Теми статей
Обрати теми

Відображаємо дві відпустки «для догляду…» у ЄСВ-звіті

Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України
Якщо на вашому підприємстві, в установі або організації працюють працівники, у яких є діти, то ви, напевно, стикалися з оформленням так званих «дитячих» відпусток. Йдеться про відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 та 6 років. Давайте розглянемо, як їх слід відображати в ЄСВ-звіті.

Отже, у рамках сьогоднішньої публікації буде розглянуто порядок відображення в ЄСВ-звітності в таких ситуаціях:

1) вихід у / вихід з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років;

2) вихід у /вихід з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років.

Причому розглядатимемо не лише «класичні» випадки відображення початку і закінчення таких відпусток, а й ускладнені варіанти їх надання та переривання.

Розпочнемо з таблиці 5 ЄСВ-звіту.

Таблиця 5. Згідно з Порядком № 435 у таблиці 5 ЄСВ-звіту відображаються дати початку і закінчення визначених вище відпусток, якщо вони надавалися (закінчувалися) протягом звітного періоду.

Відображають дати початку і закінчення таких відпусток у ЄСВ-звіті, сформованому за той звітний період (місяць), в якому вони були фактично надані або закінчилися.

Для подання інформації про ці відпустки в таблиці 5 ЄСВ-звіту передбачені такі коди категорії осіб (у графі 8 «Категорія особи»):

• 4 особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

• 6 особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Дату початку відпустки і дату закінчення відпустки відображаємо в графі 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин…».

Графи 12 — 15 таблиці 5 ЄСВ-звіту за рядками з відпустками (для догляду за дитиною до 3 і від 3 до 6 років) заповнювати не потрібно!

У графі 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» потрібно зазначити наказ (розпорядження) про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років, від 3 до 6 років, його номер та дату.

Якщо в таблиці 5 ЄСВ-звіту вчасно не була зазначена дата початку (закінчення) однієї з наведених вище відпусток, то виправити це дуже просто. Потрібно подати додатковий звіт за місяць, в якому почалася (закінчилася) відпустка: титульний аркуш і таблицю 5 з відміткою «додаткова», зазначивши невнесену інформацію.

Тепер розглянемо, як заповнювати таблиці 5 (і за потреби — таблиці 6) ЄСВ-звіту в різних випадках надання обох видів відпусток на числових прикладах.

Відпустка до 3 років → щорічна → до 6 років

Приклад 1. 10 січня 2019 року у працівниці Козак Людмили Василівни закінчилася відпустка для догляду за дитиною до 3 років у зв’язку з виповненням 3 років її дитині (податковий номер — 3132313231, наказ про надання такої відпустки від 03.03.2016 р. № 57).

З 11 січня вона повинна була стати до роботи, але замість цього взяла щорічну відпустку з 11 по 18 січня 2019 року (сума відпускних — 1000 грн). З 21 січня 2019 року жінці на підставі заяви і медичної довідки за формою № 080-1/о надано відпустку для догляду за дитиною до 6 років, наказ від 21.01.2019 р. № 19.

Таблиця 5. У цій ситуації в таблиці 5 ЄСВ-звіту за січень 2019 року на таку працівницю заповнюєте 2 рядки:

у першому — зазначаємо інформацію про закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років. Зауважте, у цій ситуації в графі 16 потрібно зазначити наказ про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років;

у другому — зазначаємо інформацію про початок відпустки для догляду за дитиною до 6 років.

Таблиця 6. Першим рядком у таблиці 6 ЄСВ-звіту потрібно відобразити відпускні працівниці за січень 2019 року. При цьому в графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця» ставимо «31» — загальна кількість календарних днів, протягом яких у січні 2019 року працівниця перебувала в трудових відносинах з роботодавцем.

Далі, оскільки сума відпускних складає 1000 грн. і це єдиний дохід працівниці за січень 2019 року, то необхідно виконати вимогу ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ: нарахувати ЄСВ у розмірі не менше ніж з мінімальної заробітної плати. У таблиці 6 ЄСВ-звіту за працівницею потрібно заповнити другий рядок — з додатковою базою — різницею «3173» (4173МЗП - 1000відпускні) і донарахованим ЄСВ 698,06 грн. (3173 х 22 %).

Як потрібно заповнити таблиці 5 і 6 ЄСВ-звіту, покажемо на рис. 1 та 2 відповідно.

Відпустка до 3 років → «за свій рахунок» → до 6 років

Приклад 2. Візьмемо за основу дані прикладу 1. Тільки приймемо, що працівниця з 11 по 18 січня 2019 року оформила не щорічну відпустку, а відпустку без збереження заробітної плати. Відповідно, доходів у працівниці в січні 2019 року не було.

Заповнення таблиці 5 ЄСВ-звіту буде аналогічним прикладу 1. Таблиця 6 заповнюватиметься з урахуванням такого. За відсутності бази для нарахування ЄСВ ЄСВ і доплата до мінімального ЄСВ не нараховується!

Як потрібно заповнити таблицю 6 ЄСВ-звіту, покажемо на рис. 2.

Достроковий вихід на роботу: з перериванням відпустки до 3 років і без

Приклад 3. Працівниця Харченко Тетяна Іванівна (податковий номер — 3121212122), перервавши відпустку для догляду за дитиною до 3 років, вийшла на роботу 9 січня на умовах неповного робочого часу (підстава: ч. 1 ст. 56 КЗпП; заява працівниці і наказ від 08.01.2019 р. № 3). За січень її зарплата склала 2550 грн., ЄСВ нарахований на зарплату — 5612550 х 22% грн., на додаткову базу ЄСВ 16234173-2550 грн.— 357,061623 х 22% грн.

Працівниця Тимченко Марина Олександрівна (податковий номер — 3142424242) 2 січня 2019 року, не перериваючи відпустку для догляду за дитиною до 3 років, виходить на роботу на умовах неповного робочого часу (підстава: ч. 8 ст. 179 КЗпП)*. Її зарплата в січні склала 4200 грн.

* Про недоліки виходу на роботу без переривання відпустки для догляду за дитиною до 3 років і переваги переривання такої відпустки у разі виходу на роботу читайте консультацію фахівця Мінсоцполітики «Як вийти із відпустки до 3 років на неповний робочий час» у спецвипуску «ОП», 2018, № 6/1, с. 11.Прим. ред.

За працівницею Харченко Т. І. у ЄСВ-звіті за січень 2019 року заповнюємо:

• у таблиці 5 — один рядок про закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років;

• у таблиці 6 — два рядки. При цьому: у першому рядку буде відображена її зарплата за січень — фактична база нарахування ЄСВ; у другому — додаткова база ЄСВ.

За працівницею Тимченко М. О. таблицю 5 не заповнюємо. При виході на роботу на умовах неповного робочого часу відпустка до 3 років не переривалася, тобто немає факту її закінчення. Таблицю 6 ЄСВ-звіту за цією працівницею заповнюємо в загальному порядку. Зверніть увагу на графу 15 таблиці 6 ЄСВ-звіту! Обидві працівниці увесь січень перебували в трудових відносинах з роботодавцем, у тому числі будучи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Тому в графі 15 повинні зазначатися усі календарні дні звітного місяця, у цьому випадку всі календарні дні січня — 31.

Як потрібно заповнити таблиці 5 і 6 ЄСВ-звіту в цій ситуації, покажемо на рис. 1 та 2 відповідно.

Звільнення у відпустці до 3 (6) років

Приклад 4. Працівниця Сєрая Алла Юріївна (податковий номер — 3200000032), перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років до її закінчення, вирішила звільнитися за власним бажанням 23 січня 2019 року (наказ на звільнення від 21.01.2019 р. № 12). При остаточному розрахунку їй була нарахована і виплачена компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки в сумі 1650 грн.

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, працівниця має право розірвати трудовий договір за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Для цього їй не обов’язково переривати таку відпустку заявою і виходити на роботу. Тобто наказ про переривання відпустки роботодавець не видає. Для припинення відпустки для догляду за дитиною до трьох років достатньо наказу на звільнення такої працівниці. Відобразимо цю подію в ЄСВ-звіті.

Таблиця 5. У ній на працівницю формуйте два рядки:

1) про закінчення відпустки до 3 років (категорія особи — 6). При цьому:

• у графі 11«Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток»/ «дата закінчення» — дату припинення такої відпустки у зв’язку із звільненням (зазначаємо дату звільнення);

• у графі 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» — номер і дату наказу, на підставі якого відбулося звільнення;

2) про звільнення (категорія особи — 1), проставляючи, зокрема:

• у графі 11«Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» / «дата закінчення» зазначаємо дату звільнення;

• у графі 16 повторюємо вдруге номер і дату наказу, на підставі якого відбулося звільнення;

• у графі 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — підставу звільнення, норму КЗпП — ст. 38. Не забудьте в другому рядку заповнити графи 12 — 15!

Таблиця 6. Формуємо один рядок — із сумою компенсації 1650 грн. Майте на увазі, що графу 10 таблиці 6 за рядком із сумою компенсації за невикористану відпустку заповнювати не потрібно (дехто помилково в графі 10 таблиці 6 ЄСВ-звіту проставляє КТН 10). Як заповнити таблиці 5 і 6 ЄСВ-звіту в цій ситуації, покажемо на рис. 1 та 2 відповідно.

Звільнення після закінчення відпустки до 3 (6) років

Приклад 5. Працівниця Зозуля Галина Петрівна (податковий номер — 3200000030) звільняється за власним бажанням в останній день відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років — 31 січня 2019 року. Наказ на звільнення від 28.01.2019 р. № 65. Наказ про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років від 28.03.2016 р. № 189. При остаточному розрахунку їй була нарахована і виплачена компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки в сумі 1000 грн.

Таблиця 5. Формуються два рядки:

1) про закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років (категорія особи — 6). При цьому в графі 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» зазначається номер і дата наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років;

2) про звільнення (категорія особи — 1), проставляючи в графі 16 номер і дату наказу, на підставі якого відбулося звільнення, а в графі 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — підставу звільнення (норму КЗпП — ст. 38).

Таблиця 6. Формуємо два рядки. В одному зазначаємо суму компенсації за невикористану відпустку «1000». У другому — додаткову базу ЄСВ «3173» (4173МЗП - 1000компенсація). Річ у тім, що в цьому випадку працівниця увесь місяць перебувала в трудових відносинах із роботодавцем. Це означає, що потрібно сплатити ЄСВ із суми, не менше МЗП (4173 грн).

Заповнення таблиць 5 і 6 ЄСВ-звіту в такій ситуації покажемо на рис. 1 та 2 відповідно.

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

img 1

Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 5 ЄСВ-звіту за січень 2019 року

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

img 2

Рис. 2. Фрагмент заповнення таблиці 6 ЄСВ-звіту за січень 2019 року

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 435Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі