Теми статей
Обрати теми

Щодо завчасного виходу на роботу з додаткової оплачуваної навчальної відпустки

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Квітень, 2018/№ 8
Друк
Лист від 26.03.2018 р. № 479/0/101-18/284

Департаментом заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

Статтею 15 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток. Тривалість таких відпусток залежно від рівня акредитації закладу освіти, форми навчання, курсу встановлено частинами першою — четвертою цієї статті.

Надання такої відпустки має на меті створення найбільш сприятливих умов для поєднання працівником навчання з працею, шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових обов’язків.

Оскільки планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального закладу освіти, то й навчальну відпустку має бути надано й оплачено в терміни, обумовлені навчальними закладами в межах, визначених статтею 15 Закону.

Слід зауважити, що навчальна відпустка є пільгою для працівника, а не обов’язком (глава XIV КЗпП України «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням»), тому він може скористатися нею в повному обсязі, лише в частині або не скористатися взагалі.

Питання щодо надання відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю, ніж передбачено статтею 15 Закону, має вирішуватись за погодженням між працівником і роботодавцем. Якщо роботодавець погодиться на такі умови надання зазначеної відпустки за заявою працівника, то порушень законодавства про працю не буде.

Крім того, такі відпустки мають цільове призначення: для виконання лабораторних робіт, складання державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту і т. і.

Якщо працівник у зв’язку з досягненням мети, для якої була надана відпустка, виходить на роботу до закінчення установленого часу відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на роботу провадиться на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки.

Для відрахування з працівника виплачених коштів за невикористані дні відпустки не вбачається правових підстав.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

На роботу до закінчення навчальної відпустки: погляд Мінсоцполітики на неординарну ситуацію

У листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на наш запит про завчасний вихід працівника на роботу з додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти (далі — навчальна відпустка).

Нагадаємо, що навчальна відпустка надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва в закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання. Тривалість такої навчальної відпустки залежить від типу закладу вищої освіти, форми навчання і курсу (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504/96).

Підставою для надання навчальної відпустки є заява працівника про надання йому такої відпустки за основним місцем роботи. До заяви обов’язково додається довідка-виклик із закладу вищої освіти як підтвердження того, що працівник має право на навчальну відпустку. Крім того, саме в довідці-виклику заклад вищої освіти прописує період і тривалість такої відпустки. Працівник має право зазначити в заяві період навчальної відпустки виключно в рамках періоду такої відпустки, визначеної в довідці-виклику. Детальніше про надання навчальної відпустки див. у спецвипуску «ОП», 2017, № 20/1, с. 6 і 12.

Увага! З 03.04.2018 р. набув чинності наказ МОН від 16.02.2018 р. № 160, яким затверджена нова форма № Н-5.01, тобто нова форма довідки-виклику з вишу. У цьому наказі зазначено, що нова форма № Н-5.01 застосовується починаючи з 2018/2019 навчального року. При цьому з 03.04.2018 р. визнаний таким, що втратив чинність, наказ МОН від 06.06.2017 р. № 794, яким була затверджена попередня «версія» форми № Н-5.01. Нова і стара редакції форми № Н-5.01 майже ідентичні. Єдина відмінність: за текстом нової форми № Н-5.01 згадується заклад вищої освіти, а за текстом старої форми № Н-5.01 — вищий навчальний заклад. Формулювання навчального закладу змінено для приведення у відповідність до нових підходів його визначення в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII і, відповідно, у Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (ср. ).

Зазначимо, що у трудовому законодавстві навчальна відпустка визначена як пільга, що надається працівникам, які поєднують роботу з навчанням у закладі вищої освіти. На пільговий статус такої відпустки вказує саме найменування і норма ст. 215 КЗпП, в якій йдеться про надання навчальної відпустки саме як пільги. Крім того, ст. 215 КЗпП включена до глави XIV цього Кодексу, що має назву «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням». Про те, що навчальна відпустка є пільгою, говорить і Мінсоцполітики в листі, що коментується.

Пільговий статус такої відпустки дає підстави вважати: трудовим законодавством працівникам, які навчаються в закладах вищої освіти, надано право на навчальну відпустку, а не обов’язок скористатися нею. Тому працівник за бажанням може скористатися навчальною відпусткою в повному обсязі згідно з довідкою-викликом, взагалі не скористатися нею або використати її частково, але в межах періоду, зазначеного в довідці-виклику із закладу вищої освіти. Про це йдеться і в листі, що коментується.

Саме така позиція і породжує загальний підхід до такої ситуації. Трапляється, що працівник зазначає в заяві дату початку навчальної відпустки пізніше дати початку цієї відпустки, вказаної в довідці-виклику. У такому разі йому за основним місцем роботи надають навчальну відпустку на період, зазначений у заяві. При цьому за дні роботи, що припали на період навчальної відпустки виключно згідно з довідкою-викликом, працівникові виплачують зарплату, оскільки він перебуває на роботі і виконує свої посадові обов’язки. А ось за дні, коли працівник згідно з його заявою перебуває в навчальній відпустці (але в межах періоду цієї відпустки, зазначеної в довідці-виклику), йому належать відпускні (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики у спецвипуску «ОП», 2017, № 20/1, с. 13).

У нашому запиті, відповідь на який надано в листі, що коментується, також йдеться про використання навчальної відпустки не в повному обсязі, зазначеному в довідці-виклику. Але ситуація стосується іншого — спочатку працівник оформив таку відпустку на усі дні, зазначені в довідці-виклику, але потім вирішив вийти до закінчення вже оформленої наказом роботодавця навчальної відпустки: «Працівник як студент-заочник 3 курсу університету за основним місцем роботи надав заяву про надання йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки тривалістю 20 календарних днів з 19.03.2018 р. Аналогічна тривалість (20 календарних днів) і період цієї відпустки (з 19.03.2018 р. по 07.04.2018 р.) зазначені і в довідці-виклику, доданій працівником до заяви.

На підставі заяви і довідки-виклику роботодавець видав наказ про надання працівникові додаткової оплачуваної навчальної відпустки з 19.03.2018 р. по 07.04.2018 р. тривалістю 20 календарних днів і виплатив працівникові відпускні за 20 календарних днів цієї відпустки.

Проте цей працівник з власної ініціативи перервав додаткову оплачувану навчальну відпустку і вийшов на роботу 02.04.2018 р., тобто ще до закінчення цієї відпустки згідно з наказом про її надання.

Чи має право працівник з власної ініціативи перервати додаткову оплачувану навчальну відпустку і вийти на роботу до дати закінчення цієї відпустки? Якщо так, то чи повинен працівник повернути роботодавцеві відпускні за дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки, які у зв’язку з його рішенням про завчасний вихід на роботу з цієї відпустки припадають на дні його роботи (у наведеному випадку — відпускні за 6 календарних днів)?».

Чи може працівник вийти на роботу до закінчення навчальної відпустки, оформленої наказом роботодавця? На це запитання Мінсоцполітики в листі, що коментується, відповідає так: питання про надання навчальної відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю повинне вирішуватися за погодженням між працівником і роботодавцем. Якщо роботодавець погодиться на такі умови надання зазначеної відпустки за заявою працівника, то порушень законодавства про працю не буде.

Тобто, на думку Мінсоцполітики, зменшення тривалості навчальної відпустки (у тому числі і завчасний вихід з такої відпустки) узгоджується між працівником і роботодавцем.

Але в такій позиції Мінсоцполітики є непогодженість. «Трудове» ж Міністерство в листі, що коментується, саме визнає, що така навчальна відпустка є пільгою в розумінні КЗпП. Отже, працівник має право самостійно вирішувати, використати цю пільгу або ні і в яких обсягах. З цієї точки зору трудове законодавство не забороняє працівникові вийти на роботу до закінчення навчальної відпустки.

Чи повинен працівник повернути відпускні за дні навчальної відпустки, що не «відгуляв»? Із цього приводу Мінсоцполітики в листі, що коментується, відповідає: якщо працівник у зв’язку з досягненням мети, для якої була надана навчальна відпустка, виходить на роботу до закінчення встановленого періоду цієї відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на роботу здійснюється на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки. Для відрахування з працівника виплачених коштів за невикористані дні відпустки не вбачається правових підстав.

Отже, якщо працівник завчасно виходить на роботу з навчальної відпустки, то з першого робочого дня йому виплачують зарплату. У випадку, наведеному в запиті, працівникові поновлюють виплату зарплати з 02.04.2018 р., тобто фактичного повернення працівника до своїх посадових обов’язків.

При цьому у працівника «на руках» залишаються відпускні за дні навчальної відпустки, які не використані працівником і в результаті завчасного виходу на роботу з цієї відпустки припадають на його робочі дні. У наведеному випадку у працівника залишаються відпускні за 6 календарних днів (з 02.04.2018 р. по 07.04.2018 р.) навчальної відпустки.

Чому? Для відрахування уже виплачених відпускних за дні навчальної відпустки, що не використані, немає правових підстав.

Дивіться, єдина норма, в якій зазначено про відрахування відпускних, міститься у ст. 22 Закону № 504/96. Проте в ній йдеться про відпустки, надання яких прив’язано до робочого року, тобто про щорічні відпустки. Тоді як надання навчальної відпустки прив’язано до навчального року (ч. 6 ст. 216 КЗпП, ч. 6 ст. 15 Закону № 504/96).

Отже, норми ст. 22 Закону № 504/96 про відрахування відпускних поширюються виключно на щорічні відпустки і не стосуються навчальної відпустки (також див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2016 р. № 1820/0/101-16/284 // спецвипуск «ОП», 2017, № 4/1, с. 3). Виходить, що і підстав для стягнення з працівника відпускних за дні навчальної відпустки, що не використані, немає.

Підіб’ємо підсумки. Працівник може завчасно вийти на роботу з навчальної відпустки (на думку Мінсоцполітики — за погодженням з роботодавцем). Проте в такому разі за робочі дні, які згідно з наказом були б для нього днями такої відпустки, він отримає подвійну оплату — зарплату і відпускні. А бюджетним установам, зважаючи на обмеженість фонду оплати праці, з такими трудоголіками варто бути напоготові.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі