Теми статей
Обрати теми

Порядок надання «житлових» субсидій: нові правила оформлення та надання

Бондаренко Ксенія, експерт з соціальних питань
Перевірка субсидіантів, яку провело Міністерство фінансів, виявила низку зловживань з боку отримувачів субсидії. Тому Уряд прийняв рішення про зміну порядку надання субсидій таким чином, щоб державну підтримку отримували ті, хто справді її потребує. Про які новації відтепер треба знати і на що звертати увагу? Про це — у статті.

Перш ніж перейти до справи, зауважимо: порядок надання субсидії на оплату ЖКП, як і раніше, регулюється Положенням № 848. Проте викладене воно в новій редакції, яка затверджена постановою № 329, що набрала чинності з 01.05.2018 р. Саме на нововведеннях у механізмі оформлення і надання субсидії ми і зосередимося далі.

1. У кого додатково з’явилося право на субсидію з 1 травня 2018 року

Уперше за історію існування програми житлових субсидій право на отримання житлової субсидії нарівні із громадянами України набули також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях (будинках) (п. 2 Положення № 848).

Нагадаємо, що зазвичай субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований і фактично проживає у житловому приміщенні (будинку).

В окремих випадках, за рішенням комісії, субсидія може призначатися (п. 8 Положення № 848):

— орендарю, тобто особі, яка не зареєстрована в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживає у ньому на підставі договору найму (оренди) житла;

— індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщеним особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла. Ця категорія також додана постановою № 329.

2. Соцнорми для домогосподарств: кого торкнулися зміни

Постановою № 329 внесено зміни до постанови № 409.

Так, скасовано соціальну норму площі житла в розмірі 75 м2 для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб.

З 01.05.2018 р. введено єдині для всіх категорій соціальні норми житла:

13,65 м2 загальної площі на одну особу та додатково 35,22 м2 на домогосподарство — для оплати житлової послуги;

— 13,65 м2 опалюваної площі та додатково 35,22 м2 на домогосподарство — для оплати теплової енергії, природного газу чи електричної енергії, які використовуються для індивідуального опалення.

Разом з тим передбачено, що непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, в окремих випадках за рішенням комісії субсидія може призначатися на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла, але не більше ніж на 30 відсотків (п. 5 Положення № 848).

Приклад 1. У будинку загальною площею 73 м2 зареєстрована та проживає одна непрацююча особа з інвалідністю.

Соціальна норма житла для однієї особи становить 48,87 м2 (13,65 м2 загальної площі на одну особу + додатково 35,22 м2 на домогосподарство).

Комісією прийнято рішення призначити субсидію на понаднормову площу. У такому разі субсидія буде надана на 63,53 м2 (48,87 м2 — соціальна норма житла для однієї особи + 30 % від цієї норми (48,87 x 30 : 100 = 14,66 м2)).

Нагадаємо, що таке рішення переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у приміщенні, складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Постановою № 329 чітко визначено, хто належить до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла. Це:

— особи, які не досягли повноліття (18 років);

— громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;

— громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

— громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Увага! Особи, старші 60 років, яким у зв’язку із недостатнім страховим стажем не призначено пенсію або один із вищезазначених видів державної соціальної допомоги, не можуть претендувати на призначення субсидії на понаднормову площу житла.

Постановою № 329 також зменшено соціальні нормативи споживання житлово-комунальними послугами для індивідуального опалення, а саме:

— природного газу — з 5,0 м3 до 4,5 м3 на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

— електроенергії — з 51 кВт·год до 30 кВт·год на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Разом з тим переглянуто коригуючі коефіцієнти, які застосовують для розрахунку розміру витрат електричної енергії (природного газу, інших видів палива) на потреби опалення та теплової енергії на потреби централізованого опалення. Ці коригуючі коефіцієнти наведено для кожного регіону України в додатках 1 і 2 до постанови № 409.

Важливо! Право на субсидію визначається виходячи із майнового стану та доходів всіх членів сім’ї осіб, які зареєстровані в домогосподарстві.

Якщо раніше до уваги бралися лише особи, які зареєстровані в домогосподарстві, на яке призначається субсидія, то постановою № 329 введено нові правила. Відтепер при призначені субсидії будуть враховуватися доходи та майновий стан всіх членів сім’ї всіх осіб, які зареєстровані в домогосподарстві.

Увага! Для визначення осіб, які належать до членів сім’ї, звернемось до ст. 3 СКУ.

«Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства».

Приклад 2. У домогосподарстві зареєстровані батько (власник будинку), його дружина, їх повнолітня донька (має громадянського чоловіка, що зареєстрований за іншою адресою, з яким проживає та має спільну дитину) та онука. Громадянський чоловік повнолітньої доньки має у володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло три роки.

До складу сім’ї повнолітньої доньки належить її громадянський чоловік, оскільки вона з ним спільно проживає, веде спільний побут, має взаємні права та обов’язки щодо утримання та виховання дитини.

Тож майновий стан громадянського чоловіка повнолітньої доньки буде враховано при визначенні права сім’ї на отримання субсидії. Субсидія в цьому разі не призначатиметься у зв’язку із наявністю у володінні члена сім’ї особи, яка зареєстрована у домогосподарстві, транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (п. 6 Положення № 848).

Приклад 3. У домогосподарстві зареєстровані бабуся та троє онуків. Батьки онуків зареєстровані за іншою адресою.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає (ст. 3 СКУ). Тож при визначенні права на субсидію буде враховано доходи та майновий стан батьків дітей. Інформацію про їх доходи та майновий стан необхідно відображати в Декларації.

3. Хто втратив право на отримання субсидії за новими правилами

Пунктом 6 Положення № 848 визначено перелік випадків, коли субсидія не призначається:

1) на житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 120 м2 для квартири і 200 м2 для індивідуального будинку.

Увага! Це правило не розповсюджується на дитячі будинки сімейного типу або прийомні сім’ї, а також сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

2) за наявності в особи, що перебуває у складі домогосподарства, або члена сім’ї особи із складу домогосподарства у володінні транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда) (див. приклад 2);

Увага! Не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

3) якщо особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, у цьому періоді:

— не мали доходів; або

— їх середньомісячний сукупний дохід був менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

— вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Вищезазначені правила не застосовуються, якщо особи (що досягли 18-річного віку):

— навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти;

— зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

— отримували хоча б один із таких видів доходу, як: пенсія; стипендія; допомога при народженні (усиновленні) дитини; допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу; допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; допомога по безробіттю;

4) якщо протягом 12 місяців перед місяцем, з якого призначається субсидія, здійснено купівлю або іншим законним способом набуто право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплачено (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

5) за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн.).

Ця норма застосовується для осіб, які вперше звернулися за отриманням субсидії;

6) за наявності в домогосподарства, що одержувало житлову субсидію в попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

4. Який механізм надання субсидій за рішенням Комісії

Положенням № 848 визначено випадки, коли субсидія може призначатися як виняток, виходячи із обставин, що склалися в сім’ї, за рішенням Комісії. Такі Комісії утворюються місцевими органами державної виконавчої влади (місцевого самоврядування). Рішення Комісією приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, який складається соціальним інспектором органу соціального захисту населення. Зверніть увагу: для того щоб Комісія розглянула вашу виняткову ситуацію, необхідно своє бажання відобразити в Заяві про призначення житлової субсидії. Для цього на другій сторінці Заяви є такий текст:

«У разі якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути / не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (підкреслити потрібне).».

За новими правилами, за рішенням Комісії субсидія може призначатися (як при первинному зверненні, так і на наступний період) у таких випадках:

1. На понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30 відсотків соцнорми) непрацюючим непрацездатним особам.

2. За наявності транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років.

3. За відсутності доходу у працездатної особи або якщо дохід менше мінімальної заробітної плати та/або вона не сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний.

Пунктом 7 Положення № 848 визначені додаткові вимоги щодо рішень Комісій у цьому випадку. А саме:

— комісія не може прийняти позитивне рішення щодо осіб, які перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я);

— щодо мешканців міст Києва та Севастополя, обласних центрів і міст обласного значення позитивне рішення комісії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи:

протягом двох місяців поспіль перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається, сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у разі прийняття Комісією позитивного рішення органом соціального захисту населення протягом терміну дії субсидії контролюється сплата особами єдиного соціального внеску. У разі несплати соцвнеску Комісія скасовує своє рішення про призначення субсидії, і вся сума наданої субсидії підлягає поверненню до державного бюджету.

4. У разі купівлі (або набуття права) житла, земельної ділянки, товарів чи оплати послуг на суму більше 50 тисяч гривень.

5. За наявності заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн. = 20 х 17 грн. (неоподаткований мінімум доходів громадян)).

6. За фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла.

7. Індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

8. За фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам (без договору оренди житла). Ця норма передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які є власниками домоволодінь, але не зареєстровані в них. Або для внутрішньо переміщених осіб, що проживають без реєстрації у приміщеннях, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування та облаштовані спеціально для проживання таких осіб.

9. Без урахування осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у домоволодінні. Такі випадки можуть розглядатися щодо тих не проживаючих осіб, які не належать до членів сім’ї інших зареєстрованих (наприклад, повнолітній племінник, який зареєстрований у домоволодінні тітки). При цьому враховуються вимоги Положення № 848 щодо розміру отриманих цими особами доходів, сплати ними єдиного соціального внеску та перебування не більше 60 діб за кордоном. У разі прийняття Комісією позитивного рішення доходи цих осіб не включаються до сукупного доходу домогосподарства, а соцнорми послуг розраховуються лише на кількість фактично проживаючих.

10. Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, для призначення житлової субсидії склад кожного із таких домогосподарств визначається за рішенням комісії. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї.

11. Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, за рішенням Комісії субсидія може бути призначена з початку сезону.

Комісії також надано інші повноваження щодо призначення (або поновлення в разі припинення) субсидії. Зокрема, Комісія може прийняти рішення щодо взяття до розрахунку сукупного доходу — фактично отримані особою доходи, навіть якщо такі види доходу не передбачені підпунктом 3 пункту 6 Положення № 848. Таким чином, Уряд визнає, що неможливо передбачити всі обставини в нормативно-правовому акті, і на місцях Комісія має вивчити ситуацію, в якій опинилася сім’я, та прийняти об’єктивне, неупереджене рішення.

Якщо заявник не згоден із рішенням органу соціального захисту населення щодо розміру субсидії (відмови у призначенні субсидії або щодо прийнятого рішення про подання документів на розгляд Комісії), то оскаржити таке рішення можна, звернувшись до Комісії (або до суду).

Рішення Комісії може бути оскаржено заявником лише в суді.

Звертаємо увагу! Рішення Комісії при призначенні субсидії на наступний сезон переглядається лише у разі зміни обставин, на підставі яких прийнято попереднє рішення. Це не стосується надання субсидії орендарям, внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які звертаються за отриманням вугільної субсидії або на фактично проживаючих осіб.

5. Враховуємо доходи для призначення субсидії по-новому

5.1 Період для врахування доходів при призначенні субсидії.

Одразу відзначимо: з 01.05.2018 р. змінено період, за який враховуються доходи для призначення субсидії на оплату ЖКП (п. 11 Положення № 848). До зазначеної дати в загальному випадку субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначалась виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередні два квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.

З 01.05.2018 р. субсидія на оплату ЖКП призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб:

за III — IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня по вересень);

за I — II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Увага! Для непрацюючих пенсіонерів, які не мають інших доходів ніж пенсія, до сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Звертаємо увагу, що при призначенні субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, як і раніше, враховуються доходи за попередній календарний рік.

5.2 Обчислення доходу для призначення субсидій.

Як вже зазначалось у статті, з 01.05.2018 р. при призначенні субсидії враховуються доходи членів сім’ї осіб, які зареєстровані в домогосподарстві, навіть якщо члени сім’ї зареєстровані за іншою адресою.

Доходи від реалізації молока враховуються в розмірі 30 відсотків нарахованих сум. Ця норма застосовується за умови подання заявником документів, які підтверджують суму отриманого доходу від реалізації молока. Зазвичай, такий документ видається підприємством, яке приймає молоко для подальшої переробки.

5.3 Визначення доходів окремих категорій громадян.

Пунктом 12 Положення № 848 (у редакції постанови № 329) визначені нові правила обчислення доходів осіб, в яких відсутні доходи або їх доходи менші за мінімальну заробітну плату та/або вони не сплачують соцвнесок.

У деяких випадках дохід таких осіб визначається на певному рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого береться станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії на оплату ЖКП. Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму встановлюється щороку Законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Пропонуємо уважно вивчити нові правила обчислення доходів окремих категорій осіб:

Категорія осіб (або ситуація, яка має відношення до особи)

Дохід, який береться до розрахунку

Особи, які протягом періоду, за який враховуються доходи, перебували на строковій військовій службі

половина одного прожиткового мінімуму

Особи, які навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти

один прожитковий мінімум

Особи, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

один прожитковий мінімум

Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах (лише за рішенням Комісії)

один прожитковий мінімум

Особи, які отримували хоча б один із таких видів доходу, як:

— пенсія;

— стипендія;

— допомога при народженні (усиновленні) дитини;

— допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

— допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу;

— допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

— тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

— допомога по безробіттю

фактично отримані такими особами доходи

Особи, які мали дохід (навіть менший за мінімальну заробітну плату) та які станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, не досягли 18-річного віку

фактично отримані такими особами доходи

Особи, яких за рішенням Комісії віднесено до інших категорій громадян, зокрема таких, що надають соціальні послуги

фактично отримані такими особами доходи

Особи (в яких відсутні доходи або доходи менші за мінімалку та/або вони не сплачують соцвнесок), яким призначається субсидія на тверде паливо

два розміри прожиткового мінімуму

В усіх інших випадках

три розміри прожиткового мінімуму

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи

одна мінімальна заробітна плата

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи

дві мінімальні заробітні плати

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи

три мінімальні заробітні плати

Непрацюючі пенсіонери, в яких відсутні інші доходи, крім пенсії

розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія

6. Документи для призначення субсидії: що нового

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання) такі документи (п. 13 Положення № 848):

1) Заяву;

2) Декларацію;

3) довідки про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у відповідних органах (ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соцстрахування тощо) і не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення.

Звертаємо увагу, що

за новими правилами, у разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою вони відображаються в Декларації та подається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

4) договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

Крім того, для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, громадянину може бути запропоновано подати додаткові документи, які не передбачені Положенням № 848, або громадянин з власної ініціативи може подати додаткові документи.

Звертаємо увагу, що громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.

6.1 Нові форми Заяви та Декларації

Постановою № 329 скасовані форми Заяви та Декларації, які були затверджені постановою КМУ «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій (зі змінами)» від 28.02.2015 р. № 106.

Відтепер для отримання субсидій необхідно надавати Заяву про призначення житлової субсидії та Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за новими формами, що затверджені наказом № 604.

Надамо пораду щодо заповнення Заяви та Декларації. Перед візитом до органу соціального захисту населення для заповнення Заяви та Декларації:

1) підготуйте:

квитанції (рахункові книжки) з оплати за ЖКП (знадобляться для заповнення інформації щодо номерів особових рахунків по ЖКП та найменування організацій — надавачів послуг);

технічний паспорт (у ньому міститься інформація щодо характеристик житлового будинку (приміщення));

реквізити паспортів (свідоцтв про народження неповнолітніх) та «ідентифікаційні коди» стосовно всіх зареєстрованих у домогосподарстві та членів їх сімей, які зареєстровані за іншою адресою;

2) поспілкуйтесь зі всіма зареєстрованими в домогосподарстві та членами їх сімей, які зареєстровані за іншою адресою, щодо:

перебування за кордоном: з’ясуйте загальний термін перебування протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (не повинно бути сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії);

отримання ними доходів від здачі молока, оренди приміщення, сплати єдиного соцвнеску тощо (знадобиться інформація щодо суми доходу та найменування організації, в якій отримано дохід);

придбання майна, товарів, оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень (уточніть вид товару (послуги), вартість та дату придбання (оплати));

наявності транспортних засобів (марка засобу, державний номерний знак, рік випуску, спосіб придбання: самостійно або через органи соцзахисту населення) (субсидія не надається за наявності транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років);

3) якщо ваша ситуація потребує розгляду Комісією, підготуйте будь-які документи, які підтверджують вашу виняткову ситуацію та можуть вплинути на прийняття Комісією позитивного рішення. Орган соціального захисту населення не може заборонити вам надати такі документи, навіть якщо їх подання не передбачене Положенням № 848.

Нагадаємо, що передбачено такі способи подання документів для призначення субсидії:

1

Особисто (за умови пред’явлення документу, який посвідчує особу) до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання)

2

Поштою

3

Через уповноважену особу виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради Примітка. Застосовується для мешканців сільської місцевості та територіальних громад.

4

В електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем

Увага! Подання Заяви та Декларації в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) повинно супроводжуватися накладенням електронного цифрового або електронного підпису, який створюється шляхом додавання до Заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

Отримані таким чином Заява та Декларація, в яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, опрацьовуються органом соціального захисту населення лише після їх підпису протягом місяця.

У разі не підписання Заяви та Декларації в зазначений строк, подаються нові Заява та Декларація.

6.2 Хто із «бувалих» субсидіантів повинен подавати нову Заяву та Декларацію для отримання субсидії після 1 травня 2018 року

Як і раніше, залишилась норма, за якої субсидія на наступний період призначається органом соціального захисту населення автоматично без звернення громадян.

Проте пунктом 2 постанови № 329 визначено коло осіб, у тому числі з числа «бувалих» субсидіантів, які для отримання субсидії з 01.05.2018 р. повинні подати нову Заяву та Декларацію. Це:

1. Сім’ї, у складі яких є повнолітні особи, які не мають доходів або їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або які не сплатили єдиного соціального внеску у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

2. Внутрішньо переміщені особи;

3. Особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

4. Особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

5. Особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Крім того, враховуючи нові правила надання субсидій, доцільно подати нові Заяву та Декларацію таким особам:

1. Непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, та яким субсидія в минулому періоді призначалась за рішенням Комісії на понаднормову площу житла.

2. Особи, які за новими правилами втратили право на отримання субсидії і бажають, щоб їх випадок був розглянутий Комісією.

3. Особи, в яких порівняно з минулим періодом отримання субсидії сталися зміни: склад зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, склад сім’ї члена домогосподарства. Подання нової Заяви та Декларації в таких випадках регламентовано п. 16 Положення № 848.

7. Термін призначення субсидії: на що слід звернути увагу

До 01.05.2018 р. за загальним правилом субсидія на оплату ЖКП призначалась з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

За новими правилами, субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення відповідного сезону: опалювального або неопалювального.

Для орендарів до уваги береться строк дії договору оренди житла (п. 15 Положення № 848).

Розраховується субсидія на оплату ЖКП:

— на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

— на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня. Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У разі подання Заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

В інших випадках — з місяця звернення.

Нагадаємо, що Комісіям надані повноваження призначати субсидію з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, незважаючи на дату подання ними Заяви про призначення субсидії.

Після закінчення строку отримання житлової субсидії органи соцзахисту самостійно здійснюють розрахунок субсидії ЖКП на наступний сезон для домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому сезоні (крім орендарів, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які звертаються за призначенням субсидії на тверде паливо, а також домогосподарств, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб).

Звертаємо увагу: у разі якщо за розрахунком субсидія на опалювальний сезон не вийшла (розмір плати домогоспорадства за ЖКП у межах соцнормативів не перевищує обов’язкового відсотка платежу), субсидія на наступний неопалювальний сезон призначається лише на підставі нового звернення.

А якщо за розрахунком субсидія не вийшла на неопалювальний сезон (розмір плати домогоспорадства за ЖКП у межах соцнормативів не перевищує обов’язкового відсотка платежу), орган соцзахисту самостійно розраховує розмір субсидії на початку наступного опалювального сезону без додаткового звернення громадянина (п. 16 Положення № 848).

8. Наявна заборгованість з оплати ЖКП — перепона для субсидії

З 01.05.2018 р. у цьому питанні сталися певні зміни. Відтепер враховується наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні — 340 грн.).

При цьому для осіб, які вперше звернулися за отриманням субсидії, сума заборгованості розглядається на день звернення за призначенням житлової субсидії, а для «бувалих» субсидіантів — на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

Інформацію про суму такої заборгованості надають підприємства — виробники/виконавці цих послуг на запит органу соцзахисту населення (п. 14 Положення № 848).

Увага! Наявність заборгованості з оплати ЖКП є перепоною для призначення житлової субсидії з 01.05.2018 р.

Якщо протягом двох місяців з дати початку опалювального (неопалювального) сезону громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію чи оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі), субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону. В іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому до органу соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію чи оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Звертаємо увагу, що за наявності такої заборгованості субсидія може бути призначена з початку опалювального (неопалювального) сезону за рішенням Комісії за наявності поважних причин (п. 7 Положення № 848).

9. Інформування громадян про призначення (відмову) субсидії

Протягом 10 календарних днів з дня подання заявником та отримання на запит необхідних документів орган соцзахисту приймає одне з таких рішень:

— про призначення житлової субсидії;

— про відмову в призначенні житлової субсидії;

— про подання документів на розгляд Комісії.

У разі прийняття рішення про призначення субсидії орган соцзахисту протягом трьох календарних днів повідомляє заявника шляхом (спосіб інформування орган соцзахисту обирає самостійно): надсилання повідомлення через Укрпошту, видачі на руки заявнику особисто, електронною поштою або за допомогою засобів мобільного зв’язку (смс-повідомлення).

У разі прийняття рішення про відмову у призначенні субсидії або про подання документів на розгляд Комісії орган соцзахисту протягом трьох календарних днів повідомляє заявника шляхом направлення повідомлення в паперовому вигляді рекомендованим листом із зазначенням причин відмови (підстав для подання документів на розгляд Комісії) і порядку оскарження прийнятого рішення.

Комісія протягом 30 календарних днів (з дня прийняття органом соцзахисту рішення про подання документів на розгляд Комісії) приймає рішення про призначення (відмову у призначенні) житлової субсидії. Інформування заявника про прийняте рішення здійснюється в такому ж порядку, як зазначено вище.

10. Обов’язки отримувачів субсидії

Увага! З 01.05.2018 р. громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.

Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону проводиться перерахунок раніше визначеного розміру субсидії, та сума житлової субсидії, невикористана внаслідок економного споживання послуг, повертається надавачами послуг до державного бюджету в повному обсязі, за винятком частини суми. А саме після закінчення опалювального сезону частина суми, невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату природного газу та електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт·год електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.

Домогосподарства, які забезпечили економію, повідомляються до 1 липня про належні їм виплати, для отримання яких вони повинні надати відповідну заяву до органу соцзахисту до 1 вересня.

Отримувачі субсидії зобов’язані протягом 30 календарних днів проінформувати орган соцзахисту про обставини, які впливають на призначення субсидії, зокрема, про (п. 16 Положення № 848):

— зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку)), їх соціального статусу;

— зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

— зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

— зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

— зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

— придбання транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років;

— придбання майна, товарів, оплату послуг на суму, більшу за 50 тисяч гривень.

Увага! У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові Заява та Декларація.

11. Обставини, за яких припиняється нарахування субсидії: вивчаємо нові правила

Обставини, при виникненні яких орган соцзахисту населення припиняє нарахування субсидії, наведені в п. 22 Положення № 848.

З 01.05.2018 р. надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється лише за рішенням Комісії на підставі подання органу соцзахисту або надавачів послуг. У всіх випадках надання субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому ці випадки виявлено.

Обставини, за яких припиняється нарахування субсидії, та умови поновлення надання субсидії наведемо нижче:

Обставини, при виникненні яких припиняється надання субсидії

Умови та терміни поновлення надання субсидії

Домогосподарству припинено надання послуг з причини виникнення заборгованості із сплати обов’язкової частки платежу, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (сьогодні — 340 грн.)

З місяця, наступного за місяцем, в якому надійшло повідомлення про відновлення надання послуг, у зв’язку із сплатою заборгованості за послуги

У Заяві та/або Декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням Комісії за умови подання нових Заяви та Декларації

або за окремим рішенням Комісії протягом сезону її призначення

Громадянин не повідомив орган соцзахисту про обставини, що впливають на призначення субсидії, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення (детальніше про це розповідалось вище)

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням Комісії за умови подання нових Заяви та Декларації або за окремим рішенням Комісії протягом сезону її призначення

Виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням Комісії за умови подання нових Заяви та Декларації або за окремим рішенням Комісії протягом сезону її призначення

Під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули на право призначення субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії (сьогодні — 170 грн.)

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням Комісії за умови подання нових Заяви та Декларації або за окремим рішенням Комісії протягом сезону її призначення

Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням Комісії (з причини відсутності доходів у осіб або якщо їх доходи менші за мінімалку та/або вони не сплачують соцвнесок) фізична особа — підприємець не сплатив за будь-який місяць єдиний соціальний внесок чи сплатив його в розмірі, меншому ніж мінімальний, а також особа, що працює за трудовим договором, припинила дію такого договору за ініціативою працівника (ст. 38 і 39 КЗпП), за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП), у зв’язку із закінченням строку (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП) або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП)

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням Комісії за умови подання нових Заяви та Декларації

Отримувач субсидії звернувся із заявою про припинення її надання

Субсидію може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за умови

подання нових Заяви та Декларації

Підкреслимо: у разі, коли громадянин добровільно не повернув надміру виплачену суму субсидії, питання про її стягнення орган соцзахисту населення вирішує у судовому порядку.

Висновки:

— З 01.05.2018 р. право на субсидію ЖКП визначається з урахуванням майнового стану та доходів членів сім’ї осіб, які зареєстровані в домогосподарстві (навіть якщо вони зареєстровані за іншою адресою).

— Право на субсидію отримали внутрішньо переміщені особи.

— Субсидія не призначається на житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку.

— Субсидія не призначається за наявності у володінні транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п’яти років.

— Субсидія не призначається особам, в яких відсутні доходи або їх доходи менші за мінімальну заробітну плату та/або вони не сплачують соцвнесок.

— Субсидія не призначається особам, в яких є прострочена понад два місяці заборгованість з оплати ЖКП.

— Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.

— З 01.05.2018 р. для отримання субсидій необхідно надавати нові Заяву та Декларацію за формами, які затверджені наказом № 604.

— Рішення органу соцзахисту можна оскаржити до Комісії або до суду.

— Рішення Комісії можна оскаржити до суду.

Використані документи та скорочення

СКУСімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Постанова № 329постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022» від 27.04.2018 р. № 329.

Положення № 848 — Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848.

Постанова № 409 — постанова КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 р. № 409.

Наказ № 604Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії» від 02.05.2018 р. № 604.

ЗаяваЗаява про призначення житлової субсидії за формою, затвердженою наказом № 604.

ДеклараціяДекларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за формою, затвердженою наказом № 604.

ЖКП — житлово-комунальні послуги.

Комісії — районні, районні у містах Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісії, які ними утворюються.

ДФСДержавна фіскальна служба України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі