Поділ класу на групи для вивчення інформатики: організація та оплата праці учителя

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Вересень, 2017/№ 18
Гімназія знаходиться у сільській місцевості. Наповнюваність кожного з класів становить 20 і більше учнів. Урок інформатики учням викладають у цій же гімназії. Чи можна поділити клас на групи для цілей вивчення предмета інформатики? Якщо так, то як проводити оплату праці учителю інформатики?

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах затверджено наказом МОН «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 р. № 128.

Пунктом 7 додатка 2 до цього наказу передбачено, що при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі.

Увага! Під час проведення в гімназії практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів клас може ділитися на 2 групи, якщо в ньому не менше 16 учнів. Якщо в класі 24 і більше учнів, то такий клас ділиться на 3 групи.

При цьому слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. Таке обмеження максимальної кількості учнів у класі гімназії передбачено також п. 2.4 Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 р. № 389.

Тепер стосовно оплати праці вчителя інформатики. Посадові оклади (ставки заробітної плати) керівних та педагогічних працівників гімназій підвищуються на 10 % (п.п. «б» п. 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, далі — Інструкція № 102). Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, до якого включено, зокрема, посаду вчителя.

Тому ставка заробітної плати вчителя гімназії встановлюється залежно від присвоєної кваліфікаційної категорії з підвищенням її на 10 % за роботу в такому типі загальноосвітнього навчального закладу, як гімназія.

Заробітна плата вчителя інформатики також залежить від обсягу навчального навантаження з урахуванням середньотижневої кількості годин на проведення практичних занять з інформатики, передбачених навчальною програмою з вивчення цього предмета, а також таких її складових, як надбавка за вислугу років, надбавка «за престижність педагогічної праці», доплат, винагород, премій.

Особливу увагу слід звернути на доплати за завідування кабінетом обчислювальної техніки та її обслуговування.

В абз. 1 п. 41 Інструкції № 102 вказано: учителям та іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 — 13 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Відповідно до абз. 2 п. 41 Інструкції № 102 у школах, де створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата у розмірі 5 — 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

У спільному листі МОН від 05.02.2009 р. № 1/9-82 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 06.02.2009 р. № 02-8/56 наведені роз’яснення щодо застосування п. 41 Інструкції № 102 при установленні доплат вчителям, викладачам, іншим працівникам, на яких покладено обслуговування електронно-обчислювальної техніки та завідування навчальними кабінетами, у яких здійснюється викладання курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки».

Також у вищезгаданому листі вказано: попри невідповідність назв навчальних кабінетів для викладання курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки» у низці нормативно-правових актів доплата за обслуговування електронно-обчислювальної техніки і завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, у яких оснащено навчальне середовище для викладання зазначеного шкільного курсу та організовано навчально-виховний процес, провадиться відповідно до п. 41 Інструкції № 102.

Отже, учителю інформатики гімназії допустимо установити одночасно доплати за завідування кабінетом інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій і за обслуговування електронно-обчислювальної техніки відповідно до абз. 1 і 2 п. 41 Інструкції № 102 (ср. 025069200). При цьому введення до штатного розпису загальноосвітнього навчального закладу посади інженера-електроніка не позбавляє права працівників, на яких покладено обов’язки обслуговування електронно-обчислювальної техніки, на отримання відповідної доплати.

Розміри доплат за завідування кабінетом і за обслуговування комп’ютерної техніки обчислюються зі ставки заробітної плати вчителя відповідної кваліфікаційної категорії, встановленої за наслідками атестації, незалежно від обсягу тижневого навантаження, затвердженого при тарифікації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити