ФСС роз’яснив заповнення окремих граф і рядків заяви-розрахунку: вивчаємо

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Жовтень, 2018/№ 20
З 1 жовтня 2018 року роботодавці повинні подавати заяву-розрахунок на отримання коштів із ФСС за новою формою. У журналі «Оплата праці», № 18 (с. 3 — 16) ми вже розглядали, як заповнювати заяву-розрахунок. Уже тоді було зрозуміло, що для заповнення окремих граф і рядків заяви-розрахунку потрібні роз’яснення фахівців ФСС. І ось вони з’явилися (див. на сайті ФСС http://www.fssu.gov.ua). Давайте розглянемо їх.

Нагадаємо, що нова форма заяви-розрахунку наведена в додатку 1 до Порядку № 12. Вона складається з:

• єдиної зведеної таблиці, яку умовно можна поділити на лицьову («реквізитну») і зворотну (табличну) частини заяви-розрахунку;

• 5 таблиць додатків до неї за видами матеріального забезпечення:

додаток 1.1 — для допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;

додаток 1.2 — для допомоги на поховання;

додаток 1.3 — для допомоги по тимчасовій непрацездатності в результаті нещасного випадку або профзахворювання;

додаток 1.4 — для виплат у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

додаток 1.5 — для виплат-відшкодувань вартості поховання потерпілого і пов’язаних із цим ритуальних послуг.

На сайті ФСС розміщено роз’яснення фахівців ФСС від 25.09.2018 р., в якому вони розкривають нюанси заповнення нової форми заяви-розрахунку. Їх основна маса стосується порядку відображення в заяві-розрахунку допомоги чорнобильцям. Але є важлива інформація для відображення допомог, що виплачуються звичайним застрахованим особам. Отже, поїхали.

Нюанси заповнення лицьового боку заяви-розрахунку

Реквізит «Найменування страхувальника». При заповненні цього реквізиту може виникнути запитання: чи можна зазначати в заяві скорочене найменування страхувальника?

Фахівці ФСС відмітили таке. Найменування страхувальника повинне відповідати даним, що містяться в ЄДР, і заповнюється відповідно до вимог ЦКУ, Вимог № 368/5.

Скорочене найменування може застосуються юридичною особою у разі, якщо його використання передбачено уставними документами і воно внесене в ЄДР.

Реквізит «Місцезнаходження юридичної особи». Тут треба сказати, що на практиці юридична і фактична адреси можуть не збігатися. Тому виникає запитання — яку адресу треба зазначати: юридичну або фактичну (адреса фактичного місцезнаходження страхувальника)?

Фонд відповідає, що цей реквізит заповнюється відповідно до вимог Закону № 755. Місцезнаходженням страхувальника вважається те, яке зазначене у виписці з ЄДР. А це означає, що в цьому реквізиті зазначайте саме юридичну, а не фактичну адресу страхувальника.

Нюанси заповнення зворотного (табличного) боку заяви-розрахунку

Рядок 1.1 граф 3 і 4 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС». Головне питання заповнення цього рядка полягає в наступному: які саме пільги чорнобильців і відповідно виплати маються на увазі?

ФСС відмітив, що в цьому рядку відображається допомога застрахованих осіб, що скористалися пільгами в статусі постраждалих внаслідок ЧАЕС, передбачені ч. 1 ст. 24 і ч. 1 ст. 26 Закону № 1105, п. 16 ч. 1 ст. 20 і п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 796: кількість днів тимчасової непрацездатності в графі 3 і, відповідно, сума, на яку збільшений розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для цієї категорії осіб, — у графі 4.

Таким чином, у рядку 1.1 зазначайте виплати за такими «чорнобильськими» пільгами:

• 100 % оплата лікарняного листа чорнобильця 1 — 3 категорій (за рахунок ФСС з 6 дня непрацездатності) незалежно від страхового стажу чорнобильця. Так, без застосування «чорнобильської» пільги лікарняний лист оплачується в процентному співвідношенні залежно від стажу (50-, 60-, 70-, 100 %). Але застосовуючи «чорнобильську» пільгу, його оплачують у розмірі 100 %. Суму різниці між сумою допомоги, розрахованою виходячи зі 100 % оплати, і відсотком оплати залежно від наявності страхового стажу, відображайте в графі 4;

• 100 % оплата лікарняного «по догляду» за хворою дитиною віком до 14 років, постраждалою від Чорнобильської катастрофи, незалежно від страхового стажу за увесь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком установи охорони здоров’я, в якій дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку. Нагадаємо, що у звичайному випадку необхідності догляду за хворою дитиною виписують лікарняний лист строком не більше 14 календарних днів. З 15-го дня одному з батьків, що доглядають за дитиною, виписується довідка «по догляду», яка не підлягає оплаті. У випадку з чорнобильцями лікарняний «по догляду» виписується на увесь період хвороби дитини і оплачується в 100 % незалежно від страхового стажу. При цьому якщо у чорнобильця, що здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, страховий стаж складає більше 8 років, то в графу 3 потрапить кількість днів догляду, що перевищує 14, а в графу 4 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14. Якщо ж стаж менше 8 років, то в графу 3 буде включено загальну кількість днів догляду, а в графу 4 — суму різниці між фактично нарахованою допомогою за усі дні догляду у вигляді 100 % компенсації заробітної плати і сумою допомоги, нарахованої за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %);

• 100 % оплата лікарняного листа чорнобильцям за період санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад незалежно від того, ким і за чий рахунок видана путівка. У цьому випадку в графу 3 потрапить (з графи 17 додатка 1.1) загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад, у графу 4 (з графи 18 додатка 1.1) уся сума допомоги за ці дні.

Фонд так само нагадав нам, що у разі, якщо у «звичайного» працівника є підстави для застосування ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 (обмеження лікарняних «мінімалкою»), то для працівників-чорнобильців, що мають право на 100 % оплату лікарняного (для них обмеження «мінімалкою» не діє), слід враховувати, що така особа скористалася пільгою як постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Додамо, що додатково у заповненні цього рядка допоможе п. 5.6 Порядку № 4 (пояснення до заповнення таблиці II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП).

Важливо! Для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що мають право на 100 %-ву оплату лікарняного та наявний стаж більше 8 років, така виплата не вважається пільгою. Виняток: випадки санаторно-курортного лікування і здійснення догляду за хворою дитиною більше 14 днів.

Рядок 2 граф 3 і 4 «Допомога по вагітності та пологах». Тут усе просто. Заповнюється кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (графа 3) і сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФСС (графа 4).

Рядок 2.1 граф 3 і 4 «У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС». Яку кількість днів відпустки і яку суму допомоги треба ставити в цих графах: усі дні чи лише ту кількість, на яку збільшено відпустку і допомогу за рахунок пільги чорнобильця? ФСС у своїх роз’ясненнях дає чітку відповідь: заповнюється кількість днів, на яку збільшена загальна тривалість відпустки по вагітності та пологах, і відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесеним до 1 — 3 категорій.

Тобто в графі 3 вказують різницю у кількості днів між відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, наданою на загальних підставах, і відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, наданою на пільгових умовах (54 к. дн. = 180 к. дн. - 126 к. дн.). У графі 4 — суму допомоги, нарахованої за додаткові дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Рекомендації по заповненню додатка 1.1 до заяви-розрахунку

Графа 6 «Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4». Найпопулярніше запитання, що виникло при заповненні цієї графи: якщо працівник працює у одного і того ж роботодавця і за основним місцем роботи, і за сумісництвом (внутрішній сумісник), який код ставити в цю графу?

Отже, допомогу (лікарняні, декретні) роботодавець нараховує своїм працівникам за кожним місцем роботи окремо. Це ж стосується і ситуації із внутрішніми сумісниками. Отже, в заяві-розрахунку за внутрішніми сумісниками буде два окремі рядки. При цьому в одному рядку, де зазначена сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах) за основним місцем роботи, в графі 6 буде зазначено «1», у другому рядку, в якому ви вказуватимете допомогу по тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах) за внутрішнім сумісництвом, треба зазначити «2».

З роз’яснень ФСС візьмемо головне: необхідно вибирати тільки один з кодів видів зайнятості. Тобто у кожному з рядків у графі 6 у нас буде зазначений один з кодів видів зайнятості.

Графи 17 — 18 «В тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду». Заповнення цих граф досить складне. Усе залежить від виду тимчасової непрацездатності (відмічений у листку непрацездатності), а також від страхового стажу чорнобильця. ФСС постарався роз’яснити кожен випадок.

Лікарняний видано чорнобильцеві у зв’язку з причинами непрацездатності: 1 — загальне захворювання, 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС.

У цьому випадку в графі 17 проставляємо кількість днів, які обчислюються, починаючи з 6-го дня непрацездатності. У графі 18 — суму, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з 6-го дня непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги за страховим стажем у вигляді виплати компенсації 100 % заробітної плати для осіб, що мають страховий стаж менше 8 років.

Наведемо приклад.

Приклад 1. Страховий стаж чорнобильця 2-ї категорії на момент захворювання складає 7 років.

Без застосування «чорнобильської» пільги лікарняний лист підлягав би оплаті у розмірі 70 %, але застосовуючи пільгу, його оплачують у розмірі 100 %. Суму різниці між відсотками, тобто 30 %, треба відобразити в графі 18. У графі 17 при цьому відображається кількість днів оплати за рахунок коштів ФСС. При цьому кількість днів, зазначених в графах 14 і 17, повинна збігатися.

Лікарняний лист виданий чорнобильцеві у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною віком до 14 років (причина непрацездатності — 10).

Пунктом 2 ст. 30 Закону № 796 передбачено виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) (постраждалим від Чорнобильської катастрофи) незалежно від страхового стажу за увесь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком установи охорони здоров’я, в якій дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку.

У такому разі:

у графі 17 — заповнюється загальна кількість днів догляду;

у графі 18 — заповнюється сума, яка розраховується як різниця між фактично нарахованою допомогою за усі дні догляду в 100 % «пільговому» розмірі і сумою допомоги, нарахованої за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %). При цьому кількість днів, зазначених у графах 14 і 17, повинна збігатися.

У разі якщо в особи, що здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, постраждалою від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж більше 8 років, то заповнюється так:

графа 17 — кількість днів догляду, що перевищує 14;

графа 18 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14.

Що це означає? Розглянемо на прикладах.

Приклад 2. Страховий стаж чорнобильця 3-ї категорії на момент захворювання дитини складає 6 років 5 місяців. Лікарняний «по догляду» відкритий на 15 к. дн. Середній заробіток — 200 грн.

За рахунок «соцстраху» оплачуються усі 15 к. дн.У графі 17 ставимо «15» (к. дн.).

У графі 18 — «1040» (грн.) (200 грн. х 15 к. дн. - 200 грн. х 70 % х 14 к. дн.).

Приклад 3. Умови ті ж, що в прикладі 2, тільки страховий стаж чорнобильця на момент захворювання дитини складає більше 8 років.

У графі 17 ставимо «1» (к. дн.) (15 к. дн. - 14 к. дн.).

У графі 18 — «200» (грн.) (200 грн. х 1 к. дн.).

Листок непрацездатності виданий чорнобильцеві у зв’язку з причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування.

Пунктом 16 ст. 20 Закону № 796 передбачено: отримання лікарняного листа чоронобильцем на увесь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомоги за державним соціальним страхуванням незалежно від того, ким і за чий рахунок видана путівка.

ФСС відмічає, що в цьому випадку в графі 17 потрібно вказувати загальну кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди і назад (кількість днів, зазначених у графах 13, 14 і 17, при цьому повинна збігатися). У графі 18 тоді зазначається уся сума допомоги (при цьому сума в графах 15, 16 і 18 так само має бути ідентичною).

Приклад 4. Санаторно-курортне лікування чорнобильця 2-ї категорії триває 21 к. дн. Його страховий стаж на початок лікування склав більше 8 років. Середній заробіток — 250 грн.

За рахунок ФСС оплачуються усі 21 к. дн.

У графах 17, 13 і 14 ставимо «21» (к. дн.).

У графах 18, 15 і 16 — «5250» (грн.) (250 грн. х 21 к. дн.).

Листок непрацездатності виданий жінці-чорнобильцеві 1 — 3-ї категорій у зв’язку з причиною непрацездатності 8 — вагітність та пологи.

ФСС роз’яснює, що при заповненні заяви-розрахунку для отримання декретної допомоги жінці-чорнобильцеві ми в графах 17 і 18 повинні зазначити різницю у кількості днів і суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретом, що надається на загальних підставах, і декретом, що надається на «чорнобильських» пільгових умовах (жінкам, постраждалим у результаті Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 — 3-ї категорій).

Наведемо приклад.

Приклад 5. Жінці-чорнобильцеві 3-ї категорії виписаний лікарняний лист у зв’язку з вагітністю та пологами на 180 к. дн. Її середній заробіток для оплати декретної відпустки склав 150 грн.

Заповнюючи додаток 1.1, в рядку з інформацією за декретницею та її лікарняного листа вказуємо:

• у графі 17: 180 к. дн. - 126 к. дн. = 54 дні;

• у графі 18: 150 грн. х 54 к. дн. = 8100 грн.

Графа 19 «Номер посвідчення (ЧАЕС)». Фонд відмітив, що у разі заповнення граф 17 та 18 (додатки 1.1) обов’язково заповнюється графа 19, де зазначаються серія і номер (чи номер) посвідчення чорнобильця.

При цьому ФСС звертає нашу увагу на такий важливий факт: 25 липня 2018 року набула чинності постанова КМУ «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11.07.2018 р. № 551, в якій дозволяється до 1 січня 2019 року використовувати для видачі громадянам усіх категорій, визначених Законом № 796, раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановами КМУ «Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 25.08.92 р. № 501, «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.01.97 р. № 51 (ср. 025069200).

Таким чином, до 01.01.2019 р. дозволяється використовувати раніше виготовлені бланки посвідчень. Але до цієї дати повинна відбутися заміна таких посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків.

Графа 20 «Дата направлення на МСЕК (за наявності)». Заповнюється за наявності відповідного запису в листку непрацездатності з метою попередження необґрунтованих витрат ФСС у випадках несвоєчасного направлення застрахованих осіб на МСЕК (згідно з нормами Інструкції № 455).

Від себе додамо, що особам, яким установлена інвалідність, лікарняний лист закривають днем надходження документів хворого на МСЕК (п. 4.3 Інструкції № 455). День надходження документів на МСЕК не оплачують.

Графа 21 «Страховий стаж (у повних місяцях) / Загальний». Головні і найпопулярніші запитання цієї графи: звідки брати відомості для її заповнення? Якщо страховий стаж працівника більше 8 років, чи усі місяці стажу в ній зазначати?

Згрупуємо відповідь ФСС за цією графою:

1. Графа 21 заповнюється для застосування відсотка виплати залежно від стажу за ст. 24 Закону № 1105 (50 %, 60 %, 70 % та 100 %).

2. У ній відзначається загальна кількість місяців, без округлення.

3. Якщо загальний страховий стаж застрахованої особи складає 8 повних років і більше, то в графу 21 вноситься запис «96», що складає 8 років х 12 місяців.

4. Якщо загальний страховий стаж менше 8 років, наприклад, 3 роки 2 місяці і 15 днів, то вноситься запис «38» (3 роки х 12 місяців + 2 повні місяці).

5. Відомості, які використовуються для заповнення цієї графи, беруться з довідок. Отримання таких довідок передбачене Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 (у редакції постанови ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1). До них, зокрема, належать довідки за формами:

• додаток 4 «Форма ОК-5»;

• додаток 5 «Форма ОК-7»;

• додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».

Увага! Фахівці ПФУ допрацювали програмне забезпечення, і тепер на порталі (https://portal.pfu.gov.ua) є можливість замовити додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» та отримати його від імені юридичної особи.

При цьому пам’ятаємо, що якщо працівник безперервно працював останні 8 і більше років тільки на вашому підприємстві (в установі, організації), стаж можна розрахувати самостійно (з даних трудової книжки і ЄСВ-звітів).

Графа 22 «Страховий стаж (в повних місяцях) — За останні 12 місяців». Ця графа заповнюється з метою контролю виконання норм п. 29 Порядку № 1266 і ч. 4 ст. 19 Закону № 1105. Так, якщо працівник працює у роботодавця (що виплачує допомогу) безперервно 6 і більше місяців перед настанням страхового випадку, за нього щомісячно сплачується ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску, то в графі 22 проставляємо «6» (обмеження не застосовуються). Якщо ж працівник працював у вас менший період, ніж 6 місяців (були перерви в роботі, за нього сплачувався ЄСВ щомісячно у розмірі менше мінімального страхового внеску), тоді доведеться:

• отримувати додаткові дані про страховий стаж із ПФУ (Форма ОК-5; Форма ОК-7; додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж»);

• чи робити пропорційне обчислення за формулою, наведеною в ч. 3 ст. 21 Закону № 1105:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Місяць з коефіцієнтом (ТП) від 0,01 до 0,99 зараховується як неповний місяць страхового стажу. Таким чином, якщо за останні 12 місяців розрахунок «дає» декілька таких неповних місяців, то такі коефіцієнти страхового стажу необхідно підсумувати. Цілі «одинички» покажуть, досягає отриманий результат 6 повних місяців чи ні (та чи треба застосовувати обмеження до суми лікарняних (декретних)). Саме ці «одинички» ми і ставимо в графу 22.

Заповнення додатка 2 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам»

Разом із заявою-розрахунком ФСС дав нам декілька роз’яснень і щодо заповнення та подання «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам», отриманих від ФСС.

Графа «Сума за рахунок коштів Фонду (в гривнях з копійками)». Яку суму треба вказувати в цій графі: з урахуванням ПДФО і ВЗ («грязну») або «на руки»?

ФСС звертає увагу, що сума в повідомленні має бути зазначена з урахуванням обов’язкових платежів, сплачених з отриманої суми фінансування, матеріального забезпечення. Тобто та, яку ви зазначили в заяві-розрахунку за цим працівником.

Подальші роз’яснення ФСС дають відповідь на такі запитання:

1. Що робити у разі, якщо частина суми за заявою-розрахунком не була виплачена працівникові через його тривалу хворобу (відрядження або з інших причин), внаслідок чого сума профінансованих витрат не збігається з виплаченою застрахованим особам?

ФСС відповідає, що ці суми можуть бути віднесені на рахунок депонентів, про що страхувальникові необхідно внести примітку в «Повідомленні про виплату коштів застрахованим особам». Від себе додамо, що таку примітку наразі можна зробити тільки у випадку паперового подання повідомлення. В електронному вигляді це зробити поки не можна. Сподіваємося, така можливість незабаром з’явиться.

2. До якого ФСС подавати повідомлення у разі зміни місця реєстрації страхувальника в проміжок часу з моменту подання заяви-розрахунку до моменту подання повідомлення?

Такий страхувальник має право подавати повідомлення за новим місцем реєстрації.

3. Як заповнити повідомлення у разі, якщо за заявою-розрахунком фінансувалася сума допомоги на поховання згідно з додатком 1.2?

У графах «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» проставляються відомості про одержувача допомоги.

У графах «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва про смерть.

У графі «Серія» вказуються букви без символу «-», «Номер» — відповідні 6 цифр номера свідоцтва про смерть.

4. Як заповнити повідомлення у разі, якщо за заявою-розрахунком здійснювалося відшкодування вартості поховання потерпілого і пов’язаних із цим ритуальних послуг за рахунок коштів ФСС згідно з додатком 1.5?

Повідомлення не надсилається за цим видом виплат.

Висновки

1. Якщо загальний страховий стаж застрахованої особи складає 8 повних років і більше, то до графи 21 вноситься запис «96».

2. Якщо за заявою-розрахунком фінансувалася сума допомоги на поховання, в графах «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам» зазначаються відомості про одержувача такої допомоги.

3. Сума допомоги в «Повідомленні про виплату коштів застрахованим особам» (графа «Сума за рахунок коштів Фонду (в гривнях з копійками)») має бути зазначена з урахуванням ПДФО і ВЗ («грязна» сума), тобто та, яку ви зазначили в заяві-розрахунку за цим працівником.

Використані документи та скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII.

Порядок № 4 — Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою Правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4.

Порядок № 12 — Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою Правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12.

Вимоги № 368/5Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджені наказом Мін’юсту від 05.03.2012 р. № 368/5.

ФСС — Фонд соціального страхування України.

ЄДР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд