Теми статей
Обрати теми

Класифікатор професій: аналізуємо Зміни № 8

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Життя не стоїть на місці, тому застарілі професії втрачають популярність. Деякі з них можна пристосувати до нових умов, а деякі відходять у небуття. Нещодавно Мінекономрозвитку наказом від 15.02.2019 р. № 259 затвердило Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Зміни № 8). Пропонуємо до вашої уваги детальний аналіз цих змін.

Втрачені професії

Почнемо з кадрових позицій, які виключені з Класифікатора професій. Виключено «наскрізну» посаду «Завідувач машинописного бюро» (код КП 1239), яка фактично не застосовувалася на українському ринку праці. Відповідно перестала бути чинною й кваліфікаційна характеристика цієї посади, що містилася у Випуску 1 (розділ 1) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Крім того, внаслідок скасування «нормативки» радянських часів, зокрема постанови Ради Міністрів УРСР від 01.12.90 р. № 357, з Класифікатора професій виключені такі посади:

• «Головний державний експерт з умов праці України» (код КП 1229.1);

• «Головний державний експерт з умов праці» (код КП 1229.3).

Професії зі зміненими кодами КП

Для посад «Головний фахівець (пенітенціарна система)» та «Інспектор державний», які теж вказані серед виключених, передбачена реінкарнація. Їх внесено до Класифікатора професій із новими кодами:

Професійна назва роботи

Код КП

новий (внесений)

«старий» (виключений)

Головний фахівець (пенітенціарна система)

1229.7

1231

Інспектор державний

2419.3

3449

Нові професії

У зв’язку із сьогоденними потребами, до Класифікатора професій внесено низку нових назв робіт, які необхідні роботодавцям (див. таблицю). Слід додати, що новими професійними назвами роботи сфери охорони здоров’я (екстрена медична допомога) стали також:

• «Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)» (код КП 3221);

• «Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)» (код КП 5132).

Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти дорослих, МОН України ініціювало унесення до Класифікатора професій професії «Андрагог» із кодом КП 2359.2.

Професійна назва роботи

Код КП

Основні завдання та обов’язки

Гірник на допоміжних роботах в шахтах

7111

Виконує, зокрема, основні роботи з ремонту горизонтальних та похилих гірничих виробок. Виконує технічне обслуговування та усунення дрібних неполадок в роботі машин, що експлуатуються, та інші роботи

Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики

8169

Виконує прості роботи під час монтажу та обслуговування систем відновлювальних джерел енергії (ВДЕ); встановлює конструкції для закріплення елементів систем ВДЕ у призначених місцях; здійснює прокладку кабелів і трубопроводів до місця встановлення системи; здійснює монтаж окремих блоків установки; користується технічною документацією та інструкціями з експлуатації машин і механізмів; користується складальними кресленнями і кресленнями електричних схем; правильно підбирає необхідні інструменти та пристрої; виявляє відмовлення та несправності систем відновлювальних джерел енергії; наглядає за зовнішнім станом системи ВДЕ; проводить прості профілактичні роботи; дотримується правил охорони праці та енергозбереження при виконанні робіт

Фахівець з питань мобілізаційної роботи

2149.2

Організовує і координує роботи з мобілізаційної підготовки та мобілізації на підприємстві (установі, організації) відповідно до вимог нормативно-правових актів. Розробляє проект мобілізаційного плану підприємства, інші встановлені документи та впроваджує практичні заходи, спрямовані на підготовку підприємства до функціонування в умовах мобілізації, особливого періоду, правового режиму воєнного стану. Планує заходи щодо підготовки до виконання покладеного на підприємство (установу, організацію) мобілізаційного завдання (замовлення) і поставки продукції згідно з укладеними договорами (контрактами)

Медичний директор

1210.1

Здійснює керівництво лікувально-профілактичним з медичних питань. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговувавння населення. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я. Керує підлеглим персоналом

Лікар-хірург пластичний

2221.2

Надає спеціалізовану медичну допомогу при вроджених та набутих вадах, що потребують виконання пластичних операцій, у тому числі: реконструкцію молочних залоз; пластичні та реконструктивні операції при післятравматичних і післяопераційних дефектах, пластичні та реконструктивні операції при вроджених вадах, естетичні операції

Трансплант-координатор

2229.2

Виявляє та ідентифікує потенційного донора з точки зору придатності до органного донорства: організовує додаткові обстеження для визначення функціонального стану окремих органів (печінка, серце, нирки та інші), направляє кров на дослідження в лабораторію для виключення трансмісивних захворювань/інфекцій. Отримує згоду на вилучення з тіла потенційного донора анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у встановленому Законом порядку. Організовує процес вилучення, зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини

Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)

2490

Організовує процес та виявлення потенційного донора або одержує необхідну інформацію про нього від співробітників патологоанатомічного бюро патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи). Працює з визначеною трансплант-координатором особою, що має право надати згоду на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів, щодо надання інформації про мету, умови та порядок вилучення анатомічних матеріалів. Організовує вилучення, зберігання та/або перевезення анатомічних матеріалів людини. Керує роботою середнього медичного персоналу

За ініціативою концерну «Укроборонпром» було унесено 14 нових професій сфери спеціальних хімічних виробництв.

Крім того, за директивою «Унести» додано низку професій (посад), що відповідають сьогоднішнім потребам та стосуються органів місцевого самоврядування, зайнятості населення та інших видів економічної діяльності:

Професійна назва роботи

Код КП

Секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської тощо)

1143.5

Голова комісії

1229.3

Начальник уповноваженого органу з питань пробації

1229.3

Кар’єрний радник

2412.2

Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

Інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

Аранжувальник

2453.2

Артист-соліст-органіст

2453.2

Асистент артиста-соліста-органіста

2453.2

Фахівець з діяльності професійних спілок

2490

Консультант державного нотаріального архіву

3436.9

Консультант державної нотаріальної контори

3436.9

Корективи у назвах існуючих професій

У низці посад службовців органів державної влади передбачається можливість введення посад для органів місцевого самоврядування (див. таблицю нижче). Звертаємо увагу, що у відповідних назвах термін «вищий навчальний заклад» змінено на «заклад вищої освіти», а «загальноосвітній навчальний заклад» на «заклад загальної середньої освіти», «дипломатичний агент» на «консульський агент».

У Змінах № 8 було враховано й деякі інші законодавчі та відомчі документи, зокрема такі, що регулюють кадрову діяльність у сфері культури.

Є / має бути

Код КП

КОД ЗКППТР

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

Є

1229.3

21988

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади)

має бути

1229.3

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

1229.3

76

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація)

має бути

1229.3

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування)

Є

1229.3

23898

80, 76

Начальник відділу (місцеві органи державної влади)

має бути

1229.3

Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

має бути

2310.2

Викладач закладу вищої освіти

Є

2320

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

має бути

2320

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Є

2331

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

має бути

2331

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Є

2419.3

76

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

має бути

2419.3

Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2419.3

76

Радник (органи державної влади)

має бути

2419.3

Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2419.3

76

Спеціаліст державної служби

має бути

2419.3

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

Є

2455.2

84, 82

Актор (театру, кіно та ін.)

має бути

2455.2

84, 82

Актор (артист) театру, кіно та ін.

Є

3112

24750

Доглядач будови

має бути

3112

24750

64

Доглядач будови

Є

3340

Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

має бути

3340

Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)

Є

3439

21311

Дипломатичний агент

має бути

3439

Консульський агент

Є

3439

22672

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

має бути

3439

Інспектор з військового обліку

Є

3460

Тифлокоментатор

має бути

3460

Аудіодискриптор (тифлокоментатор)

Крім того, було враховано законодавчо-правові норми, а саме — Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III та Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIII, які стосуються кадрових питань.

Є / має бути

Код КП

Найменування професійних угруповань

Є

2419.3

Професіонали державної служби

має бути

2419.3

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

Є

2424

Професіонали кримінально-виконавчої служби

має бути

2424

Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)

Певні зміни сталися в медичній сфері. Посада «Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу» (код КП 1229.5) приймає вигляд — «Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я» із тим же кодом.

У сфері зв’язку змінено редакцію посади «Начальник центру (підцентру) (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку, рятувально-координаційного, рятувального та ін.)» (код КП 1226.2).

Таким чином, у Змінах № 8 враховано останні новації у вітчизняному законодавстві, а також міжнародні норми та кадровий досвід, що відповідає розвитку як відповідних галузей, так і держави загалом.

Хоч деякі зміни мають «косметичний» характер, проте їх варто врахувати у штатному розписі та у трудових книжках працівників.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі