Оклади в бюджетній сфері з 1 січня 2018 року

Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці, Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Січень, 2018/№ 1
В обраному У обране
Друк
За традицією новий рік розпочинаємо з нових соціально-економічних показників. Вони впливають і на розміри посадових окладів (тарифних ставок). Які розміри окладів у працівників бюджетної сфери у 2018 році? Про найпоширеніші бюджетні категорії, а конкретно про розмір окладів для них, і розповімо.

Статтею 6 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП встановлено, що розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника не має бути менше ПМПО на 1 січня календарного року. У 2017 році такий мінімум складав 1600 грн. ПМПО на 1 січня 2018 року складає 1762 грн., отже, і мінімальний розмір окладу на весь 2018 рік має бути не нижче 1762 грн.

Отже, головне запитання: які розміри окладів у працівників бюджетної сфери у 2018 році, у кого відбудеться підвищення окладів?

Проаналізуємо все по порядку.

Працівники з оплатою за ЄТС

Як визначають розміри місячних посадових окладів ЄТС-працівників з 1 по 25-й тарифний розряди? Принцип розрахунку такий: оклад (ставку) працівника 1-го тарифного розряду множать на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому посадові оклади (тарифні ставки), визначені в гривнях з копійками, округлюють: цифри до 0,5 — відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривни.

Тарифні коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови № 1298. А посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (так званий «базовий» посадовий оклад), на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС, з 1 січня 2017 року встановлений у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. Такий принцип розрахунку зберігається і у 2018 році.

Згідно зі ст. 7 Закону про Держбюджет на 2018 рік з 01.01.2018 р. розмір ПМПО дорівнює 1762 грн. Отже,

з 01.01.2018 р. розмір «базового» посадового окладу складає 1762 грн.

Таким чином, порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС з 01.01.2018 р. такий: посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 — 2 5-го тарифних розрядів розраховують множенням окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1762 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2018 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 2713 грн. (1762 х 1,54 = 2713,48 = 2713 грн.).

Нижче в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, які мають бути встановлені в штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2018 року.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2018 року, грн.

1

1

1762

2

1,09

1921

3

1,18

2079

4

1,27

2238

5

1,36

2396

6

1,45

2555

7

1,54

2713

8

1,64

2890

9

1,73

3048

10

1,82

3207

11

1,97

3471

12

2,12

3735

13

2,27

4000

14

2,42

4264

15

2,58

4546

16

2,79

4916

17

3

5286

18

3,21

5656

19

3,42

6026

20

3,64

6414

21

3,85

6784

22

4,06

7154

23

4,27

7524

24

4,36

7682

25

4,51

7947

Робітники, «обслуговуючі» органи держвлади і місцевого самоврядування

Умови і розміри оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і інших органів затверджені наказом № 77. Розміри окладів «обслуговуючих» робітників наведені в додатках 1 — 3 до цього наказу. Водночас вони були встановлені з 01.05.2016 р. і на 2018 рік не актуальні, оскільки їх розміри нижче ПМПО на 1 січня 2018 року. Як діяти?

З цього приводу п. 1 наказу № 77 встановлена така вимога:

розміри місячних окладів (тарифних ставок), вказаних у додатках 1 — 3 до наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначений у примітці 1 додатку 1 до постанови № 1298.

А оскільки «базовий» посадовий оклад за ЄТС на 1 січня 2018 року збільшився, то і оклади «обслуговуючих» робітників з 01.01.2018 р. теж повинні збільшитися. Проте їх розміри треба визначити самостійно розрахунковим шляхом. Для цього треба «схемний» оклад помножити на відповідний коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Нагадаємо, що в додатках 1 — 3 до наказу № 77 встановлені розміри місячних тарифних ставок (посадових окладів) станом на 01.05.2016 р. (остання редакція наказу № 77, з урахуванням змін, внесених наказом Мінсоцполітики від 16.05.2016 р. № 515). За період з 01.01.2016 р. по 01.01.2018 р. «базовий» посадовий оклад за ЄТС змінювався (підвищувався) кілька разів (на 01.05.2016 р. — 1185 грн., на 01.12.2016 р. — 1335 грн., на 01.01.2017 р. — 1600 грн., на 01.01.2018 р. — 1762 грн.). Таким чином, коефіцієнт, на який треба підвищити «схемні» посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників, з 1 січня 2018 року складає:

1762 : 1185 = 1,48692 (грн.),

де 1185 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, вказаний у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298, з 1 травня 2016 року;

1762 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня 2018 року.

Отже, посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників станом на 1 січня 2018 року розрахунково визначають так:

По (Тс) розрахункова = По (Тс) схемна x 1,48692,

де По — розмір посадового окладу;

Тс — розмір тарифної ставки.

Нагадаємо правила округлення розрахованого посадового окладу (тарифної ставки): цифри до 0,5 — відкидаємо, цифри 0,5 і вище — округлюємо до однієї гривні.

Є ще один варіант розрахунку «штатних» окладів станом на 01.01.2018 р.: посадові оклади, визначені станом на 01.01.2017 р., множать на коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року (1,10125 = 1762 : 1600).

Давайте розрахуємо розмір окладу з 01.01.2018 р. на прикладі прибиральника службових приміщень:

1 варіант:

1450 грн. х 1,48692 = 2156,03 грн. ≈ 2156 грн.,

де 1450 — «схемний» оклад, установлений у додатку 2 до наказу № 77 станом на 01.05.2016 р.;

1,48692 — коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з травнем 2016 року.

2 варіант:

1958 грн. х 1,10125 = 2156,25 грн. ≈ 2156 грн.

де 1958 — «штатний» оклад прибиральника службових приміщень станом на 01.01.2017 р.;

1,10125 — коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року (1762 грн. : 1600 грн.).

Держслужбовці

Які вимоги встановлені до мінімального розміру окладів держслужбовців? Так, ст. 51 Закону № 889 мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, не може бути нижче двох ПМПО на 1 січня календарного року. При цьому в абз. 3 і 4 ч. 2 п. 14 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 мінімальний розмір такого посадового окладу складає:

з 1 січня 2018 року — 1,5 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року;

з 1 липня 2018 року — 1,75 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року.

Отже, з 1 січня 2018 року мінімальний оклад держслужбовця складає 2643 грн. (1762 х 1,5).

Щодо підвищення мінімального окладу держслужбовця з 1 липня 2018 року, то відповідно до Прикінцевих положень Закону про Держбюджет на 2018 рік, норми і положення частини другої пункту 14 розділу XI Закону України «Про державну службу» застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

Тому конкретні схеми посадових окладів для держслужбовців і працівників, що виконують функції з обслуговування держорганів, повинен затвердити Кабмін відповідною постановою. Проект такої постанови вже розроблений Мінсоцполітики. Залишилося зачекати його затвердження. Як тільки цей документ з’явиться, ми повернемося до питання щодо розмірів посадових окладів і умов оплати праці держслужбовців*.

* Держслужбовцям продовжено можливість встановлювати стимулюючі виплати до 31 грудня 2018 року. Це передбачено п. 7 «Заключні положення» Закону про Держбюджет на 2018 рік. Нагадаємо, що такі стимулюючі виплати повинні були виплачували на протязі 2-х років з дня набрання чинності Закону № 889, тобто до травня 2018 року. Крім того, зараз Мінсоцполітики розробило проект змін до Положення про преміювання держслужбовців.

Працівники з функціями з обслуговування держорганів

З 01.01.2018 р. очікується підвищення окладів і у працівників, що виконують функції з обслуговування держорганів. Згідно з проектом КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці у 2018 році»** підвищення планується в середньому до 40 % порівняно з 2017 роком. Нагадаємо, що у 2017 році найменший оклад цієї категорії працівників дорівнював 1895 грн.

** На момент підготовки номера проект ще затверджений.

Посадовці і службовці ОМС

Останнє підвищення окладів у більшості посадовців і службовців ОМС було з 26.05.2017 р. (згідно з постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353), а для деяких посад ОМС з 05.10.2017 р. (згідно з постановою КМУ від 27.09.2017 р. № 730). При цьому найменший розмір окладу для посадовця ОМС складає 2000 грн., а для службовця ОМС — 1895 грн. У 2018 році це більше мінімального розміру посадового окладу, встановленого ст. 9 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року (на 2018 рік — 1762 грн.). Тобто мінімальні законодавчі вимоги виконані, а інших умов встановлення мінімального розміру посадового окладу в ОМС постанова № 268 не містить.

До прийняття Кабінетом Міністрів відповідного рішення посадові оклади посадовців і службовців ОМС з 1 січня 2018 року доки залишаються на рівні 2017 року.

Використані документи та скорочення

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про Держбюджет на 2018 рікЗакон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIІI.

Закон № 889Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ.

Постанова № 1298постанова КМУ «Про оплату праці працівників на підставі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 268постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Наказ № 77наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ПМПО — прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд