Щодо ухилення страхувальника від прийняття листка непрацездатності для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності

В обраному У обране
Друк
Фонд соціального страхування України
Оплата праці Липень, 2018/№ 14
Лист від 20.03.2018 р. № 5.2-28-922

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України розглянула <…> звернення щодо ухилення страхувальника від прийняття листка непрацездатності для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та повідомляє.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105 (далі — Закон) визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами.

Основні права та обов’язки Фонду соціального страхування України викладені у статті 10 Закону. Так, відповідно до покладених на нього функцій Фонд зобов’язаний забезпечувати фінансування та виплачувати призначене матеріальне забезпечення, страхові виплати і надавати соціальні послуги, передбачені цим Законом; здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів.

Функцій щодо примусового прийняття листка непрацездатності роботодавцем від застрахованої особи Законом не передбачено.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці», Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Отже, за захистом своїх порушених прав застрахована особа може звернутися до територіальної Державної служби України з питань праці.

Заступник директора В. Забела

Коментар редакції

Роботодавець відмовляється оплатити лікарняний лист — забираємо допомогу з непрацездатності самі

Безпорадність ФСС. Листок непрацездатності (лікарняний лист) — це документ, який свідчить, що ви дійсно хворіли певну кількість днів. Його треба отримати, якщо ви вийшли на лікарняний. Потім документ необхідно надати роботодавцеві, щоб вам було виплачено допомогу.

Якщо роботодавець не оплатив вам листок непрацездатності — ваш законний лікарняний, ви маєте право звернутися до інспекції праці за захистом ваших прав.

Про це говорить нам ФСС в листі (від 20.06.2018 р. № 5.2-28-922), що коментується, відзначаючи при цьому, що порядку, як змусити роботодавця прийняти від працівника листок непрацездатності, у чинному законодавстві не існує.

Але чому ж Фонд, який зобов’язаний стежити за дотриманням і реалізацією страхового законодавства, «складає ручки»? Чому він відправляє нас за захистом своїх прав до «трударів»?

Адже трудове законодавство, в основі якого закладені принципи захисту прав працюючих громадян (ст. 2 і ст. 253 — 255 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі — КЗпП)), гарантує працівникові, що уклав з роботодавцем офіційний трудовий договір, матеріальне забезпечення у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

Крім того, роботодавець зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку (у тому числі через хворобу або травму, у зв’язку з вагітністю та пологами) відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Законодавець навіть передбачає право працівника, який звільняється, звернутися за виплатою допомоги по непрацездатності до роботодавця (ст. 19 Закону № 1105) (якщо страховий випадок настав у день звільнення).

А ось функцій з примусового прийняття листка непрацездатності роботодавцем від застрахованої особи в цьому Законі, як виявилося, немає. У Фонду просто зв’язані руки. Але знайте: покарання за порушення трудового і соціального законодавства є. А тому фахівці ФСС порадили (у листі) працівникові, чиї права порушені, відразу звертатися до територіального відділення Держпраці. Серед питань, що підлягають контролю з боку цього органу, є і дотримання норм Закону № 1105.

Що можна зробити, якщо лікарняний лист не оплатили? Зрозуміло, ви можете (якщо бажаєте) відразу йти до трудової інспекції, як рекомендує ФСС. Ми ж, у свою чергу, пропонуємо не поспішати і вирішити питання «за місцем» — з роботодавцем. Не спрацює, тоді вже поза сумнівом, ваш шлях — до Держпраці.

Отже, якщо ви після одужання вийшли на роботу, здали лікарняний лист роботодавцеві, а після спливу приблизно трьох-чотирьох тижнів (10 календарних днів на прийняття рішення комісією із соціального страхування + декілька днів бухгалтерові на розрахунок лікарняних, складання і подання заяви-розрахунку у ФСС на суму лікарняних + 10 днів ФСС на перерахування суми лікарняних вашому роботодавцеві на спецрахунок) помітили, що лікарняний лист не оплачений, не варто панікувати.

Зверніться до бухгалтерії (до відділу кадрів, комісії із соціального страхування) для уточнення причин, чому вам не нарахували належні виплати за дні вимушеної відсутності на роботі через хворобу. Цілком можливо, що у бухгалтера (кадровика, комісії із соціального страхування) викликають сумніви деякі дані в заповненні листка непрацездатності.

Треба сказати, що дійсно існують причини, коли вам може бути відмовлено «в оплаті». Назвемо їх:

1. Бланк лікарняного оформлений не в установленому порядку, якщо він:

1.1. Містить помилки в заповненні реквізитів бланка (неправильно зазначена назва роботодавця, його адреса тощо).

1.2. Має більше двох виправлень (у тому числі засвідчених медустановою) на лицьовій частині (п. 4.5 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Міністерства охорони здоров’я, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136/-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

У першому випадку лікарняний лист підлягає виправленню в медустанові, що його видала. У другому — заміні на дублікат (по суті, такий же лікарняний лист, тільки з написом «дублікат»). Оформлення дубліката здійснюється лікарем за наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за цим лікарняним листом не здійснювалася (п. 12 Інструкції № 532).

2. У разі отримання застрахованою особою травм або захворювання при скоєнні злочину (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

3. У разі умисного завдання шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи або інших обов’язків або симуляція хвороби (п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

4. За час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи (п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

5. За час примусового лікування, призначеного за постановою суду (п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

6. У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

7. За період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

8. Якщо хворий не дотримувався режиму, встановленого для нього лікарем, або не з’являвся без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) або медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачає право на лікарняні з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням комісії (уповноваженим) із соціального страхування, створеної на підприємстві (в організації, установі), яка призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ч. 2 ст. 23 Закону № 1105). Про таке порушення лікар робить відповідну позначку у бланку лікарняного листа.

Якщо ж бухгалтер посилається, наприклад, на те, що:

— ви захворіли під час відпустки (окрім відпустки без збереження заробітної плати, творчої відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням);

— ви відпрацювали в установі (на підприємстві, в організації) усього лише декілька днів до захворювання (отримання травми) і у вас немає страхового стажу;

— хворіли не самі, а дитина;

— інші випадки, коли згідно з «нібито» чинним законодавством вам не належить оплачувати лікарняний лист — наполягайте на оплаті.

Зауважте! Навіть якщо ваш випадок значиться серед тих, через які вам не належить оплата лікарняного листа, сам бланк цього документа у вас зобов’язані прийняти.

На підставі нього відділ кадрів ставить у табелі не прогул, а неоплачувану хворобу, а комісія із соціального страхування приймає рішення про відмову в призначенні лікарняних виплат, складає відповідний протокол і повідомляє про таку відмову вам, причому письмово.

Що можна зробити, якщо лікарняний лист не прийняли? Якщо причин, через які лікарняний не підлягає оплаті, немає або у вас, у принципі, відмовилися приймати бланк лікарняного, то звертайтеся з письмовою заявою до керівника.

Таке звернення оформляється за загальними правилами складання схожого роду документів, зазначивши:

— кому адресована заява (посада керівника, його П. І. Б., назва організації, підприємства, установи);

— від кого надійшло звернення — свої дані (П. І. Б., професію або посаду відповідно до штатного розпису, структурний підрозділ);

— назву документа — заява;

— у текстовій частині суть звернення — прохання оплатити дні непрацездатності на підставі наданого листка непрацездатності;

— у додатку документи (лікарняний лист (номер, дата видачі); якщо листок непрацездатності виданий по догляду за дитиною — копію свідоцтва про її народження; якщо ви працюєте у цього роботодавця сумісником — копію лікарняного листа, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, і довідку про середню зарплату з основного місця роботи), що додаються.

Із заявою можна звернутися особисто до керівника або, підготувавши два примірники, залишити один з них у секретаря, другий із зазначеним реєстраційним вхідним номером, датою і підписом особи, що прийняла документ, узяти собі.

Якщо керівник не підписує вашу заяву або її не реєструють у приймальні, надсилайте її поштовим рекомендованим листом з повідомленням і описом вкладення на ім’я керівництва підприємства.

Надалі за потреби вирішення трудового спору позначка про отримання адресатом листа буде доказом вашої спроби врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Якщо по-доброму не вийшло вирішити проблему і лікарняний у вас не приймають або відмовляються оплачувати за вигаданими причинами, то вам — прямий шлях із скаргою до Держпраці. Боїтеся? Абсолютно марно.

Роботи не позбавлять (ви для роботодавця анонім). Що це означає? А те, що, звертаючись до трудової інспекції із скаргою на свого роботодавця, ви залишаєтеся особою конфіденційною. Річ у тому, що, отримавши ваше звернення, «трударі», вирушаючи з перевіркою до порушників ваших прав, самі не мають права їх порушувати. А саме — їм заборонено розголошувати будь-які відомості щодо вашої особи. На це є заборона, встановлена в п.п. 6 п. 13 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (ср. 025069200). Саме тому про вашу «скаргу» ніхто не дізнається. Підсумок здійнятої «бурі» буде таким:

— роботодавцеві направлять перевірку;

— якщо під час інспекційного відвідування інспектор праці виявить порушення прав працівників, то роботодавцеві видають припис;

— виконувати вимогу припису є для роботодавця обов’язковим, причому в чітко обмежені строки, тому він виплатить вам лікарняні (у разі відсутності підстав для відмови — ми їх вже зазначили вище).

Якщо (раптом) роботодавець не виконає припис або порушить строки його виконання, то йому загрожує штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати, а посадовим особам — адмінштраф у розмірі від 510 до 1700 грн. Ну й на майбутнє навчений гірким досвідом роботодавець не «пустуватиме» і не ображатиме своїх працівників відмовою у виплаті лікарняних.

Олена ОГАЙ, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд