄСВ (з фактичного доходу або з МЗП з використанням додаткової бази ЄСВ) треба приймати, коли дохід працівниці за цей місяць буде відомий повністю, а саме: по закінченні березня 2018 року.

Якщо в березні працівниця захоче вийти на роботу, то їй за відпрацьовані дні буде нарахована заробітна плата. Склавши її з частиною декретних, тих, що припали на березень, треба буде порівняти суму, що вийшла, з МЗП, установленою у березні 2018 року. Якщо вона виявиться менше розміру МЗП, то ЄСВ треба буде заплатити з «мінімалки», а якщо рівна або більше — з фактичного доходу.

Якщо працівниця відразу після закінчення декретної відпустки захоче піти у відпустку для догляду за дитиною до 3 років, то доходу у березні 2018 року, окрім нарахованих у жовтні 2017 року декретних, у неї вже не буде. У зв’язку з цим у березні виникне необхідність у нарахуванні ЄСВ-різниці на додаткову базу ЄСВ.

Висновки

1. Якщо зарплата працівниці з урахуванням суми декретної допомоги (чи сума декретної допомоги) у підсумку за місяць виявилася менше розміру МЗП, треба нарахувати і сплатити ЄСВ з МЗП.

2. Не треба дотримуватися вимоги про сплату ЄСВ з МЗП щодо зарплати (доходу) і декретної допомоги лише тоді, коли вони виплачуються працівниці-декретниці з інвалідністю або не за основним місцем роботи.

3. Для визначення суми «мінімальних» декретних береться розмір МЗП, діючий у місяці настання страхового випадку (декретної відпустки), а ось для визначення ЄСВ з МЗП береться розмір МЗП, діючий у тому місяці, за який була нарахована зарплата і допомога по вагітності та пологах.

4. Остаточне рішення про нарахування ЄСВ (з фактичного доходу або з МЗП з використанням додаткової бази ЄСВ) треба приймати тоді, коли дохід працівниці за цей місяць буде відомий повністю.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд